Top >withkoshirae

Japanese Sword Withkoshirae list

 

 

Extraction of withkoshirae

Group
Age Certificate Price
katana (kikumon) [tanba_no_kami] (yoshimichi・kyoto 3generation) (sudaraba) Name of Japan
katana (kikumon) [tanba_no_kami] (yoshimichi・kyoto 3generation) (sudaraba) Picture of certificate katana (kikumon) [tanba_no_kami] (yoshimichi・kyoto 3generation) (sudaraba) Picture of SAYA katana (kikumon) [tanba_no_kami] (yoshimichi・kyoto 3generation) (sudaraba) Picture of blade
katana (kikumon) [tanba_no_kami] (yoshimichi・kyoto 3generation) (sudaraba)
in koshirae No. 1810-1020 New
NBTHK Hozon
Price
700,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)83.7 cm (2 Syaku 7 Sun 6 Bu)
Curvature(SORI)0.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.13cm
Thickness at the Moto Kasane0.67cm
Thickness at the Shinogi0.72cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.19cm
Thickness at the Saki kasane0.57cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)yamashiro kyoto : The Edo era first half year. KANBUN (1661-1673)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [aoi mon] (yasutsugu edo 3 generation) (sintou jou-saku) Name of Japan
katana [aoi mon] (yasutsugu edo 3 generation) (sintou jou-saku) Picture of certificate katana [aoi mon] (yasutsugu edo 3 generation) (sintou jou-saku) Picture of SAYA katana [aoi mon] (yasutsugu edo 3 generation) (sintou jou-saku) Picture of blade
katana [aoi mon] (yasutsugu edo 3 generation) (sintou jou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 1810-1021 New
NBTHK Hozon
Price
550,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)69.9 cm (2 Syaku 3 Sun)
Curvature(SORI)1.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.22cm
Thickness at the Moto Kasane0.74cm
Thickness at the Shinogi0.79cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.99cm
Thickness at the Saki kasane0.50cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi : The Edo era first half year. KANBUN(1661-1673)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [sakai ikkansai shigemasa himejijyou kotetsu o motte tukuru Showa49] (mukansa) Name of Japan
katana [sakai ikkansai shigemasa himejijyou kotetsu o motte tukuru Showa49] (mukansa) Picture of certificate katana [sakai ikkansai shigemasa himejijyou kotetsu o motte tukuru Showa49] (mukansa) Picture of SAYA katana [sakai ikkansai shigemasa himejijyou kotetsu o motte tukuru Showa49] (mukansa) Picture of blade
katana [sakai ikkansai shigemasa himejijyou kotetsu o motte tukuru Showa49] (mukansa)
in shirasaya with koshirae No. 1810-1022 New
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)72.4 cm (2 Syaku 3 Sun 9 BuJyaku)
Curvature(SORI)2.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.22cm
Thickness at the Moto Kasane0.59cm
Thickness at the Shinogi0.72cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.31cm
Thickness at the Saki kasane0.49cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail 2 muscle gutter
Sword blade weight(Only blade)790g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1070g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)tokyo-saitama : Modern product. Showa49(1974)
Options:With koshirae  gendaitou

Detail >>

[Order...]

 

katana [copy chikuzen_no_kami nobuhide minomoto hidekazu SHOWA 58] Name of Japan
katana [copy chikuzen_no_kami nobuhide minomoto hidekazu SHOWA 58] Picture of certificate katana [copy chikuzen_no_kami nobuhide minomoto hidekazu SHOWA 58] Picture of SAYA katana [copy chikuzen_no_kami nobuhide minomoto hidekazu SHOWA 58] Picture of blade
katana [copy chikuzen_no_kami nobuhide minomoto hidekazu SHOWA 58]
in koshirae No. 1810-1123 New
for iai and tameshigiri
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)76.0 cm (2 Syaku 5 SunKyou)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.28cm
Thickness at the Moto Kasane0.75cm
Thickness at the Shinogi0.77cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.21cm
Thickness at the Saki kasane0.52cm
NakagoUbu
Sword blade weight(Only blade)900g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1245g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)saitama omiya : Modern product. SHOWA 58(1983)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kanemitsu HEISEI 29] (shinsakutou new sword) Name of Japan
katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kanemitsu HEISEI 29] (shinsakutou new sword) Picture of certificate katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kanemitsu HEISEI 29] (shinsakutou new sword) Picture of SAYA katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kanemitsu HEISEI 29] (shinsakutou new sword) Picture of blade
katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kanemitsu HEISEI 29] (shinsakutou new sword)
in koshirae No. 1810-1124 New
for iai and tameshigiri
Price
600,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)73.6 cm (2 Syaku 4 Sun 3 BuJyaku)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.33cm
Thickness at the Moto Kasane0.64cm
Thickness at the Shinogi0.67cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.60cm
Thickness at the Saki kasane0.34cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail stick gutter
Sword blade weight(Only blade)700g
Sword blade weight(Took off a SAYA)950g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : Modern product. HEISEI 29(2017)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [chichibu_ju touken ikansai masamitsu SHOWA 62] Name of Japan
katana [chichibu_ju touken ikansai masamitsu SHOWA 62] Picture of certificate katana [chichibu_ju touken ikansai masamitsu SHOWA 62] Picture of SAYA katana [chichibu_ju touken ikansai masamitsu SHOWA 62] Picture of blade
katana [chichibu_ju touken ikansai masamitsu SHOWA 62]
in shirasaya with koshirae No. 1810-1025 New
for iai and tameshigiri
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)74.0 cm (2 Syaku 4 Sun 4 Buhanjyau)
Curvature(SORI)2.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.29cm
Thickness at the Moto Kasane0.74cm
Thickness at the Shinogi0.77cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.27cm
Thickness at the Saki kasane0.48cm
NakagoUbu
Sword blade weight(Only blade)895g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1180g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi chichibu : Modern product. SHOWA 62 (1987)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [bugei_ju Kanekuni kore o saku HEISEI 8] (ogawa mitsutoshi) (toran_ba) (mukansa) Name of Japan
katana [bugei_ju Kanekuni kore o saku HEISEI 8] (ogawa mitsutoshi) (toran_ba) (mukansa) Picture of certificate katana [bugei_ju Kanekuni kore o saku HEISEI 8] (ogawa mitsutoshi) (toran_ba) (mukansa) Picture of SAYA katana [bugei_ju Kanekuni kore o saku HEISEI 8] (ogawa mitsutoshi) (toran_ba) (mukansa) Picture of blade
katana [bugei_ju Kanekuni kore o saku HEISEI 8] (ogawa mitsutoshi) (toran_ba) (mukansa)
in shirasaya with koshirae No. 1810-1026 New
for iai and tameshigiri
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)71.5 cm (2 Syaku 3 Sun 6 BuJyaku)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.40cm
Thickness at the Moto Kasane0.58cm
Thickness at the Shinogi0.64cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.52cm
Thickness at the Saki kasane0.42cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail stick gutter
Sword blade weight(Only blade)740g
Sword blade weight(Took off a SAYA)985g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu : Modern product. HEISEI 8(1996)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [noshu bugei hachiman_ju Kanekuni saku] (ogawa kunihiko) (toran_ba) (mukansa) Name of Japan
katana [noshu bugei hachiman_ju Kanekuni saku] (ogawa kunihiko) (toran_ba) (mukansa) Picture of certificate katana [noshu bugei hachiman_ju Kanekuni saku] (ogawa kunihiko) (toran_ba) (mukansa) Picture of SAYA katana [noshu bugei hachiman_ju Kanekuni saku] (ogawa kunihiko) (toran_ba) (mukansa) Picture of blade
katana [noshu bugei hachiman_ju Kanekuni saku] (ogawa kunihiko) (toran_ba) (mukansa)
in koshirae No. 1810-1027 New
for iai and tameshigiri
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)72.2 cm (2 Syaku 3 Sun 8 BuKyou)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.29cm
Thickness at the Moto Kasane0.60cm
Thickness at the Shinogi0.62cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.49cm
Thickness at the Saki kasane0.43cm
NakagoUbu
Sword blade weight(Only blade)785g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1160g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu : Modern product. HEISEI 6 (1994)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

tantou No signature (asago-taima) Name of Japan
tantou No signature (asago-taima) Picture of certificate tantou No signature (asago-taima) Picture of SAYA tantou No signature (asago-taima) Picture of blade
tantou No signature (asago-taima)
in shirasaya with koshirae No. 1810-3002 New
NBTHK Hozon
Price
580,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)23.6 cm (7 Sun 8 Bu)
Curvature(SORI)0.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.17cm
Thickness at the Moto Kasane0.39cm
Thickness at the Shinogi0.46cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)echizen : The Muromachi Period initial. OHEI(1394-1428)
Options:With koshirae  kotou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

