Top >withkoshirae >1610-1092
Top >katana >1610-1092

Detail

Detailed description of the katana [suifu_ju katsumura norikatsu KEIO 4] (tokukatsu) (sinsintou jou-saku)

 

Picture of Japanese name

katana [suifu_ju katsumura norikatsu KEIO 4] (tokukatsu) (sinsintou jou-saku)

NBTHK Tokubetsu Hozon
No.1610-1092
in shirasaya with koshirae
Blade length(HA-CHOU)76.2 cm (2 Syaku 5 Sun 1 BuKyou)
Curvature(SORI)1.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.32cm
Thickness at the Moto Kasane0.72cm
Thickness at the Shinogi0.79cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.40cm
Thickness at the Saki kasane0.51cm
Sword blade weight(Only blade)995g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hitachi mito : KEIO 4(1868)
Registration saitama No.64590 19/05/1993
Certificate NBTHK Tokubetsu Hozon 23/03/2016

[Infomation]
※The saya of this kosirae is a modern product.

Sold
[Order...]
 
 

 

水府住勝村徳勝 Picture of Certificate
水府住勝村徳勝Picture of whole
水府住勝村徳勝 Picture of parts

 

 

Conventional business results country