Japanese Sword Sold

 

 

Extraction of sold

Group
Age Certificate Price
katana No signature (izumi_no_kami kaneshige)(sintou jou-saku) Name of Japan
katana No signature (izumi_no_kami kaneshige)(sintou jou-saku) Picture of certificate katana No signature (izumi_no_kami kaneshige)(sintou jou-saku) Picture of SAYA katana No signature (izumi_no_kami kaneshige)(sintou jou-saku) Picture of blade
katana No signature (izumi_no_kami kaneshige)(sintou jou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 1710-1071
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)
Curvature(SORI)0.3cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.73cm
Thickness at the Moto Kasane0.58cm
Thickness at the Shinogi0.64cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.11cm
Thickness at the Saki kasane0.45cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era first half year. SHOHO(1644-1648)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

 

ko_katana [sanryu fujiwara masamine] (sumitani masamine) (Living national treasures) Name of Japan
ko_katana [sanryu fujiwara masamine] (sumitani masamine) (Living national treasures) Picture
ko_katana [sanryu fujiwara masamine] (sumitani masamine) (Living national treasures)
in shirasaya No. 1710-6031
Sold
Full length19.9cm
Blade length(HA-CHOU)12.3cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.25cm
Thickness at the Moto Kasane0.25cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)ishikawa matto : Modern product.

Detail >>

 

katana No signature [sue tegai] [Sword cane](zatoichi stick) Name of Japan
katana No signature [sue tegai] [Sword cane](zatoichi stick) Picture of certificate katana No signature [sue tegai] [Sword cane](zatoichi stick) Picture of SAYA katana No signature [sue tegai] [Sword cane](zatoichi stick) Picture of blade
katana No signature [sue tegai] [Sword cane](zatoichi stick)
in shirasaya No. 1710-1063
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)61.5 cm (2 Syaku 03 BuJyaku)
Curvature(SORI)0.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.77cm
Thickness at the Moto Kasane0.73cm
Thickness at the Shinogi0.76cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.68cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)Yamato : The Muromachi era latter period.
Options:With koshirae  kotou  hozon-paper

Detail >>

 

katana [buzen_ju kouno sadamitsu saku bukoku_ju kunimitsu saku HEISEI 13] Name of Japan
katana [buzen_ju kouno sadamitsu saku bukoku_ju kunimitsu saku HEISEI 13] Picture of certificate katana [buzen_ju kouno sadamitsu saku bukoku_ju kunimitsu saku HEISEI 13] Picture of SAYA katana [buzen_ju kouno sadamitsu saku bukoku_ju kunimitsu saku HEISEI 13] Picture of blade
katana [buzen_ju kouno sadamitsu saku bukoku_ju kunimitsu saku HEISEI 13]
in koshirae No. 1710-1064
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)73.0 cm (2 Syaku 4 SunKyou)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.21cm
Thickness at the Moto Kasane0.62cm
Thickness at the Shinogi0.65cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.51cm
Thickness at the Saki kasane0.44cm
NakagoUbu
Sword blade weight(Only blade)790g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1020g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)buzen(fukuoka) : Modern product. HEISEI 13(2001)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

wakizashi [oku motoyasu ANSEI 6] (2 generations) Name of Japan
wakizashi [oku motoyasu ANSEI 6] (2 generations) Picture of certificate wakizashi [oku motoyasu ANSEI 6] (2 generations) Picture of SAYA wakizashi [oku motoyasu ANSEI 6] (2 generations) Picture of blade
wakizashi [oku motoyasu ANSEI 6] (2 generations)
in shirasaya with koshirae No. 1710-2022
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)45.0 cm (1 Syaku 4 Sun 8 BuKyou)
Curvature(SORI)0.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.85cm
Thickness at the Moto Kasane0.74cm
Thickness at the Shinogi0.78cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.97cm
Thickness at the Saki kasane0.48cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)satsuma : The Edo era latter period. ANSEI 6 (1859)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

wakizashi [izumi_no_kami kunisada] (1 generations) (sintou joujou-saku)(owazamono) Name of Japan
wakizashi [izumi_no_kami kunisada] (1 generations) (sintou joujou-saku)(owazamono) Picture of certificate wakizashi [izumi_no_kami kunisada] (1 generations) (sintou joujou-saku)(owazamono) Picture of SAYA wakizashi [izumi_no_kami kunisada] (1 generations) (sintou joujou-saku)(owazamono) Picture of blade
wakizashi [izumi_no_kami kunisada] (1 generations) (sintou joujou-saku)(owazamono)
in shirasaya with koshirae No. 1710-2023
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)39.0 cm (1 Syaku 2 Sun 9 Bu)
Curvature(SORI)0.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.03cm
Thickness at the Moto Kasane0.61cm
Thickness at the Shinogi0.65cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.22cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)setsu osaka : The Edo era first half year. KAN_EI(1624-1644)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

tantou [matsue_ju naganobu MEIJI 4] (takahashi naganobu) (sinsintou jou-saku) Name of Japan
tantou [matsue_ju naganobu MEIJI 4] (takahashi naganobu) (sinsintou jou-saku) Picture of certificate tantou [matsue_ju naganobu MEIJI 4] (takahashi naganobu) (sinsintou jou-saku) Picture of SAYA tantou [matsue_ju naganobu MEIJI 4] (takahashi naganobu) (sinsintou jou-saku) Picture of blade
tantou [matsue_ju naganobu MEIJI 4] (takahashi naganobu) (sinsintou jou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 1710-3032
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)22.0 cm (7 Sun 3 BuJyaku)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.42cm
Thickness at the Moto Kasane0.67cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)iaumo-musashi : MEIJI 4 (1871)
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

 

tantou [ozawa masatoshisaku SHOWA 62] Name of Japan
tantou [ozawa masatoshisaku SHOWA 62] Picture of SAYA tantou [ozawa masatoshisaku SHOWA 62] Picture of blade
tantou [ozawa masatoshisaku SHOWA 62]
in shirasaya No. 1710-3036
Sold
Blade length(HA-CHOU)25.7 cm (8 SunHanJyaku)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.34cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)saitama hannou : Modern product. SHOWA 62(1987)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

kogatana [sakai ikkansai shigemasa SHOWA 53] Name of Japan
kogatana [sakai ikkansai shigemasa SHOWA 53] Picture
kogatana [sakai ikkansai shigemasa SHOWA 53]
in shirasaya No. 1710-6024
Sold
Full length22.4cm
Blade length(HA-CHOU)14.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.69cm
Thickness at the Moto Kasane0.31cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)tokyo-saitama : Modern product. SHOWA 53 (1978)

Detail >>

 

katana [yashu_ju hosokawa yoshinori] Name of Japan
katana [yashu_ju hosokawa yoshinori] Picture of certificate katana [yashu_ju hosokawa yoshinori] Picture of SAYA katana [yashu_ju hosokawa yoshinori] Picture of blade
katana [yashu_ju hosokawa yoshinori]
in shirasaya with koshirae No. 1710-1050
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)73.4 cm (2 Syaku 4 Sun 2 Bu)
Curvature(SORI)1.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.04cm
Thickness at the Moto Kasane0.72cm
Thickness at the Shinogi0.77cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.23cm
Thickness at the Saki kasane0.45cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)shimotsuke kanuma : The Edo era latter period. KEIO 4(1868)
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

 

katana [Buzen_ju kouno sadamitsu kunimitsu saku HEISEI 12] Name of Japan
katana [Buzen_ju kouno sadamitsu kunimitsu saku HEISEI 12] Picture of certificate katana [Buzen_ju kouno sadamitsu kunimitsu saku HEISEI 12] Picture of SAYA katana [Buzen_ju kouno sadamitsu kunimitsu saku HEISEI 12] Picture of blade
katana [Buzen_ju kouno sadamitsu kunimitsu saku HEISEI 12]
in koshirae No. 1710-1051
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)73.2 cm (2 Syaku 4 Sun 1 BuHanKyou)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.25cm
Thickness at the Moto Kasane0.62cm
Thickness at the Shinogi0.65cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.40cm
Thickness at the Saki kasane0.41cm
NakagoUbu
Sword blade weight(Only blade)805g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1080g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)buzen(fukuoka) : Modern product. HEISEI 12(2000)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kaneyuki HEISEI 28] (shinsakutou new sword) Name of Japan
katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kaneyuki HEISEI 28] (shinsakutou new sword) Picture of certificate katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kaneyuki HEISEI 28] (shinsakutou new sword) Picture of SAYA katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kaneyuki HEISEI 28] (shinsakutou new sword) Picture of blade
katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kaneyuki HEISEI 28] (shinsakutou new sword)
in koshirae No. 1710-1052
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)75.0 cm (2 Syaku 4 Sun 7 BuHan)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.33cm
Thickness at the Moto Kasane0.64cm
Thickness at the Shinogi0.66cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.58cm
Thickness at the Saki kasane0.40cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail stick gutter
Sword blade weight(Only blade)710g
Sword blade weight(Took off a SAYA)990g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto : Modern product. HEISEI 28(2016)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [kanehiro saku HEISEI 15] (Seki) (in koshirae with spare saya) Name of Japan
katana [kanehiro saku HEISEI 15] (Seki) (in koshirae with spare saya) Picture of certificate katana [kanehiro saku HEISEI 15] (Seki) (in koshirae with spare saya) Picture of SAYA katana [kanehiro saku HEISEI 15] (Seki) (in koshirae with spare saya) Picture of blade
katana [kanehiro saku HEISEI 15] (Seki) (in koshirae with spare saya)
in koshirae with spare saya No. 1710-1053
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)77.2 cm (2 Syaku 5 Sun 5 BuJyaku)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.34cm
Thickness at the Moto Kasane0.63cm
Thickness at the Shinogi0.70cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.43cm
Thickness at the Saki kasane0.40cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail 2 muscle gutter
Sword blade weight(Only blade)740g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1090g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu seki : Modern product. HEISEI 15(2003)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [inshu_ju tenjitsusai minamoto suketoshi tenryushi hidetoshi collaboration SHOWA 46](Kanasaki Yoshikazu Kanasaki Hidetoshi collaboration)(yasukuni toushou) Name of Japan
katana [inshu_ju tenjitsusai minamoto suketoshi tenryushi hidetoshi collaboration SHOWA 46](Kanasaki Yoshikazu Kanasaki Hidetoshi collaboration)(yasukuni toushou) Picture of certificate katana [inshu_ju tenjitsusai minamoto suketoshi tenryushi hidetoshi collaboration SHOWA 46](Kanasaki Yoshikazu Kanasaki Hidetoshi collaboration)(yasukuni toushou) Picture of SAYA katana [inshu_ju tenjitsusai minamoto suketoshi tenryushi hidetoshi collaboration SHOWA 46](Kanasaki Yoshikazu Kanasaki Hidetoshi collaboration)(yasukuni toushou) Picture of blade
katana [inshu_ju tenjitsusai minamoto suketoshi tenryushi hidetoshi collaboration SHOWA 46]
(Kanasaki Yoshikazu Kanasaki Hidetoshi collaboration)(yasukuni toushou)
in shirasaya with koshirae No. 1710-1054
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)71.4 cm (2 Syaku 3 Sun 5 BuHanKyou)
Curvature(SORI)1.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.41cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
Thickness at the Shinogi0.78cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.31cm
Thickness at the Saki kasane0.41cm
NakagoUbu
Sword blade weight(Only blade)800g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1110g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)inshu tottori : Modern product. SHOWA 46(1971)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