sasaho yari [kanefusa] Name of Japan
sasaho yari [kanefusa] Picture of certificate sasaho yari [kanefusa] Picture of SAYA sasaho yari [kanefusa] Picture of blade
sasaho yari [kanefusa]
in koshirae No. 1810-4000 New
NBTHK Hozon
Price
180,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)26.9 cm (9 Sun)
Nakago length34.5cm
Full length of the koshirae111.3cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mino : The Muromachi era latter period. 16 century.
Options:With koshirae  kotou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [kobayashi ise_no_kami kuniteru KANBUN 12] (sintou jou-saku) (wazamono) (toranba) Name of Japan
katana [kobayashi ise_no_kami kuniteru KANBUN 12] (sintou jou-saku) (wazamono) (toranba) Picture of certificate katana [kobayashi ise_no_kami kuniteru KANBUN 12] (sintou jou-saku) (wazamono) (toranba) Picture of SAYA katana [kobayashi ise_no_kami kuniteru KANBUN 12] (sintou jou-saku) (wazamono) (toranba) Picture of blade
katana [kobayashi ise_no_kami kuniteru KANBUN 12] (sintou jou-saku) (wazamono) (toranba)
in shirasaya with koshirae No. 1810-1002 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
850,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)72.1 cm (2 Sau 3 Sun 8 Bujau)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.04cm
Thickness at the Moto Kasane0.70cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.09cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
NakagoUbu (send-Ku)
Country(KUNI)・Period(JIDAI)settsu osaka : The Edo era first half year. KANBUN 12(1672)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana (kiku mon) [tanba_no_kami yoshimichi KYOHO 3] (kyouto tanba_no_kami yoshimichi 5 generation) Name of Japan
katana (kiku mon) [tanba_no_kami yoshimichi KYOHO 3] (kyouto tanba_no_kami yoshimichi 5 generation) Picture of certificate katana (kiku mon) [tanba_no_kami yoshimichi KYOHO 3] (kyouto tanba_no_kami yoshimichi 5 generation) Picture of SAYA katana (kiku mon) [tanba_no_kami yoshimichi KYOHO 3] (kyouto tanba_no_kami yoshimichi 5 generation) Picture of blade
katana (kiku mon) [tanba_no_kami yoshimichi KYOHO 3] (kyouto tanba_no_kami yoshimichi 5 generation)
in shirasaya with koshirae No. 1810-1003 New
NBTHK Tokubetsu Hozon NBTHK Hozon (KOSHIRAE)
Price
750,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)69.8 cm (2 Syaku 3 Sun ○ Han)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.08cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
Thickness at the Shinogi0.67cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.02cm
Thickness at the Saki kasane0.40cm
NakagoUbu
EngravingHead back gutter Tail Homa gutter
Black eye paint pod struck sword koshirae
Edge head hanagiri figure unsigned
Kosirae crawling dragon figure
Tsuba with Ivy on the flies take Spider Diagram unsigned
Chape rain Dragon figure, unsigned
Pattern white sharks wearing tokusa colored various imaging diamond volume
Country(KUNI)・Period(JIDAI)yamashiro kyoto : The middle of Edo era. KYOHO 3(1718)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [musashi_no_kami kiyosada] (mino) Name of Japan
katana [musashi_no_kami kiyosada] (mino) Picture of certificate katana [musashi_no_kami kiyosada] (mino) Picture of SAYA katana [musashi_no_kami kiyosada] (mino) Picture of blade
katana [musashi_no_kami kiyosada] (mino)
in shirasaya with koshirae No. 1810-1004 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
650,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)74.8 cm (2 Skkeku 4 Sun 7 Bu)
Curvature(SORI)0.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.20cm
Thickness at the Moto Kasane0.74cm
Thickness at the Shinogi0.79cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.97cm
Thickness at the Saki kasane0.42cm
NakagoUbu
Sword blade weight(Only blade)805g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mino : The Edo era first half year. KANBUN(1661-1673)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [seiryushi kanetsugu saku] (kumagai kanetsugu) (sendai) Name of Japan
katana [seiryushi kanetsugu saku] (kumagai kanetsugu) (sendai) Picture of certificate katana [seiryushi kanetsugu saku] (kumagai kanetsugu) (sendai) Picture of SAYA katana [seiryushi kanetsugu saku] (kumagai kanetsugu) (sendai) Picture of blade
katana [seiryushi kanetsugu saku] (kumagai kanetsugu) (sendai)
in shirasaya with koshirae No. 1810-1006 New
NBTHK Hozon
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)71.3 cm (2 Saku 3 Sun 5 Bukou)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.94cm
Thickness at the Moto Kasane0.71cm
Thickness at the Shinogi0.76cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.91cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
NakagoUbu
Sword blade weight(Only blade)760g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1100g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)rikuzen sendai : The Edo era latter period. KAEI(1848-1854)
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kanehiro HEISEI 29] (shinsakutou new sword) Name of Japan
katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kanehiro HEISEI 29] (shinsakutou new sword) Picture of certificate katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kanehiro HEISEI 29] (shinsakutou new sword) Picture of SAYA katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kanehiro HEISEI 29] (shinsakutou new sword) Picture of blade
katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kanehiro HEISEI 29] (shinsakutou new sword)
in koshirae No. 1810-1008 New
for iai and tameshigiri
Price
600,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)73.9 cm (2 Syaku 4 Sun 4 BuJyaku)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.27cm
Thickness at the Moto Kasane0.64cm
Thickness at the Shinogi0.64cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.53cm
Thickness at the Saki kasane0.44cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail stick gutter
Sword blade weight(Only blade)730g
Sword blade weight(Took off a SAYA)995g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : Modern product. HEISEI 29(2017)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [shinano_koku tomomaro saku SHOWA 19] Name of Japan
katana [shinano_koku tomomaro saku SHOWA 19] Picture of certificate katana [shinano_koku tomomaro saku SHOWA 19] Picture of SAYA katana [shinano_koku tomomaro saku SHOWA 19] Picture of blade
katana [shinano_koku tomomaro saku SHOWA 19]
in koshirae No. 1810-1010 New
NBTHK Hozon for iai and tameshigiri
Price
380,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)69.5 cm (2 Syaku 2 Sun 9 BuHan)
Curvature(SORI)2.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.26cm
Thickness at the Moto Kasane0.71cm
Thickness at the Shinogi0.79cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.27cm
Thickness at the Saki kasane0.59cm
NakagoUbu
Sword blade weight(Only blade)930g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1215g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)shinano ueda : Modern product. Showa19(1944)
Options:With koshirae  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [sakuyo bakka_shi hosokawa masayoshi KAEI 1] (Carved seal) (chikaranosuke masayoshi) (sinsintou joujou-saku) Name of Japan
wakizashi [sakuyo bakka_shi hosokawa masayoshi KAEI 1] (Carved seal) (chikaranosuke masayoshi) (sinsintou joujou-saku) Picture of certificate wakizashi [sakuyo bakka_shi hosokawa masayoshi KAEI 1] (Carved seal) (chikaranosuke masayoshi) (sinsintou joujou-saku) Picture of SAYA wakizashi [sakuyo bakka_shi hosokawa masayoshi KAEI 1] (Carved seal) (chikaranosuke masayoshi) (sinsintou joujou-saku) Picture of blade
wakizashi [sakuyo bakka_shi hosokawa masayoshi KAEI 1] (Carved seal) (chikaranosuke masayoshi) (sinsintou joujou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 1810-2000 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
850,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)47.2 cm (1 Sau 5 Sun 5 BuHan)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.85cm
Thickness at the Moto Kasane0.58cm
Thickness at the Shinogi0.62cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.80cm
Thickness at the Saki kasane0.42cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail stick gutter to gutter index
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi : The Edo era latter period. KAEI 1(1848)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [yamato_no_daijo fujiwara sukesada] (sintou jou-saku)     [bizen kuni osafune_ju kaji seito] Name of Japan
wakizashi [yamato_no_daijo fujiwara sukesada] (sintou jou-saku)     [bizen kuni osafune_ju kaji seito] Picture of certificate wakizashi [yamato_no_daijo fujiwara sukesada] (sintou jou-saku)     [bizen kuni osafune_ju kaji seito] Picture of SAYA wakizashi [yamato_no_daijo fujiwara sukesada] (sintou jou-saku)     [bizen kuni osafune_ju kaji seito] Picture of blade
wakizashi [yamato_no_daijo fujiwara sukesada] (sintou jou-saku)
[bizen kuni osafune_ju kaji seito]
in shirasaya with koshirae No. 1810-2002 New
NBTHK Hozon
Price
320,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)45.0 cm (1 Syaku 4 Sun 8 BuKyou)
Curvature(SORI)1.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.98cm
Thickness at the Moto Kasane0.71cm
Thickness at the Shinogi0.76cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.13cm
Thickness at the Saki kasane0.51cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen osafune : The middle of Edo era. SHOTOKU (1711-1716)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou No signature(Double edged) Name of Japan
tantou No signature(Double edged) Picture of certificate tantou No signature(Double edged) Picture of SAYA tantou No signature(Double edged) Picture of blade
tantou No signature(Double edged)
in koshirae No. 1810-3000 New
Price
180,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)16.0 cm (5 Sun 3 Bujaku)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.82cm
Thickness at the Shinogi0.49cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)The Edo era latter period. 19 century.
Options:With koshirae  sinsintou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

tantou [etchu_koku kanemaki] Name of Japan
tantou [etchu_koku kanemaki] Picture of certificate tantou [etchu_koku kanemaki] Picture of SAYA tantou [etchu_koku kanemaki] Picture of blade
tantou [etchu_koku kanemaki]
in shirasaya with koshirae and box (kiribako) No. 1810-3001 New
NBTHK Hozon
Price
330,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)29.2 cm (9 Sun 6 Bu)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.80cm
Thickness at the Moto Kasane0.71cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)etchu takaoka : The Edo era first half year. MANJI -JOKYO(1658-1688)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

dai shou hitokoshi(long and short set)dai katana   [etchu_ju fujiwara sadaoki saku HEISEI 3]shou wakizashi [sadaoki saku HEISEI 3] Name of Japan
dai shou hitokoshi(long and short set)dai katana   [etchu_ju fujiwara sadaoki saku HEISEI 3]shou wakizashi [sadaoki saku HEISEI 3] Picture of certificate dai shou hitokoshi(long and short set)dai katana   [etchu_ju fujiwara sadaoki saku HEISEI 3]shou wakizashi [sadaoki saku HEISEI 3] Picture of SAYA dai shou hitokoshi(long and short set)dai katana   [etchu_ju fujiwara sadaoki saku HEISEI 3]shou wakizashi [sadaoki saku HEISEI 3] Picture of blade
dai shou hitokoshi(long and short set)
dai katana [etchu_ju fujiwara sadaoki saku HEISEI 3]
shou wakizashi [sadaoki saku HEISEI 3]
in shirasaya with koshirae No. 1710-1123 New
Price
650,000(JPY)
dai katana [etchu_ju fujiwara sadaoki saku HEISEI 3]
Blade length(HA-CHOU)70.9 cm (2 Syaku 3 Sun 4 BuJaku)
Curvature(SORI)2.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.43cm
Thickness at the Moto Kasane0.73cm
Thickness at the Shinogi0.77cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.54cm
Thickness at the Saki kasane0.54cm
Sword blade weight(Only blade)1020g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1280g
NakagoUbu
Country Country (KUNI) and time Period (JIDAI)etchu toyama: Modern product. HEISEI 3 (1991)
shou wakizashi [sadaoki saku HEISEI 3]
Blade length(HA-CHOU)38.4 cm (1 Sau 2 Sun 7 BuJaku)
Curvature(SORI)0.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.00cm
Thickness at the Moto Kasane0.68cm
Thickness at the Shinogi0.69cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.23cm
Thickness at the Saki kasane0.51cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)etchu toyama : Modern product. HEISEI 3(1991)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [oumi_no_kami houjyouji tachibana masahiro] (2 generation)(sintou jou-saku) Name of Japan
katana [oumi_no_kami houjyouji tachibana masahiro] (2 generation)(sintou jou-saku) Picture of certificate katana [oumi_no_kami houjyouji tachibana masahiro] (2 generation)(sintou jou-saku) Picture of SAYA katana [oumi_no_kami houjyouji tachibana masahiro] (2 generation)(sintou jou-saku) Picture of blade
katana [oumi_no_kami houjyouji tachibana masahiro] (2 generation)(sintou jou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 1710-1100
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
780,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)
Curvature(SORI)0.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.04cm
Thickness at the Moto Kasane0.70cm
Thickness at the Shinogi0.72cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.08cm
Thickness at the Saki kasane0.50cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era first half year. JOKYO(1684-1688)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [hayashi shigehide BUNKYU 1] (Disciple of Taikei Naotane) (ohmura hanshi) Name of Japan
katana [hayashi shigehide BUNKYU 1] (Disciple of Taikei Naotane) (ohmura hanshi) Picture of certificate katana [hayashi shigehide BUNKYU 1] (Disciple of Taikei Naotane) (ohmura hanshi) Picture of SAYA katana [hayashi shigehide BUNKYU 1] (Disciple of Taikei Naotane) (ohmura hanshi) Picture of blade
katana [hayashi shigehide BUNKYU 1] (Disciple of Taikei Naotane) (ohmura hanshi)
in shirasaya with koshirae No. 1710-1103
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
780,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.07cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Thickness at the Shinogi0.81cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.21cm
Thickness at the Saki kasane0.49cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hizen ohmura : The Edo era latter period. BUNKYU 1(1861)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [yamagami akihisa HEISEI 12] Name of Japan
katana [yamagami akihisa HEISEI 12] Picture of certificate katana [yamagami akihisa HEISEI 12] Picture of SAYA katana [yamagami akihisa HEISEI 12] Picture of blade
katana [yamagami akihisa HEISEI 12]
in koshirae No. 1710-1111
for iai and tameshigiri
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)75.7 cm (2 Syaku 5 SunJyaku)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.28cm
Thickness at the Moto Kasane0.62cm
Thickness at the Shinogi0.68cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.29cm
Thickness at the Saki kasane0.37cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail stick gutter
Sword blade weight(Only blade)660g
Sword blade weight(Took off a SAYA)990g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)niigata kariya : Modern product. HEISEI 12(2000)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [hizenkoku tadahiro] (hizen tadayoshi 7 generation) Name of Japan
wakizashi [hizenkoku tadahiro] (hizen tadayoshi 7 generation) Picture of certificate wakizashi [hizenkoku tadahiro] (hizen tadayoshi 7 generation) Picture of SAYA wakizashi [hizenkoku tadahiro] (hizen tadayoshi 7 generation) Picture of blade
wakizashi [hizenkoku tadahiro] (hizen tadayoshi 7 generation)
in shirasaya with koshirae No. 1710-2030
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)51.7 cm (1 Syaku 7 Sun 1 Bu)
Curvature(SORI)1.3cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.64cm
Thickness at the Moto Kasane0.60cm
Thickness at the Shinogi0.66cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.87cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hizen : The Edo era latter period. KYOWA?(1801-1804)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi No signature [Sword cane] (zatoichi stick) Name of Japan
wakizashi No signature [Sword cane] (zatoichi stick) Picture of certificate wakizashi No signature [Sword cane] (zatoichi stick) Picture of SAYA wakizashi No signature [Sword cane] (zatoichi stick) Picture of blade
wakizashi No signature [Sword cane] (zatoichi stick)
in shirasaya with koshirae No. 1710-2035
Price
150,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)45.6 cm (1 Syaku 5 SunKyou)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.64cm
Thickness at the Moto Kasane0.53cm
Thickness at the Shinogi0.58cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.93cm
Thickness at the Saki kasane0.37cm
NakagoUbu
Full length of the koshirae89.8cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)The Edo era latter period. 19 century.
Options:With koshirae  sinsintou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

yari [shirakawa_shin tegarayama masashige KANSEI 5] (sinsintou joujou-saku) Name of Japan
yari [shirakawa_shin tegarayama masashige KANSEI 5] (sinsintou joujou-saku) Picture of certificate yari [shirakawa_shin tegarayama masashige KANSEI 5] (sinsintou joujou-saku) Picture of SAYA yari [shirakawa_shin tegarayama masashige KANSEI 5] (sinsintou joujou-saku) Picture of blade
yari [shirakawa_shin tegarayama masashige KANSEI 5] (sinsintou joujou-saku)
in koshirae No. 1710-4018
NBTHK Hozon
Price
250,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)19.4 cm (6 Sun 5 Bu)
Nakago length45.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.67cm
Full length of the koshirae205.5cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mutsu shirakawa : The Edo era latter period. KANSEI 5(1793)
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [kasyu kanazawa_ju tsujimura shi] (Cut below) (shirouemon kanewaka) (kanewaka 3 generations)(sintou jou-saku) Name of Japan
katana [kasyu kanazawa_ju tsujimura shi] (Cut below) (shirouemon kanewaka) (kanewaka 3 generations)(sintou jou-saku) Picture of certificate katana [kasyu kanazawa_ju tsujimura shi] (Cut below) (shirouemon kanewaka) (kanewaka 3 generations)(sintou jou-saku) Picture of SAYA katana [kasyu kanazawa_ju tsujimura shi] (Cut below) (shirouemon kanewaka) (kanewaka 3 generations)(sintou jou-saku) Picture of blade
katana [kasyu kanazawa_ju tsujimura shi] (Cut below) (shirouemon kanewaka) (kanewaka 3 generations)(sintou jou-saku)
in koshirae No. 1710-1081
NBTHK Hozon
Price
650,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)
Curvature(SORI)1.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.85cm
Thickness at the Moto Kasane0.54cm
Thickness at the Shinogi0.60cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.04cm
Thickness at the Saki kasane0.42cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kaga kanazawa : The Edo era first half year. ENPO(1673-1681)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper


Hold
 

Detail >>

[Order...]

