Top >wakisashi

Japanese Sword Wakisashi list

 

 

Extraction of wakisashi

Age Certificate Price
wakizashi [minryushi toshizane BUNSEI 4] (hamabe minryushi toshizane) (sinsintou jou-saku) Name of Japan
wakizashi [minryushi toshizane BUNSEI 4] (hamabe minryushi toshizane) (sinsintou jou-saku) Picture of certificate wakizashi [minryushi toshizane BUNSEI 4] (hamabe minryushi toshizane) (sinsintou jou-saku) Picture of SAYA wakizashi [minryushi toshizane BUNSEI 4] (hamabe minryushi toshizane) (sinsintou jou-saku) Picture of blade
wakizashi [minryushi toshizane BUNSEI 4] (hamabe minryushi toshizane) (sinsintou jou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 1910-2040 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
350,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)38.2 cm (1 Syaku 2 Sun 6 Bu)
Curvature(SORI)0.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.06cm
Thickness at the Moto Kasane0.64cm
Thickness at the Shinogi0.66cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.23cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)Inaba : The Edo era latter period. BUNSEI 4(1821)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [ikeda isshu nyudo ryuken TENPO 8] Name of Japan
wakizashi [ikeda isshu nyudo ryuken TENPO 8] Picture of certificate wakizashi [ikeda isshu nyudo ryuken TENPO 8] Picture of SAYA wakizashi [ikeda isshu nyudo ryuken TENPO 8] Picture of blade
wakizashi [ikeda isshu nyudo ryuken TENPO 8]
in shirasaya with koshirae No. 1910-2041 New
NBTHK Hozon
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)44.5 cm (1 Syaku 4 Sun 7 Bu)
Curvature(SORI)1.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.88cm
Thickness at the Moto Kasane0.58cm
NakagoUbu
EngravingThe Hedtil stick with gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)dewa : The Edo era latter period. TENPO 8(1837)
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [hyoshinshi hideyo nyudou KAEI 7] Name of Japan
wakizashi [hyoshinshi hideyo nyudou KAEI 7] Picture of certificate wakizashi [hyoshinshi hideyo nyudou KAEI 7] Picture of SAYA wakizashi [hyoshinshi hideyo nyudou KAEI 7] Picture of blade
wakizashi [hyoshinshi hideyo nyudou KAEI 7]
in shirasaya No. 1910-2030 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)34.2 cm (1 Syaku 1 Sun 3 Bu)
Curvature(SORI)0.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.01cm
Thickness at the Moto Kasane0.51cm
Thickness at the Shinogi0.64cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era latter period. KAEI 7(1854)
Options:  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [noshu seki_ju kanemitsu] Name of Japan
wakizashi [noshu seki_ju kanemitsu] Picture of certificate wakizashi [noshu seki_ju kanemitsu] Picture of SAYA wakizashi [noshu seki_ju kanemitsu] Picture of blade
wakizashi [noshu seki_ju kanemitsu]
in shirasaya with koshirae No. 1910-2031 New
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)48.6 cm (1 Syaku 6 Sun 1 BuJyaku)
Curvature(SORI)1.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.61cm
Thickness at the Moto Kasane0.48cm
Thickness at the Shinogi0.56cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.88cm
Thickness at the Saki kasane0.36cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mino seki : The Muromachi era latter period. 16 century.
Options:With koshirae  kotou  hozon-paper

Detail >>

 

wakizashi [shinano_no_kami fujiwara daido] (konotekashiwa) Name of Japan
wakizashi [shinano_no_kami fujiwara daido] (konotekashiwa) Picture of certificate wakizashi [shinano_no_kami fujiwara daido] (konotekashiwa) Picture of SAYA wakizashi [shinano_no_kami fujiwara daido] (konotekashiwa) Picture of blade
wakizashi [shinano_no_kami fujiwara daido] (konotekashiwa)
in shirasaya with koshirae No. 1910-2032 New
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)54.1 cm (1 Syaku 7 Sun 9 Bu)
Curvature(SORI)0.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.22cm
Thickness at the Moto Kasane0.63cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.10cm
Thickness at the Saki kasane0.49cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mino : The Edo era first half year. KANBUN(1661~1673)
Options:With koshirae  sintou

