Top >withkoshirae

Japanese Sword Withkoshirae list

 

 

Extraction of withkoshirae

Group
Age Certificate Price
katana [echizen_no_kami sukehiro] (1 generation soboro sukehiro) (sintou joujou-saku) (saijo oh wazamono) Name of Japan
katana [echizen_no_kami sukehiro] (1 generation soboro sukehiro) (sintou joujou-saku) (saijo oh wazamono) Picture of certificate katana [echizen_no_kami sukehiro] (1 generation soboro sukehiro) (sintou joujou-saku) (saijo oh wazamono) Picture of SAYA katana [echizen_no_kami sukehiro] (1 generation soboro sukehiro) (sintou joujou-saku) (saijo oh wazamono) Picture of blade
katana [echizen_no_kami sukehiro] (1 generation soboro sukehiro) (sintou joujou-saku) (saijo oh wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 1910-1070 New
NBTHK Hozon NBTHK Tokubetsu Kichou(koshirae)
Sold
Blade length(HA-CHOU)62.1 cm (2 Syaku 05 BuJyaku)
Curvature(SORI)0.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.20cm
Thickness at the Moto Kasane0.67cm
Thickness at the Shinogi0.71cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.08cm
Thickness at the Saki kasane0.43cm
NakagoUbu
Zhu surface sheath sword koshirae
RIM bracket silver bullion
Kosirae bushes make figure-copper ground
Sword iron plate right permeability
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era first half year. JO_OH(1652~1655)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

 

katana [houten_ni_oite nanki yasumasa SHOWA 15] Name of Japan
katana [houten_ni_oite nanki yasumasa SHOWA 15] Picture of certificate katana [houten_ni_oite nanki yasumasa SHOWA 15] Picture of SAYA katana [houten_ni_oite nanki yasumasa SHOWA 15] Picture of blade
katana [houten_ni_oite nanki yasumasa SHOWA 15]
in koshirae No. 1910-1071 New
NBTHK Hozon
Price
380,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)71.5 cm (2 Syaku 3 Sun 6 Bu)
Curvature(SORI)2.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.12cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Thickness at the Shinogi0.78cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.24cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)nanki : Modern product. SHOWA 15(1940)
Options:With koshirae  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [noshu ju kanekadoo] (sintou) Name of Japan
katana [noshu ju kanekadoo] (sintou) Picture of certificate katana [noshu ju kanekadoo] (sintou) Picture of SAYA katana [noshu ju kanekadoo] (sintou) Picture of blade
katana [noshu ju kanekadoo] (sintou)
in shirasaya with koshirae No. 1910-1072 New
NBTHK Hozon
Price
380,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)70.1 cm (2 Syaku 3 Sun 1 BuKyou)
Curvature(SORI)2.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.08cm
Thickness at the Moto Kasane0.82cm
Thickness at the Shinogi0.87cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.89cm
Thickness at the Saki kasane0.49cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mino seki : The middle of Edo era. KYOHO(1716-1736)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper


Hold
 

Detail >>

[Order...]

 