 

katana [ozaki tenryushi fujiwara masataka KOKA 2 seyou kitae ni oite kore] Name of Japan
katana [ozaki tenryushi fujiwara masataka KOKA 2 seyou kitae ni oite kore] Picture of certificate katana [ozaki tenryushi fujiwara masataka KOKA 2 seyou kitae ni oite kore] Picture of SAYA katana [ozaki tenryushi fujiwara masataka KOKA 2 seyou kitae ni oite kore] Picture of blade
katana [ozaki tenryushi fujiwara masataka KOKA 2 seyou kitae ni oite kore]
in shirasaya with koshirae No. 1710-1082
NBTHK Hozon
Price
680,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.12cm
Thickness at the Moto Kasane0.63cm
Thickness at the Shinogi0.63cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.05cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)settsu osaka-yamashiro kyoto : The Edo era latter period. KOKA 2(1845)
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [sendai_ju fujiwara michinaga saku] (sinsintou) Name of Japan
katana [sendai_ju fujiwara michinaga saku] (sinsintou) Picture of certificate katana [sendai_ju fujiwara michinaga saku] (sinsintou) Picture of SAYA katana [sendai_ju fujiwara michinaga saku] (sinsintou) Picture of blade
katana [sendai_ju fujiwara michinaga saku] (sinsintou)
in shirasaya with koshirae No. 1710-1083
NBTHK Hozon
Price
580,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.15cm
Thickness at the Moto Kasane0.83cm
Thickness at the Shinogi0.88cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.21cm
Thickness at the Saki kasane0.60cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mutsu sendsi : The Edo era latter period. KAEI(1848-1854)
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [suifu ni oite bishu sukemitsu KAEI 6] [yokoyama sukemitsu] Name of Japan
katana [suifu ni oite bishu sukemitsu KAEI 6] [yokoyama sukemitsu] Picture of certificate katana [suifu ni oite bishu sukemitsu KAEI 6] [yokoyama sukemitsu] Picture of SAYA katana [suifu ni oite bishu sukemitsu KAEI 6] [yokoyama sukemitsu] Picture of blade
katana [suifu ni oite bishu sukemitsu KAEI 6] [yokoyama sukemitsu]
in shirasaya with koshirae No. 1710-1085
NBTHK Hozon
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.78cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Thickness at the Shinogi0.71cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.84cm
Thickness at the Saki kasane0.38cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hitachi mito : The Edo era latter period. KAEI 6(1853)
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [noshu seki_ju fujiwara kanefusa masafusa kin saku SHOWA 57] (kanefusa 24 generations and shoda masafusa collaboration) Name of Japan
katana [noshu seki_ju fujiwara kanefusa masafusa kin saku SHOWA 57] (kanefusa 24 generations and shoda masafusa collaboration) Picture of certificate katana [noshu seki_ju fujiwara kanefusa masafusa kin saku SHOWA 57] (kanefusa 24 generations and shoda masafusa collaboration) Picture of SAYA katana [noshu seki_ju fujiwara kanefusa masafusa kin saku SHOWA 57] (kanefusa 24 generations and shoda masafusa collaboration) Picture of blade
katana [noshu seki_ju fujiwara kanefusa masafusa kin saku SHOWA 57] (kanefusa 24 generations and shoda masafusa collaboration)
in koshirae No. 1710-1087
for iai and tameshigiri
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)
Curvature(SORI)2.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.12cm
Thickness at the Moto Kasane0.55cm
Thickness at the Shinogi0.61cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.48cm
Thickness at the Saki kasane0.42cm
NakagoUbu
Engraving
Sword blade weight(Only blade)660g
Sword blade weight(Took off a SAYA)930g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu seki : Modern product. SHOWA 57(1982)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [Sword cane] (zatoichi stick)(toumu mei) [Sanjyou_Munechika] (Not reliable signature) Name of Japan
wakizashi [Sword cane] (zatoichi stick)(toumu mei) [Sanjyou_Munechika] (Not reliable signature) Picture of certificate wakizashi [Sword cane] (zatoichi stick)(toumu mei) [Sanjyou_Munechika] (Not reliable signature) Picture of SAYA wakizashi [Sword cane] (zatoichi stick)(toumu mei) [Sanjyou_Munechika] (Not reliable signature) Picture of blade
wakizashi [Sword cane] (zatoichi stick)
(toumu mei) [Sanjyou_Munechika] (Not reliable signature)
in shirasaya with koshirae No. 1710-2025
Price
180,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.44cm
Thickness at the Moto Kasane0.61cm
Full length of the stick89.0cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)yamato nara : The Edo era latter period. 19 century.
Options:With koshirae  sinsintou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

tantou [hiromasa] (soushu : The Muromachi era latter period) Name of Japan
tantou [hiromasa] (soushu : The Muromachi era latter period) Picture of certificate tantou [hiromasa] (soushu : The Muromachi era latter period) Picture of SAYA tantou [hiromasa] (soushu : The Muromachi era latter period) Picture of blade
tantou [hiromasa] (soushu : The Muromachi era latter period)
in koshirae with box No. 1710-3041
NBTHK Hozon
Price
350,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.06cm
Thickness at the Moto Kasane0.56cm
NakagoUbu
Engraving
Country(KUNI)・Period(JIDAI)sagami : The Muromachi era latter period. 16 century.
Options:With koshirae  kotou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

yari [gotou masakage saku KOKA 4] (echigo) Name of Japan
yari [gotou masakage saku KOKA 4] (echigo) Picture of certificate yari [gotou masakage saku KOKA 4] (echigo) Picture of SAYA yari [gotou masakage saku KOKA 4] (echigo) Picture of blade
yari [gotou masakage saku KOKA 4] (echigo)
in koshirae No. 1710-4017
NBTHK Hozon
Price
180,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)
Nakago length27.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.05cm
Thickness at the Moto Kasane0.85cm
Full length of the koshirae262.5cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)echigo takada : The Edo era latter period. KOKA 4(1847)
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tachi [hokuetsu_ju yamagami chisato akihisa] Name of Japan
tachi [hokuetsu_ju yamagami chisato akihisa] Picture of certificate tachi [hokuetsu_ju yamagami chisato akihisa] Picture of SAYA tachi [hokuetsu_ju yamagami chisato akihisa] Picture of blade
tachi [hokuetsu_ju yamagami chisato akihisa]
in koshirae No. 1710-1072
for iai and tameshigiri
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)
Curvature(SORI)2.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.29cm
Thickness at the Moto Kasane0.71cm
Thickness at the Shinogi0.76cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.36cm
Thickness at the Saki kasane0.52cm
NakagoUbu
Sword blade weight(Only blade)910g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1180g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)niigata kariya : Modern product. Showa55(1980)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

tantou No signature (ayasugi hada) Name of Japan
tantou No signature (ayasugi hada) Picture of certificate tantou No signature (ayasugi hada) Picture of SAYA tantou No signature (ayasugi hada) Picture of blade
tantou No signature (ayasugi hada)
in koshirae No. 1710-3040
Price
180,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)
Curvature(SORI)0.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.97cm
Thickness at the Moto Kasane0.39cm
Thickness at the Shinogi0.42cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.40cm
Thickness at the Saki kasane0.29cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)The Edo era latter period. 19 century.
Options:With koshirae  sinsintou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [suifu_ju katsumura norikatsu BUNKYU 3] (tokukatsu) (sinsintou jou-saku) Name of Japan
katana [suifu_ju katsumura norikatsu BUNKYU 3] (tokukatsu) (sinsintou jou-saku) Picture of certificate katana [suifu_ju katsumura norikatsu BUNKYU 3] (tokukatsu) (sinsintou jou-saku) Picture of SAYA katana [suifu_ju katsumura norikatsu BUNKYU 3] (tokukatsu) (sinsintou jou-saku) Picture of blade
katana [suifu_ju katsumura norikatsu BUNKYU 3] (tokukatsu) (sinsintou jou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 1710-1060
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
1,850,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)77.3 cm (2 Syaku 5 Sun 5 BuKyou)
Curvature(SORI)1.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.18cm
Thickness at the Moto Kasane0.76cm
Thickness at the Shinogi0.80cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.10cm
Thickness at the Saki kasane0.50cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hitachi mito : The Edo era latter period. BUNKYU 3(1863)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [doshu_ju hidechika] (BUNKYU)(student of sa yukihide) Name of Japan
katana [doshu_ju hidechika] (BUNKYU)(student of sa yukihide) Picture of certificate katana [doshu_ju hidechika] (BUNKYU)(student of sa yukihide) Picture of SAYA katana [doshu_ju hidechika] (BUNKYU)(student of sa yukihide) Picture of blade
katana [doshu_ju hidechika] (BUNKYU)(student of sa yukihide)
in shirasaya with koshirae No. 1710-1061
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
780,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)74.6 cm (2 Syaku 4 Sun 6 BuHan)
Curvature(SORI)0.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.26cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
Thickness at the Shinogi0.68cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.12cm
Thickness at the Saki kasane0.52cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)tosa : The Edo era latter period. BUNKYU(1861-1864)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [doshu_ju hidechika] (BUNKYU)(student of sa yukihide) Name of Japan
katana [doshu_ju hidechika] (BUNKYU)(student of sa yukihide) Picture of certificate katana [doshu_ju hidechika] (BUNKYU)(student of sa yukihide) Picture of SAYA katana [doshu_ju hidechika] (BUNKYU)(student of sa yukihide) Picture of blade
katana [doshu_ju hidechika] (BUNKYU)(student of sa yukihide)
in shirasaya with koshirae No. 1610-1061 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
780,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)74.6 cm (2 Syaku 4 Sun 6 BuHan)
Curvature(SORI)0.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.26cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
Thickness at the Shinogi0.68cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.12cm
Thickness at the Saki kasane0.52cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)tosa : The Edo era latter period. BUNKYU(1861-1864)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [noshu seki ju fujiwara kanefusa saku SHOWA 55] (kanefusa 24 generations) Name of Japan
katana [noshu seki ju fujiwara kanefusa saku SHOWA 55] (kanefusa 24 generations) Picture of certificate katana [noshu seki ju fujiwara kanefusa saku SHOWA 55] (kanefusa 24 generations) Picture of SAYA katana [noshu seki ju fujiwara kanefusa saku SHOWA 55] (kanefusa 24 generations) Picture of blade
katana [noshu seki ju fujiwara kanefusa saku SHOWA 55] (kanefusa 24 generations)
in koshirae No. 1710-1066
for iai and tameshigiri
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)71.7 cm (6 Syaku 2 3 Sun 6 Bu Rin Kyou)
Curvature(SORI)1.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.14cm
Thickness at the Moto Kasane0.57cm
Thickness at the Shinogi0.65cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.24cm
Thickness at the Saki kasane0.34cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail stick gutter
Sword blade weight(Only blade)700g
Sword blade weight(Took off a SAYA)990g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu seki : Modern product. SHOWA 55(1980)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [heki mitsuhira] (sintou joujou-saku)(wazamono) Name of Japan
wakizashi [heki mitsuhira] (sintou joujou-saku)(wazamono) Picture of certificate wakizashi [heki mitsuhira] (sintou joujou-saku)(wazamono) Picture of SAYA wakizashi [heki mitsuhira] (sintou joujou-saku)(wazamono) Picture of blade
wakizashi [heki mitsuhira] (sintou joujou-saku)(wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 1710-2020
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
750,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)57.7 cm (1 Syaku 9 SunKyou)
Curvature(SORI)0.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.22cm
Thickness at the Moto Kasane0.72cm
Thickness at the Shinogi0.74cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.25cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era first half year. JO_OH (1652-1655)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [hizenkoku oumi_no_kami tadayoshi] (hizenkoku oumi_no_kami tadayoshi 6 generations) (sinsintou jou-saku) Name of Japan
wakizashi [hizenkoku oumi_no_kami tadayoshi] (hizenkoku oumi_no_kami tadayoshi 6 generations) (sinsintou jou-saku) Picture of certificate wakizashi [hizenkoku oumi_no_kami tadayoshi] (hizenkoku oumi_no_kami tadayoshi 6 generations) (sinsintou jou-saku) Picture of SAYA wakizashi [hizenkoku oumi_no_kami tadayoshi] (hizenkoku oumi_no_kami tadayoshi 6 generations) (sinsintou jou-saku) Picture of blade
wakizashi [hizenkoku oumi_no_kami tadayoshi] (hizenkoku oumi_no_kami tadayoshi 6 generations) (sinsintou jou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 1710-2021
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
500,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)53.1 cm (1 Syaku 7 Sun 5 Bu)
Curvature(SORI)0.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.14cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
Thickness at the Shinogi0.70cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.13cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hizen : The Edo era latter period. TENMEI(1781-1789)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou [gongendo kiyotaka] (kai・sinsintou) Name of Japan
tantou [gongendo kiyotaka] (kai・sinsintou) Picture of certificate tantou [gongendo kiyotaka] (kai・sinsintou) Picture of SAYA tantou [gongendo kiyotaka] (kai・sinsintou) Picture of blade
tantou [gongendo kiyotaka] (kai・sinsintou)
in shirasaya with koshirae No. 1710-3033
NBTHK Hozon
Price
180,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)18.4 cm (6 Sun 1 BuJyaku)
Curvature(SORI)0.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.48cm
Thickness at the Moto Kasane1.05cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kai : The Edo era latter period. 19 century.
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou [katsunitsu] (osafune katsunitsu) Name of Japan
tantou [katsunitsu] (osafune katsunitsu) Picture of certificate tantou [katsunitsu] (osafune katsunitsu) Picture of SAYA tantou [katsunitsu] (osafune katsunitsu) Picture of blade
tantou [katsunitsu] (osafune katsunitsu)
in koshirae No. 1710-3035
NBTHK Hozon
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)19.3 cm (6 Sun 3 Bu)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.99cm
Thickness at the Moto Kasane0.59cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen osafune : The Muromachi era latter period. 16 century.
Options:With koshirae  kotou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