Detail >>

 

wakizashi [sanjyou munechika] (yamato・MEIJI-TAISHO) [Sword cane] (zatoichi stick) Name of Japan
wakizashi [sanjyou munechika] (yamato・MEIJI-TAISHO) [Sword cane] (zatoichi stick) Picture of certificate wakizashi [sanjyou munechika] (yamato・MEIJI-TAISHO) [Sword cane] (zatoichi stick) Picture of SAYA wakizashi [sanjyou munechika] (yamato・MEIJI-TAISHO) [Sword cane] (zatoichi stick) Picture of blade
wakizashi [sanjyou munechika] (yamato・MEIJI-TAISHO) [Sword cane] (zatoichi stick)
in shirasaya with zatoichi stick No. 1910-2033 New
NBTHK Hozon
Price
180,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)40.8 cm (1 Syaku 3 Sun 5 Bu)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.45cm
Thickness at the Moto Kasane0.60cm
NakagoUbu
Full length of the koshirae88.8cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)yamato nara : MEIJI-TAISHO era.(1868-1912)
Options:With koshirae  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [sagamikoku hirokuni kitae HEISEI 21] (hiroki hirokuni) (mukansa)  Name of Japan
wakizashi [sagamikoku hirokuni kitae HEISEI 21] (hiroki hirokuni) (mukansa)  Picture of certificate wakizashi [sagamikoku hirokuni kitae HEISEI 21] (hiroki hirokuni) (mukansa)  Picture of SAYA wakizashi [sagamikoku hirokuni kitae HEISEI 21] (hiroki hirokuni) (mukansa)  Picture of blade
wakizashi [sagamikoku hirokuni kitae HEISEI 21] (hiroki hirokuni) (mukansa)
in shirasaya No. 1910-2034 New
Price
250,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)35.6 cm (1 Syaku 1 Sun 7 BuHanJyaku)
Curvature(SORI)inner curve 0.4 cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.29cm
Thickness at the Moto Kasane0.53cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kanagawa atsugi : Modern product. HEISEI 21(2009)
Options:  gendaitou  no-appraisal