wakizashi [(Kikumon) raijo iga_no_kami fujiwara kinmichi nihon-kaji-sosho] (5 generations)(Sakaba-tou) [Sword cane] (zatoichi stick) Name of Japan
wakizashi [(Kikumon) raijo iga_no_kami fujiwara kinmichi nihon-kaji-sosho] (5 generations)(Sakaba-tou) [Sword cane] (zatoichi stick) Picture of certificate wakizashi [(Kikumon) raijo iga_no_kami fujiwara kinmichi nihon-kaji-sosho] (5 generations)(Sakaba-tou) [Sword cane] (zatoichi stick) Picture of SAYA wakizashi [(Kikumon) raijo iga_no_kami fujiwara kinmichi nihon-kaji-sosho] (5 generations)(Sakaba-tou) [Sword cane] (zatoichi stick) Picture of blade
wakizashi [(Kikumon) raijo iga_no_kami fujiwara kinmichi nihon-kaji-sosho] (5 generations)
(Sakaba-tou) [Sword cane] (zatoichi stick)
in shirasaya No. 1710-2011
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)53.6 cm (1 Syaku 7 Sun 7 Bu)
Curvature(SORI)0.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.77cm
Thickness at the Moto Kasane0.38cm
Thickness at the Shinogi0.41cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.16cm
Thickness at the Saki kasane0.25cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)yamashiro : The Edo era latter period. MEIWA(1764-1772)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

 

jumonji yari [shimosaka] Name of Japan
jumonji yari [shimosaka] Picture of certificate jumonji yari [shimosaka] Picture of SAYA jumonji yari [shimosaka] Picture of blade
jumonji yari [shimosaka]
in koshirae No. 1710-4013
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)20.8 cm (6 Sun 9 BuJyaku)
Nakago length25.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.36cm
Thickness at the Moto Kasane0.89cm
Full length of the koshirae248.0cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)The Edo era.17- 19 century.
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

 

tsuba mokume [myochin kino munesuke] Name of Japan
tsuba mokume [myochin kino munesuke] Picture of certificate tsuba mokume [myochin kino munesuke] Picture
tsuba mokume [myochin kino munesuke]
in box No. 1710-6011
NBTHK Hozon
Sold
Round iron forging joint angle of ear
Length8.48cm
Width8.47cm
Thickness of setsupadai0.6cm
Weight225g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era latter period. 19 century.

Detail >>

 

katana [higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kanehiro saku utsusu kiyomaro use homemade iron HEISEI 28](shinsakutou new sword) Name of Japan
katana [higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kanehiro saku utsusu kiyomaro use homemade iron HEISEI 28](shinsakutou new sword) Picture of SAYA katana [higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kanehiro saku utsusu kiyomaro use homemade iron HEISEI 28](shinsakutou new sword) Picture of blade
katana [higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kanehiro saku utsusu kiyomaro use homemade iron HEISEI 28]
(shinsakutou new sword)
in shirasaya No. 1710-1049
Sold
Blade length(HA-CHOU)76.4 cm (2 Syaku 5 SunKyou)
Curvature(SORI)2.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.68cm
Thickness at the Moto Kasane0.70cm
Thickness at the Shinogi0.76cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)3.22cm
Thickness at the Saki kasane0.52cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : Modern product. HEISEI 28(2016)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [yo_shu hokujo_ju hiromasa saku SHOWA 20] Name of Japan
katana [yo_shu hokujo_ju hiromasa saku SHOWA 20] Picture of certificate katana [yo_shu hokujo_ju hiromasa saku SHOWA 20] Picture of SAYA katana [yo_shu hokujo_ju hiromasa saku SHOWA 20] Picture of blade
katana [yo_shu hokujo_ju hiromasa saku SHOWA 20]
in shirasaya with koshirae No. 1710-1032
Mr.mitsuo shibata wrote the paper
Sold
Blade length(HA-CHOU)66.1 cm (2 Syaku 1 Sun 8 Bu)
Curvature(SORI)2.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.30cm
Thickness at the Moto Kasane0.68cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.28cm
Thickness at the Saki kasane0.55cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)ehime iyo : Modern product. SHOWA 20 (1945)
Options:With koshirae  gendaitou  other-appraisal

Detail >>

 

katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kaneyuki HEISEI 28](shinsakutou new sword) Name of Japan
katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kaneyuki HEISEI 28](shinsakutou new sword) Picture of certificate katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kaneyuki HEISEI 28](shinsakutou new sword) Picture of SAYA katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kaneyuki HEISEI 28](shinsakutou new sword) Picture of blade
katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kaneyuki HEISEI 28](shinsakutou new sword)
in koshirae No. 1710-1033
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)75.0 cm (2 Syaku 4 Sun 7 BuHan)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.45cm
Thickness at the Moto Kasane0.74cm
Thickness at the Shinogi0.79cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.55cm
Thickness at the Saki kasane0.43cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail stick gutter
Sword blade weight(Only blade)870g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1160g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto : Modern product. HEISEI 28 (2016)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kaneyuki HEISEI 28] (shinsakutou new sword) Name of Japan
katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kaneyuki HEISEI 28] (shinsakutou new sword) Picture of certificate katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kaneyuki HEISEI 28] (shinsakutou new sword) Picture of SAYA katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kaneyuki HEISEI 28] (shinsakutou new sword) Picture of blade
katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kaneyuki HEISEI 28] (shinsakutou new sword)
in koshirae No. 1710-1034
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)71.2 cm (2 Syaku 3 Sun 5 BuJyaku)
Curvature(SORI)1.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.19cm
Thickness at the Moto Kasane0.62cm
Thickness at the Shinogi0.66cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.48cm
Thickness at the Saki kasane0.41cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail stick gutter
Sword blade weight(Only blade)665g
Sword blade weight(Took off a SAYA)910g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto : Modern product. HEISEI 28 (2016)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [bushidou higo_koku yachiyo_ju akamatsutarou kanehiro use homemade iron](Same as shinsakutou new sword) Name of Japan
katana [bushidou higo_koku yachiyo_ju akamatsutarou kanehiro use homemade iron](Same as shinsakutou new sword) Picture of SAYA katana [bushidou higo_koku yachiyo_ju akamatsutarou kanehiro use homemade iron](Same as shinsakutou new sword) Picture of blade
katana [bushidou higo_koku yachiyo_ju akamatsutarou kanehiro use homemade iron]
(Same as shinsakutou new sword)
in koshirae No. 1710-1035
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)74.4 cm (5 Rin 2 Syaku 4 Sun 5 Bu)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.28cm
Thickness at the Moto Kasane0.71cm
Thickness at the Shinogi0.71cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.35cm
Thickness at the Saki kasane0.48cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail stick gutter
Sword blade weight(Only blade)770g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1020g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto : Modern product. HEISEI 27 (2015)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [chikushu_ju munehiro saku HEISEI 3] (Father of So Tsutomu Swordsmith) Name of Japan
katana [chikushu_ju munehiro saku HEISEI 3] (Father of So Tsutomu Swordsmith) Picture of SAYA katana [chikushu_ju munehiro saku HEISEI 3] (Father of So Tsutomu Swordsmith) Picture of blade
katana [chikushu_ju munehiro saku HEISEI 3] (Father of So Tsutomu Swordsmith)
in koshirae No. 1710-1036
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)74.0 cm (2 Syaku 4 Sun 4 BuKyou)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.43cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
Thickness at the Shinogi0.70cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.50cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
NakagoUbu
Sword blade weight(Only blade)900g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1200g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)Fukuoka : Modern product. HEISEI 3 (1991)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [sa kunimitsu disciple masakuni collaboration SHOWA 46] Name of Japan
katana [sa kunimitsu disciple masakuni collaboration SHOWA 46] Picture of SAYA katana [sa kunimitsu disciple masakuni collaboration SHOWA 46] Picture of blade
katana [sa kunimitsu disciple masakuni collaboration SHOWA 46]
in shirasaya with koshirae No. 1710-1038
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)73.50 cm (2 Syaku 4 Sun 2 BuHanKyou)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.25cm
Thickness at the Moto Kasane0.74cm
Thickness at the Shinogi0.78cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.31cm
Thickness at the Saki kasane0.57cm
NakagoUbu
Sword blade weight(Only blade)930g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1200g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)buzen(fukuoka) : Modern product. SHOWA 46(1971)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [minamoto norikuni HEISEI 17] (nakata noboru) Name of Japan
katana [minamoto norikuni HEISEI 17] (nakata noboru) Picture of SAYA katana [minamoto norikuni HEISEI 17] (nakata noboru) Picture of blade
katana [minamoto norikuni HEISEI 17] (nakata noboru)
in koshirae No. 1710-1039
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)79.2 cm (2 Syaku 6 Sun 1 BuKyou)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.59cm
Thickness at the Moto Kasane0.77cm
Thickness at the Shinogi0.77cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.90cm
Thickness at the Saki kasane0.64cm
NakagoUbu
Sword blade weight(Only blade)1215g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1565g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)tokushima : Modern product. HEISEI 17 (2005)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [shinano_no_kuni_ni_oite kanehama noboru SHOWA 57] (kanehama kiyochika) Name of Japan
katana [shinano_no_kuni_ni_oite kanehama noboru SHOWA 57] (kanehama kiyochika) Picture of SAYA katana [shinano_no_kuni_ni_oite kanehama noboru SHOWA 57] (kanehama kiyochika) Picture of blade
katana [shinano_no_kuni_ni_oite kanehama noboru SHOWA 57] (kanehama kiyochika)
in koshirae No. 1710-1040
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)75.0 cm (2 Syaku 4 Sun 7 BuHan)
Curvature(SORI)2.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.40cm
Thickness at the Moto Kasane0.71cm
Thickness at the Shinogi0.78cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.68cm
Thickness at the Saki kasane0.53cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail stick gutter
Sword blade weight(Only blade)950g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1260g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)nagano-okinawa : Modern product. SHOWA 57(1982)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

