Top >withkoshirae

Japanese Sword Withkoshirae list

 

 

Extraction of withkoshirae

Group
Age Certificate Price
katana [taira kagekazu musashi_no_kuni_ni_oite kore_o tsukuru KEIO 2] (shinrinshi kagekazu) Name of Japan
katana [taira kagekazu musashi_no_kuni_ni_oite kore_o tsukuru KEIO 2] (shinrinshi kagekazu) Picture of certificate katana [taira kagekazu musashi_no_kuni_ni_oite kore_o tsukuru KEIO 2] (shinrinshi kagekazu) Picture of SAYA katana [taira kagekazu musashi_no_kuni_ni_oite kore_o tsukuru KEIO 2] (shinrinshi kagekazu) Picture of blade
katana [taira kagekazu musashi_no_kuni_ni_oite kore_o tsukuru KEIO 2] (shinrinshi kagekazu)
in shirasaya with koshirae No. 1910-1081 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
750,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)71.3 cm (two Syaku three Sun v BuKyou)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.12cm
Thickness at the Moto Kasane0.73cm
Thickness at the Shinogi0.75cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.17cm
Thickness at the Saki kasane0.63cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi kounosu : The Edo era latter period. KEIO 2(1866)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana (aoimon) [yasutsugu oite echizen saku kore] (echizen yasutsugu 3 generation) Name of Japan
katana (aoimon) [yasutsugu oite echizen saku kore] (echizen yasutsugu 3 generation) Picture of certificate katana (aoimon) [yasutsugu oite echizen saku kore] (echizen yasutsugu 3 generation) Picture of SAYA katana (aoimon) [yasutsugu oite echizen saku kore] (echizen yasutsugu 3 generation) Picture of blade
katana (aoimon) [yasutsugu oite echizen saku kore] (echizen yasutsugu 3 generation)
in shirasaya with koshirae No. 1910-1082 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
750,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)62.2 cm (2 Syaku Bu)
Curvature(SORI)1.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.00cm
Thickness at the Moto Kasane0.60cm
Thickness at the Shinogi0.63cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.06cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
NakagoUbu (Ward Feed)
Country(KUNI)・Period(JIDAI)echizen : The Edo era first half year. KANBUN(1661-1673)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [shinkei tanemitsu GENJI 1] (Disciple of Taikei Naotane) (sinsintou jou-saku) Name of Japan
katana [shinkei tanemitsu GENJI 1] (Disciple of Taikei Naotane) (sinsintou jou-saku) Picture of certificate katana [shinkei tanemitsu GENJI 1] (Disciple of Taikei Naotane) (sinsintou jou-saku) Picture of SAYA katana [shinkei tanemitsu GENJI 1] (Disciple of Taikei Naotane) (sinsintou jou-saku) Picture of blade
katana [shinkei tanemitsu GENJI 1] (Disciple of Taikei Naotane) (sinsintou jou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 1910-1083 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
950,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)75.4 cm (two Syaku four Sun eight BuHan)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.23cm
Thickness at the Moto Kasane0.75cm
Thickness at the Shinogi0.78cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.16cm
Thickness at the Saki kasane0.55cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hitachi : The Edo era latter period. GENJI 1(1864)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper


Hold
 

Detail >>

[Order...]

 

katana [izumi_no_kami kaneshige] (sintou joujou-saku) (wazamono) Name of Japan
katana [izumi_no_kami kaneshige] (sintou joujou-saku) (wazamono) Picture of certificate katana [izumi_no_kami kaneshige] (sintou joujou-saku) (wazamono) Picture of SAYA katana [izumi_no_kami kaneshige] (sintou joujou-saku) (wazamono) Picture of blade
katana [izumi_no_kami kaneshige] (sintou joujou-saku) (wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 1910-1084 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
800,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)62.6 cm (2 Syaku BuKyou)
Curvature(SORI)0.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.97cm
Thickness at the Moto Kasane0.63cm
Thickness at the Shinogi0.65cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.01cm
Thickness at the Saki kasane0.40cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era first half year. SHOHO(1644-1648)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper


Hold
 

Detail >>

[Order...]

