Top >katana >1410-1030

Detail

Detailed description of the katana [noshu okachiyama no fumoto ju matsui jiichiro fujiwara nagasada michishibanotsuyu](okachiyama nagasada)[ryo_guruma setsudan](sinsintou joujou-saku)

 

Picture of Japanese name
NBTHK Tokubetsu Hozon
No.1410-1030
Blade length(HA-CHOU)69.2cm(ニSyaku2Sun8Bu)
Curvature(SORI)1.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.21cm
Thickness at the Moto Kasane0.70cm
Thickness at the Shinogi0.74cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.46cm
Thickness at the Saki kasane0.42cm
NakagoUbu
Engraving表裏棒樋に添樋
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mino : The Edo era latter period. keiou2(1866)
Registration tokyo 27/04/1972
Certificate NBTHK Tokubetsu Hozon 20/07/1994

[Infomation]

Sold
[Order...]
 
 

 

応山高君需 濃州御勝山麓住松井治1郎藤原永貞 みちしばのつゆ Picture of Certificate
応山高君需 濃州御勝山麓住松井治1郎藤原永貞 みちしばのつゆPicture of whole
応山高君需 濃州御勝山麓住松井治1郎藤原永貞 みちしばのつゆ Picture of parts

 

 

Conventional business results country