ohmi_yari [heianjo_ju ishido suketoshi] Name of Japan
ohmi_yari [heianjo_ju ishido suketoshi] Picture of certificate ohmi_yari [heianjo_ju ishido suketoshi] Picture of SAYA ohmi_yari [heianjo_ju ishido suketoshi] Picture of blade
ohmi_yari [heianjo_ju ishido suketoshi]
in shirasaya with koshirae No. 1710-4002
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)69.7 cm (2 Syaku 3 Sun)
Nakago length68.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.76cm
Thickness at the Moto Kasane1.32cm
Full length of the koshirae284.0cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)yamashiro kyoto : The Edo era first half year. (1644)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

yari [tanemitsu] (shinkei tanemitsu) (sinsintou jou-saku) Name of Japan
yari [tanemitsu] (shinkei tanemitsu) (sinsintou jou-saku) Picture of certificate yari [tanemitsu] (shinkei tanemitsu) (sinsintou jou-saku) Picture of SAYA yari [tanemitsu] (shinkei tanemitsu) (sinsintou jou-saku) Picture of blade
yari [tanemitsu] (shinkei tanemitsu) (sinsintou jou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 1710-4003
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)13.2 cm (4 Sun 4 Bu)
Nakago length42.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.28cm
Thickness at the Moto Kasane0.97cm
Full length of the koshirae107.5cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hitachi : The Edo era latter period. BUNKYU (1861-1864)
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

 

katana [doshu ju hidemasa BUNKYU 3] (disciple of sa yukihide) Name of Japan
katana [doshu ju hidemasa BUNKYU 3] (disciple of sa yukihide) Picture of certificate katana [doshu ju hidemasa BUNKYU 3] (disciple of sa yukihide) Picture of SAYA katana [doshu ju hidemasa BUNKYU 3] (disciple of sa yukihide) Picture of blade
katana [doshu ju hidemasa BUNKYU 3] (disciple of sa yukihide)
in shirasaya with koshirae No. 1710-1011
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)73.5 cm (2 Syaku 4 Sun 2 BuKyou)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.30cm
Thickness at the Moto Kasane0.79cm
Thickness at the Shinogi0.87cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.01cm
Thickness at the Saki kasane0.48cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)tosa : The Edo era latter period. BUNKYU 3(1863)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana [hyoshinshi hideyo nyudou KAEI 7] (Son-in-law of suishinshi masahide) Name of Japan
katana [hyoshinshi hideyo nyudou KAEI 7] (Son-in-law of suishinshi masahide) Picture of certificate katana [hyoshinshi hideyo nyudou KAEI 7] (Son-in-law of suishinshi masahide) Picture of SAYA katana [hyoshinshi hideyo nyudou KAEI 7] (Son-in-law of suishinshi masahide) Picture of blade
katana [hyoshinshi hideyo nyudou KAEI 7] (Son-in-law of suishinshi masahide)
in shirasaya with koshirae No. 1710-1013
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)68.3 cm (2 Syaku 2 Sun 5 BuHan)
Curvature(SORI)1.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.26cm
Thickness at the Moto Kasane0.53cm
Thickness at the Shinogi0.70cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.44cm
Thickness at the Saki kasane0.31cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era latter period. KAEI 7 (1854)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana [kashu_ju tachibana katsukuni] (darani katsukuni 2 generations) Name of Japan
katana [kashu_ju tachibana katsukuni] (darani katsukuni 2 generations) Picture of certificate katana [kashu_ju tachibana katsukuni] (darani katsukuni 2 generations) Picture of SAYA katana [kashu_ju tachibana katsukuni] (darani katsukuni 2 generations) Picture of blade
katana [kashu_ju tachibana katsukuni] (darani katsukuni 2 generations)
in shirasaya with koshirae No. 1710-1014
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)69.8 cm (2 Syaku 3 Sun 1 BuJyaku)
Curvature(SORI)0.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.02cm
Thickness at the Moto Kasane0.63cm
Thickness at the Shinogi0.67cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.97cm
Thickness at the Saki kasane0.40cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kaga : The middle of Edo era. GENROKU (1688-1704)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana [kobayashi ise_no_kami kuniteru KANBUN 12] (sintou jou-saku)(wazamono) Name of Japan
katana [kobayashi ise_no_kami kuniteru KANBUN 12] (sintou jou-saku)(wazamono) Picture of certificate katana [kobayashi ise_no_kami kuniteru KANBUN 12] (sintou jou-saku)(wazamono) Picture of SAYA katana [kobayashi ise_no_kami kuniteru KANBUN 12] (sintou jou-saku)(wazamono) Picture of blade
katana [kobayashi ise_no_kami kuniteru KANBUN 12] (sintou jou-saku)(wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 1710-1015
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)72.1 cm (2 Syaku 3 Sun 8 Bu)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.04cm
Thickness at the Moto Kasane0.70cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.09cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
NakagoUbu (send-Ku)
Country(KUNI)・Period(JIDAI)settsu osaka : The Edo era first half year. KANBUN 12(1672)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

 

katana [tanba_no_kami yoshimichi JOKYO 3] (kyouto 5 generations) Name of Japan
katana [tanba_no_kami yoshimichi JOKYO 3] (kyouto 5 generations) Picture of certificate katana [tanba_no_kami yoshimichi JOKYO 3] (kyouto 5 generations) Picture of SAYA katana [tanba_no_kami yoshimichi JOKYO 3] (kyouto 5 generations) Picture of blade
katana [tanba_no_kami yoshimichi JOKYO 3] (kyouto 5 generations)
in shirasaya with koshirae No. 1710-1016
(katana) NBTHK Hozon (KOSHIRAE) NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)69.8 cm (2 Syaku 3 SunKyou)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.08cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
Thickness at the Shinogi0.67cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.02cm
Thickness at the Saki kasane0.40cm
NakagoUbu
EngravingHead back gutter Tail Homa gutter

Country(KUNI)・Period(JIDAI)yamashiro kyoto : The Edo era first half year. JOKYO 3 (1686)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

 

katana [Kunitake] (sinsintou) Name of Japan
katana [Kunitake] (sinsintou) Picture of certificate katana [Kunitake] (sinsintou) Picture of SAYA katana [Kunitake] (sinsintou) Picture of blade
katana [Kunitake] (sinsintou)
in koshirae No. 1710-1017
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)61.2 cm (2 Syaku 02 Bu)
Curvature(SORI)1.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.31cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
Thickness at the Shinogi0.70cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.67cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail stick gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)The Edo era latter period. 19 century.
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

 

katana [hayashi shigehide KAEI 5] (Disciple of Taikei Naotane)(omura hanshi) Name of Japan
katana [hayashi shigehide KAEI 5] (Disciple of Taikei Naotane)(omura hanshi) Picture of certificate katana [hayashi shigehide KAEI 5] (Disciple of Taikei Naotane)(omura hanshi) Picture of SAYA katana [hayashi shigehide KAEI 5] (Disciple of Taikei Naotane)(omura hanshi) Picture of blade
katana [hayashi shigehide KAEI 5] (Disciple of Taikei Naotane)(omura hanshi)
in shirasaya with koshirae No. 1710-1018
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)69.5 cm (2 Syaku 2 Sun 9 Bu)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.88cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
Thickness at the Shinogi0.75cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.81cm
Thickness at the Saki kasane0.45cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hizen ohmura : The Edo era latter period. KAEI 5 (1852)
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