yari [tsunaie] (sagami) Name of Japan
yari [tsunaie] (sagami) Picture of certificate yari [tsunaie] (sagami) Picture of SAYA yari [tsunaie] (sagami) Picture of blade
yari [tsunaie] (sagami)
in koshirae No. 1710-4014
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
350,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)42.7 cm (1 Syaku 4 Sun 1 BuKyou)
Nakago length44.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.41cm
Full length of the koshirae276cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)sagami odawara : The Muromachi era latter period. TENBUN?(1532-1555)
Options:With koshirae  kotou  tokubetsu-hozon-paper


Hold
 

Detail >>

[Order...]

 

naginata [kazusa_no_kami fujiwara munemichi echizen_ju] (first signature of munemichi) (wazamono) Name of Japan
naginata [kazusa_no_kami fujiwara munemichi echizen_ju] (first signature of munemichi) (wazamono) Picture of certificate naginata [kazusa_no_kami fujiwara munemichi echizen_ju] (first signature of munemichi) (wazamono) Picture of SAYA naginata [kazusa_no_kami fujiwara munemichi echizen_ju] (first signature of munemichi) (wazamono) Picture of blade
naginata [kazusa_no_kami fujiwara munemichi echizen_ju] (first signature of munemichi) (wazamono)
in koshirae No. 1710-4015
NBTHK Hozon
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)40.5 cm (1 Syaku 3 Sun 4 Bu)
Curvature(SORI)2.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.82cm
Thickness at the Moto Kasane0.57cm
Thickness at the Shinogi0.60cm
Full length of the koshirae225cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail naginata gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)echizen : The Edo era first half year. KANBUN(1661-1673)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [omi_no_kami kakagi_ju sukenao ENPO 3] (sintou joujou-saku) (wazamono) Name of Japan
wakizashi [omi_no_kami kakagi_ju sukenao ENPO 3] (sintou joujou-saku) (wazamono) Picture of certificate wakizashi [omi_no_kami kakagi_ju sukenao ENPO 3] (sintou joujou-saku) (wazamono) Picture of SAYA wakizashi [omi_no_kami kakagi_ju sukenao ENPO 3] (sintou joujou-saku) (wazamono) Picture of blade
wakizashi [omi_no_kami kakagi_ju sukenao ENPO 3] (sintou joujou-saku) (wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 1710-2010
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
980,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)51.7 cm (1 Syaku 7 SunKyou)
Curvature(SORI)0.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.22cm
Thickness at the Moto Kasane0.68cm
Thickness at the Shinogi0.71cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.27cm
Thickness at the Saki kasane0.43cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The middle of Edo era. ENPO 3(1675)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou [jokeshi masaaki KEIO 2] (sinsintou jou-saku) Name of Japan
tantou [jokeshi masaaki KEIO 2] (sinsintou jou-saku) Picture of certificate tantou [jokeshi masaaki KEIO 2] (sinsintou jou-saku) Picture of SAYA tantou [jokeshi masaaki KEIO 2] (sinsintou jou-saku) Picture of blade
tantou [jokeshi masaaki KEIO 2] (sinsintou jou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 1710-3030
NBTHK Hozon
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)23.0 cm (7 Sun 7 Bu)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.63cm
Thickness at the Moto Kasane0.72cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era latter period. KEIO 2(1866)
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [hizen koku yasunori SHOWA 60](Descendants of hizenkoku tadayoshi and hizenkoku tadayoshi copy) Name of Japan
katana [hizen koku yasunori SHOWA 60](Descendants of hizenkoku tadayoshi and hizenkoku tadayoshi copy) Picture of SAYA katana [hizen koku yasunori SHOWA 60](Descendants of hizenkoku tadayoshi and hizenkoku tadayoshi copy) Picture of blade
katana [hizen koku yasunori SHOWA 60]
(Descendants of hizenkoku tadayoshi and hizenkoku tadayoshi copy)
in koshirae No. 1710-1037
for iai and tameshigiri
Price
450,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)72.43 cm (2 Syaku 3 Sun 9 BuKyou)
Curvature(SORI)1.82cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.46cm
Thickness at the Moto Kasane0.77cm
Thickness at the Shinogi0.89cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.53cm
Thickness at the Saki kasane0.56cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail stick gutter
Sword blade weight(Only blade)940g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1255g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)saga hizen : Modern product. SHOWA 60(1985)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [koa_issin_manshikisaku Showa 16] (Mantetsu_to) Name of Japan
katana [koa_issin_manshikisaku Showa 16] (Mantetsu_to) Picture of certificate katana [koa_issin_manshikisaku Showa 16] (Mantetsu_to) Picture of SAYA katana [koa_issin_manshikisaku Showa 16] (Mantetsu_to) Picture of blade
katana [koa_issin_manshikisaku Showa 16] (Mantetsu_to)
in koshirae No. 1710-1042
Price
580,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)66.6 cm (2 SunJyaku 2 Syaku)
Curvature(SORI)2.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.13cm
Thickness at the Moto Kasane0.72cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.06cm
Thickness at the Saki kasane0.52cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)manchu : Modern product. Showa 16 (1941)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

tantou [doshu_ju souryushi sadayuki Showa 48] (yamamura yuu) Name of Japan
tantou [doshu_ju souryushi sadayuki Showa 48] (yamamura yuu) Picture of certificate tantou [doshu_ju souryushi sadayuki Showa 48] (yamamura yuu) Picture of SAYA tantou [doshu_ju souryushi sadayuki Showa 48] (yamamura yuu) Picture of blade
tantou [doshu_ju souryushi sadayuki Showa 48] (yamamura yuu)
in koshirae No. 1710-3021
Price
180,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)25.2 cm (8 SunKyou 3 BuKyou)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.76cm
Thickness at the Moto Kasane0.71cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kouchi : Modern product. Showa 48(1973)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [nobutaka nobuteru MEIWA 6] (owari houki_no_kami nobutaka 5th nobuteru 6th)(collaboration) Name of Japan
katana [nobutaka nobuteru MEIWA 6] (owari houki_no_kami nobutaka 5th nobuteru 6th)(collaboration) Picture of certificate katana [nobutaka nobuteru MEIWA 6] (owari houki_no_kami nobutaka 5th nobuteru 6th)(collaboration) Picture of SAYA katana [nobutaka nobuteru MEIWA 6] (owari houki_no_kami nobutaka 5th nobuteru 6th)(collaboration) Picture of blade
katana [nobutaka nobuteru MEIWA 6] (owari houki_no_kami nobutaka 5th nobuteru 6th)(collaboration)
in shirasaya with koshirae No. 1710-1012
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
850,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)71.0 cm (2 Syaku 3 Sun 4 Bu)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.20cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
Thickness at the Shinogi0.70cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.07cm
Thickness at the Saki kasane0.43cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail stick gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)owari : The Edo era latter period. MEIWA 6(1769)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [bizenkoku osafuneju sukesada kiyouho 5] Name of Japan
wakizashi [bizenkoku osafuneju sukesada kiyouho 5] Picture of certificate wakizashi [bizenkoku osafuneju sukesada kiyouho 5] Picture of SAYA wakizashi [bizenkoku osafuneju sukesada kiyouho 5] Picture of blade
wakizashi [bizenkoku osafuneju sukesada kiyouho 5]
in shirasaya with koshirae No. 1710-2003
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)45.4 cm (1 Syaku 4 Sun 9 BuHan)
Curvature(SORI)2.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.97cm
Thickness at the Moto Kasane0.70cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.16cm
Thickness at the Saki kasane0.53cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen : The middle of Edo era. kyouho 5(1720)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [kanemoto] (sintou) Name of Japan
wakizashi [kanemoto] (sintou) Picture of certificate wakizashi [kanemoto] (sintou) Picture of SAYA wakizashi [kanemoto] (sintou) Picture of blade
wakizashi [kanemoto] (sintou)
in shirasaya with koshirae No. 1610-2007
NBTHK Hozon
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)32.7 cm (1 Syaku 08 Bu)
Curvature(SORI)1.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.86cm
Thickness at the Moto Kasane0.63cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mino : he Edo era first half year. 17 century.
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

yari [hishu doutanuki nobuyoshi](The same person as a doutanuki masakuni) Name of Japan
yari [hishu doutanuki nobuyoshi](The same person as a doutanuki masakuni) Picture of certificate yari [hishu doutanuki nobuyoshi](The same person as a doutanuki masakuni) Picture of SAYA yari [hishu doutanuki nobuyoshi](The same person as a doutanuki masakuni) Picture of blade
yari [hishu doutanuki nobuyoshi](The same person as a doutanuki masakuni)
in koshirae No. 1710-4000
NBTHK Hozon
Price
450,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)37.0 cm (1 Syaku 2 Sun 2 BuHan)
Nakago length37.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.48cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)higo kikuchi : The Azuchi momoyama era. KEICHO (1596-1603)
Options:With koshirae  kotou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [bizen_no_kuni osafune_ju yokoyama sukekane KEIO 1] (sinsintou jou-saku) Name of Japan
katana [bizen_no_kuni osafune_ju yokoyama sukekane KEIO 1] (sinsintou jou-saku) Picture of certificate katana [bizen_no_kuni osafune_ju yokoyama sukekane KEIO 1] (sinsintou jou-saku) Picture of SAYA katana [bizen_no_kuni osafune_ju yokoyama sukekane KEIO 1] (sinsintou jou-saku) Picture of blade
katana [bizen_no_kuni osafune_ju yokoyama sukekane KEIO 1] (sinsintou jou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 1610-1141
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
980,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)69.8 cm (2 Syaku 3 Sun)
Curvature(SORI)1.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.26cm
Thickness at the Moto Kasane0.77cm
Thickness at the Shinogi0.82cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.08cm
Thickness at the Saki kasane0.41cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen osafune : The Edo era latter period. KEIO 1(1865)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

yari [suruga_no_kami morimichi] Name of Japan
yari [suruga_no_kami morimichi] Picture of certificate yari [suruga_no_kami morimichi] Picture of SAYA yari [suruga_no_kami morimichi] Picture of blade
yari [suruga_no_kami morimichi]
in shirasaya with koshirae No. 1610-4062
NBTHK Hozon
Price
180,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)17.8 cm (5 Sun 9 Bu)
Nakago length10.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.08cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mino gifu-owari : The Edo era first half year. KANBUN (1661-1673)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

