Top >withkoshirae >1610-1002
Top >katana >1610-1002

Detail

Detailed description of the katana [kozuke_no_suke minamoto yoshimasa] (wazamono)
(setsudan_mei)shibasaki densaemon masatsugu (kaou) 2dou setsudan ue 1dou shita 2dou

 

Picture of Japanese name
NBTHK Tokubetsu Hozon
No.1610-1002
in shirasaya with koshirae
Blade length(HA-CHOU)69.0cm(2Syaku2Sun7Bu)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.11cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
Thickness at the Shinogi0.69cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.14cm
Thickness at the Saki kasane0.44cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era first half year. KANBUN(1661-1673)
Registration fukuoka 20/03/1963
Certificate NBTHK Tokubetsu Hozon 25/12/2001

[Infomation]

Sold
[Order...]
 
 

 

上野介源吉正 Picture of Certificate
上野介源吉正Picture of whole
上野介源吉正 Picture of parts

 

 

Conventional business results country