Top >katana

Japanese Sword Katana list

 

 

Extraction of katana

Age Certificate Price
katana [yokoyama kozuke_daijo fujiwara sukesada bizen osafune junin] (sintou jou-saku) Name of Japan
katana [yokoyama kozuke_daijo fujiwara sukesada bizen osafune junin] (sintou jou-saku) Picture of certificate katana [yokoyama kozuke_daijo fujiwara sukesada bizen osafune junin] (sintou jou-saku) Picture of SAYA katana [yokoyama kozuke_daijo fujiwara sukesada bizen osafune junin] (sintou jou-saku) Picture of blade
katana [yokoyama kozuke_daijo fujiwara sukesada bizen osafune junin] (sintou jou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 1710-1080 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.20cm
Thickness at the Moto Kasane0.76cm
Thickness at the Shinogi0.78cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.17cm
Thickness at the Saki kasane0.44cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen osafune : The Edo era first half year. KANBUN(1661~1673)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana [kasyu kanazawa_ju tsujimura shi] (Cut below) (shirouemon kanewaka) (kanewaka 3 generations)(sintou jou-saku) Name of Japan
katana [kasyu kanazawa_ju tsujimura shi] (Cut below) (shirouemon kanewaka) (kanewaka 3 generations)(sintou jou-saku) Picture of certificate katana [kasyu kanazawa_ju tsujimura shi] (Cut below) (shirouemon kanewaka) (kanewaka 3 generations)(sintou jou-saku) Picture of SAYA katana [kasyu kanazawa_ju tsujimura shi] (Cut below) (shirouemon kanewaka) (kanewaka 3 generations)(sintou jou-saku) Picture of blade
katana [kasyu kanazawa_ju tsujimura shi] (Cut below) (shirouemon kanewaka) (kanewaka 3 generations)(sintou jou-saku)
in koshirae No. 1710-1081 New
NBTHK Hozon
Price
650,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)
Curvature(SORI)1.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.85cm
Thickness at the Moto Kasane0.54cm
Thickness at the Shinogi0.60cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.04cm
Thickness at the Saki kasane0.42cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kaga kanazawa : The Edo era first half year. ENPO(1673-1681)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [ozaki tenryushi fujiwara masataka KOKA 2 seyou kitae ni oite kore] Name of Japan
katana [ozaki tenryushi fujiwara masataka KOKA 2 seyou kitae ni oite kore] Picture of certificate katana [ozaki tenryushi fujiwara masataka KOKA 2 seyou kitae ni oite kore] Picture of SAYA katana [ozaki tenryushi fujiwara masataka KOKA 2 seyou kitae ni oite kore] Picture of blade
katana [ozaki tenryushi fujiwara masataka KOKA 2 seyou kitae ni oite kore]
in shirasaya with koshirae No. 1710-1082 New
NBTHK Hozon
Price
680,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.12cm
Thickness at the Moto Kasane0.63cm
Thickness at the Shinogi0.63cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.05cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)settsu osaka-yamashiro kyoto : The Edo era latter period. KOKA 2(1845)
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [sendai_ju fujiwara michinaga saku] (sinsintou) Name of Japan
katana [sendai_ju fujiwara michinaga saku] (sinsintou) Picture of certificate katana [sendai_ju fujiwara michinaga saku] (sinsintou) Picture of SAYA katana [sendai_ju fujiwara michinaga saku] (sinsintou) Picture of blade
katana [sendai_ju fujiwara michinaga saku] (sinsintou)
in shirasaya with koshirae No. 1710-1083 New
NBTHK Hozon
Price
580,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.15cm
Thickness at the Moto Kasane0.83cm
Thickness at the Shinogi0.88cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.21cm
Thickness at the Saki kasane0.60cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mutsu sendsi : The Edo era latter period. KAEI(1848-1854)
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [koretoshi] (The first signature of chounsai tsunatoshi 2 generations) (sinsintou jou-saku) Name of Japan
katana [koretoshi] (The first signature of chounsai tsunatoshi 2 generations) (sinsintou jou-saku) Picture of certificate katana [koretoshi] (The first signature of chounsai tsunatoshi 2 generations) (sinsintou jou-saku) Picture of SAYA katana [koretoshi] (The first signature of chounsai tsunatoshi 2 generations) (sinsintou jou-saku) Picture of blade
katana [koretoshi] (The first signature of chounsai tsunatoshi 2 generations) (sinsintou jou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 1710-1084 New