fukuro yari [seishinshi nagatoshiSHOWA 50] Name of Japan
fukuro yari [seishinshi nagatoshiSHOWA 50] Picture of certificate fukuro yari [seishinshi nagatoshiSHOWA 50] Picture of SAYA fukuro yari [seishinshi nagatoshiSHOWA 50] Picture of blade
fukuro yari [seishinshi nagatoshiSHOWA 50]
in koshirae No. 1610-4063
Price
180,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)17.3 cm (5 Sun 7 BuKyou)
Nakago length35.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.73cm
Full length of the koshirae178.4cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)tokushima : Modern product. SHOWA 50 (1975)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi No signature [shimosaka] Name of Japan
wakizashi No signature [shimosaka] Picture of certificate wakizashi No signature [shimosaka] Picture of SAYA wakizashi No signature [shimosaka] Picture of blade
wakizashi No signature [shimosaka]
in shirasaya with koshirae No. 1610-2051
NBTHK Hozon
Price
450,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)34.2 cm (1 Syaku 1 Sun 3 Bu)
Curvature(SORI)0.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.81cm
Thickness at the Moto Kasane0.68cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)echizen simosaka : The Edo era first half year. 17 century. KANBUN (1661-1673)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [aizu_ju michitoki BUNSEI 8] Name of Japan
wakizashi [aizu_ju michitoki BUNSEI 8] Picture of certificate wakizashi [aizu_ju michitoki BUNSEI 8] Picture of SAYA wakizashi [aizu_ju michitoki BUNSEI 8] Picture of blade
wakizashi [aizu_ju michitoki BUNSEI 8]
in koshirae No. 1610-2052
NBTHK Hozon
Price
350,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)54.4 cm (1 Syaku 7 Sun 9 Han)
Curvature(SORI)1.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.90cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
Thickness at the Shinogi0.70cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.86cm
Thickness at the Saki kasane0.41cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mutsu aizu : The Edo era latter period. BUNSEI 8(1825)
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [mita gennoshin taira sukeyoshi TENPO 10] Name of Japan
wakizashi [mita gennoshin taira sukeyoshi TENPO 10] Picture of certificate wakizashi [mita gennoshin taira sukeyoshi TENPO 10] Picture of SAYA wakizashi [mita gennoshin taira sukeyoshi TENPO 10] Picture of blade
wakizashi [mita gennoshin taira sukeyoshi TENPO 10]
in shirasaya with koshirae No. 1610-2054
NBTHK Hozon
Price
450,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)38.9 cm (1 Syaku 2 Sun 8 BuKyou)
Curvature(SORI)0.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.87cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail plum
Country(KUNI)・Period(JIDAI)oumi : The Edo era latter period. TENPO 10 (1839)
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou [yoshikazu] (sinsintou) Name of Japan
tantou [yoshikazu] (sinsintou) Picture of certificate tantou [yoshikazu] (sinsintou) Picture of SAYA tantou [yoshikazu] (sinsintou) Picture of blade
tantou [yoshikazu] (sinsintou)
in shirasaya with koshirae No. 1610-3053
NBTHK Hozon
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)21.8 cm (7 Sun 1 Bu)
Curvature(SORI)0.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.38cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)The Edo era latter period. 19 century.
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou [enju kunitoshi TAISHO 4] Name of Japan
tantou [enju kunitoshi TAISHO 4] Picture of certificate tantou [enju kunitoshi TAISHO 4] Picture of SAYA tantou [enju kunitoshi TAISHO 4] Picture of blade
tantou [enju kunitoshi TAISHO 4]
in shirasaya with koshirae No. 1610-3054
NBTHK Hozon
Price
250,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)19.0 cm (6 Sun 3 BuHan)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.14cm
Thickness at the Moto Kasane0.51cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)higo-osaka : TAISHO 4(1915)
Options:With koshirae  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou [taneyoshi kiju saku MEIJI 30] (horii taneyoshi)(Celebration seventy seven year old) Name of Japan
tantou [taneyoshi kiju saku MEIJI 30] (horii taneyoshi)(Celebration seventy seven year old) Picture of certificate tantou [taneyoshi kiju saku MEIJI 30] (horii taneyoshi)(Celebration seventy seven year old) Picture of SAYA tantou [taneyoshi kiju saku MEIJI 30] (horii taneyoshi)(Celebration seventy seven year old) Picture of blade
tantou [taneyoshi kiju saku MEIJI 30] (horii taneyoshi)(Celebration seventy seven year old)
in koshirae No. 1610-3055
NBTHK Hozon
Price
250,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)18.2 cm (6 SunJyaku)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.89cm
Thickness at the Moto Kasane0.48cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi tokyo : The Meiji era. MEIJI 30 (1897)
Options:With koshirae  gendaitou  hozon-paper


Hold
 

Detail >>

[Order...]

 

tantou [hosokawa minamoto masayuki] (hosokawa tadayoshi) Name of Japan
tantou [hosokawa minamoto masayuki] (hosokawa tadayoshi) Picture of certificate tantou [hosokawa minamoto masayuki] (hosokawa tadayoshi) Picture of SAYA tantou [hosokawa minamoto masayuki] (hosokawa tadayoshi) Picture of blade
tantou [hosokawa minamoto masayuki] (hosokawa tadayoshi)
in shirasaya with koshirae No. 1610-3056
NBTHK Hozon
Price
250,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)13.8 cm (4 Sun 5 BuHan)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.80cm
Thickness at the Moto Kasane0.29cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Homa gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)shimousa sakura : The Edo era latter period. TENPO (1830-1844)
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [yasuyoshi SHOWA18] (ajiki yasuyoshi)(yasukuni_tou) Name of Japan
katana [yasuyoshi SHOWA18] (ajiki yasuyoshi)(yasukuni_tou) Picture of certificate katana [yasuyoshi SHOWA18] (ajiki yasuyoshi)(yasukuni_tou) Picture of SAYA katana [yasuyoshi SHOWA18] (ajiki yasuyoshi)(yasukuni_tou) Picture of blade
katana [yasuyoshi SHOWA18] (ajiki yasuyoshi)(yasukuni_tou)
in shirasaya with koshirae No. 1610-1112
NBTHK Hozon
Price
780,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)68.4 cm (2 Syaku 2 Sun 5 BuKyou)
Curvature(SORI)2.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.00cm
Thickness at the Moto Kasane0.60cm
Thickness at the Shinogi0.62cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.98cm
Thickness at the Saki kasane0.42cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)yamagata : Modern product. SHOWA18 (1943)
Options:With koshirae  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [teishitsu_gigei_in sugawara kanenori TAISHO 6](miyamoto kanenori) Name of Japan
wakizashi [teishitsu_gigei_in sugawara kanenori TAISHO 6](miyamoto kanenori) Picture of certificate wakizashi [teishitsu_gigei_in sugawara kanenori TAISHO 6](miyamoto kanenori) Picture of SAYA wakizashi [teishitsu_gigei_in sugawara kanenori TAISHO 6](miyamoto kanenori) Picture of blade
wakizashi [teishitsu_gigei_in sugawara kanenori TAISHO 6](miyamoto kanenori)
in shirasaya with koshirae No. 1610-2043
NBTHK Hozon
Price
380,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)38.6 cm (1 Syaku 2 Sun 7 BuHan)
Curvature(SORI)0.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.72cm
Thickness at the Moto Kasane0.76cm
Thickness at the Shinogi0.76cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.90cm
Thickness at the Saki kasane0.49cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)tokyo : Modern product. TAISHO 6(1917)
Options:With koshirae  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

kikuchi yari No signature [sinsintou Kaifu] Name of Japan
kikuchi yari No signature [sinsintou Kaifu] Picture of certificate kikuchi yari No signature [sinsintou Kaifu] Picture of SAYA kikuchi yari No signature [sinsintou Kaifu] Picture of blade
kikuchi yari No signature [sinsintou Kaifu]
in shirasaya with koshirae No. 1610-4041
NBTHK Hozon
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)22.4 cm (7 Sun 4 Bu)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.38cm
Thickness at the Moto Kasane0.88cm
Full length of the koshirae90.3cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)awa : The Edo era latter period. 19 century.
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [izumo_no_kami fujiwara sadashige] Name of Japan
katana [izumo_no_kami fujiwara sadashige] Picture of certificate katana [izumo_no_kami fujiwara sadashige] Picture of SAYA katana [izumo_no_kami fujiwara sadashige] Picture of blade
katana [izumo_no_kami fujiwara sadashige]
in koshirae No. 1610-1077
NBTHK Hozon
Price
580,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)60.3 cm (2 SyakuJyaku)
Curvature(SORI)0.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.17cm
Thickness at the Moto Kasane0.49cm
Thickness at the Shinogi0.53cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.35cm
Thickness at the Saki kasane0.33cm
NakagoUbu
EngravingHead (there are traces and Sanskrit characters seem) Tail kurikara
Country(KUNI)・Period(JIDAI)echizen : The Edo era first half year. GENNA (1615-1624)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi No signature [shimada] Name of Japan
wakizashi No signature [shimada] Picture of certificate wakizashi No signature [shimada] Picture of SAYA wakizashi No signature [shimada] Picture of blade
wakizashi No signature [shimada]
in shirasaya with koshirae No. 1610-2025
NBTHK Hozon
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)36.8 cm (1 Syaku 2 Sun 1 Bu)
Curvature(SORI)0.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.34cm
Thickness at the Moto Kasane0.76cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail stick gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)suruga : The Muromachi era latter period.
Options:With koshirae  kotou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [nyudo kiju tsukuru KYOHO 15] [tsutsui kiju](wazamono) Name of Japan
wakizashi [nyudo kiju tsukuru KYOHO 15] [tsutsui kiju](wazamono) Picture of certificate wakizashi [nyudo kiju tsukuru KYOHO 15] [tsutsui kiju](wazamono) Picture of SAYA wakizashi [nyudo kiju tsukuru KYOHO 15] [tsutsui kiju](wazamono) Picture of blade
wakizashi [nyudo kiju tsukuru KYOHO 15] [tsutsui kiju](wazamono)
in koshirae No. 1610-2027
NBTHK Hozon
Price
350,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)35.7 cm (1 Syaku 1 Sun 8 BuJyaku)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.27cm
Thickness at the Moto Kasane0.55cm
Thickness at the Shinogi0.58cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.49cm
Thickness at the Saki kasane0.38cm
NakagoHeadTail stick gutter to gutter index
EngravingUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)yamato : The middle of Edo era. KYOHO 15 (1730)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou [suketsugu] (Bizen・Around the Meiji era) (yokoyama suketsugu) Name of Japan
tantou [suketsugu] (Bizen・Around the Meiji era) (yokoyama suketsugu) Picture of certificate tantou [suketsugu] (Bizen・Around the Meiji era) (yokoyama suketsugu) Picture of SAYA tantou [suketsugu] (Bizen・Around the Meiji era) (yokoyama suketsugu) Picture of blade
tantou [suketsugu] (Bizen・Around the Meiji era) (yokoyama suketsugu)
in shirasaya with koshirae No. 1610-3032
NBTHK Hozon
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)17.9 cm (5 Sun 9 Bu)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.38cm
Thickness at the Moto Kasane0.55cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen osafune : Around the Meiji era. (1868-1912)
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou [kuniaki TAISHO 5] (okimoto kuniaki) Name of Japan
tantou [kuniaki TAISHO 5] (okimoto kuniaki) Picture of certificate tantou [kuniaki TAISHO 5] (okimoto kuniaki) Picture of SAYA tantou [kuniaki TAISHO 5] (okimoto kuniaki) Picture of blade
tantou [kuniaki TAISHO 5] (okimoto kuniaki)
in shirasaya with koshirae No. 1610-3033
NBTHK Hozon
Price
250,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)24.0 cm (7 Sun 9 BuJyaku)
Curvature(SORI)0.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.26cm
Thickness at the Moto Kasane0.34cm
Thickness at the Shinogi0.47cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)settsu osaka : Modern product. TAISHO 5 (1916)
Options:With koshirae  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou [yakuwa tadao kinsaku SHOWA 62] Name of Japan
tantou [yakuwa tadao kinsaku SHOWA 62] Picture of certificate tantou [yakuwa tadao kinsaku SHOWA 62] Picture of SAYA tantou [yakuwa tadao kinsaku SHOWA 62] Picture of blade
tantou [yakuwa tadao kinsaku SHOWA 62]
in shirasaya with koshirae No. 1610-3034
Price
250,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)27.4 cm (9 SunKyou)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.77cm
Thickness at the Moto Kasane0.71cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)tokyo-saitama souka : Modern product. SHOWA 62(1987)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

tantou No signature [houke] Name of Japan
tantou No signature [houke] Picture of certificate tantou No signature [houke] Picture of SAYA tantou No signature [houke] Picture of blade
tantou No signature [houke]
in shirasaya with koshirae No. 1610-3036
NBTHK Hozon
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)28.6 cm (9 Sun 5 BuJyaku)
Curvature(SORI)0.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.44cm
Thickness at the Moto Kasane0.38cm
Thickness at the Shinogi0.65cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bingo : The Muromachi era. 15 century.
Options:With koshirae  kotou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