 

katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kaneyuki HEISEI 28] (shinsakutou new sword) Name of Japan
katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kaneyuki HEISEI 28] (shinsakutou new sword) Picture of certificate katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kaneyuki HEISEI 28] (shinsakutou new sword) Picture of SAYA katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kaneyuki HEISEI 28] (shinsakutou new sword) Picture of blade
katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kaneyuki HEISEI 28] (shinsakutou new sword)
in koshirae No. 1710-1019
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)72.8 cm (2 Syaku 4 SunKyou)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.34cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
Thickness at the Shinogi0.69cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.54cm
Thickness at the Saki kasane0.39cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail stick gutter
Sword blade weight(Only blade)735g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1000g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto : Modern product. HEISEI 28 (2016)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [ikkansai minamoto tomohiro saku SHOWA 62] Name of Japan
katana [ikkansai minamoto tomohiro saku SHOWA 62] Picture of certificate katana [ikkansai minamoto tomohiro saku SHOWA 62] Picture of SAYA katana [ikkansai minamoto tomohiro saku SHOWA 62] Picture of blade
katana [ikkansai minamoto tomohiro saku SHOWA 62]
in koshirae No. 1710-1021
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)73.5 cm (2 Syaku 4 Sun 2 BuHanKyou)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.20cm
Thickness at the Moto Kasane0.71cm
Thickness at the Shinogi0.72cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.21cm
Thickness at the Saki kasane0.53cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail stick gutter
Sword blade weight(Only blade)770g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1070g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)tokyo : Modern product. SHOWA 62(1987)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [yatsushiro_ju yoshitsugu saku HEISEI 1] Name of Japan
katana [yatsushiro_ju yoshitsugu saku HEISEI 1] Picture of certificate katana [yatsushiro_ju yoshitsugu saku HEISEI 1] Picture of SAYA katana [yatsushiro_ju yoshitsugu saku HEISEI 1] Picture of blade
katana [yatsushiro_ju yoshitsugu saku HEISEI 1]
in shirasaya No. 1710-1022
Sold
Blade length(HA-CHOU)73.2 cm (2 Syaku 4 Sun 1 BuHanKyou)
Curvature(SORI)2.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.60cm
Thickness at the Moto Kasane0.76cm
Thickness at the Shinogi0.79cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)3.01cm
Thickness at the Saki kasane0.61cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : Modern product. HEISEI 1(1989)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [manshikikitaezoukore Showa 18] (Mantetsu_to) Name of Japan
katana [manshikikitaezoukore Showa 18] (Mantetsu_to) Picture of certificate katana [manshikikitaezoukore Showa 18] (Mantetsu_to) Picture of SAYA katana [manshikikitaezoukore Showa 18] (Mantetsu_to) Picture of blade
katana [manshikikitaezoukore Showa 18] (Mantetsu_to)
in koshirae No. 1710-1023
Sold
Blade length(HA-CHOU)66.8 cm (2 SunKyou 2 Syaku)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.13cm
Thickness at the Moto Kasane0.79cm
Thickness at the Shinogi0.81cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.02cm
Thickness at the Saki kasane0.54cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)manchu : Modern product. Showa 18 (1943)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

wakizashi [bungo_no_kami minamoto masayasu] Name of Japan
wakizashi [bungo_no_kami minamoto masayasu] Picture of certificate wakizashi [bungo_no_kami minamoto masayasu] Picture of SAYA wakizashi [bungo_no_kami minamoto masayasu] Picture of blade
wakizashi [bungo_no_kami minamoto masayasu]
in shirasaya No. 1710-2004
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)54.5 cm (1 Syaku 8 SunJyaku)
Curvature(SORI)0.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.20cm
Thickness at the Moto Kasane0.73cm
Thickness at the Shinogi0.76cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.28cm
Thickness at the Saki kasane0.53cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)owari : The Edo era first half year. Kanbun (1661-1673)
Options:  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

wakizashi [suishinshi masahide) (carved seal) (suishinshi masahide 1 generations) (sinsintou saijou-saku) Name of Japan
wakizashi [suishinshi masahide) (carved seal) (suishinshi masahide 1 generations) (sinsintou saijou-saku) Picture of certificate wakizashi [suishinshi masahide) (carved seal) (suishinshi masahide 1 generations) (sinsintou saijou-saku) Picture of SAYA wakizashi [suishinshi masahide) (carved seal) (suishinshi masahide 1 generations) (sinsintou saijou-saku) Picture of blade
wakizashi [suishinshi masahide) (carved seal) (suishinshi masahide 1 generations) (sinsintou saijou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 1710-2006
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)32.8 cm (1 Syaku 2 Sun 8 Bu)
Curvature(SORI)1.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.82cm
Thickness at the Moto Kasane0.59cm
Thickness at the Shinogi0.65cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.11cm
Thickness at the Saki kasane0.44cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era latter period. BUNKA (1804-1818)
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

 

wakizashi [sakai ikkansai shigemasa hori_dosaku SHOWA 28] (mukansa) Name of Japan
wakizashi [sakai ikkansai shigemasa hori_dosaku SHOWA 28] (mukansa) Picture of certificate wakizashi [sakai ikkansai shigemasa hori_dosaku SHOWA 28] (mukansa) Picture of SAYA wakizashi [sakai ikkansai shigemasa hori_dosaku SHOWA 28] (mukansa) Picture of blade
wakizashi [sakai ikkansai shigemasa hori_dosaku SHOWA 28] (mukansa)
in shirasaya No. 1710-2009
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)46.7 cm (8 Sun 5 BuKyou)
Curvature(SORI)1.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.52cm
Thickness at the Moto Kasane0.79cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)3.02cm
Thickness at the Saki kasane0.42cm
NakagoUbu
EngravingHead uphill Dragon Tail water with sword
Country(KUNI)・Period(JIDAI)tokyo-saitama : Modern product. SHOWA 28(1953)
Options:  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

 

tantou [osaka ju nyudo sadashige SHOWA 27] (suiryushi sadashige teishin) Name of Japan
tantou [osaka ju nyudo sadashige SHOWA 27] (suiryushi sadashige teishin) Picture of certificate tantou [osaka ju nyudo sadashige SHOWA 27] (suiryushi sadashige teishin) Picture of SAYA tantou [osaka ju nyudo sadashige SHOWA 27] (suiryushi sadashige teishin) Picture of blade
tantou [osaka ju nyudo sadashige SHOWA 27] (suiryushi sadashige teishin)
in shirasaya No. 1710-3010
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)21.9 cm (7 Sun 1 BuKyou)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.27cm
Thickness at the Moto Kasane0.63cm
NakagoUbu
EngravingSanskrit characters head to Goma gutter Tail back gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)osaka : Modern product. SHOWA 27(1952)
Options:  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

 

tantou [naganobu KAEI 7] (takahashi naganobu another person) Name of Japan
tantou [naganobu KAEI 7] (takahashi naganobu another person) Picture of certificate tantou [naganobu KAEI 7] (takahashi naganobu another person) Picture of SAYA tantou [naganobu KAEI 7] (takahashi naganobu another person) Picture of blade
tantou [naganobu KAEI 7] (takahashi naganobu another person)
in koshirae No. 1710-3011
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)17.8 cm (5 Sun 9 BuJyaku)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.18cm
Thickness at the Moto Kasane0.59cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)aki : The Edo era latter period. KAEI 7(1854)
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

 

tantou [suketsugu] (The Muromachi era latter period) Name of Japan
tantou [suketsugu] (The Muromachi era latter period) Picture of certificate tantou [suketsugu] (The Muromachi era latter period) Picture of SAYA tantou [suketsugu] (The Muromachi era latter period) Picture of blade
tantou [suketsugu] (The Muromachi era latter period)
in shirasaya with koshirae No. 1710-3012
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)24.6 cm (8 Sun 1 BuKyou)
Curvature(SORI)0.16cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.33cm
Thickness at the Moto Kasane0.55cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)The Muromachi era latter period. 16 century.
Options:With koshirae  kotou  hozon-paper

Detail >>

 

tantou [miike_ju kunimitsu saku HEISEI 10](komiya kunimitsu) Name of Japan
tantou [miike_ju kunimitsu saku HEISEI 10](komiya kunimitsu) Picture of certificate tantou [miike_ju kunimitsu saku HEISEI 10](komiya kunimitsu) Picture of SAYA tantou [miike_ju kunimitsu saku HEISEI 10](komiya kunimitsu) Picture of blade
tantou [miike_ju kunimitsu saku HEISEI 10](komiya kunimitsu)
in shirasaya with koshirae No. 1710-3013
Sold
Blade length(HA-CHOU)24.5 cm (8 SunKyou)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.58cm
Thickness at the Moto Kasane0.75cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)chikugo(fukuoka) : Modern product. HEISEI 6(1994)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

kikuchi yari No signature [chikushi ryoukai] Name of Japan
kikuchi yari No signature [chikushi ryoukai] Picture of certificate kikuchi yari No signature [chikushi ryoukai] Picture of SAYA kikuchi yari No signature [chikushi ryoukai] Picture of blade
kikuchi yari No signature [chikushi ryoukai]
in koshirae No. 1710-4001
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)24.0 cm (7 Sun 9 BuKyou)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.85cm
Thickness at the Moto Kasane1.09cm
EngravingHeadTail hip roof gutters
Country(KUNI)・Period(JIDAI)chikuzen : The Muromachi era latter period. 16 century.
Options:With koshirae  kotou  hozon-paper

Detail >>

 

kozuka [goto mitsutoshi] (kaou) (goto head family 11 generations) Name of Japan
kozuka [goto mitsutoshi] (kaou) (goto head family 11 generations) Picture of certificate kozuka [goto mitsutoshi] (kaou) (goto head family 11 generations) Picture
kozuka [goto mitsutoshi] (kaou) (goto head family 11 generations)
in box No. 1710-6001
NBTHK Hozon
Sold
File location high carved back hoppo, so money
Length9.74cm
Width1.41cm
Weight40g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)yamashiro kyoto - musashi edo : The middle of Edo era. KYOHO(1716-1736)