NBTHK Hozon NBTHK Tokubetsu Hozon (KOSHIRAE)
Price
650,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.07cm
Thickness at the Moto Kasane0.73cm
Thickness at the Shinogi0.77cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.46cm
Thickness at the Saki kasane0.60cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era latter period. ANSEI(1854-1860)
Options:With koshirae  sinsintou  other-appraisal  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [suifu ni oite bishu sukemitsu KAEI 6] [yokoyama sukemitsu] Name of Japan
katana [suifu ni oite bishu sukemitsu KAEI 6] [yokoyama sukemitsu] Picture of certificate katana [suifu ni oite bishu sukemitsu KAEI 6] [yokoyama sukemitsu] Picture of SAYA katana [suifu ni oite bishu sukemitsu KAEI 6] [yokoyama sukemitsu] Picture of blade
katana [suifu ni oite bishu sukemitsu KAEI 6] [yokoyama sukemitsu]
in shirasaya with koshirae No. 1710-1085 New
NBTHK Hozon
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.78cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Thickness at the Shinogi0.71cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.84cm
Thickness at the Saki kasane0.38cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hitachi mito : The Edo era latter period. KAEI 6(1853)
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [bi ENTOKU] (osafune tadamitsu) Name of Japan
katana [bi ENTOKU] (osafune tadamitsu) Picture of certificate katana [bi ENTOKU] (osafune tadamitsu) Picture of SAYA katana [bi ENTOKU] (osafune tadamitsu) Picture of blade
katana [bi ENTOKU] (osafune tadamitsu)
in koshirae No. 1710-1086 New
NBTHK Hozon
Price
550,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.85cm
Thickness at the Moto Kasane0.73cm
Thickness at the Shinogi0.77cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.62cm
Thickness at the Saki kasane0.36cm
NakagoUbu
Engraving
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizenkoku osafune : The Muromachi era latter period. ENTOKU (1489-1492)
Options:With koshirae  kotou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [noshu seki_ju fujiwara kanefusa masafusa kin saku SHOWA 57] (kanefusa 24 generations and shoda masafusa collaboration) Name of Japan
katana [noshu seki_ju fujiwara kanefusa masafusa kin saku SHOWA 57] (kanefusa 24 generations and shoda masafusa collaboration) Picture of certificate katana [noshu seki_ju fujiwara kanefusa masafusa kin saku SHOWA 57] (kanefusa 24 generations and shoda masafusa collaboration) Picture of SAYA katana [noshu seki_ju fujiwara kanefusa masafusa kin saku SHOWA 57] (kanefusa 24 generations and shoda masafusa collaboration) Picture of blade
katana [noshu seki_ju fujiwara kanefusa masafusa kin saku SHOWA 57] (kanefusa 24 generations and shoda masafusa collaboration)
in koshirae No. 1710-1087 New
for iai and tameshigiri
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)
Curvature(SORI)2.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.12cm
Thickness at the Moto Kasane0.55cm
Thickness at the Shinogi0.61cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.48cm
Thickness at the Saki kasane0.42cm
NakagoUbu
Engraving
Sword blade weight(Only blade)660g
Sword blade weight(Took off a SAYA)930g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu seki : Modern product. SHOWA 57(1982)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana (aoimon) [yasutsugu kore echizen_ni_oite saku] (yasutsugu echizen 3 generations) Name of Japan
katana (aoimon) [yasutsugu kore echizen_ni_oite saku] (yasutsugu echizen 3 generations) Picture of certificate katana (aoimon) [yasutsugu kore echizen_ni_oite saku] (yasutsugu echizen 3 generations) Picture of SAYA katana (aoimon) [yasutsugu kore echizen_ni_oite saku] (yasutsugu echizen 3 generations) Picture of blade
katana (aoimon) [yasutsugu kore echizen_ni_oite saku] (yasutsugu echizen 3 generations)
in shirasaya with koshirae No. 1710-1070 New
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)
Curvature(SORI)0.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.22cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
Thickness at the Shinogi0.66cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.02cm
Thickness at the Saki kasane0.41cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)echizen : The Edo era first half year. KANBUN (1661-1673)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

