Top >wakisashi >1910-2001

Detail

Detailed description of the wakizashi (kiku mon) [taishin hokkyo minamoto_no mitsuhira] (hioki mitsuhira)(sintou joujou-saku) (yoki wazamono)

 

Picture of Japanese name
NBTHK Tokubetsu Hozon
No.1910-2001
Mr,Satou Kanzan wrote the Sayagaki
Saitama prefecture juuhou touken certificate
in shirasaya
Blade length(HA-CHOU)52.8 cm (1 Syaku 7 Sun 3 BuHan)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.23cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Thickness at the Shinogi0.70cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.22cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail stick gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era first half year. KANBUN(1661-1673)
Registration Osaka No.33429 7/5/1960
Certificate NBTHK Tokubetsu Hozon 2/2007

[Infomation]

Price
680,000(JPY)

[Order...]
 
 

 

泰信法橋源光平(日置光平) Picture of Certificate
泰信法橋源光平(日置光平)Picture of whole
泰信法橋源光平(日置光平) Picture of parts

 

 

Conventional business results country