katana [yasunobu SHOWA 15] (murakami yasunobu) (yasukuni_tou) Name of Japan
katana [yasunobu SHOWA 15] (murakami yasunobu) (yasukuni_tou) Picture of certificate katana [yasunobu SHOWA 15] (murakami yasunobu) (yasukuni_tou) Picture of SAYA katana [yasunobu SHOWA 15] (murakami yasunobu) (yasukuni_tou) Picture of blade
katana [yasunobu SHOWA 15] (murakami yasunobu) (yasukuni_tou)
in shirasaya with koshirae No. 1910-1073 New
NBTHK Hozon
Price
550,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)68.2 cm (2 Syaku 2 Sun 5 Bu)
Curvature(SORI)2.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.00cm
Thickness at the Moto Kasane0.71cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.01cm
Thickness at the Saki kasane0.51cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)yamagata : The Showa era. SHOWA 15(1940)
Options:With koshirae  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [seki_ju Kanenari saku HEISEI 4] Name of Japan
katana [seki_ju Kanenari saku HEISEI 4] Picture of certificate katana [seki_ju Kanenari saku HEISEI 4] Picture of SAYA katana [seki_ju Kanenari saku HEISEI 4] Picture of blade
katana [seki_ju Kanenari saku HEISEI 4]
in koshirae No. 1910-1074 New
for iai and tameshigiri
Price
450,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)72.4 cm (2 Syaku 3 Sun 9 BuJyaku)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.13cm
Thickness at the Moto Kasane0.60cm
Thickness at the Shinogi0.67cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.23cm
Thickness at the Saki kasane0.38cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail stick gutter
Sword blade weight(Only blade)630g
Sword blade weight(Took off a SAYA)890g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu seki : Modern product. HEISEI 4(1992)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [minryushi toshizane BUNSEI 4] (hamabe minryushi toshizane) (sinsintou jou-saku) Name of Japan
wakizashi [minryushi toshizane BUNSEI 4] (hamabe minryushi toshizane) (sinsintou jou-saku) Picture of certificate wakizashi [minryushi toshizane BUNSEI 4] (hamabe minryushi toshizane) (sinsintou jou-saku) Picture of SAYA wakizashi [minryushi toshizane BUNSEI 4] (hamabe minryushi toshizane) (sinsintou jou-saku) Picture of blade
wakizashi [minryushi toshizane BUNSEI 4] (hamabe minryushi toshizane) (sinsintou jou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 1910-2040 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
350,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)38.2 cm (1 Syaku 2 Sun 6 Bu)
Curvature(SORI)0.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.06cm
Thickness at the Moto Kasane0.64cm
Thickness at the Shinogi0.66cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.23cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)Inaba : The Edo era latter period. BUNSEI 4(1821)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [ikeda isshu nyudo ryuken TENPO 8] Name of Japan
wakizashi [ikeda isshu nyudo ryuken TENPO 8] Picture of certificate wakizashi [ikeda isshu nyudo ryuken TENPO 8] Picture of SAYA wakizashi [ikeda isshu nyudo ryuken TENPO 8] Picture of blade
wakizashi [ikeda isshu nyudo ryuken TENPO 8]
in shirasaya with koshirae No. 1910-2041 New
NBTHK Hozon
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)44.5 cm (1 Syaku 4 Sun 7 Bu)
Curvature(SORI)1.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.88cm
Thickness at the Moto Kasane0.58cm
NakagoUbu
EngravingThe Hedtil stick with gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)dewa : The Edo era latter period. TENPO 8(1837)
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou [terukazu] (musashi : TENPO) (gyokurinshi terukazu) Name of Japan
tantou [terukazu] (musashi : TENPO) (gyokurinshi terukazu) Picture of certificate tantou [terukazu] (musashi : TENPO) (gyokurinshi terukazu) Picture of SAYA tantou [terukazu] (musashi : TENPO) (gyokurinshi terukazu) Picture of blade
tantou [terukazu] (musashi : TENPO) (gyokurinshi terukazu)
in shirasaya with koshirae No. 1910-3030 New
NBTHK Tokubetsu Hozon(tantou) NBTHK Tokubetsu Hozon(koshirae)
Saitama Prefecture Treasure Sword
Price
550,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)24.3 cm (8 Sun)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.56cm
Thickness at the Moto Kasane0.60cm
NakagoUbu
Black lacquer pounding coated sheath tanto koshirae
Align metal products-shaped character, Samsung Crest figure unsigned
Nice crest swordsmith sword
Kosirae winner pictures
Handle Black Shark wearing black lacquer coating and twist leather
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi kawagoe : The Edo era latter period. TENPO(1830-1844)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper


Hold
 

Detail >>

[Order...]

 