 

katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou  kanemitsu  HEISEI 31] (shinsakutou new sword) Name of Japan
katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou  kanemitsu  HEISEI 31] (shinsakutou new sword) Picture of certificate katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou  kanemitsu  HEISEI 31] (shinsakutou new sword) Picture of SAYA katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou  kanemitsu  HEISEI 31] (shinsakutou new sword) Picture of blade
katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanemitsu HEISEI 31] (shinsakutou new sword)
in koshirae No. 1910-1100 New
for iai and tameshigiri
Price
650,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)72.5 cm (two Syaku SunJyaku)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.30cm
Thickness at the Moto Kasane0.75cm
Thickness at the Shinogi0.76cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.40cm
Thickness at the Saki kasane0.49cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)810g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1080g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : Modern product. HEISEI 31(2019)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [chikugo_ju yasumitsu HEISEI 9] (komiya akimitsu) (son of komiya shirou kunimitsu) Name of Japan
katana [chikugo_ju yasumitsu HEISEI 9] (komiya akimitsu) (son of komiya shirou kunimitsu) Picture of certificate katana [chikugo_ju yasumitsu HEISEI 9] (komiya akimitsu) (son of komiya shirou kunimitsu) Picture of SAYA katana [chikugo_ju yasumitsu HEISEI 9] (komiya akimitsu) (son of komiya shirou kunimitsu) Picture of blade
katana [chikugo_ju yasumitsu HEISEI 9] (komiya akimitsu) (son of komiya shirou kunimitsu)
in koshirae No. 1910-1101 New
for iai and tameshigiri
Price
450,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)71.6 m (two Syaku three Sun six BuKyou)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.28cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Thickness at the Shinogi0.70cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.36cm
Thickness at the Saki kasane0.43cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)700g
Sword blade weight(Took off a SAYA)960g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)chikugo fukuoka : Modern product. HEISEI 9(1997)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [rikuchu_no_kuni miyako_ju kazuyosi hori dousaku HEISEI 22] (tsuji_kazuhiro) Name of Japan
katana [rikuchu_no_kuni miyako_ju kazuyosi hori dousaku HEISEI 22] (tsuji_kazuhiro) Picture of certificate katana [rikuchu_no_kuni miyako_ju kazuyosi hori dousaku HEISEI 22] (tsuji_kazuhiro) Picture of SAYA katana [rikuchu_no_kuni miyako_ju kazuyosi hori dousaku HEISEI 22] (tsuji_kazuhiro) Picture of blade
katana [rikuchu_no_kuni miyako_ju kazuyosi hori dousaku HEISEI 22] (tsuji_kazuhiro)
in koshirae No. 1920-1102 New
Price
580,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)85.9 cm (two Syaku eight Sun three BuHanJyaku)
Curvature(SORI)2.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)4.11cm
Thickness at the Moto Kasane0.81cm
Thickness at the Shinogi0.84cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.85cm
Thickness at the Saki kasane0.48cm
NakagoUbu
EngravingHead Bar to the gutter
Sword blade weight(Only blade)1400g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1810g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)iwate : Modern product. HEISEI 22(2010)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [nagamitsu] (ichihara nagamitsu) (Showa era) Name of Japan
katana [nagamitsu] (ichihara nagamitsu) (Showa era) Picture of certificate katana [nagamitsu] (ichihara nagamitsu) (Showa era) Picture of SAYA katana [nagamitsu] (ichihara nagamitsu) (Showa era) Picture of blade
katana [nagamitsu] (ichihara nagamitsu) (Showa era)
in koshirae No. 1920-1103 New
Price
250,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)66.4 cm (Syaku 2 SunJyaku)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.41cm
Thickness at the Moto Kasane0.67cm
Thickness at the Shinogi0.78cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.32cm
Thickness at the Saki kasane0.55cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)okayama : Modern product. Showa era 16-20(1941-1945)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal


Hold
 

Detail >>

[Order...]

 

katana [koa sin mantetsu saku kore Showa 16] (Mantetsu_to) Name of Japan
katana [koa sin mantetsu saku kore Showa 16] (Mantetsu_to) Picture of certificate katana [koa sin mantetsu saku kore Showa 16] (Mantetsu_to) Picture of SAYA katana [koa sin mantetsu saku kore Showa 16] (Mantetsu_to) Picture of blade
katana [koa sin mantetsu saku kore Showa 16] (Mantetsu_to)
in koshirae No. 1910-1104 New
NPO.N.T.H.K.paper
Sold
Blade length(HA-CHOU)66.6 cm (Syaku 2 SunJyaku)
Curvature(SORI)2.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.13cm
Thickness at the Moto Kasane0.72cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.06cm
Thickness at the Saki kasane0.52cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)manchu : Modern product. Showa 16(1941)
Options:With koshirae  gendaitou  other-appraisal