yari [yoshikado] (musashi_no_kami yoshikado) (first signature of bokuden) (wazamono) Name of Japan
yari [yoshikado] (musashi_no_kami yoshikado) (first signature of bokuden) (wazamono) Picture of certificate yari [yoshikado] (musashi_no_kami yoshikado) (first signature of bokuden) (wazamono) Picture of SAYA yari [yoshikado] (musashi_no_kami yoshikado) (first signature of bokuden) (wazamono) Picture of blade
yari [yoshikado] (musashi_no_kami yoshikado) (first signature of bokuden) (wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 1610-4035
NBTHK Hozon
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)30.7 cm (1 Syaku 01 BuHan)
Nakago length42.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.44cm
Full length of the koshirae189.0cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hitachi mito : The Edo era first half year. ENPO (1673-1681)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [nishu_ju morihira saku SHOWA 59] Name of Japan
katana [nishu_ju morihira saku SHOWA 59] Picture of certificate katana [nishu_ju morihira saku SHOWA 59] Picture of SAYA katana [nishu_ju morihira saku SHOWA 59] Picture of blade
katana [nishu_ju morihira saku SHOWA 59]
in koshirae No. 1610-1059
for iai and tameshigiri
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)73.0 cm (2 Syaku 4 SunKyou)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.16cm
Thickness at the Moto Kasane0.57cm
Thickness at the Shinogi0.67cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.13cm
Thickness at the Saki kasane0.42cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail stick gutter
Sword blade weight(Only blade)710g
Sword blade weight(Took off a SAYA)960g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hyuga miyazaki : Modern product. SHOWAI 59(1984)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [ikkansai minamoto tomohiro saku SHOWA 57] Name of Japan
katana [ikkansai minamoto tomohiro saku SHOWA 57] Picture of certificate katana [ikkansai minamoto tomohiro saku SHOWA 57] Picture of SAYA katana [ikkansai minamoto tomohiro saku SHOWA 57] Picture of blade
katana [ikkansai minamoto tomohiro saku SHOWA 57]
in koshirae No. 1610-1061
for iai and tameshigiri
Price
450,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)73.2 cm (2 Syaku 4 SunKyou)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.30cm
Thickness at the Moto Kasane0.63cm
Thickness at the Shinogi0.70cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.18cm
Thickness at the Saki kasane0.49cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail stick gutter
Sword blade weight(Only blade)740g
Sword blade weight(Took off a SAYA)970g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)tokyo : Modern product. SHOWA 57(1982)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

tantou [taira hideyo TENPO 10] (hyoshinshi hideyo) Name of Japan
tantou [taira hideyo TENPO 10] (hyoshinshi hideyo) Picture of certificate tantou [taira hideyo TENPO 10] (hyoshinshi hideyo) Picture of SAYA tantou [taira hideyo TENPO 10] (hyoshinshi hideyo) Picture of blade
tantou [taira hideyo TENPO 10] (hyoshinshi hideyo)
in shirasaya with koshirae No. 1610-3019
NBTHK Hozon
Price
320,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)23.1 cm (7 Sun 6 Bu)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.07cm
Thickness at the Moto Kasane0.64cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era latter period. TENPO 10 (1839)
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou [miike_ju kunitada saku HEISEI 10](komiya kunitada) Name of Japan
tantou [miike_ju kunitada saku HEISEI 10](komiya kunitada) Picture of certificate tantou [miike_ju kunitada saku HEISEI 10](komiya kunitada) Picture of SAYA tantou [miike_ju kunitada saku HEISEI 10](komiya kunitada) Picture of blade
tantou [miike_ju kunitada saku HEISEI 10](komiya kunitada)
in shirasaya with koshirae No. 1610-3024
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)24.4 cm (8 SunKyou)
Curvature(SORI)0.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.71cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)chikugo(fukuoka) : Modern product. HEISEI 10(1998)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [kawachi_no_kami kunisuke] (1 generations) (sintou jou-saku)(wazamono) [Sword cane](zatoichi stick) Name of Japan
katana [kawachi_no_kami kunisuke] (1 generations) (sintou jou-saku)(wazamono) [Sword cane](zatoichi stick) Picture of certificate katana [kawachi_no_kami kunisuke] (1 generations) (sintou jou-saku)(wazamono) [Sword cane](zatoichi stick) Picture of SAYA katana [kawachi_no_kami kunisuke] (1 generations) (sintou jou-saku)(wazamono) [Sword cane](zatoichi stick) Picture of blade
katana [kawachi_no_kami kunisuke] (1 generations) (sintou jou-saku)(wazamono) [Sword cane](zatoichi stick)
in shirasaya with koshirae No. 1610-1031
NBTHK Hozon
Price
650,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)74.7 cm (2 Syaku 4 Sun 6 Bu)
Curvature(SORI)0.3cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.89cm
Thickness at the Moto Kasane0.61cm
Thickness at the Shinogi0.66cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.80cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)settsu osaka : The Edo era first half year KAN_EI (1624-1644)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

yari [bakufu_shi hisayuki KAEI 6] (kawai hisayuki) Name of Japan
yari [bakufu_shi hisayuki KAEI 6] (kawai hisayuki) Picture of certificate yari [bakufu_shi hisayuki KAEI 6] (kawai hisayuki) Picture of SAYA yari [bakufu_shi hisayuki KAEI 6] (kawai hisayuki) Picture of blade
yari [bakufu_shi hisayuki KAEI 6] (kawai hisayuki)
in koshirae No. 1610-4021
NBTHK Hozon
Price
250,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)24.4 cm (8 Sun 1 Bu)
Nakago length35.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.21cm
Thickness at the Moto Kasane0.80cm
Full length of the koshirae104.8cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era latter period. KAEI 6 (1853)
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

yari [kanetsuna] (seki) Name of Japan
yari [kanetsuna] (seki) Picture of certificate yari [kanetsuna] (seki) Picture of SAYA yari [kanetsuna] (seki) Picture of blade
yari [kanetsuna] (seki)
in shirasaya with koshirae No. 1610-4023
NBTHK Hozon
Price
250,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)16.4 cm (5 Sun 4 BuKyou)
Nakago length20.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.09cm
Thickness at the Moto Kasane0.89cm
Full length of the koshirae122.5cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mino seki : The Azuchi momoyama era. TENSHO (1574-1592)
Options:With koshirae  kotou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [hyoshinshi hideyo nyudou KAEI 7] Name of Japan
wakizashi [hyoshinshi hideyo nyudou KAEI 7] Picture of certificate wakizashi [hyoshinshi hideyo nyudou KAEI 7] Picture of SAYA wakizashi [hyoshinshi hideyo nyudou KAEI 7] Picture of blade
wakizashi [hyoshinshi hideyo nyudou KAEI 7]
in shirasaya No. 1610-2005
NBTHK Hozon
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)34.2 cm (1 Syaku 1 Sun 3 BuHan)
Curvature(SORI)0.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.01cm
Thickness at the Moto Kasane0.51cm
Thickness at the Shinogi0.64cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era latter period. KAEI 7 (1854)
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi (hizen_no_kuni tadatsugu New Japanese swords Exhibition winning work) (Nakao Tadatsugu) Name of Japan
wakizashi (hizen_no_kuni tadatsugu New Japanese swords Exhibition winning work) (Nakao Tadatsugu) Picture of certificate wakizashi (hizen_no_kuni tadatsugu New Japanese swords Exhibition winning work) (Nakao Tadatsugu) Picture of SAYA wakizashi (hizen_no_kuni tadatsugu New Japanese swords Exhibition winning work) (Nakao Tadatsugu) Picture of blade
wakizashi (hizen_no_kuni tadatsugu New Japanese swords Exhibition winning work) (Nakao Tadatsugu)
in shirasaya with koshirae No. 1610-2002
Price
380,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)40.9 cm (1 Syaku 3 SunHanJyaku)
Curvature(SORI)0.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.38cm
Thickness at the Moto Kasane0.75cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hizen saga : Modern product. SHOWA 47(1972)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

tantou [norimitsu](kashu) Name of Japan
tantou [norimitsu](kashu) Picture of certificate tantou [norimitsu](kashu) Picture of SAYA tantou [norimitsu](kashu) Picture of blade
tantou [norimitsu](kashu)
in shirasaya with koshirae No. 1610-3004
NBTHK Hozon
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)20.2 cm (6 Sun 7 BuKyou)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.60cm
Thickness at the Moto Kasane0.86cm
NakagoUbu
EngravingHead back gutter Tail Rod gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kaga : The Muromachi era latter period. EISHO(1504-1521)
Options:With koshirae  kotou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

yari [bizeni osafune_ju sukenao suketsune] (sukenao suketsune collaboration) Name of Japan
yari [bizeni osafune_ju sukenao suketsune] (sukenao suketsune collaboration) Picture of certificate yari [bizeni osafune_ju sukenao suketsune] (sukenao suketsune collaboration) Picture of SAYA yari [bizeni osafune_ju sukenao suketsune] (sukenao suketsune collaboration) Picture of blade
yari [bizeni osafune_ju sukenao suketsune] (sukenao suketsune collaboration)
in koshirae No. 1610-4002
NBTHK Hozon
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)15.2 cm (5 Sun)
Nakago length25.3cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.13cm
Thickness at the Moto Kasane0.95cm
Full length of the koshirae111.0cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen osafune : The Edo era latter period. TENPO 10 (1893)
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

yari [bizen kuni toshitsugu] (yokoyama genpachiro toshitsugu) Name of Japan
yari [bizen kuni toshitsugu] (yokoyama genpachiro toshitsugu) Picture of certificate yari [bizen kuni toshitsugu] (yokoyama genpachiro toshitsugu) Picture of SAYA yari [bizen kuni toshitsugu] (yokoyama genpachiro toshitsugu) Picture of blade
yari [bizen kuni toshitsugu] (yokoyama genpachiro toshitsugu)
in koshirae No. 1610-4003
NBTHK Hozon
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)13.7 cm (4 Sun 2 Bu)
Nakago length24.3cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.48cm
Thickness at the Moto Kasane1.22cm
Full length of the koshirae110.5cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen osafune : The Edo era latter period. AN_EI 5 (1776)
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou [sukemitsu] (The Muromachi era) Name of Japan
tantou [sukemitsu] (The Muromachi era) Picture of certificate tantou [sukemitsu] (The Muromachi era) Picture of SAYA tantou [sukemitsu] (The Muromachi era) Picture of blade
tantou [sukemitsu] (The Muromachi era)
in koshirae No. 1510-3040
NBTHK Hozon
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)25.1cm(8Sun3Bu Jyaku)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.26cm
Thickness at the Moto Kasane0.53cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)suryga shimada : The Muromachi era.15 century.
Options:With koshirae  kotou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou [akita_han minamoto masatsugu] Name of Japan
tantou [akita_han minamoto masatsugu] Picture of certificate tantou [akita_han minamoto masatsugu] Picture of SAYA tantou [akita_han minamoto masatsugu] Picture of blade
tantou [akita_han minamoto masatsugu]
in shirasaya with koshirae No. 1510-3041
NBTHK Hozon
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)16.6cm(5Sun5Bu Kyou)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.02cm
Thickness at the Moto Kasane0.72cm
NakagoUbu
Engraving表裏腰樋に添え樋
Country(KUNI)・Period(JIDAI)dewa akita : MEIJI 2(1869)
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou [sukesada] Name of Japan
tantou [sukesada] Picture of certificate tantou [sukesada] Picture of SAYA tantou [sukesada] Picture of blade
tantou [sukesada]
in koshirae No. 1510-3042
NBTHKHozon
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)20.0cm(6Sun5Bu)
Curvature(SORI)0.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.07cm
Thickness at the Moto Kasane0.49cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen osafune : The Muromachi era latter period. 16 century.
Options:With koshirae  kotou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou [mito_ju masakatsu saku] Name of Japan
tantou [mito_ju masakatsu saku] Picture of certificate tantou [mito_ju masakatsu saku] Picture of SAYA tantou [mito_ju masakatsu saku] Picture of blade
tantou [mito_ju masakatsu saku]
in koshirae No. 1510-3031
NBTHK Hozon
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)21.2 cm (7 Sun)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.15cm
Thickness at the Moto Kasane0.44cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hitachi ibaraki mito : The Showa era. SHOWA 4(1929)
Options:With koshirae  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou [(Kikumon)iga_no_kami fujiwara kinmichi](3 generations)(wazamono)    [nihon kaji sousho] Name of Japan
tantou [(Kikumon)iga_no_kami fujiwara kinmichi](3 generations)(wazamono)    [nihon kaji sousho] Picture of certificate tantou [(Kikumon)iga_no_kami fujiwara kinmichi](3 generations)(wazamono)    [nihon kaji sousho] Picture of SAYA tantou [(Kikumon)iga_no_kami fujiwara kinmichi](3 generations)(wazamono)    [nihon kaji sousho] Picture of blade
tantou [(Kikumon)iga_no_kami fujiwara kinmichi](3 generations)(wazamono)
[nihon kaji sousho]
in shirasaya with koshirae No. 1510-3032
NBTHK Hozon
Price
250,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)16.4cm(5Sun4Bu)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.26cm
Thickness at the Moto Kasane0.35cm
Thickness at the Shinogi0.45cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)yamashiro : The middle of Edo era. HOEI (1704-1711)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

naginata [sesshu_ju fujiwara tamehiro][sagami_no_kami tamehiro] (There is a signature with sagami_no_kami tamehiro) Name of Japan
naginata [sesshu_ju fujiwara tamehiro][sagami_no_kami tamehiro] (There is a signature with sagami_no_kami tamehiro) Picture of certificate naginata [sesshu_ju fujiwara tamehiro][sagami_no_kami tamehiro] (There is a signature with sagami_no_kami tamehiro) Picture of SAYA naginata [sesshu_ju fujiwara tamehiro][sagami_no_kami tamehiro] (There is a signature with sagami_no_kami tamehiro) Picture of blade
naginata [sesshu_ju fujiwara tamehiro]
[sagami_no_kami tamehiro] (There is a signature with sagami_no_kami tamehiro)
in shirasaya with koshirae No. 1510-4034
NBTHK Hozon
Price
380,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)40.0 cm (1 Syaku 3 Sun 2 Bu)
Curvature(SORI)2.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.79cm
Thickness at the Moto Kasane0.59cm
Thickness at the Shinogi0.63cm
Nakago length36.0cm
Full length of the koshirae193cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)settsu osaka : The Edo era first half year. KANBUN (1661-1673)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper


Hold
 

Detail >>

[Order...]