Detail >>

 

tachi [bichu_no_kuni saia SHOWA 3] (aoe) (The 14th century, 1314) Name of Japan
tachi [bichu_no_kuni saia SHOWA 3] (aoe) (The 14th century, 1314) Picture of certificate tachi [bichu_no_kuni saia SHOWA 3] (aoe) (The 14th century, 1314) Picture of SAYA tachi [bichu_no_kuni saia SHOWA 3] (aoe) (The 14th century, 1314) Picture of blade
tachi [bichu_no_kuni saia SHOWA 3] (aoe) (The 14th century, 1314)
in shirasaya with koshirae No. 1710-1000
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)69.7 cm (2 Syaku 3 SunKyou)
Curvature(SORI)2.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.82cm
Thickness at the Moto Kasane0.63cm
Thickness at the Shinogi0.70cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.70cm
Thickness at the Saki kasane0.40cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bichu saia : The Kamakura era latter period. the 14th century.SHOWA 3 (1314)
Options:With koshirae  kotou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana [tango miyazu_han ikeda unju toshitane MAN_EN 1] Name of Japan
katana [tango miyazu_han ikeda unju toshitane MAN_EN 1] Picture of certificate katana [tango miyazu_han ikeda unju toshitane MAN_EN 1] Picture of SAYA katana [tango miyazu_han ikeda unju toshitane MAN_EN 1] Picture of blade
katana [tango miyazu_han ikeda unju toshitane MAN_EN 1]
in shirasaya No. 1710-1002
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)75.8 cm (2 Syaku 5 Sun)
Curvature(SORI)1.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.32cm
Thickness at the Moto Kasane0.78cm
Thickness at the Shinogi0.85cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.40cm
Thickness at the Saki kasane0.56cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)tango miyazu : The Edo era latter period. MAN_EN 1 (1860)
Options:  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana [sagami_no_kami fujiwara kunitsuna echizen_ju] (wazamono) Name of Japan
katana [sagami_no_kami fujiwara kunitsuna echizen_ju] (wazamono) Picture of certificate katana [sagami_no_kami fujiwara kunitsuna echizen_ju] (wazamono) Picture of SAYA katana [sagami_no_kami fujiwara kunitsuna echizen_ju] (wazamono) Picture of blade
katana [sagami_no_kami fujiwara kunitsuna echizen_ju] (wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 1610-1142
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)70.65 cm (2 Syaku 3 Sun 3 Bu)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.27cm
Thickness at the Moto Kasane0.73cm
Thickness at the Shinogi0.76cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.19cm
Thickness at the Saki kasane0.48cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail 2 muscle gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)echizen : The Edo era first half year. KANBUN (1661-1673)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana [omi_no_kami fujiwara tsuguhiro] (wazamono) Name of Japan
katana [omi_no_kami fujiwara tsuguhiro] (wazamono) Picture of certificate katana [omi_no_kami fujiwara tsuguhiro] (wazamono) Picture of SAYA katana [omi_no_kami fujiwara tsuguhiro] (wazamono) Picture of blade
katana [omi_no_kami fujiwara tsuguhiro] (wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 1610-1143
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)68.2 cm (2 Syaku 2 Sun 5 Bu)
Curvature(SORI)2.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.15cm
Thickness at the Moto Kasane0.70cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.05cm
Thickness at the Saki kasane0.42cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)echizen : The Edo era first half year. KANBUN (1661-1673)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana [hizenkoku oumi_no_kami tadayoshi] (6 generations) (sinsintou jou-saku) Name of Japan
katana [hizenkoku oumi_no_kami tadayoshi] (6 generations) (sinsintou jou-saku) Picture of certificate katana [hizenkoku oumi_no_kami tadayoshi] (6 generations) (sinsintou jou-saku) Picture of SAYA katana [hizenkoku oumi_no_kami tadayoshi] (6 generations) (sinsintou jou-saku) Picture of blade
katana [hizenkoku oumi_no_kami tadayoshi] (6 generations) (sinsintou jou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 1610-1144
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)65.2 cm (2 Syaku 1 Sun 5 Bu)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.82cm
Thickness at the Moto Kasane0.57cm
Thickness at the Shinogi0.60cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.78cm
Thickness at the Saki kasane0.37cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hizen : The Edo era latter period. TENMEI (1781-1789)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana [omi_no_Kami fujiwara tsuguhira] (sintou jou-saku) (wazamono) Name of Japan
katana [omi_no_Kami fujiwara tsuguhira] (sintou jou-saku) (wazamono) Picture of certificate katana [omi_no_Kami fujiwara tsuguhira] (sintou jou-saku) (wazamono) Picture of SAYA katana [omi_no_Kami fujiwara tsuguhira] (sintou jou-saku) (wazamono) Picture of blade
katana [omi_no_Kami fujiwara tsuguhira] (sintou jou-saku) (wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 1610-1145
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)66.2 cm (2 Syaku 1 Sun 8 BuHan)
Curvature(SORI)1.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.93cm
Thickness at the Moto Kasane0.61cm
Thickness at the Shinogi0.64cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.83cm
Thickness at the Saki kasane0.32cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)echizen-musashi edo : The Edo era first half year. JOKYO (1684-1688)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana [efu shiba ni oite hiromoto saku BUNSEI 2] (koyama hiromoto) Name of Japan
katana [efu shiba ni oite hiromoto saku BUNSEI 2] (koyama hiromoto) Picture of certificate katana [efu shiba ni oite hiromoto saku BUNSEI 2] (koyama hiromoto) Picture of SAYA katana [efu shiba ni oite hiromoto saku BUNSEI 2] (koyama hiromoto) Picture of blade
katana [efu shiba ni oite hiromoto saku BUNSEI 2] (koyama hiromoto)
in shirasaya with koshirae No. 1610-1146
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)
Curvature(SORI)2.3cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.93cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
Thickness at the Shinogi0.68cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.98cm
Thickness at the Saki kasane0.44cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mutsu iwashiro nihonmatsu :The Edo era latter period. BUNSEI 2 (1819)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana [satsuyou oku motohira] (2 generations) Name of Japan
katana [satsuyou oku motohira] (2 generations) Picture of certificate katana [satsuyou oku motohira] (2 generations) Picture of SAYA katana [satsuyou oku motohira] (2 generations) Picture of blade
katana [satsuyou oku motohira] (2 generations)
in shirasaya with koshirae No. 1610-1147
NBTHK Tokubetsu Hozon NBTHK Hozon (KOSHIRAE)
Sold
Zhu lacquered sheath forged sword koshirae
RIM head, Ryu figure unsigned
Kosirae crawling dragon figure
Scabbards, wave Dragon figure unsigned
Sheath fittings, Ryu figure unsigned
Pattern white sharks wearing white and Nien volume
Blade length(HA-CHOU)63.6 cm (2 Syaku 09 BuKyou)
Curvature(SORI)0.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.77cm
Thickness at the Moto Kasane0.62cm
Thickness at the Shinogi0.68cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.00cm
Thickness at the Saki kasane0.51cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)satsuma : The Meiji era. Meiji3 (1870)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana [sanyo mayumi sanroku ju fujiwara kazunori saku kore SHOWA18 hara kiyoshi](hara kiyoshi is the Lieutenant general of the old Japanese Navy) Name of Japan
katana [sanyo mayumi sanroku ju fujiwara kazunori saku kore SHOWA18 hara kiyoshi](hara kiyoshi is the Lieutenant general of the old Japanese Navy) Picture of certificate katana [sanyo mayumi sanroku ju fujiwara kazunori saku kore SHOWA18 hara kiyoshi](hara kiyoshi is the Lieutenant general of the old Japanese Navy) Picture of SAYA katana [sanyo mayumi sanroku ju fujiwara kazunori saku kore SHOWA18 hara kiyoshi](hara kiyoshi is the Lieutenant general of the old Japanese Navy) Picture of blade
katana [sanyo mayumi sanroku ju fujiwara kazunori saku kore SHOWA18 hara kiyoshi](hara kiyoshi is the Lieutenant general of the old Japanese Navy)
in shirasaya No. 1610-1151
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)67.0 cm (2 Syaku 2 Sun 1 BuJyaku)
Curvature(SORI)1.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.36cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.36cm
Thickness at the Saki kasane0.54cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)aichi : The Showa era. SHOWA18(1943)
Options:  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

 

katana [shinano no kuni_ju miyairi kiyohira saku] Name of Japan
katana [shinano no kuni_ju miyairi kiyohira saku] Picture of SAYA katana [shinano no kuni_ju miyairi kiyohira saku] Picture of blade
katana [shinano no kuni_ju miyairi kiyohira saku]
in shirasaya No. 1620-1152
Sold
Blade length(HA-CHOU)75.5 cm (49 2 Syaku BuKyou)
Curvature(SORI)1.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.06cm
Thickness at the Moto Kasane0.63cm
Thickness at the Shinogi0.68cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.34cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)nagano : Modern product. SHOWA48(1973)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [Buzen_ju kouno sadamitsu kunimitsu saku HEISEI 18] Name of Japan
katana [Buzen_ju kouno sadamitsu kunimitsu saku HEISEI 18] Picture of SAYA katana [Buzen_ju kouno sadamitsu kunimitsu saku HEISEI 18] Picture of blade
katana [Buzen_ju kouno sadamitsu kunimitsu saku HEISEI 18]
in koshirae No. 1620-1153
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)73.6 cm (2 Syaku 4 Sun 3 BuJyaku)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.25cm
Thickness at the Moto Kasane0.59cm
Thickness at the Shinogi0.65cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.54cm
Thickness at the Saki kasane0.43cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail stick gutter
Sword blade weight(Only blade)760g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1020g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)buzen(fukuoka) : Modern product. HEISEI 18(2006)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [kanemoto 27 generations](kaneko tatsuichirou) Name of Japan
katana [kanemoto 27 generations](kaneko tatsuichirou) Picture of SAYA katana [kanemoto 27 generations](kaneko tatsuichirou) Picture of blade
katana [kanemoto 27 generations](kaneko tatsuichirou)
in koshirae No. 1620-1154
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)74.4 cm (2 Syaku 4 Sun 5 BuHanKyou)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.32cm
Thickness at the Moto Kasane0.64cm
Thickness at the Shinogi0.66cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.52cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail stick gutter
Sword blade weight(Only blade)750g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1020g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu : Modern product. HEISEI 15(2003)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [minamoto kunitsugu dotanuki represent HEISEI 27] (nakata kunitsugu) Name of Japan
katana [minamoto kunitsugu dotanuki represent HEISEI 27] (nakata kunitsugu) Picture of SAYA katana [minamoto kunitsugu dotanuki represent HEISEI 27] (nakata kunitsugu) Picture of blade
katana [minamoto kunitsugu dotanuki represent HEISEI 27] (nakata kunitsugu)
in koshirae No. 1620-1155
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)76.3 cm (2 Syaku 5 Sun 3 BuJyaku)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.51cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
Thickness at the Shinogi0.65cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.61cm
Thickness at the Saki kasane0.50cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail stick gutter
Sword blade weight(Only blade)950g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1305g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)tokushima : Modern product. HEISEI 27 (2015)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [seki_ju Kanenari saku SHOWA 63] (konotekashiwa) Name of Japan
katana [seki_ju Kanenari saku SHOWA 63] (konotekashiwa) Picture of SAYA katana [seki_ju Kanenari saku SHOWA 63] (konotekashiwa) Picture of blade
katana [seki_ju Kanenari saku SHOWA 63] (konotekashiwa)
in koshirae No. 1620-1156
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)71.4 cm (6 Syaku 2 3 Sun 5 Bu Rin Kyou)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.30cm
Thickness at the Moto Kasane0.63cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.49cm
Thickness at the Saki kasane0.49cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail 2 muscle gutter
Sword blade weight(Only blade)870g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1135g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu seki : Modern product. SHOWA 63(1988)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [bishu osafune_ju sukesada GENROKU 8](descendant of yosozaemon_no_jo sukesada) Name of Japan
katana [bishu osafune_ju sukesada GENROKU 8](descendant of yosozaemon_no_jo sukesada) Picture of certificate katana [bishu osafune_ju sukesada GENROKU 8](descendant of yosozaemon_no_jo sukesada) Picture of SAYA katana [bishu osafune_ju sukesada GENROKU 8](descendant of yosozaemon_no_jo sukesada) Picture of blade
katana [bishu osafune_ju sukesada GENROKU 8](descendant of yosozaemon_no_jo sukesada)
in koshirae No. 1610-2060
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)57.8 cm (1 Syaku 9 Sun ○ Han)
Curvature(SORI)2.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.86cm
Thickness at the Moto Kasane0.72cm
Thickness at the Shinogi0.75cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.97cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen osafune : The middle of Edo era. GENROKU 8(1695)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