Detail >>

 

wakizashi [seishu kuwana_ju gimeisai mishina hirofusa saku KEIO 3] Name of Japan
wakizashi [seishu kuwana_ju gimeisai mishina hirofusa saku KEIO 3] Picture of certificate wakizashi [seishu kuwana_ju gimeisai mishina hirofusa saku KEIO 3] Picture of SAYA wakizashi [seishu kuwana_ju gimeisai mishina hirofusa saku KEIO 3] Picture of blade
wakizashi [seishu kuwana_ju gimeisai mishina hirofusa saku KEIO 3]
in shirasaya with koshirae No. 1910-2051 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
450,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)55.3 cm (one Syaku eight Sun two Bu)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.94cm
Thickness at the Moto Kasane0.71cm
Thickness at the Shinogi0.75cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.10cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)ise kuwana : The Edo era latter period. KEIO 3(1867)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [echizen_no_ju shimosaka kunikiyo] Name of Japan
wakizashi [echizen_no_ju shimosaka kunikiyo] Picture of certificate wakizashi [echizen_no_ju shimosaka kunikiyo] Picture of SAYA wakizashi [echizen_no_ju shimosaka kunikiyo] Picture of blade
wakizashi [echizen_no_ju shimosaka kunikiyo]
in koshirae No. 1910-2052 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
350,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)40.9 cm (one Syaku three Sun v BuJyaku)
Curvature(SORI)0.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.01cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
Thickness at the Shinogi0.67cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.14cm
Thickness at the Saki kasane0.43cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)echizen : The Edo era first half year. KANBUN(1661-1673)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [kunihiro] (Country unknown : late Muromachi period) Name of Japan
wakizashi [kunihiro] (Country unknown : late Muromachi period) Picture of certificate wakizashi [kunihiro] (Country unknown : late Muromachi period) Picture of SAYA wakizashi [kunihiro] (Country unknown : late Muromachi period) Picture of blade
wakizashi [kunihiro] (Country unknown : late Muromachi period)
in koshirae No. 1910-2053 New
NBTHK Hozon
Price
250,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)36.0 cm (one Syaku Sun nine BuJyaku)
Curvature(SORI)0.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.09cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)The Muromachi era latter period. 16 century.
Options:With koshirae  kotou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [sanjyou munechika] (yamato : sinsintou) Name of Japan
wakizashi [sanjyou munechika] (yamato : sinsintou) Picture of certificate wakizashi [sanjyou munechika] (yamato : sinsintou) Picture of SAYA wakizashi [sanjyou munechika] (yamato : sinsintou) Picture of blade
wakizashi [sanjyou munechika] (yamato : sinsintou)
in koshirae No. 1910-2055 New
NBTHK Hozon
Price
180,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)35.1 cm (one Syaku Sun v BuKyou)
Curvature(SORI)0.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.58cm
Thickness at the Moto Kasane0.50cm
Thickness at the Shinogi0.53cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.78cm
Thickness at the Saki kasane0.33cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)yamato nara : The Edo era latter period. 19 century.
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [bushu kawagoe_ju terutoki saku BUNKYU 3] (masaki terutoki) Name of Japan
katana [bushu kawagoe_ju terutoki saku BUNKYU 3] (masaki terutoki) Picture of certificate katana [bushu kawagoe_ju terutoki saku BUNKYU 3] (masaki terutoki) Picture of SAYA katana [bushu kawagoe_ju terutoki saku BUNKYU 3] (masaki terutoki) Picture of blade
katana [bushu kawagoe_ju terutoki saku BUNKYU 3] (masaki terutoki)
in shirasaya with koshirae No. 1910-2060 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
380,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)39.0 cm (one Syaku two Sun seven BuKyou)
Curvature(SORI)1.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.82cm
Thickness at the Moto Kasane0.57cm
Thickness at the Shinogi0.60cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.34cm
Thickness at the Saki kasane0.48cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi kawagoe : The Edo era latter period. BUNKYU 3(1863)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou [norimune] (mito : ANSEI) (Master of Katsumura Tokkatsu) Name of Japan
tantou [norimune] (mito : ANSEI) (Master of Katsumura Tokkatsu) Picture of certificate tantou [norimune] (mito : ANSEI) (Master of Katsumura Tokkatsu) Picture of SAYA tantou [norimune] (mito : ANSEI) (Master of Katsumura Tokkatsu) Picture of blade
tantou [norimune] (mito : ANSEI) (Master of Katsumura Tokkatsu)
in shirasaya with koshirae No. 1910-3040 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
330,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)23.0 cm (seven Sun six Bu)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.57cm