Hold
 

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi (kiku mon) [taishin hokkyo minamoto_no mitsuhira] (hioki mitsuhira)(sintou joujou-saku) (yoki wazamono) Name of Japan
wakizashi (kiku mon) [taishin hokkyo minamoto_no mitsuhira] (hioki mitsuhira)(sintou joujou-saku) (yoki wazamono) Picture of certificate wakizashi (kiku mon) [taishin hokkyo minamoto_no mitsuhira] (hioki mitsuhira)(sintou joujou-saku) (yoki wazamono) Picture of SAYA wakizashi (kiku mon) [taishin hokkyo minamoto_no mitsuhira] (hioki mitsuhira)(sintou joujou-saku) (yoki wazamono) Picture of blade
wakizashi (kiku mon) [taishin hokkyo minamoto_no mitsuhira] (hioki mitsuhira)(sintou joujou-saku) (yoki wazamono)
in shirasaya No. 1910-2001
NBTHK Tokubetsu Hozon
Mr,Satou Kanzan wrote the Sayagaki
Saitama prefecture juuhou touken certificate
Price
680,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)52.8 cm (1 Syaku 7 Sun 3 BuHan)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.23cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Thickness at the Shinogi0.70cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.22cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail stick gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era first half year. KANBUN(1661-1673)
Options:  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [izumi_no_kami fujiwara kunisada] (1 generation)(sintou joujou-saku) (owazamono)[seikoku hyuga seshu saku] Name of Japan
wakizashi [izumi_no_kami fujiwara kunisada] (1 generation)(sintou joujou-saku) (owazamono)[seikoku hyuga seshu saku] Picture of certificate wakizashi [izumi_no_kami fujiwara kunisada] (1 generation)(sintou joujou-saku) (owazamono)[seikoku hyuga seshu saku] Picture of SAYA wakizashi [izumi_no_kami fujiwara kunisada] (1 generation)(sintou joujou-saku) (owazamono)[seikoku hyuga seshu saku] Picture of blade
wakizashi [izumi_no_kami fujiwara kunisada] (1 generation)(sintou joujou-saku) (owazamono)
[seikoku hyuga seshu saku]
in shirasaya No. 1810-2050
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
550,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)39.7 cm (1 Syaku 3 Sun 1 Bu)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.84cm
Thickness at the Moto Kasane0.49cm
Thickness at the Shinogi0.57cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)settsu osaka : The Edo era first half year. KAN_EI(1624-1644)
Options:  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [bishu osafune sukesada EISHO 8] (with tachi koshirae) Name of Japan
wakizashi [bishu osafune sukesada EISHO 8] (with tachi koshirae) Picture of certificate wakizashi [bishu osafune sukesada EISHO 8] (with tachi koshirae) Picture of SAYA wakizashi [bishu osafune sukesada EISHO 8] (with tachi koshirae) Picture of blade
wakizashi [bishu osafune sukesada EISHO 8] (with tachi koshirae)
in shirasaya with koshirae No. 1810-2051
NBTHK Hozon NBTHK Hozon (KOSHIRAE)
Price
850,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)57.2 cm (1 Syaku 8 Sun 8 BuHan)
Curvature(SORI)2.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.88cm
Thickness at the Moto Kasane0.56cm
Thickness at the Shinogi0.58cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.91cm
Thickness at the Saki kasane0.37cm
NakagoUbu
Gold satin round to Kikyo and swallowtail Crest lacquer scabbard Uesugi Kenshin
Kikyo, scabbards and swallowtail Crest from Arabesque figure unsigned
Total hardware Kikyo and swallowtail Crest from Arabesque figure unsigned
Kosirae crawling dragon figure
Traditional Japanese gold box ringtones 薄金 Brown yarn sword volume delivery volume same pattern
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen osafune : The Muromachi era latter period. EISHO 8(1511)
Options:With koshirae  kotou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [matsuoh] (SHOWA) Name of Japan
wakizashi [matsuoh] (SHOWA) Picture of certificate wakizashi [matsuoh] (SHOWA) Picture of SAYA wakizashi [matsuoh] (SHOWA) Picture of blade
wakizashi [matsuoh] (SHOWA)
in shirasaya with koshirae No. 1810-2052
NBTHK Hozon
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)32.0 cm (1 Syaku 06 BuJyaku)
Curvature(SORI)0.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.74cm
Thickness at the Moto Kasane0.64cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)Modern product. The Showa era.(1926-1989)
Options:With koshirae  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [tottori_ju zen noto_no kami sugawara kagemori MEIJI 3] (miyamoto kanenori) (teishitsugigei_in) Name of Japan
wakizashi [tottori_ju zen noto_no kami sugawara kagemori MEIJI 3] (miyamoto kanenori) (teishitsugigei_in) Picture of certificate wakizashi [tottori_ju zen noto_no kami sugawara kagemori MEIJI 3] (miyamoto kanenori) (teishitsugigei_in) Picture of SAYA wakizashi [tottori_ju zen noto_no kami sugawara kagemori MEIJI 3] (miyamoto kanenori) (teishitsugigei_in) Picture of blade
wakizashi [tottori_ju zen noto_no kami sugawara kagemori MEIJI 3] (miyamoto kanenori) (teishitsugigei_in)
in shirasaya No. 1810-2042
NBTHK Hozon
Price
250,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)47.3 cm (1 Syaku 5 Sun 6 Bu)
Curvature(SORI)1.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.19cm
Thickness at the Moto Kasane0.49cm
Thickness at the Shinogi0.53cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.48cm
Thickness at the Saki kasane0.37cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)tokyo : MEIJI 3(1870)
Options:  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [hizen no kuni_ju omi daijo fujiwara tadahiro] (sintou joujou-saku) (wazamono) Name of Japan
wakizashi [hizen no kuni_ju omi daijo fujiwara tadahiro] (sintou joujou-saku) (wazamono) Picture of certificate wakizashi [hizen no kuni_ju omi daijo fujiwara tadahiro] (sintou joujou-saku) (wazamono) Picture of SAYA wakizashi [hizen no kuni_ju omi daijo fujiwara tadahiro] (sintou joujou-saku) (wazamono) Picture of blade
wakizashi [hizen no kuni_ju omi daijo fujiwara tadahiro] (sintou joujou-saku) (wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 1810-2031
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
580,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)45.6 cm (1 Syaku 5 SunKyou)
Curvature(SORI)1.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.67cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Thickness at the Shinogi0.61cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.93cm