 

wakizashi [dewa_no_kami sukemune] (settsu・sintou) Name of Japan
wakizashi [dewa_no_kami sukemune] (settsu・sintou) Picture of certificate wakizashi [dewa_no_kami sukemune] (settsu・sintou) Picture of SAYA wakizashi [dewa_no_kami sukemune] (settsu・sintou) Picture of blade
wakizashi [dewa_no_kami sukemune] (settsu・sintou)
in shirasaya with koshirae No. 1610-2061
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)48.2 cm (1 Syaku 5 Sun 8 BuHan)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.24cm
Thickness at the Moto Kasane0.77cm
Thickness at the Shinogi0.79cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.30cm
Thickness at the Saki kasane0.54cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)settsu osaka : The middle of Edo era. GENROKU(1688-1704)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

 

tantou [nakao kazuyoshi winning prize memorial] Name of Japan
tantou [nakao kazuyoshi winning prize memorial] Picture of certificate tantou [nakao kazuyoshi winning prize memorial] Picture of SAYA tantou [nakao kazuyoshi winning prize memorial] Picture of blade
tantou [nakao kazuyoshi winning prize memorial]
in koshirae No. 1610-3061
Sold
Blade length(HA-CHOU)23.4 cm (7 Sun 7 Bu 2 Rin Kyou)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.10cm
Thickness at the Moto Kasane0.55cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hizen saga : Modern product. SHOWA 40(1965)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [echu_no_kami masatoshi] (1 generations) (sintou joujou-saku)(wazamono) Name of Japan
katana [echu_no_kami masatoshi] (1 generations) (sintou joujou-saku)(wazamono) Picture of certificate katana [echu_no_kami masatoshi] (1 generations) (sintou joujou-saku)(wazamono) Picture of SAYA katana [echu_no_kami masatoshi] (1 generations) (sintou joujou-saku)(wazamono) Picture of blade
katana [echu_no_kami masatoshi] (1 generations) (sintou joujou-saku)(wazamono)
in koshirae No. 1610-4060
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)20.8 cm (6 Sun 9 Bu)
Nakago length29.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.16cm
Full length of the koshirae200.0cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)yamashiro : The Edo era first half year. GENNA (1615-1624)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

yari [Joshu_ju shimosaka fujiwara kazukiyo] Name of Japan
yari [Joshu_ju shimosaka fujiwara kazukiyo] Picture of certificate yari [Joshu_ju shimosaka fujiwara kazukiyo] Picture of SAYA yari [Joshu_ju shimosaka fujiwara kazukiyo] Picture of blade
yari [Joshu_ju shimosaka fujiwara kazukiyo]
in koshirae No. 1610-4061
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)51.6 cm (1 Syaku 7 Sun 1 Bu)
Nakago length39.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.00cm
Full length of the koshirae163.5cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)yamashiro : The Edo era first half year. KANBUN (1661~1673)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

tsuba [den hamano haruchika] Name of Japan
tsuba [den hamano haruchika] Picture of certificate tsuba [den hamano haruchika] Picture
tsuba [den hamano haruchika]
in box with futon No. 1610-6063
NBTHK Hozon
Sold
Vertical round 4 Bu 1 grinding ground plow out high carved inlaid with spade left ear
Length7.72cm
Width7.41cm
Thickness of setsupadai0.48cm
Weight150g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era latter period. 19 century.

Detail >>

 

katana [suishinshi masatsugu KAEI 3] (sinsintou jou-saku) Name of Japan
katana [suishinshi masatsugu KAEI 3] (sinsintou jou-saku) Picture of certificate katana [suishinshi masatsugu KAEI 3] (sinsintou jou-saku) Picture of SAYA katana [suishinshi masatsugu KAEI 3] (sinsintou jou-saku) Picture of blade
katana [suishinshi masatsugu KAEI 3] (sinsintou jou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 1610-1120
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)70.2 cm (2 Syaku 3 Sun 2 BuKyou)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.02cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
Thickness at the Shinogi0.72cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.94cm
Thickness at the Saki kasane0.45cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail stick gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi : The Edo era latter period. KAEI 3(1850)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana [yasushige Showa 14] (abe yasushige) (yasukuni_tou) Name of Japan
katana [yasushige Showa 14] (abe yasushige) (yasukuni_tou) Picture of certificate katana [yasushige Showa 14] (abe yasushige) (yasukuni_tou) Picture of SAYA katana [yasushige Showa 14] (abe yasushige) (yasukuni_tou) Picture of blade
katana [yasushige Showa 14] (abe yasushige) (yasukuni_tou)
in koshirae No. 1610-1121
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)68.8 cm (2 Skaku 2 Sun 7 Bu)
Curvature(SORI)2.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.96cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
Thickness at the Shinogi0.66cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.98cm
Thickness at the Saki kasane0.51cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)yamagata-tokyo : Modern product. Showa 14 (1939)
Options:With koshirae  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

 

katana [yasutoku Showa 9] (kaziyama yasutoku) (yasukuni_tou) Name of Japan
katana [yasutoku Showa 9] (kaziyama yasutoku) (yasukuni_tou) Picture of certificate katana [yasutoku Showa 9] (kaziyama yasutoku) (yasukuni_tou) Picture of SAYA katana [yasutoku Showa 9] (kaziyama yasutoku) (yasukuni_tou) Picture of blade
katana [yasutoku Showa 9] (kaziyama yasutoku) (yasukuni_tou)
in koshirae No. 1610-1122
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.09cm
Thickness at the Moto Kasane0.64cm
Thickness at the Shinogi0.71cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.28cm
Thickness at the Saki kasane0.51cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hiroshima-tokyo : Modern product. Showa 9 (1934)
Options:With koshirae  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

 

katana [seki_ju kanemichi] (kojima tokijirou) (The Showa era) Name of Japan
katana [seki_ju kanemichi] (kojima tokijirou) (The Showa era) Picture of certificate katana [seki_ju kanemichi] (kojima tokijirou) (The Showa era) Picture of SAYA katana [seki_ju kanemichi] (kojima tokijirou) (The Showa era) Picture of blade
katana [seki_ju kanemichi] (kojima tokijirou) (The Showa era)
in koshirae No. 1610-1123
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)66.5 cm (2 Syaku 1 Sun 9 BuHan)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.19cm
Thickness at the Moto Kasane0.70cm
Thickness at the Shinogi0.74cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.20cm
Thickness at the Saki kasane0.44cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)Gifu seki : Modern product. Showa(1940-1945)
Options:With koshirae  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

 