 

yari [geki toshinaga] (shitahara ・ sintou)(2 generations) Name of Japan
yari [geki toshinaga] (shitahara ・ sintou)(2 generations) Picture of certificate yari [geki toshinaga] (shitahara ・ sintou)(2 generations) Picture of SAYA yari [geki toshinaga] (shitahara ・ sintou)(2 generations) Picture of blade
yari [geki toshinaga] (shitahara ・ sintou)(2 generations)
in koshirae No. 1510-4035
NBTHK Hozon
Price
180,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)13.4cm(4Sun4BuHan )
Nakago length33.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.08cm
Full length of the koshirae94cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi shitahara : The middle of Edo era .17-18 century. GENROKU(1688-1704)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [noritsuna] (aki・sintou) (wazamono) Name of Japan
wakizashi [noritsuna] (aki・sintou) (wazamono) Picture of certificate wakizashi [noritsuna] (aki・sintou) (wazamono) Picture of SAYA wakizashi [noritsuna] (aki・sintou) (wazamono) Picture of blade
wakizashi [noritsuna] (aki・sintou) (wazamono)
in koshirae No. 1510-2033
NBTHK Hozon
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)47.8cm(1Syaku5Sun8Bu)
Curvature(SORI)1.3cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.93cm
Thickness at the Moto Kasane0.58cm
Thickness at the Shinogi0.70cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.06cm
Thickness at the Saki kasane0.45cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)aki hiroshima : The Edo era first half year. KANBUN (1661-1673)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [kanekage] (sintou) Name of Japan
wakizashi [kanekage] (sintou) Picture of certificate wakizashi [kanekage] (sintou) Picture of SAYA wakizashi [kanekage] (sintou) Picture of blade
wakizashi [kanekage] (sintou)
in shirasaya with koshirae No. 1510-2035
NBTHK Hozon
Price
350,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)30.6cm(1Syaku01Bu)
Curvature(SORI)0.3cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.00cm
Thickness at the Moto Kasane0.61cm
Thickness at the Shinogi0.67cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kai fuchu : The Edo era first half year. 17 century.
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

yari [kawachi_no_kami kunisuke] (2 generations) (sintou jou-saku) Name of Japan
yari [kawachi_no_kami kunisuke] (2 generations) (sintou jou-saku) Picture of certificate yari [kawachi_no_kami kunisuke] (2 generations) (sintou jou-saku) Picture of SAYA yari [kawachi_no_kami kunisuke] (2 generations) (sintou jou-saku) Picture of blade
yari [kawachi_no_kami kunisuke] (2 generations) (sintou jou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 1510-4023
NBTHK Hozon
Price
180,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)15.1cm(4Sun9BuHan )
Nakago length42.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.11cm
Full length of the koshirae100.5cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)settsu osaka : The Edo era first half year. MANJI(1658-1661)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [sadamune 23 generations kuroudo minamoto_no hideharu] Name of Japan
wakizashi [sadamune 23 generations kuroudo minamoto_no hideharu] Picture of certificate wakizashi [sadamune 23 generations kuroudo minamoto_no hideharu] Picture of SAYA wakizashi [sadamune 23 generations kuroudo minamoto_no hideharu] Picture of blade
wakizashi [sadamune 23 generations kuroudo minamoto_no hideharu]
No. 1510-2022
NBTHK Hozon
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)31.3cm(1Syaku03Bu Kyou)
Curvature(SORI)0.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.64cm
Thickness at the Moto Kasane0.56cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era latter period. TENPO 2 (1831)
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou No signature [sue seki] Name of Japan
tantou No signature [sue seki] Picture of certificate tantou No signature [sue seki] Picture of SAYA tantou No signature [sue seki] Picture of blade
tantou No signature [sue seki]
in koshirae No. 1510-3011
NBTHK Hozon
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)29.4cm(9Sun7Bu)
Curvature(SORI)0.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.79cm
Thickness at the Moto Kasane0.57cm
NakagoUbu
Engraving表 2本樋 裏 腰樋に添樋2本
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mino seki : The Muromachi era latter period. 16 century.
Options:With koshirae  kotou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

yari [shimosaka mitsuhiro] (isedaijyo shimosaka mitsuhiro) Name of Japan
yari [shimosaka mitsuhiro] (isedaijyo shimosaka mitsuhiro) Picture of certificate yari [shimosaka mitsuhiro] (isedaijyo shimosaka mitsuhiro) Picture of SAYA yari [shimosaka mitsuhiro] (isedaijyo shimosaka mitsuhiro) Picture of blade
yari [shimosaka mitsuhiro] (isedaijyo shimosaka mitsuhiro)
in koshirae No. 1510-4012
Price
180,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)11.2cm(3Sun7Bu Jyaku)
Nakago length22.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.74cm
Thickness at the Moto Kasane0.89cm
Full length of the koshirae284.0cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)echizen : The middle of Edo era . GENROKU (1688-1704)
Options:With koshirae  sintou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

tantou [naokatsu](yamon naokatsu) Name of Japan
tantou [naokatsu](yamon naokatsu) Picture of certificate tantou [naokatsu](yamon naokatsu) Picture of SAYA tantou [naokatsu](yamon naokatsu) Picture of blade
tantou [naokatsu](yamon naokatsu)
in koshirae No. 1510-3003
NBTHK Hozon
Price
350,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)17.6cm(5Sun8Bu)
Curvature(SORI)0.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.32cm
Thickness at the Moto Kasane0.40cm
Thickness at the Shinogi0.46cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.74cm
Thickness at the Saki kasane0.32cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era latter period. KEIO(1865-1868)
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

ohmi_yari [fujiwara] (den takada) Name of Japan
ohmi_yari [fujiwara] (den takada) Picture of certificate ohmi_yari [fujiwara] (den takada) Picture of SAYA ohmi_yari [fujiwara] (den takada) Picture of blade
ohmi_yari [fujiwara] (den takada)
in koshirae No. 1410-4022
NBTHK Hozon
Price
380,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)60.8 cm (2 Syaku)
Nakago length48.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.37cm
Thickness at the Moto Kasane0.89cm
Full length of the koshirae219cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bungo takada : The Muromachi era latter period.16 century.
Options:With koshirae  kotou  hozon-paper


Hold
 

Detail >>

[Order...]

 

yari [kawachi_no_kami kunisuke] (2 generations) (sintou jou-saku) Name of Japan
yari [kawachi_no_kami kunisuke] (2 generations) (sintou jou-saku) Picture of certificate yari [kawachi_no_kami kunisuke] (2 generations) (sintou jou-saku) Picture of SAYA yari [kawachi_no_kami kunisuke] (2 generations) (sintou jou-saku) Picture of blade
yari [kawachi_no_kami kunisuke] (2 generations) (sintou jou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 1410-4025
NBTHK Hozon
Price
250,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)12.1cm(4Sun Jyaku)
Nakago length21.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.93cm
Full length of the koshirae106.5cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)settsu osaka : The Edo era first half year. MANJI(1658-1661)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou [25daifujiwara kanefusa] (25 generations) Name of Japan
tantou [25daifujiwara kanefusa] (25 generations) Picture of certificate tantou [25daifujiwara kanefusa] (25 generations) Picture of SAYA tantou [25daifujiwara kanefusa] (25 generations) Picture of blade
tantou [25daifujiwara kanefusa] (25 generations)
in shirasaya with koshirae No. 1410-3034
Price
380,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)26.6 cm (8 Sun 8 BuJyaku)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.68cm
Thickness at the Moto Kasane0.67cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu : Modern product. heisei16 (2004)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

tantou [ohmiya ju minamoto teruhide ](ihara teruhide) Name of Japan
tantou [ohmiya ju minamoto teruhide ](ihara teruhide) Picture of certificate tantou [ohmiya ju minamoto teruhide ](ihara teruhide) Picture of SAYA tantou [ohmiya ju minamoto teruhide ](ihara teruhide) Picture of blade
tantou [ohmiya ju minamoto teruhide ](ihara teruhide)
in shirasaya with koshirae No. 1410-3022
NBTHK Hozon
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)15.1 cm (5 SunJyaku)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.62cm
Thickness at the Moto Kasane0.80cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)saitama ohmiya : Modern product. Showa 53(1972)
Options:With koshirae  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

yari [kanesaki](seki) Name of Japan
yari [kanesaki](seki) Picture of certificate yari [kanesaki](seki) Picture of SAYA yari [kanesaki](seki) Picture of blade
yari [kanesaki](seki)
in koshirae No. 1410-4013
NBTHK Hozon
Price
180,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)12.2cm(4Sun Kyou)
Nakago length27.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.18cm
Thickness at the Moto Kasane0.90cm
Full length of the koshirae106.5cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mino seki : The Muromachi era latter period.
Options:With koshirae  kotou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou [ihara teruhide] Name of Japan
tantou [ihara teruhide] Picture of certificate tantou [ihara teruhide] Picture of SAYA tantou [ihara teruhide] Picture of blade
tantou [ihara teruhide]
in shirasaya with koshirae No. 1410-3013
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)23.4 cm (7 Sun 7 KyouBu)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.52cm
Thickness at the Moto Kasane0.46cm
NakagoUbu
EngravingHead German sword Tail flower with Sanskrit characters
Country(KUNI)・Period(JIDAI)saitama Omiya : Modern product. 1992
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

jumonji yari [bushu shitahara_ju naiki yasushige] Name of Japan
jumonji yari [bushu shitahara_ju naiki yasushige] Picture of certificate jumonji yari [bushu shitahara_ju naiki yasushige] Picture of SAYA jumonji yari [bushu shitahara_ju naiki yasushige] Picture of blade
jumonji yari [bushu shitahara_ju naiki yasushige]
in shirasaya with koshirae No. 1410-4007
NBTHK Hozon
Price
380,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)20.7 cm (6 Sun 8 BuHan)
Nakago length36.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.00cm
Thickness at the Moto Kasane0.64cm
Full length of the koshirae116cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi : The Edo era first half year. Kanbun (1661-1673)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [noshu ju tashiro kakebe] (tashiro kakebei kanenobu) Name of Japan
katana [noshu ju tashiro kakebe] (tashiro kakebei kanenobu) Picture of certificate katana [noshu ju tashiro kakebe] (tashiro kakebei kanenobu) Picture of SAYA katana [noshu ju tashiro kakebe] (tashiro kakebei kanenobu) Picture of blade
katana [noshu ju tashiro kakebe] (tashiro kakebei kanenobu)
in shirasaya with koshirae No. 1410-1037
NBTHK Hozon
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)66.3 cm (9 Bu 2 Syaku 1 Sun)
Curvature(SORI)1.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.16cm
Thickness at the Moto Kasane0.61cm
Thickness at the Shinogi0.62cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.18cm
Thickness at the Saki kasane0.40cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mino goudo : The Edo era first half year. 1661
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [hattori tantosho yoriyoshi](enomoto yoriyoshi) Name of Japan
katana [hattori tantosho yoriyoshi](enomoto yoriyoshi) Picture of certificate katana [hattori tantosho yoriyoshi](enomoto yoriyoshi) Picture of SAYA katana [hattori tantosho yoriyoshi](enomoto yoriyoshi) Picture of blade
katana [hattori tantosho yoriyoshi](enomoto yoriyoshi)
in shirasaya with koshirae No. 1410-1017
NBTHK Hozon
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)67.1 cm (2 Syaku 2 Sun 1 BuKyou)
Curvature(SORI)2.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.24cm
Thickness at the Moto Kasane0.64cm
Thickness at the Shinogi0.66cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.29cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)shizuoka-tokyo : The Showa era. 1944
Options:With koshirae  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou No signature Name of Japan
tantou No signature Picture of certificate tantou No signature Picture of SAYA tantou No signature Picture of blade
tantou No signature
in koshirae No. 1410-3006
Price
150,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)17.2cm (5Sun6Bu7厘)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.97cm
Thickness at the Moto Kasane0.62cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)The Edo era latter period.
Options:With koshirae  sinsintou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