Thickness at the Moto Kasane0.73cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hitachi mito : The Edo era latter period. ANSEI(1854-1860)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou [norimune] (mito : ANSEI) (Master of Katsumura Tokkatsu) Name of Japan
tantou [norimune] (mito : ANSEI) (Master of Katsumura Tokkatsu) Picture of certificate tantou [norimune] (mito : ANSEI) (Master of Katsumura Tokkatsu) Picture of SAYA tantou [norimune] (mito : ANSEI) (Master of Katsumura Tokkatsu) Picture of blade
tantou [norimune] (mito : ANSEI) (Master of Katsumura Tokkatsu)
in shirasaya with koshirae No. 1910-3030 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
330,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)23.0 cm (seven Sun six Bu)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.57cm
Thickness at the Moto Kasane0.73cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hitachi mito : The Edo era latter period. ANSEI(1854-1860)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou [jokeshi masaaki KEIO 2] (sinsintou jou-saku) Name of Japan
tantou [jokeshi masaaki KEIO 2] (sinsintou jou-saku) Picture of certificate tantou [jokeshi masaaki KEIO 2] (sinsintou jou-saku) Picture of SAYA tantou [jokeshi masaaki KEIO 2] (sinsintou jou-saku) Picture of blade
tantou [jokeshi masaaki KEIO 2] (sinsintou jou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 1910-3044 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
450,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)23.0 cm (Seven Sun seven BuJyaku)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.63cm
Thickness at the Moto Kasane0.72cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era latter period. KEIO 2(1866)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou [taira hideyo TENPO 10] (hyoshinshi hideyo) Name of Japan
tantou [taira hideyo TENPO 10] (hyoshinshi hideyo) Picture of certificate tantou [taira hideyo TENPO 10] (hyoshinshi hideyo) Picture of SAYA tantou [taira hideyo TENPO 10] (hyoshinshi hideyo) Picture of blade
tantou [taira hideyo TENPO 10] (hyoshinshi hideyo)
in shirasaya with koshirae No. 1910-3045 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)23.1 cm (seven Sun six Bu)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.07cm
Thickness at the Moto Kasane0.64cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era latter period. TENPO 10 (1839)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou [mikasa houtetsu hideaki SHOWA 6] (Mikasa_to) (horii hideaki)(This tantou was made for naval officer with the iron of the cannon of battleship Mikasa that played an active part in the Russia-Japan War in commemoration of victory of Russia - Japan War.) Name of Japan
tantou [mikasa houtetsu hideaki SHOWA 6] (Mikasa_to) (horii hideaki)(This tantou was made for naval officer with the iron of the cannon of battleship Mikasa that played an active part in the Russia-Japan War in commemoration of victory of Russia - Japan War.) Picture of certificate tantou [mikasa houtetsu hideaki SHOWA 6] (Mikasa_to) (horii hideaki)(This tantou was made for naval officer with the iron of the cannon of battleship Mikasa that played an active part in the Russia-Japan War in commemoration of victory of Russia - Japan War.) Picture of SAYA tantou [mikasa houtetsu hideaki SHOWA 6] (Mikasa_to) (horii hideaki)(This tantou was made for naval officer with the iron of the cannon of battleship Mikasa that played an active part in the Russia-Japan War in commemoration of victory of Russia - Japan War.) Picture of blade
tantou [mikasa houtetsu hideaki SHOWA 6] (Mikasa_to) (horii hideaki)
(This tantou was made for naval officer with the iron of the cannon of battleship Mikasa that played an active part in the Russia-Japan War in commemoration of victory of Russia - Japan War.)
in shirasaya No. 1910-3046 New
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)22.8 cm (Seven Sun v BuHan)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.05cm
Thickness at the Moto Kasane0.56cm
NakagoUbu
EngravingHead Blade "The Emperor country is in this fight"
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hokkaido : Modern product. SHOWA 6(1931)
Options:With koshirae  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

 

tantou [kaneshige] (seki) Name of Japan
tantou [kaneshige] (seki) Picture of certificate tantou [kaneshige] (seki) Picture of SAYA tantou [kaneshige] (seki) Picture of blade
tantou [kaneshige] (seki)
in koshirae No. 1910-3050 New
NBTHK Hozon
Price
250,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)29.0 cm (Nine Sun v BuKyou)
Curvature(SORI)0.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.78cm
Thickness at the Moto Kasane0.51cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mino seki : The Muromachi era latter period. 16 century.
Options:With koshirae  kotou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

next page

 

 

Conventional business results country