 

tachi [hokuetsu_ju yamagami chisato akihisa] Name of Japan
tachi [hokuetsu_ju yamagami chisato akihisa] Picture of certificate tachi [hokuetsu_ju yamagami chisato akihisa] Picture of SAYA tachi [hokuetsu_ju yamagami chisato akihisa] Picture of blade
tachi [hokuetsu_ju yamagami chisato akihisa]
in koshirae No. 1710-1072 New
for iai and tameshigiri
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)
Curvature(SORI)2.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.29cm
Thickness at the Moto Kasane0.71cm
Thickness at the Shinogi0.76cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.36cm
Thickness at the Saki kasane0.52cm
NakagoUbu
Sword blade weight(Only blade)910g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1180g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)niigata kariya : Modern product. Showa55(1980)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana (kunihiro) (hiroki kunio) Name of Japan
katana (kunihiro) (hiroki kunio) Picture of certificate katana (kunihiro) (hiroki kunio) Picture of SAYA katana (kunihiro) (hiroki kunio) Picture of blade
katana (kunihiro) (hiroki kunio)
in koshirae No. 1710-1073 New
for iai and tameshigiri
Price
380,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)
Curvature(SORI)2.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.31cm
Thickness at the Moto Kasane0.67cm
Thickness at the Shinogi0.74cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.49cm
Thickness at the Saki kasane0.52cm
NakagoUbu
Engraving
Sword blade weight(Only blade)900g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1280g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)fukuoka yanagawa : Showa60(1985)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal


Hold
 

Detail >>

[Order...]

 

