Japanese Sword New

 

 

Extraction of new

Group
Age Certificate Price
katana (kikumon) [tanba_no_kami] (yoshimichi・kyoto 3generation) (sudaraba) Name of Japan
katana (kikumon) [tanba_no_kami] (yoshimichi・kyoto 3generation) (sudaraba) Picture of certificate katana (kikumon) [tanba_no_kami] (yoshimichi・kyoto 3generation) (sudaraba) Picture of SAYA katana (kikumon) [tanba_no_kami] (yoshimichi・kyoto 3generation) (sudaraba) Picture of blade
katana (kikumon) [tanba_no_kami] (yoshimichi・kyoto 3generation) (sudaraba)
in koshirae No. 1810-1020 New
NBTHK Hozon
Price
700,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)83.7 cm (2 Syaku 7 Sun 6 Bu)
Curvature(SORI)0.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.13cm
Thickness at the Moto Kasane0.67cm
Thickness at the Shinogi0.72cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.19cm
Thickness at the Saki kasane0.57cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)yamashiro kyoto : The Edo era first half year. KANBUN (1661-1673)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [aoi mon] (yasutsugu edo 3 generation) (sintou jou-saku) Name of Japan
katana [aoi mon] (yasutsugu edo 3 generation) (sintou jou-saku) Picture of certificate katana [aoi mon] (yasutsugu edo 3 generation) (sintou jou-saku) Picture of SAYA katana [aoi mon] (yasutsugu edo 3 generation) (sintou jou-saku) Picture of blade
katana [aoi mon] (yasutsugu edo 3 generation) (sintou jou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 1810-1021 New
NBTHK Hozon
Price
550,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)69.9 cm (2 Syaku 3 Sun)
Curvature(SORI)1.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.22cm
Thickness at the Moto Kasane0.74cm
Thickness at the Shinogi0.79cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.99cm
Thickness at the Saki kasane0.50cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi : The Edo era first half year. KANBUN(1661-1673)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [sakai ikkansai shigemasa himejijyou kotetsu o motte tukuru Showa49] (mukansa) Name of Japan
katana [sakai ikkansai shigemasa himejijyou kotetsu o motte tukuru Showa49] (mukansa) Picture of certificate katana [sakai ikkansai shigemasa himejijyou kotetsu o motte tukuru Showa49] (mukansa) Picture of SAYA katana [sakai ikkansai shigemasa himejijyou kotetsu o motte tukuru Showa49] (mukansa) Picture of blade
katana [sakai ikkansai shigemasa himejijyou kotetsu o motte tukuru Showa49] (mukansa)
in shirasaya with koshirae No. 1810-1022 New
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)72.4 cm (2 Syaku 3 Sun 9 BuJyaku)
Curvature(SORI)2.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.22cm
Thickness at the Moto Kasane0.59cm
Thickness at the Shinogi0.72cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.31cm
Thickness at the Saki kasane0.49cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail 2 muscle gutter
Sword blade weight(Only blade)790g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1070g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)tokyo-saitama : Modern product. Showa49(1974)
Options:With koshirae  gendaitou

Detail >>

[Order...]

 