jumonji yari [bakufu_shi hisayuki](kawai hisayuki) Name of Japan
jumonji yari [bakufu_shi hisayuki](kawai hisayuki) Picture of certificate jumonji yari [bakufu_shi hisayuki](kawai hisayuki) Picture of SAYA jumonji yari [bakufu_shi hisayuki](kawai hisayuki) Picture of blade
jumonji yari [bakufu_shi hisayuki](kawai hisayuki)
in shirasaya with koshirae No. 1410-4001
NBTHK Hozon
Price
380,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)15.0cm(4Sun9BuHan )
Nakago length36.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.89cm
Thickness at the Moto Kasane0.77cm
Full length of the koshirae111.5cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era latter period. ansei5 (1858)
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

fukuroyari [kinshoumaru minamoto terunaga] Name of Japan
fukuroyari [kinshoumaru minamoto terunaga] Picture of certificate fukuroyari [kinshoumaru minamoto terunaga] Picture of SAYA fukuroyari [kinshoumaru minamoto terunaga] Picture of blade
fukuroyari [kinshoumaru minamoto terunaga]
in koshirae No. 1410-4002
NBTHK Hozon
Price
180,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)10.5cm(3Sun5Bu Kyou)
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.52cm
Thickness at the Moto Kasane0.90cm
Full length of the koshirae105.8cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi : The Edo era latter period. bunkyu3 (1863)
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [takehana ikkansai sigehisa horidousaku] Name of Japan
katana [takehana ikkansai sigehisa horidousaku] Picture of certificate katana [takehana ikkansai sigehisa horidousaku] Picture of SAYA katana [takehana ikkansai sigehisa horidousaku] Picture of blade
katana [takehana ikkansai sigehisa horidousaku]
in shirasaya with koshirae No. 1310-1148
Price
780,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)71.6 cm (2 Syaku 3 Sun 6 BuKyou)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.33cm
Thickness at the Moto Kasane0.74cm
Thickness at the Shinogi0.78cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.30cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
NakagoUbu
EngravingHead: Sanskrit characters fudoson Tail: Sanskrit characters in Homa gutter rendaiji
Sword blade weight(Only blade)880g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1190g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)tokyo-saitama : Modern product. 1980
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

tantou No signature [sue mihara] Name of Japan
tantou No signature [sue mihara] Picture of certificate tantou No signature [sue mihara] Picture of SAYA tantou No signature [sue mihara] Picture of blade
tantou No signature [sue mihara]
in koshirae No. 1310-3036
NBTHK Hozon
Price
250,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)28.4cm(9Sun4Bu)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.75cm
Thickness at the Moto Kasane0.51cm
NakagoUbu
Engraving表・松竹 裏・梅
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bingo : The Muromachi era latter period.
Options:With koshirae  kotou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

yari [noto_no_kami yasuyuki] (taikou) Name of Japan
yari [noto_no_kami yasuyuki] (taikou) Picture of certificate yari [noto_no_kami yasuyuki] (taikou) Picture of SAYA yari [noto_no_kami yasuyuki] (taikou) Picture of blade
yari [noto_no_kami yasuyuki] (taikou)
in shirasaya with koshirae No. 1310-4033
NBTHK Hozon
Price
250,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)15.2cm(5Sun0Han )
Nakago length23.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.92cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Full length of the koshirae78.2cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mino~owari : The Edo era first half year. 1624
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

yari [kawachi_no_kami kunisuke] (1 generations) (sintou jou-saku) Name of Japan
yari [kawachi_no_kami kunisuke] (1 generations) (sintou jou-saku) Picture of certificate yari [kawachi_no_kami kunisuke] (1 generations) (sintou jou-saku) Picture of SAYA yari [kawachi_no_kami kunisuke] (1 generations) (sintou jou-saku) Picture of blade
yari [kawachi_no_kami kunisuke] (1 generations) (sintou jou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 1310-4034
NBTHK Hozon
Price
250,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)10.6cm(3Sun5Bu)
Nakago length18.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.93cm
Thickness at the Moto Kasane0.81cm
Full length of the koshirae113.5cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)settsu : The Edo era first half year. 1624
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [setsu_ju inoue yoshitaka] (sinsintou) Name of Japan
katana [setsu_ju inoue yoshitaka] (sinsintou) Picture of certificate katana [setsu_ju inoue yoshitaka] (sinsintou) Picture of SAYA katana [setsu_ju inoue yoshitaka] (sinsintou) Picture of blade
katana [setsu_ju inoue yoshitaka] (sinsintou)
in koshirae No. 1310-1098
NBTHK Hozon
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)68.0cm(ニSyaku2Sun4BuHan )
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.33cm
Thickness at the Moto Kasane0.76cm
Thickness at the Shinogi0.82cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.31cm
Thickness at the Saki kasane0.50cm
NakagoUbu
Engraving表裏棒樋
Country(KUNI)・Period(JIDAI)settsu : The Edo era latter period.
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou [shigeyuki] (owari・sintou) Name of Japan
tantou [shigeyuki] (owari・sintou) Picture of certificate tantou [shigeyuki] (owari・sintou) Picture of SAYA tantou [shigeyuki] (owari・sintou) Picture of blade
tantou [shigeyuki] (owari・sintou)
in shirasaya with koshirae No. 1310-3026
NBTHK Hozon
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)28.0cm(9Sun2BuHan )
Curvature(SORI)内反り(inner curve)
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.80cm
Thickness at the Moto Kasane0.64cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)owari : The middle of Edo era. 1704
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou No signature (sinsintou jumyou) Name of Japan
tantou No signature (sinsintou jumyou) Picture of certificate tantou No signature (sinsintou jumyou) Picture of SAYA tantou No signature (sinsintou jumyou) Picture of blade
tantou No signature (sinsintou jumyou)
in koshirae No. 1310-3029
NBTHK Hozon
Price
230,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)22.0cm(7Sun3Bu Jyaku)
Curvature(SORI)0.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.37cm
Thickness at the Moto Kasane0.79cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mino : The Edo era latter period.
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

jumonji yari [heianjoju nonju kunishige] Name of Japan
jumonji yari [heianjoju nonju kunishige] Picture of certificate jumonji yari [heianjoju nonju kunishige] Picture of SAYA jumonji yari [heianjoju nonju kunishige] Picture of blade
jumonji yari [heianjoju nonju kunishige]
in shirasaya with koshirae No. 1310-4011
NBTHK Hozon
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)17.0cm(6Sun0Han )
刃幅13.5cm
Nakago length30.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.52cm
Thickness at the Moto Kasane1.00cm
Full length of the koshirae223cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)yamashiro kyoto : The Edo era first half year. 1661
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

yari 2 teruyoshi (fujieda tarou teruyoshi) (sinsintou jou-saku) Name of Japan
yari 2 teruyoshi (fujieda tarou teruyoshi) (sinsintou jou-saku) Picture of certificate yari 2 teruyoshi (fujieda tarou teruyoshi) (sinsintou jou-saku) Picture of SAYA yari 2 teruyoshi (fujieda tarou teruyoshi) (sinsintou jou-saku) Picture of blade
yari 2 teruyoshi (fujieda tarou teruyoshi) (sinsintou jou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 1310-4001
NBTHK Hozon
Price
350,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)18.6cm(6Sun1BuHan )
Nakago length30.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.25cm
Thickness at the Moto Kasane1.06cm
Full length of the koshirae53.2cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi kawagoe : The Edo era latter period. 1866
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [kaneyoshi] (combat sword) Name of Japan
katana [kaneyoshi] (combat sword) Picture of certificate katana [kaneyoshi] (combat sword) Picture of SAYA katana [kaneyoshi] (combat sword) Picture of blade
katana [kaneyoshi] (combat sword)
in koshirae No. 1210-1022
Price
250,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)66.7 cm (2 SunKyou 2 Syaku)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.01cm
Thickness at the Moto Kasane0.77cm
Thickness at the Shinogi0.80cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.98cm
Thickness at the Saki kasane0.53cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu seki : Showa era 18 year, 1943
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [hayama enshin] Name of Japan
katana [hayama enshin] Picture of certificate katana [hayama enshin] Picture of SAYA katana [hayama enshin] Picture of blade
katana [hayama enshin]
in shirasaya with koshirae No. 1210-3003
NBTHK Hozon
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)20.0 cm (6 Sun 6 BuHan)
Curvature(SORI)0.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.33cm
Thickness at the Moto Kasane0.33cm
Thickness at the Shinogi0.49cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Meiji era 1909年
Options:With koshirae  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou No signature (sinsintou jumyou) Name of Japan
tantou No signature (sinsintou jumyou) Picture of certificate tantou No signature (sinsintou jumyou) Picture of SAYA tantou No signature (sinsintou jumyou) Picture of blade
tantou No signature (sinsintou jumyou)
in koshirae No. 1210-3006
NBTHK Hozon
Price
180,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)25.7 cm (8 Sun 5 Bu)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.50cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mino : The Edo era latter period.
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

yari [higo_nokami teruhiro] (sintou joujou-saku) Name of Japan
yari [higo_nokami teruhiro] (sintou joujou-saku) Picture of certificate yari [higo_nokami teruhiro] (sintou joujou-saku) Picture of SAYA yari [higo_nokami teruhiro] (sintou joujou-saku) Picture of blade
yari [higo_nokami teruhiro] (sintou joujou-saku)
in koshirae No. 1210-4001
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
550,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)17.8cm(5Sun8BuHan )
Nakago length25.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.14cm
Thickness at the Moto Kasane0.88cm
Full length of the koshirae51.0cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)aki hiroshima : The Azuchi momoyama era. 1596
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

yari [masatsune] (sinsintou) Name of Japan
yari [masatsune] (sinsintou) Picture of certificate yari [masatsune] (sinsintou) Picture of SAYA yari [masatsune] (sinsintou) Picture of blade
yari [masatsune] (sinsintou)
in shirasaya with koshirae No. 1210-4003
NBTHK Hozon
Price
220,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)12.5cm(4Sun2Bu)
Nakago length25.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.05cm
Thickness at the Moto Kasane0.68cm
Full length of the koshirae111cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)owari : The Edo era latter period.
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou No signature [sinsintou Kaifu] Name of Japan
tantou No signature [sinsintou Kaifu] Picture of certificate tantou No signature [sinsintou Kaifu] Picture of SAYA tantou No signature [sinsintou Kaifu] Picture of blade
tantou No signature [sinsintou Kaifu]
in koshirae No. 1110-3036
NBTHK Hozon
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)28.0 cm (9 Sun 2 BuHan)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.00cm
Thickness at the Moto Kasane0.68cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)awa : The Edo era latter period.
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

yari [echizen koku_ju kanenori] Name of Japan
yari [echizen koku_ju kanenori] Picture of certificate yari [echizen koku_ju kanenori] Picture of SAYA yari [echizen koku_ju kanenori] Picture of blade
yari [echizen koku_ju kanenori]
in shirasaya with koshirae No. 1110-4014
NBTHK Hozon
Price
180,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)14.4cm(4Sun)
Nakago length21.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.96cm
Thickness at the Moto Kasane0.83cm
Full length of the koshirae52.5cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)echizen : The Edo era first half year. 1615
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

yari [kagehira] Name of Japan
yari [kagehira] Picture of certificate yari [kagehira] Picture of SAYA yari [kagehira] Picture of blade
yari [kagehira]
in shirasaya with koshirae No. 1110-4015
Price
150,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)11.6cm(3Sun8Bu Kyou)
Nakago length21.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.56cm
Thickness at the Moto Kasane0.80cm
Full length of the koshirae74.0cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kaga : The Edo era first half year. 1624
Options:With koshirae  sintou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

tantou [takahashi hidetsigu] Name of Japan
tantou [takahashi hidetsigu] Picture of certificate tantou [takahashi hidetsigu] Picture of SAYA tantou [takahashi hidetsigu] Picture of blade
tantou [takahashi hidetsigu]
in koshirae No. 0910-3042
NBTHK Hozon
Price
180,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)17.5 cm (5 Sun 7 BuHan)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.89cm
Thickness at the Moto Kasane0.53cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)ohusaka nanba : The shouwa era.
Options:With koshirae  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

Throwing spear [satsushu oku motohira] (2 generations) Name of Japan
Throwing spear [satsushu oku motohira] (2 generations) Picture of certificate Throwing spear [satsushu oku motohira] (2 generations) Picture of SAYA Throwing spear [satsushu oku motohira] (2 generations) Picture of blade
Throwing spear [satsushu oku motohira] (2 generations)
in koshirae No. 0810-4005
NBTHK Hozon
Price
180,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)10.9cm(長3Sun6Bu)
Nakago length27.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.5cm
Full length of the koshirae40.5cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)satsuma : The Edo era latter period. 1806
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

 

 

Conventional business results country