katana [koa_issin_manshikisaku Showa 17] (Mantetsu_to) Name of Japan
katana [koa_issin_manshikisaku Showa 17] (Mantetsu_to) Picture of certificate katana [koa_issin_manshikisaku Showa 17] (Mantetsu_to) Picture of SAYA katana [koa_issin_manshikisaku Showa 17] (Mantetsu_to) Picture of blade
katana [koa_issin_manshikisaku Showa 17] (Mantetsu_to)
in koshirae No. 1610-1124
Sold
Blade length(HA-CHOU)
Curvature(SORI)1.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.17cm
Thickness at the Moto Kasane0.79cm
Thickness at the Shinogi0.81cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.09cm
Thickness at the Saki kasane0.56cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)manchu : Modern product. Showa 17(1941)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [Buzen_ju kouno sadamitsu Toyokuni_ju imagawa_no hotori kunimitsu HEISEI 10] Name of Japan
katana [Buzen_ju kouno sadamitsu Toyokuni_ju imagawa_no hotori kunimitsu HEISEI 10] Picture of certificate katana [Buzen_ju kouno sadamitsu Toyokuni_ju imagawa_no hotori kunimitsu HEISEI 10] Picture of SAYA katana [Buzen_ju kouno sadamitsu Toyokuni_ju imagawa_no hotori kunimitsu HEISEI 10] Picture of blade
katana [Buzen_ju kouno sadamitsu Toyokuni_ju imagawa_no hotori kunimitsu HEISEI 10]
in koshirae No. 1610-1125
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.33cm
Thickness at the Moto Kasane0.61cm
Thickness at the Shinogi0.65cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.45cm
Thickness at the Saki kasane0.41cm
NakagoUbu
Engraving
Sword blade weight(Only blade)790g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1035g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)buzen(fukuoka) : Modern product. HEISEI 10(1998)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kaneyuki HEISEI 28] (shinsakutou new sword) Name of Japan
katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kaneyuki HEISEI 28] (shinsakutou new sword) Picture of certificate katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kaneyuki HEISEI 28] (shinsakutou new sword) Picture of SAYA katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kaneyuki HEISEI 28] (shinsakutou new sword) Picture of blade
katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kaneyuki HEISEI 28] (shinsakutou new sword)
in koshirae No. 1610-1126
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.24cm
Thickness at the Moto Kasane0.68cm
Thickness at the Shinogi0.68cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.49cm
Thickness at the Saki kasane0.45cm
NakagoUbu
Engraving
Sword blade weight(Only blade)720g
Sword blade weight(Took off a SAYA)985g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto : Modern product. HEISEI 28 (2016)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [shinano_ju kiyonao saku HEISEI 11] (miyairi school)(in koshirae with spare saya) Name of Japan
katana [shinano_ju kiyonao saku HEISEI 11] (miyairi school)(in koshirae with spare saya) Picture of certificate katana [shinano_ju kiyonao saku HEISEI 11] (miyairi school)(in koshirae with spare saya) Picture of SAYA katana [shinano_ju kiyonao saku HEISEI 11] (miyairi school)(in koshirae with spare saya) Picture of blade
katana [shinano_ju kiyonao saku HEISEI 11] (miyairi school)(in koshirae with spare saya)
in koshirae (with spare saya) No. 1610-1127
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)74.6 cm (2 Syaku 4 Sun 6 BuKyou)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.31cm
Thickness at the Moto Kasane0.62cm
Thickness at the Shinogi0.66cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.43cm
Thickness at the Saki kasane0.43cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail stick gutter
刀身 Weight(裸身)735g
刀身 Weight(鞘を払って)1000g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)nagano : Modern product. HEISEI 11 (1999)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [bushu agano_ju ozawa masatoshi SHOWA 45 musoushindenryuiai] Name of Japan
katana [bushu agano_ju ozawa masatoshi SHOWA 45 musoushindenryuiai] Picture of certificate katana [bushu agano_ju ozawa masatoshi SHOWA 45 musoushindenryuiai] Picture of SAYA katana [bushu agano_ju ozawa masatoshi SHOWA 45 musoushindenryuiai] Picture of blade
katana [bushu agano_ju ozawa masatoshi SHOWA 45 musoushindenryuiai]
in koshirae No. 1610-1128
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)75.9 cm (2 Syaku 5 SunKyou)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.44cm
Thickness at the Moto Kasane0.71cm
Thickness at the Shinogi0.78cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.49cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail stick gutter
Sword blade weight(Only blade)885g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1175g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)saitama hanno : Modern product. SHOWA 45(1970)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [miike_ju shirou yasumitsu HEISEI 6] (son of komiya shirou kunimitsu) Name of Japan
katana [miike_ju shirou yasumitsu HEISEI 6] (son of komiya shirou kunimitsu) Picture of certificate katana [miike_ju shirou yasumitsu HEISEI 6] (son of komiya shirou kunimitsu) Picture of SAYA katana [miike_ju shirou yasumitsu HEISEI 6] (son of komiya shirou kunimitsu) Picture of blade
katana [miike_ju shirou yasumitsu HEISEI 6] (son of komiya shirou kunimitsu)
in koshirae No. 1610-1129
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)73.0 m (4 SunKyou 2 Syaku)
Curvature(SORI)1.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.24cm
Thickness at the Moto Kasane0.60cm
Thickness at the Shinogi0.64cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.46cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail stick gutter
Sword blade weight(Only blade)795g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1025g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)chikugo fukuoka : Modern product. HEISEI 6(1994)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [seki_ju hidemune saku HEISEI 6] (Matsubara Ryuhei Hidemune) (Son of Matsubara Kaneyoshi) Name of Japan
katana [seki_ju hidemune saku HEISEI 6] (Matsubara Ryuhei Hidemune) (Son of Matsubara Kaneyoshi) Picture of certificate katana [seki_ju hidemune saku HEISEI 6] (Matsubara Ryuhei Hidemune) (Son of Matsubara Kaneyoshi) Picture of SAYA katana [seki_ju hidemune saku HEISEI 6] (Matsubara Ryuhei Hidemune) (Son of Matsubara Kaneyoshi) Picture of blade
katana [seki_ju hidemune saku HEISEI 6] (Matsubara Ryuhei Hidemune) (Son of Matsubara Kaneyoshi)
in shirasaya with koshirae No. 1610-1130
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)71.3 m (2 Syaku 3 Sun 5 BuKyou)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.12cm
Thickness at the Moto Kasane0.58cm
Thickness at the Shinogi0.66cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.36cm
Thickness at the Saki kasane0.44cm
NakagoUbu
Sword blade weight(Only blade)670g
Sword blade weight(Took off a SAYA)935g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu seki : Modern product. HEISEI 6(1994)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [keki_ju kanetoki HEISEI 9] Name of Japan
katana [keki_ju kanetoki HEISEI 9] Picture of certificate katana [keki_ju kanetoki HEISEI 9] Picture of SAYA katana [keki_ju kanetoki HEISEI 9] Picture of blade
katana [keki_ju kanetoki HEISEI 9]
in koshirae No. 1610-1131
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.07cm
Thickness at the Moto Kasane0.64cm
Thickness at the Shinogi0.66cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.25cm
Thickness at the Saki kasane0.42cm
NakagoUbu
Engraving
Sword blade weight(Only blade)640g
Sword blade weight(Took off a SAYA)910g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu seki : Modern product. HEISEI 9(1997)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [hishu_ju minamoto morimitsu SHOWA 57] Name of Japan
katana [hishu_ju minamoto morimitsu SHOWA 57] Picture of certificate katana [hishu_ju minamoto morimitsu SHOWA 57] Picture of SAYA katana [hishu_ju minamoto morimitsu SHOWA 57] Picture of blade
katana [hishu_ju minamoto morimitsu SHOWA 57]
in koshirae No. 1610-1132
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)72.7 cm (2 Syaku 4 SunJyaku)
Curvature(SORI)1.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.23cm
Thickness at the Moto Kasane0.71cm
Thickness at the Shinogi0.79cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.22cm
Thickness at the Saki kasane0.51cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail stick gutter
Sword blade weight(Only blade)840g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1160g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)higo kumamoto : Modern product. SHOWA 57(1982)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

wakizashi [minryushi toshizane BUNSEI 4] (hamabe minryushi toshizane) (sinsintou jou-saku) Name of Japan
wakizashi [minryushi toshizane BUNSEI 4] (hamabe minryushi toshizane) (sinsintou jou-saku) Picture of certificate wakizashi [minryushi toshizane BUNSEI 4] (hamabe minryushi toshizane) (sinsintou jou-saku) Picture of SAYA wakizashi [minryushi toshizane BUNSEI 4] (hamabe minryushi toshizane) (sinsintou jou-saku) Picture of blade
wakizashi [minryushi toshizane BUNSEI 4] (hamabe minryushi toshizane) (sinsintou jou-saku)
in shirasaya No. 1610-2050
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)
Curvature(SORI)0.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.06cm
Thickness at the Moto Kasane0.64cm
Thickness at the Shinogi0.66cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.23cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)Inaba : The Edo era latter period. BUNSEI 4 (1821)
Options:  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

wakizashi [nihon kaji sosho iga_no_kami fujiwara Kinmichi BUNKA 3] (6 generations) Name of Japan
wakizashi [nihon kaji sosho iga_no_kami fujiwara Kinmichi BUNKA 3] (6 generations) Picture of certificate wakizashi [nihon kaji sosho iga_no_kami fujiwara Kinmichi BUNKA 3] (6 generations) Picture of SAYA wakizashi [nihon kaji sosho iga_no_kami fujiwara Kinmichi BUNKA 3] (6 generations) Picture of blade
wakizashi [nihon kaji sosho iga_no_kami fujiwara Kinmichi BUNKA 3] (6 generations)
in koshirae No. 1610-2053
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)48.8 cm (1 Syaku 6 Sun 1 Bu)
Curvature(SORI)0.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.78cm
Thickness at the Moto Kasane0.55cm
Thickness at the Shinogi0.57cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.08cm
Thickness at the Saki kasane0.39cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)yamashiro : The Edo era latter period. BUNKA 3 (1806)
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

 

wakizashi [shouji yamon naokatsu BUNKYU 1] (sinsintou jou-saku) Name of Japan
wakizashi [shouji yamon naokatsu BUNKYU 1] (sinsintou jou-saku) Picture of certificate wakizashi [shouji yamon naokatsu BUNKYU 1] (sinsintou jou-saku) Picture of SAYA wakizashi [shouji yamon naokatsu BUNKYU 1] (sinsintou jou-saku) Picture of blade
wakizashi [shouji yamon naokatsu BUNKYU 1] (sinsintou jou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 1610-2055
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)37.4 cm (1 Syaku 2 Sun 3 Bu)
Curvature(SORI)0.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.59cm
Thickness at the Moto Kasane0.52cm
Thickness at the Shinogi0.56cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.98cm
Thickness at the Saki kasane0.41cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era latter period. BUNKYU 1(1861)
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

 

wakizashi [kasama_ju minamoto masayuki] Name of Japan
wakizashi [kasama_ju minamoto masayuki] Picture of certificate wakizashi [kasama_ju minamoto masayuki] Picture of SAYA wakizashi [kasama_ju minamoto masayuki] Picture of blade
wakizashi [kasama_ju minamoto masayuki]
in shirasaya with koshirae No. 1610-2056
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)55.0 cm (1 Syaku 8 Sun 1 Bu)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.90cm
Thickness at the Moto Kasane0.61cm
Thickness at the Shinogi0.63cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.19cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hitachi : The Edo era latter period. KEIO (1865-1868)
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

 

wakizashi [houki_no_kami nobu] (nobutaka 2 generations) )(sintou jou-saku) Name of Japan
wakizashi [houki_no_kami nobu] (nobutaka 2 generations) )(sintou jou-saku) Picture of certificate wakizashi [houki_no_kami nobu] (nobutaka 2 generations) )(sintou jou-saku) Picture of SAYA wakizashi [houki_no_kami nobu] (nobutaka 2 generations) )(sintou jou-saku) Picture of blade
wakizashi [houki_no_kami nobu] (nobutaka 2 generations) )(sintou jou-saku)
in shirasaya No. 1610-2057
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)53.2 cm (1 Syaku 7 Sun 5 BuHan)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.21cm
Thickness at the Moto Kasane0.63cm
Thickness at the Shinogi0.64cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.43cm
Thickness at the Saki kasane0.51cm
NakagoSuriage
EngravingHeadTail stick gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)owari : The Edo era first half year. KANBUN (1661~1673)
Options:  sintou  hozon-paper