tantou [katsunitsu] (osafune katsunitsu) Name of Japan
tantou [katsunitsu] (osafune katsunitsu) Picture of certificate tantou [katsunitsu] (osafune katsunitsu) Picture of SAYA tantou [katsunitsu] (osafune katsunitsu) Picture of blade
tantou [katsunitsu] (osafune katsunitsu)
in koshirae No. 1910-3031 New
NBTHK Hozon
Price
180,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)19.3 cm (6 Sun 3 Bu)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.99cm
Thickness at the Moto Kasane0.59cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen osafune : The Muromachi era latter period. 16 century.
Options:With koshirae  kotou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou No signature (asago-taima) Name of Japan
tantou No signature (asago-taima) Picture of certificate tantou No signature (asago-taima) Picture of SAYA tantou No signature (asago-taima) Picture of blade
tantou No signature (asago-taima)
in shirasaya with koshirae No. 1910-3032 New
NBTHK Hozon
Price
350,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)23.6 cm (7 Sun 8 Bu)
Curvature(SORI)0.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.17cm
Thickness at the Moto Kasane0.39cm
Thickness at the Shinogi0.46cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)echizen : The Muromachi Period initial. OHEI(1394-1428)
Options:With koshirae  kotou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [suifu_ju katsumura norikatsu KEIO 4] (tokukatsu) (sinsintou jou-saku) Name of Japan
katana [suifu_ju katsumura norikatsu KEIO 4] (tokukatsu) (sinsintou jou-saku) Picture of certificate katana [suifu_ju katsumura norikatsu KEIO 4] (tokukatsu) (sinsintou jou-saku) Picture of SAYA katana [suifu_ju katsumura norikatsu KEIO 4] (tokukatsu) (sinsintou jou-saku) Picture of blade
katana [suifu_ju katsumura norikatsu KEIO 4] (tokukatsu) (sinsintou jou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 1910-1049 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
1,600,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)76.2 cm (2 Syaku 5 Sun 1 BuKyou)
Curvature(SORI)1.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.32cm
Thickness at the Moto Kasane0.72cm
Thickness at the Shinogi0.79cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.40cm
Thickness at the Saki kasane0.51cm
NakagoUbu
Sword blade weight(Only blade)985g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hitachi mito : KEIO 4(1868)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [kazusa_no_suke fujiwara kaneshige] (sintou jou-saku) (wazamono) Name of Japan
katana [kazusa_no_suke fujiwara kaneshige] (sintou jou-saku) (wazamono) Picture of certificate katana [kazusa_no_suke fujiwara kaneshige] (sintou jou-saku) (wazamono) Picture of SAYA katana [kazusa_no_suke fujiwara kaneshige] (sintou jou-saku) (wazamono) Picture of blade
katana [kazusa_no_suke fujiwara kaneshige] (sintou jou-saku) (wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 1910-1051 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
750,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)63.0 cm (2 Syaku 08 Bu)
Curvature(SORI)1.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.01cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
Thickness at the Shinogi0.66cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.03cm
Thickness at the Saki kasane0.44cm
NakagoSuriage
EngravingHeadTail stick gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era first half year. KANBUN(1661~1673)
Options:With koshirae  sintou

Detail >>

[Order...]

 

katana [yoshihara kuniie SHOWA 20] (1 generation) Name of Japan
katana [yoshihara kuniie SHOWA 20] (1 generation) Picture of certificate katana [yoshihara kuniie SHOWA 20] (1 generation) Picture of SAYA katana [yoshihara kuniie SHOWA 20] (1 generation) Picture of blade
katana [yoshihara kuniie SHOWA 20] (1 generation)
in koshirae No. 1910-1053 New
NBTHK Hozon
Price
550,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)66.3 cm (9 Bu 2 Syaku 1 Sun)
Curvature(SORI)1.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.13cm
Thickness at the Moto Kasane0.64cm
Thickness at the Shinogi0.67cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.23cm
Thickness at the Saki kasane0.49cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)ibaraki-tokyo : Modern product. SHOWA 20(1945)
Options:With koshirae  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [Joyo kasama_ju minamoto masakane saku] (takano masakane) Name of Japan
katana [Joyo kasama_ju minamoto masakane saku] (takano masakane) Picture of certificate katana [Joyo kasama_ju minamoto masakane saku] (takano masakane) Picture of SAYA katana [Joyo kasama_ju minamoto masakane saku] (takano masakane) Picture of blade
katana [Joyo kasama_ju minamoto masakane saku] (takano masakane)
in shirasaya with koshirae No. 1910-1055 New
NBTHK Hozon
Price
750,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)77.2 cm (2 Syaku 5 Sun 5 Bu)
Curvature(SORI)2.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.34cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Thickness at the Shinogi0.74cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.29cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hitachi ibaraki kasama : Modern product. The Showa era latter period.(1954-1988)
Options:With koshirae  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [higo_no_kami kanehide SHOWA 57] (akamatsutarou kanehide) (kimura kanesada) Name of Japan
katana [higo_no_kami kanehide SHOWA 57] (akamatsutarou kanehide) (kimura kanesada) Picture of certificate katana [higo_no_kami kanehide SHOWA 57] (akamatsutarou kanehide) (kimura kanesada) Picture of SAYA katana [higo_no_kami kanehide SHOWA 57] (akamatsutarou kanehide) (kimura kanesada) Picture of blade
katana [higo_no_kami kanehide SHOWA 57] (akamatsutarou kanehide) (kimura kanesada)
in koshirae No. 1910-1056 New
for iai and tameshigiri
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)72.7 cm (2 Syaku 4 SunJyaku)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.22cm
Thickness at the Moto Kasane0.67cm
Thickness at the Shinogi0.72cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.26cm
Thickness at the Saki kasane0.45cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail stick gutter
Sword blade weight(Only blade)725g
Sword blade weight(Took off a SAYA)980g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : Modern product. SHOWA 57(1982)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [bichu_koku tesouju takeshita minamoto sukemitsu minamono isao HEISEI 2] Name of Japan
katana [bichu_koku tesouju takeshita minamoto sukemitsu minamono isao HEISEI 2] Picture of certificate katana [bichu_koku tesouju takeshita minamoto sukemitsu minamono isao HEISEI 2] Picture of SAYA katana [bichu_koku tesouju takeshita minamoto sukemitsu minamono isao HEISEI 2] Picture of blade
katana [bichu_koku tesouju takeshita minamoto sukemitsu minamono isao HEISEI 2]
in koshirae No. 1910-1058 New
for iai and tameshigiri
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)72.5 cm (2 Syaku 4 SunJyaku)
Curvature(SORI)2.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.15cm
Thickness at the Moto Kasane0.62cm
Thickness at the Shinogi0.59cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.11cm
Thickness at the Saki kasane0.48cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail stick gutter
Sword blade weight(Only blade)570g
Sword blade weight(Took off a SAYA)850g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bichu okayama : Modern product. HEISEI 2(1990)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [noshu seki_ju kanemitsu] Name of Japan
wakizashi [noshu seki_ju kanemitsu] Picture of certificate wakizashi [noshu seki_ju kanemitsu] Picture of SAYA wakizashi [noshu seki_ju kanemitsu] Picture of blade
wakizashi [noshu seki_ju kanemitsu]
in shirasaya with koshirae No. 1910-2031 New
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)48.6 cm (1 Syaku 6 Sun 1 BuJyaku)
Curvature(SORI)1.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.61cm
Thickness at the Moto Kasane0.48cm
Thickness at the Shinogi0.56cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.88cm
Thickness at the Saki kasane0.36cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mino seki : The Muromachi era latter period. 16 century.
Options:With koshirae  kotou  hozon-paper