katana [copy chikuzen_no_kami nobuhide minomoto hidekazu SHOWA 58] Name of Japan
katana [copy chikuzen_no_kami nobuhide minomoto hidekazu SHOWA 58] Picture of certificate katana [copy chikuzen_no_kami nobuhide minomoto hidekazu SHOWA 58] Picture of SAYA katana [copy chikuzen_no_kami nobuhide minomoto hidekazu SHOWA 58] Picture of blade
katana [copy chikuzen_no_kami nobuhide minomoto hidekazu SHOWA 58]
in koshirae No. 1810-1123 New
for iai and tameshigiri
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)76.0 cm (2 Syaku 5 SunKyou)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.28cm
Thickness at the Moto Kasane0.75cm
Thickness at the Shinogi0.77cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.21cm
Thickness at the Saki kasane0.52cm
NakagoUbu
Sword blade weight(Only blade)900g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1245g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)saitama omiya : Modern product. SHOWA 58(1983)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kanemitsu HEISEI 29] (shinsakutou new sword) Name of Japan
katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kanemitsu HEISEI 29] (shinsakutou new sword) Picture of certificate katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kanemitsu HEISEI 29] (shinsakutou new sword) Picture of SAYA katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kanemitsu HEISEI 29] (shinsakutou new sword) Picture of blade
katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kanemitsu HEISEI 29] (shinsakutou new sword)
in koshirae No. 1810-1124 New
for iai and tameshigiri
Price
600,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)73.6 cm (2 Syaku 4 Sun 3 BuJyaku)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.33cm
Thickness at the Moto Kasane0.64cm
Thickness at the Shinogi0.67cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.60cm
Thickness at the Saki kasane0.34cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail stick gutter
Sword blade weight(Only blade)700g
Sword blade weight(Took off a SAYA)950g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : Modern product. HEISEI 29(2017)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [chichibu_ju touken ikansai masamitsu SHOWA 62] Name of Japan
katana [chichibu_ju touken ikansai masamitsu SHOWA 62] Picture of certificate katana [chichibu_ju touken ikansai masamitsu SHOWA 62] Picture of SAYA katana [chichibu_ju touken ikansai masamitsu SHOWA 62] Picture of blade
katana [chichibu_ju touken ikansai masamitsu SHOWA 62]
in shirasaya with koshirae No. 1810-1025 New
for iai and tameshigiri
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)74.0 cm (2 Syaku 4 Sun 4 Buhanjyau)
Curvature(SORI)2.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.29cm
Thickness at the Moto Kasane0.74cm
Thickness at the Shinogi0.77cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.27cm
Thickness at the Saki kasane0.48cm
NakagoUbu
Sword blade weight(Only blade)895g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1180g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi chichibu : Modern product. SHOWA 62 (1987)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [bugei_ju Kanekuni kore o saku HEISEI 8] (ogawa mitsutoshi) (toran_ba) (mukansa) Name of Japan
katana [bugei_ju Kanekuni kore o saku HEISEI 8] (ogawa mitsutoshi) (toran_ba) (mukansa) Picture of certificate katana [bugei_ju Kanekuni kore o saku HEISEI 8] (ogawa mitsutoshi) (toran_ba) (mukansa) Picture of SAYA katana [bugei_ju Kanekuni kore o saku HEISEI 8] (ogawa mitsutoshi) (toran_ba) (mukansa) Picture of blade
katana [bugei_ju Kanekuni kore o saku HEISEI 8] (ogawa mitsutoshi) (toran_ba) (mukansa)
in shirasaya with koshirae No. 1810-1026 New
for iai and tameshigiri
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)71.5 cm (2 Syaku 3 Sun 6 BuJyaku)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.40cm
Thickness at the Moto Kasane0.58cm
Thickness at the Shinogi0.64cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.52cm
Thickness at the Saki kasane0.42cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail stick gutter
Sword blade weight(Only blade)740g
Sword blade weight(Took off a SAYA)985g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu : Modern product. HEISEI 8(1996)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [noshu bugei hachiman_ju Kanekuni saku] (ogawa kunihiko) (toran_ba) (mukansa) Name of Japan
katana [noshu bugei hachiman_ju Kanekuni saku] (ogawa kunihiko) (toran_ba) (mukansa) Picture of certificate katana [noshu bugei hachiman_ju Kanekuni saku] (ogawa kunihiko) (toran_ba) (mukansa) Picture of SAYA katana [noshu bugei hachiman_ju Kanekuni saku] (ogawa kunihiko) (toran_ba) (mukansa) Picture of blade
katana [noshu bugei hachiman_ju Kanekuni saku] (ogawa kunihiko) (toran_ba) (mukansa)
in koshirae No. 1810-1027 New
for iai and tameshigiri
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)72.2 cm (2 Syaku 3 Sun 8 BuKyou)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.29cm
Thickness at the Moto Kasane0.60cm
Thickness at the Shinogi0.62cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.49cm
Thickness at the Saki kasane0.43cm
NakagoUbu
Sword blade weight(Only blade)785g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1160g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu : Modern product. HEISEI 6 (1994)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

tantou No signature (asago-taima) Name of Japan
tantou No signature (asago-taima) Picture of certificate tantou No signature (asago-taima) Picture of SAYA tantou No signature (asago-taima) Picture of blade
tantou No signature (asago-taima)
in shirasaya with koshirae No. 1810-3002 New
NBTHK Hozon
Price
580,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)23.6 cm (7 Sun 8 Bu)
Curvature(SORI)0.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.17cm
Thickness at the Moto Kasane0.39cm
Thickness at the Shinogi0.46cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)echizen : The Muromachi Period initial. OHEI(1394-1428)
Options:With koshirae  kotou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

