Top >withkoshirae >1610-1030
Top >katana >1610-1030

Detail

Detailed description of the katana [echigo_no_kami fujiwara kunitomo] (sintou joujou-saku)(wazamono)

 

Picture of Japanese name
NBTHK Hozon
No.1610-1030
in shirasaya with koshirae
Blade length(HA-CHOU)67.9 cm (2 Syaku 2 Sun 4 BuKyou)
Curvature(SORI)0.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.11cm
Thickness at the Moto Kasane0.63cm
Thickness at the Shinogi0.65cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.06cm
Thickness at the Saki kasane0.49cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)yamashiro kyoto horikawa : The Edo era first half year. GENNA (1615-1624)
Registration tokyo 14/03/1974
Certificate NBTHK Hozon 21/06/2012

[Infomation]

Sold
[Order...]
 
 

 

越後守藤原国儔 Picture of Certificate
越後守藤原国儔Picture of whole
越後守藤原国儔 Picture of parts

 

 

Conventional business results country