Detail >>

 

tantou [yoshindo HEISEI 2](yoshihara yoshindo)(mukansa) Name of Japan
tantou [yoshindo HEISEI 2](yoshihara yoshindo)(mukansa) Picture of certificate tantou [yoshindo HEISEI 2](yoshihara yoshindo)(mukansa) Picture of SAYA tantou [yoshindo HEISEI 2](yoshihara yoshindo)(mukansa) Picture of blade
tantou [yoshindo HEISEI 2](yoshihara yoshindo)(mukansa)
in shirasaya No. 1610-3051
Sold
Blade length(HA-CHOU)23.0 cm (Sun 7 6 BuJyaku)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.59cm
Thickness at the Shinogi0.66cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)tokyo : Modern product. HEISEI 2 (1990)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

tantou [kayo kimpu_ju kanetoyo] (sinsintou) Name of Japan
tantou [kayo kimpu_ju kanetoyo] (sinsintou) Picture of certificate tantou [kayo kimpu_ju kanetoyo] (sinsintou) Picture of SAYA tantou [kayo kimpu_ju kanetoyo] (sinsintou) Picture of blade
tantou [kayo kimpu_ju kanetoyo] (sinsintou)
in shirasaya with koshirae No. 1610-3052
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)29.0 cm (9 Sun 5 BuHan)
Curvature(SORI)0.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.65cm
Thickness at the Moto Kasane0.67cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kaga : The Edo era latter period. KEIO(1865-1868)
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

 

oomiyari [yamashi_no_kami kunishige] (Later years signature of yamashiro_daijou kunishige) Name of Japan
oomiyari [yamashi_no_kami kunishige] (Later years signature of yamashiro_daijou kunishige) Picture of certificate oomiyari [yamashi_no_kami kunishige] (Later years signature of yamashiro_daijou kunishige) Picture of SAYA oomiyari [yamashi_no_kami kunishige] (Later years signature of yamashiro_daijou kunishige) Picture of blade
oomiyari [yamashi_no_kami kunishige] (Later years signature of yamashiro_daijou kunishige)
in koshirae No. 1610-4050
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)55.0 cm (1 Syaku 8 Sun 1 BuHan)
Nakago length41.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.72cm
Full length of the koshirae240.0cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bichiyu~musashi edo : The Edo era first half year. KAN_EI (1624-1644)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

 

yari [koyama munetsugu] (1st generations) (sinsintou joujou-saku) Name of Japan
yari [koyama munetsugu] (1st generations) (sinsintou joujou-saku) Picture of certificate yari [koyama munetsugu] (1st generations) (sinsintou joujou-saku) Picture of SAYA yari [koyama munetsugu] (1st generations) (sinsintou joujou-saku) Picture of blade
yari [koyama munetsugu] (1st generations) (sinsintou joujou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 1610-4051
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)
Nakago length12.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.52cm
Full length of the koshirae99.8cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi : The Edo era latter period. ANSEI (1854-1860)
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

 

fukuroyari [nobukuni] (chikuzen・sintou) Name of Japan
fukuroyari [nobukuni] (chikuzen・sintou) Picture of certificate fukuroyari [nobukuni] (chikuzen・sintou) Picture of SAYA fukuroyari [nobukuni] (chikuzen・sintou) Picture of blade
fukuroyari [nobukuni] (chikuzen・sintou)
in koshirae No. 1610-4052
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)23.2 cm (7 Sun 6 BuHan)
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.93cm
Full length of the koshirae206.0cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)chikuzen : The middle of Edo era .18 century.
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

 

kogatana [musashi_koku_ju yoshindo](yoshihara yoshindo) (mukansa) Name of Japan
kogatana [musashi_koku_ju yoshindo](yoshihara yoshindo) (mukansa) Picture
kogatana [musashi_koku_ju yoshindo](yoshihara yoshindo) (mukansa)
in shirasaya No. 1610-6049
Sold
Full length22.3cm
Blade length(HA-CHOU)13.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.43cm
Thickness at the Moto Kasane0.30cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)tokyo : Modern product.

Detail >>

 

kogatana [masahira] (fujiyasu masahira) Name of Japan
kogatana [masahira] (fujiyasu masahira) Picture
kogatana [masahira] (fujiyasu masahira)
with koduka No. 1610-6050
Sold
Full length20.3cm
Blade length(HA-CHOU)12.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.41cm
Thickness at the Moto Kasane0.22cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)fukushima : Modern product. HEISEI 27 (2015)

Detail >>

 

tsuba No signature [inshu suruga] Name of Japan
tsuba No signature [inshu suruga] Picture of certificate tsuba No signature [inshu suruga] Picture
tsuba No signature [inshu suruga]
in box No. 1610-6051
NBTHK Hozon
Sold
Round iron grinding ground ground permeability square ears small meat
Length7.94cm
Width7.93cm
Thickness of setsupadai0.56cm
Weight112g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)inaba : The Edo era latter period. 19 century.

Detail >>

 

tsuba [takada_ju shigehisa] Name of Japan
tsuba [takada_ju shigehisa] Picture of certificate tsuba [takada_ju shigehisa] Picture
tsuba [takada_ju shigehisa]
in box No. 1610-6052
NBTHK Hozon
Sold
Round iron grinding ground shade permeability struck back ear
Length7.68cm
Width7.53cm
Thickness of setsupadai0.55cm
Weight130g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)echigo takada : The Edo era latter period. 19 century.

Detail >>

 

katana [suishinshi masahide BUNKA 10] (kaou) (carved seal) (1 generations) (sinsintou saijou-saku) Name of Japan
katana [suishinshi masahide BUNKA 10] (kaou) (carved seal) (1 generations) (sinsintou saijou-saku) Picture of certificate katana [suishinshi masahide BUNKA 10] (kaou) (carved seal) (1 generations) (sinsintou saijou-saku) Picture of SAYA katana [suishinshi masahide BUNKA 10] (kaou) (carved seal) (1 generations) (sinsintou saijou-saku) Picture of blade
katana [suishinshi masahide BUNKA 10] (kaou) (carved seal) (1 generations) (sinsintou saijou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 1610-1110
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)61.8 cm (2 Syaku 04 Bu)
Curvature(SORI)0.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.24cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
Thickness at the Shinogi0.69cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.33cm
Thickness at the Saki kasane0.50cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era latter period. BUNKA 10 (1813)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

wakizashi [ozaki gengo_uemon suketaka KANSEI 5] (toran_ba) (sinsintou jou-saku) Name of Japan
wakizashi [ozaki gengo_uemon suketaka KANSEI 5] (toran_ba) (sinsintou jou-saku) Picture of certificate wakizashi [ozaki gengo_uemon suketaka KANSEI 5] (toran_ba) (sinsintou jou-saku) Picture of SAYA wakizashi [ozaki gengo_uemon suketaka KANSEI 5] (toran_ba) (sinsintou jou-saku) Picture of blade
wakizashi [ozaki gengo_uemon suketaka KANSEI 5] (toran_ba) (sinsintou jou-saku)
in shirasaya No. 1610-2042
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)33.1 cm (1 Syaku 09 Bu)
Curvature(SORI)0.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.36cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)settsu osaka : The Edo era latter period. KANSEI 5 (1793)
Options:  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana [suifu_ju katsumura norikatsu KEIO 4] (tokukatsu) (sinsintou jou-saku) Name of Japan
katana [suifu_ju katsumura norikatsu KEIO 4] (tokukatsu) (sinsintou jou-saku) Picture of certificate katana [suifu_ju katsumura norikatsu KEIO 4] (tokukatsu) (sinsintou jou-saku) Picture of SAYA katana [suifu_ju katsumura norikatsu KEIO 4] (tokukatsu) (sinsintou jou-saku) Picture of blade
katana [suifu_ju katsumura norikatsu KEIO 4] (tokukatsu) (sinsintou jou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 1610-1092
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)76.2 cm (2 Syaku 5 Sun 1 BuKyou)
Curvature(SORI)1.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.32cm
Thickness at the Moto Kasane0.72cm
Thickness at the Shinogi0.79cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.40cm
Thickness at the Saki kasane0.51cm
Sword blade weight(Only blade)995g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hitachi mito : KEIO 4(1868)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana [yamato_no_kami yasusada] (sintou jou-saku) (wazamono) Name of Japan
katana [yamato_no_kami yasusada] (sintou jou-saku) (wazamono) Picture of certificate katana [yamato_no_kami yasusada] (sintou jou-saku) (wazamono) Picture of SAYA katana [yamato_no_kami yasusada] (sintou jou-saku) (wazamono) Picture of blade
katana [yamato_no_kami yasusada] (sintou jou-saku) (wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 1610-1093
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)69.3 cm (2 Syaku 3 SunJyaku)
Curvature(SORI)0.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.25cm
Thickness at the Moto Kasane0.71cm
Thickness at the Shinogi0.74cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.07cm
Thickness at the Saki kasane0.43cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era first half year. KEIAN (1648-1652)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana [omi_no_kami fujiwara tsuguhiro](wazamono) Name of Japan
katana [omi_no_kami fujiwara tsuguhiro](wazamono) Picture of certificate katana [omi_no_kami fujiwara tsuguhiro](wazamono) Picture of SAYA katana [omi_no_kami fujiwara tsuguhiro](wazamono) Picture of blade
katana [omi_no_kami fujiwara tsuguhiro](wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 1610-1096
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)71.8 cm (2 Syaku 3 Sun 7 Bu)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.20cm
Thickness at the Moto Kasane0.72cm
Thickness at the Shinogi0.74cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.19cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)echizen : The Edo era first half year. KANBUN (1661-1673)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 


 

12345


 
 

 

 

Conventional business results country