sasaho yari [kanefusa] Name of Japan
sasaho yari [kanefusa] Picture of certificate sasaho yari [kanefusa] Picture of SAYA sasaho yari [kanefusa] Picture of blade
sasaho yari [kanefusa]
in koshirae No. 1810-4000 New
NBTHK Hozon
Price
180,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)26.9 cm (9 Sun)
Nakago length34.5cm
Full length of the koshirae111.3cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mino : The Muromachi era latter period. 16 century.
Options:With koshirae  kotou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [kobayashi ise_no_kami kuniteru KANBUN 12] (sintou jou-saku) (wazamono) (toranba) Name of Japan
katana [kobayashi ise_no_kami kuniteru KANBUN 12] (sintou jou-saku) (wazamono) (toranba) Picture of certificate katana [kobayashi ise_no_kami kuniteru KANBUN 12] (sintou jou-saku) (wazamono) (toranba) Picture of SAYA katana [kobayashi ise_no_kami kuniteru KANBUN 12] (sintou jou-saku) (wazamono) (toranba) Picture of blade
katana [kobayashi ise_no_kami kuniteru KANBUN 12] (sintou jou-saku) (wazamono) (toranba)
in shirasaya with koshirae No. 1810-1002 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
850,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)72.1 cm (2 Sau 3 Sun 8 Bujau)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.04cm
Thickness at the Moto Kasane0.70cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.09cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
NakagoUbu (send-Ku)
Country(KUNI)・Period(JIDAI)settsu osaka : The Edo era first half year. KANBUN 12(1672)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana (kiku mon) [tanba_no_kami yoshimichi KYOHO 3] (kyouto tanba_no_kami yoshimichi 5 generation) Name of Japan
katana (kiku mon) [tanba_no_kami yoshimichi KYOHO 3] (kyouto tanba_no_kami yoshimichi 5 generation) Picture of certificate katana (kiku mon) [tanba_no_kami yoshimichi KYOHO 3] (kyouto tanba_no_kami yoshimichi 5 generation) Picture of SAYA katana (kiku mon) [tanba_no_kami yoshimichi KYOHO 3] (kyouto tanba_no_kami yoshimichi 5 generation) Picture of blade
katana (kiku mon) [tanba_no_kami yoshimichi KYOHO 3] (kyouto tanba_no_kami yoshimichi 5 generation)
in shirasaya with koshirae No. 1810-1003 New
NBTHK Tokubetsu Hozon NBTHK Hozon (KOSHIRAE)
Price
750,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)69.8 cm (2 Syaku 3 Sun ○ Han)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.08cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
Thickness at the Shinogi0.67cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.02cm
Thickness at the Saki kasane0.40cm
NakagoUbu
EngravingHead back gutter Tail Homa gutter
Black eye paint pod struck sword koshirae
Edge head hanagiri figure unsigned
Kosirae crawling dragon figure
Tsuba with Ivy on the flies take Spider Diagram unsigned
Chape rain Dragon figure, unsigned
Pattern white sharks wearing tokusa colored various imaging diamond volume
Country(KUNI)・Period(JIDAI)yamashiro kyoto : The middle of Edo era. KYOHO 3(1718)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [musashi_no_kami kiyosada] (mino) Name of Japan
katana [musashi_no_kami kiyosada] (mino) Picture of certificate katana [musashi_no_kami kiyosada] (mino) Picture of SAYA katana [musashi_no_kami kiyosada] (mino) Picture of blade
katana [musashi_no_kami kiyosada] (mino)
in shirasaya with koshirae No. 1810-1004 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
650,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)74.8 cm (2 Skkeku 4 Sun 7 Bu)
Curvature(SORI)0.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.20cm
Thickness at the Moto Kasane0.74cm
Thickness at the Shinogi0.79cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.97cm
Thickness at the Saki kasane0.42cm
NakagoUbu
Sword blade weight(Only blade)805g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mino : The Edo era first half year. KANBUN(1661-1673)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [seiryushi kanetsugu saku] (kumagai kanetsugu) (sendai) Name of Japan
katana [seiryushi kanetsugu saku] (kumagai kanetsugu) (sendai) Picture of certificate katana [seiryushi kanetsugu saku] (kumagai kanetsugu) (sendai) Picture of SAYA katana [seiryushi kanetsugu saku] (kumagai kanetsugu) (sendai) Picture of blade
katana [seiryushi kanetsugu saku] (kumagai kanetsugu) (sendai)
in shirasaya with koshirae No. 1810-1006 New
NBTHK Hozon
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)71.3 cm (2 Saku 3 Sun 5 Bukou)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.94cm
Thickness at the Moto Kasane0.71cm
Thickness at the Shinogi0.76cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.91cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
NakagoUbu
Sword blade weight(Only blade)760g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1100g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)rikuzen sendai : The Edo era latter period. KAEI(1848-1854)
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kanehiro HEISEI 29] (shinsakutou new sword) Name of Japan
katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kanehiro HEISEI 29] (shinsakutou new sword) Picture of certificate katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kanehiro HEISEI 29] (shinsakutou new sword) Picture of SAYA katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kanehiro HEISEI 29] (shinsakutou new sword) Picture of blade
katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kanehiro HEISEI 29] (shinsakutou new sword)
in koshirae No. 1810-1008 New
for iai and tameshigiri
Price
600,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)73.9 cm (2 Syaku 4 Sun 4 BuJyaku)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.27cm
Thickness at the Moto Kasane0.64cm
Thickness at the Shinogi0.64cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.53cm
Thickness at the Saki kasane0.44cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail stick gutter
Sword blade weight(Only blade)730g
Sword blade weight(Took off a SAYA)995g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : Modern product. HEISEI 29(2017)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [shinano_koku tomomaro saku SHOWA 19] Name of Japan
katana [shinano_koku tomomaro saku SHOWA 19] Picture of certificate katana [shinano_koku tomomaro saku SHOWA 19] Picture of SAYA katana [shinano_koku tomomaro saku SHOWA 19] Picture of blade
katana [shinano_koku tomomaro saku SHOWA 19]
in koshirae No. 1810-1010 New
NBTHK Hozon for iai and tameshigiri
Price
380,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)69.5 cm (2 Syaku 2 Sun 9 BuHan)
Curvature(SORI)2.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.26cm
Thickness at the Moto Kasane0.71cm
Thickness at the Shinogi0.79cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.27cm
Thickness at the Saki kasane0.59cm
NakagoUbu
Sword blade weight(Only blade)930g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1215g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)shinano ueda : Modern product. Showa19(1944)
Options:With koshirae  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [sakuyo bakka_shi hosokawa masayoshi KAEI 1] (Carved seal) (chikaranosuke masayoshi) (sinsintou joujou-saku) Name of Japan
wakizashi [sakuyo bakka_shi hosokawa masayoshi KAEI 1] (Carved seal) (chikaranosuke masayoshi) (sinsintou joujou-saku) Picture of certificate wakizashi [sakuyo bakka_shi hosokawa masayoshi KAEI 1] (Carved seal) (chikaranosuke masayoshi) (sinsintou joujou-saku) Picture of SAYA wakizashi [sakuyo bakka_shi hosokawa masayoshi KAEI 1] (Carved seal) (chikaranosuke masayoshi) (sinsintou joujou-saku) Picture of blade
wakizashi [sakuyo bakka_shi hosokawa masayoshi KAEI 1] (Carved seal) (chikaranosuke masayoshi) (sinsintou joujou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 1810-2000 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
850,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)47.2 cm (1 Sau 5 Sun 5 BuHan)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.85cm
Thickness at the Moto Kasane0.58cm
Thickness at the Shinogi0.62cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.80cm
Thickness at the Saki kasane0.42cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail stick gutter to gutter index
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi : The Edo era latter period. KAEI 1(1848)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [yamato_no_daijo fujiwara sukesada] (sintou jou-saku)     [bizen kuni osafune_ju kaji seito] Name of Japan
wakizashi [yamato_no_daijo fujiwara sukesada] (sintou jou-saku)     [bizen kuni osafune_ju kaji seito] Picture of certificate wakizashi [yamato_no_daijo fujiwara sukesada] (sintou jou-saku)     [bizen kuni osafune_ju kaji seito] Picture of SAYA wakizashi [yamato_no_daijo fujiwara sukesada] (sintou jou-saku)     [bizen kuni osafune_ju kaji seito] Picture of blade
wakizashi [yamato_no_daijo fujiwara sukesada] (sintou jou-saku)
[bizen kuni osafune_ju kaji seito]
in shirasaya with koshirae No. 1810-2002 New
NBTHK Hozon
Price
320,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)45.0 cm (1 Syaku 4 Sun 8 BuKyou)
Curvature(SORI)1.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.98cm
Thickness at the Moto Kasane0.71cm
Thickness at the Shinogi0.76cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.13cm
Thickness at the Saki kasane0.51cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen osafune : The middle of Edo era. SHOTOKU (1711-1716)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou No signature(Double edged) Name of Japan
tantou No signature(Double edged) Picture of certificate tantou No signature(Double edged) Picture of SAYA tantou No signature(Double edged) Picture of blade
tantou No signature(Double edged)
in koshirae No. 1810-3000 New
Price
180,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)16.0 cm (5 Sun 3 Bujaku)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.82cm
Thickness at the Shinogi0.49cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)The Edo era latter period. 19 century.
Options:With koshirae  sinsintou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