Thickness at the Saki kasane0.41cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hizen : The Edo era first half year. KEIAN(1648-1652)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [kashu_ju fujiwara iehira] Name of Japan
wakizashi [kashu_ju fujiwara iehira] Picture of certificate wakizashi [kashu_ju fujiwara iehira] Picture of SAYA wakizashi [kashu_ju fujiwara iehira] Picture of blade
wakizashi [kashu_ju fujiwara iehira]
in koshirae No. 1820-2032
NBTHK Hozon
Price
300,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)39.7 cm (1 Syaku 3 Sun 1 Bu)
Curvature(SORI)0.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.31cm
Thickness at the Moto Kasane0.43cm
Thickness at the Shinogi0.77cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kaga : The middle of Edo era. GENROKU(1688-1704)
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [for national guardian tadatsugu shouwa46] (shimuzu tadatsugu) Name of Japan
wakizashi [for national guardian tadatsugu shouwa46] (shimuzu tadatsugu) Picture of certificate wakizashi [for national guardian tadatsugu shouwa46] (shimuzu tadatsugu) Picture of SAYA wakizashi [for national guardian tadatsugu shouwa46] (shimuzu tadatsugu) Picture of blade
wakizashi [for national guardian tadatsugu shouwa46] (shimuzu tadatsugu)
in shirasaya No. 1810-2010
Price
250,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)31.4 cm (1 Sau ○ Sun 4 Bujau)
Curvature(SORI)0.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.21cm
Thickness at the Moto Kasane0.71cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)tokyo katsushika : shouwa46(1971)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [hizenkoku tadahiro] (hizen tadayoshi 7 generation) Name of Japan
wakizashi [hizenkoku tadahiro] (hizen tadayoshi 7 generation) Picture of certificate wakizashi [hizenkoku tadahiro] (hizen tadayoshi 7 generation) Picture of SAYA wakizashi [hizenkoku tadahiro] (hizen tadayoshi 7 generation) Picture of blade
wakizashi [hizenkoku tadahiro] (hizen tadayoshi 7 generation)
in shirasaya with koshirae No. 1710-2030
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)51.7 cm (1 Syaku 7 Sun 1 Bu)
Curvature(SORI)1.3cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.64cm
Thickness at the Moto Kasane0.60cm
Thickness at the Shinogi0.66cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.87cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hizen : The Edo era latter period. KYOWA?(1801-1804)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [hizenkoku oumi_no_kami tadayoshi] (hizenkoku oumi_no_kami tadayoshi 6 generations) (sinsintou jou-saku) Name of Japan
wakizashi [hizenkoku oumi_no_kami tadayoshi] (hizenkoku oumi_no_kami tadayoshi 6 generations) (sinsintou jou-saku) Picture of certificate wakizashi [hizenkoku oumi_no_kami tadayoshi] (hizenkoku oumi_no_kami tadayoshi 6 generations) (sinsintou jou-saku) Picture of SAYA wakizashi [hizenkoku oumi_no_kami tadayoshi] (hizenkoku oumi_no_kami tadayoshi 6 generations) (sinsintou jou-saku) Picture of blade
wakizashi [hizenkoku oumi_no_kami tadayoshi] (hizenkoku oumi_no_kami tadayoshi 6 generations) (sinsintou jou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 1710-2021
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
500,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)53.1 cm (1 Syaku 7 Sun 5 Bu)
Curvature(SORI)0.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.14cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
Thickness at the Shinogi0.70cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.13cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hizen : The Edo era latter period. TENMEI(1781-1789)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi (Sword blade signature)[unryuken shogyoku] (sinsintou) Name of Japan
wakizashi (Sword blade signature)[unryuken shogyoku] (sinsintou) Picture of certificate wakizashi (Sword blade signature)[unryuken shogyoku] (sinsintou) Picture of SAYA wakizashi (Sword blade signature)[unryuken shogyoku] (sinsintou) Picture of blade
wakizashi (Sword blade signature)[unryuken shogyoku] (sinsintou)
in shirasaya No. 1710-2008
NBTHK Hozon
Price
180,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)38.7 cm (1 Syaku 2 Sun 8 Bu)
Curvature(SORI)0.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.14cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
Thickness at the Shinogi0.68cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.35cm
Thickness at the Saki kasane0.48cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)chikuzen : The Edo era latter period. 19 century.
Options:  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [mita gennoshin taira sukeyoshi TENPO 10] Name of Japan
wakizashi [mita gennoshin taira sukeyoshi TENPO 10] Picture of certificate wakizashi [mita gennoshin taira sukeyoshi TENPO 10] Picture of SAYA wakizashi [mita gennoshin taira sukeyoshi TENPO 10] Picture of blade
wakizashi [mita gennoshin taira sukeyoshi TENPO 10]
in shirasaya with koshirae No. 1610-2054
NBTHK Hozon
Price
450,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)38.9 cm (1 Syaku 2 Sun 8 BuKyou)
Curvature(SORI)0.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.87cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail plum
Country(KUNI)・Period(JIDAI)oumi : The Edo era latter period. TENPO 10 (1839)
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi (hizen_no_kuni tadatsugu New Japanese swords Exhibition winning work) (Nakao Tadatsugu) Name of Japan
wakizashi (hizen_no_kuni tadatsugu New Japanese swords Exhibition winning work) (Nakao Tadatsugu) Picture of certificate wakizashi (hizen_no_kuni tadatsugu New Japanese swords Exhibition winning work) (Nakao Tadatsugu) Picture of SAYA wakizashi (hizen_no_kuni tadatsugu New Japanese swords Exhibition winning work) (Nakao Tadatsugu) Picture of blade
wakizashi (hizen_no_kuni tadatsugu New Japanese swords Exhibition winning work) (Nakao Tadatsugu)
in shirasaya with koshirae No. 1610-2002
Price
380,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)40.9 cm (1 Syaku 3 SunHanJyaku)
Curvature(SORI)0.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.38cm
Thickness at the Moto Kasane0.75cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hizen saga : Modern product. SHOWA 47(1972)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

next page

 

 

Conventional business results country