Detail >>

 

wakizashi [shinano_no_kami fujiwara daido] (konotekashiwa) Name of Japan
wakizashi [shinano_no_kami fujiwara daido] (konotekashiwa) Picture of certificate wakizashi [shinano_no_kami fujiwara daido] (konotekashiwa) Picture of SAYA wakizashi [shinano_no_kami fujiwara daido] (konotekashiwa) Picture of blade
wakizashi [shinano_no_kami fujiwara daido] (konotekashiwa)
in shirasaya with koshirae No. 1910-2032 New
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)54.1 cm (1 Syaku 7 Sun 9 Bu)
Curvature(SORI)0.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.22cm
Thickness at the Moto Kasane0.63cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.10cm
Thickness at the Saki kasane0.49cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mino : The Edo era first half year. KANBUN(1661~1673)
Options:With koshirae  sintou

Detail >>

 

wakizashi [sanjyou munechika] (yamato・MEIJI-TAISHO) [Sword cane] (zatoichi stick) Name of Japan
wakizashi [sanjyou munechika] (yamato・MEIJI-TAISHO) [Sword cane] (zatoichi stick) Picture of certificate wakizashi [sanjyou munechika] (yamato・MEIJI-TAISHO) [Sword cane] (zatoichi stick) Picture of SAYA wakizashi [sanjyou munechika] (yamato・MEIJI-TAISHO) [Sword cane] (zatoichi stick) Picture of blade
wakizashi [sanjyou munechika] (yamato・MEIJI-TAISHO) [Sword cane] (zatoichi stick)
in shirasaya with zatoichi stick No. 1910-2033 New
NBTHK Hozon
Price
180,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)40.8 cm (1 Syaku 3 Sun 5 Bu)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.45cm
Thickness at the Moto Kasane0.60cm
NakagoUbu
Full length of the koshirae88.8cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)yamato nara : MEIJI-TAISHO era.(1868-1912)
Options:With koshirae  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou [sanshu_ju sanemasa] Name of Japan
tantou [sanshu_ju sanemasa] Picture of certificate tantou [sanshu_ju sanemasa] Picture of SAYA tantou [sanshu_ju sanemasa] Picture of blade
tantou [sanshu_ju sanemasa]
in koshirae No. 1910-3020 New
NBTHK Hozon
Price
150,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)21.7 cm (7 Sun 1 BuHan)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.23cm
Thickness at the Moto Kasane0.79cm
NakagoUbu
EngravingHead rod gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)sanuki : The Edo era latter period. KAEI 6(1853)
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

next page

 

 

Conventional business results country