tantou [etchu_koku kanemaki] Name of Japan
tantou [etchu_koku kanemaki] Picture of certificate tantou [etchu_koku kanemaki] Picture of SAYA tantou [etchu_koku kanemaki] Picture of blade
tantou [etchu_koku kanemaki]
in shirasaya with koshirae and box (kiribako) No. 1810-3001 New
NBTHK Hozon
Price
330,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)29.2 cm (9 Sun 6 Bu)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.80cm
Thickness at the Moto Kasane0.71cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)etchu takaoka : The Edo era first half year. MANJI -JOKYO(1658-1688)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

dai shou hitokoshi(long and short set)dai katana   [etchu_ju fujiwara sadaoki saku HEISEI 3]shou wakizashi [sadaoki saku HEISEI 3] Name of Japan
dai shou hitokoshi(long and short set)dai katana   [etchu_ju fujiwara sadaoki saku HEISEI 3]shou wakizashi [sadaoki saku HEISEI 3] Picture of certificate dai shou hitokoshi(long and short set)dai katana   [etchu_ju fujiwara sadaoki saku HEISEI 3]shou wakizashi [sadaoki saku HEISEI 3] Picture of SAYA dai shou hitokoshi(long and short set)dai katana   [etchu_ju fujiwara sadaoki saku HEISEI 3]shou wakizashi [sadaoki saku HEISEI 3] Picture of blade
dai shou hitokoshi(long and short set)
dai katana [etchu_ju fujiwara sadaoki saku HEISEI 3]
shou wakizashi [sadaoki saku HEISEI 3]
in shirasaya with koshirae No. 1710-1123 New
Price
650,000(JPY)
dai katana [etchu_ju fujiwara sadaoki saku HEISEI 3]
Blade length(HA-CHOU)70.9 cm (2 Syaku 3 Sun 4 BuJaku)
Curvature(SORI)2.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.43cm
Thickness at the Moto Kasane0.73cm
Thickness at the Shinogi0.77cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.54cm
Thickness at the Saki kasane0.54cm
Sword blade weight(Only blade)1020g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1280g
NakagoUbu
Country Country (KUNI) and time Period (JIDAI)etchu toyama: Modern product. HEISEI 3 (1991)
shou wakizashi [sadaoki saku HEISEI 3]
Blade length(HA-CHOU)38.4 cm (1 Sau 2 Sun 7 BuJaku)
Curvature(SORI)0.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.00cm
Thickness at the Moto Kasane0.68cm
Thickness at the Shinogi0.69cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.23cm
Thickness at the Saki kasane0.51cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)etchu toyama : Modern product. HEISEI 3(1991)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [doshu_ju hidechika] (BUNKYU)(student of sa yukihide) Name of Japan
katana [doshu_ju hidechika] (BUNKYU)(student of sa yukihide) Picture of certificate katana [doshu_ju hidechika] (BUNKYU)(student of sa yukihide) Picture of SAYA katana [doshu_ju hidechika] (BUNKYU)(student of sa yukihide) Picture of blade
katana [doshu_ju hidechika] (BUNKYU)(student of sa yukihide)
in shirasaya with koshirae No. 1610-1061 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
780,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)74.6 cm (2 Syaku 4 Sun 6 BuHan)
Curvature(SORI)0.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.26cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
Thickness at the Shinogi0.68cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.12cm
Thickness at the Saki kasane0.52cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)tosa : The Edo era latter period. BUNKYU(1861-1864)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 


 


 
 

 

 

Conventional business results country