katana [suifu_ju katsumura norikatsu BUNKYU 3] (tokukatsu) (sinsintou jou-saku) Name of Japan
katana [suifu_ju katsumura norikatsu BUNKYU 3] (tokukatsu) (sinsintou jou-saku) Picture of certificate katana [suifu_ju katsumura norikatsu BUNKYU 3] (tokukatsu) (sinsintou jou-saku) Picture of SAYA katana [suifu_ju katsumura norikatsu BUNKYU 3] (tokukatsu) (sinsintou jou-saku) Picture of blade
katana [suifu_ju katsumura norikatsu BUNKYU 3] (tokukatsu) (sinsintou jou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 1710-1060 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
1,850,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)77.3 cm (2 Syaku 5 Sun 5 BuKyou)
Curvature(SORI)1.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.18cm
Thickness at the Moto Kasane0.76cm
Thickness at the Shinogi0.80cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.10cm
Thickness at the Saki kasane0.50cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hitachi mito : The Edo era latter period. BUNKYU 3(1863)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [doshu_ju hidechika] (BUNKYU)(student of sa yukihide) Name of Japan
katana [doshu_ju hidechika] (BUNKYU)(student of sa yukihide) Picture of certificate katana [doshu_ju hidechika] (BUNKYU)(student of sa yukihide) Picture of SAYA katana [doshu_ju hidechika] (BUNKYU)(student of sa yukihide) Picture of blade
katana [doshu_ju hidechika] (BUNKYU)(student of sa yukihide)
in shirasaya with koshirae No. 1710-1061 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
780,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)74.6 cm (2 Syaku 4 Sun 6 BuHan)
Curvature(SORI)0.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.26cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
Thickness at the Shinogi0.68cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.12cm
Thickness at the Saki kasane0.52cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)tosa : The Edo era latter period. BUNKYU(1861-1864)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [doshu_ju hidechika] (BUNKYU)(student of sa yukihide) Name of Japan
katana [doshu_ju hidechika] (BUNKYU)(student of sa yukihide) Picture of certificate katana [doshu_ju hidechika] (BUNKYU)(student of sa yukihide) Picture of SAYA katana [doshu_ju hidechika] (BUNKYU)(student of sa yukihide) Picture of blade
katana [doshu_ju hidechika] (BUNKYU)(student of sa yukihide)
in shirasaya with koshirae No. 1610-1061 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
780,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)74.6 cm (2 Syaku 4 Sun 6 BuHan)
Curvature(SORI)0.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.26cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
Thickness at the Shinogi0.68cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.12cm
Thickness at the Saki kasane0.52cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)tosa : The Edo era latter period. BUNKYU(1861-1864)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [banshu tegarayama_no_fumoto fujiwara ujishige HOREKI 12] (2 generations) (sinsintou jou-saku) Name of Japan
katana [banshu tegarayama_no_fumoto fujiwara ujishige HOREKI 12] (2 generations) (sinsintou jou-saku) Picture of certificate katana [banshu tegarayama_no_fumoto fujiwara ujishige HOREKI 12] (2 generations) (sinsintou jou-saku) Picture of SAYA katana [banshu tegarayama_no_fumoto fujiwara ujishige HOREKI 12] (2 generations) (sinsintou jou-saku) Picture of blade
katana [banshu tegarayama_no_fumoto fujiwara ujishige HOREKI 12] (2 generations) (sinsintou jou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 1710-1062 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
650,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)66.0 cm (2 Syaku 1 Sun 8 Bu)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.72cm
Thickness at the Moto Kasane0.64cm
Thickness at the Shinogi0.69cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.80cm
Thickness at the Saki kasane0.42cm
NakagoSuriage
EngravingSanskrit character Tail Homa gutter to head great sword
Country(KUNI)・Period(JIDAI)harima : The middle of Edo era. HOREKI 12(1762)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kanemitsu HEISEI 28] (shinsakutou new sword) Name of Japan
katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kanemitsu HEISEI 28] (shinsakutou new sword) Picture of certificate katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kanemitsu HEISEI 28] (shinsakutou new sword) Picture of SAYA katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kanemitsu HEISEI 28] (shinsakutou new sword) Picture of blade
katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kanemitsu HEISEI 28] (shinsakutou new sword)
in koshirae No. 1710-1065 New
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)74.4 cm (2 Syaku 4 Sun 5 HanKyou)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.34cm
Thickness at the Moto Kasane0.64cm
Thickness at the Shinogi0.67cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.67cm
Thickness at the Saki kasane0.45cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail stick gutter
Sword blade weight(Only blade)725g
Sword blade weight(Took off a SAYA)990g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto : Modern product. HEISEI 28 (2016)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [noshu seki ju fujiwara kanefusa saku SHOWA 55] (kanefusa 24 generations) Name of Japan
katana [noshu seki ju fujiwara kanefusa saku SHOWA 55] (kanefusa 24 generations) Picture of certificate katana [noshu seki ju fujiwara kanefusa saku SHOWA 55] (kanefusa 24 generations) Picture of SAYA katana [noshu seki ju fujiwara kanefusa saku SHOWA 55] (kanefusa 24 generations) Picture of blade
katana [noshu seki ju fujiwara kanefusa saku SHOWA 55] (kanefusa 24 generations)
in koshirae No. 1710-1066 New
for iai and tameshigiri
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)71.7 cm (6 Syaku 2 3 Sun 6 Bu Rin Kyou)
Curvature(SORI)1.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.14cm
Thickness at the Moto Kasane0.57cm
Thickness at the Shinogi0.65cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.24cm
Thickness at the Saki kasane0.34cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail stick gutter
Sword blade weight(Only blade)700g
Sword blade weight(Took off a SAYA)990g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu seki : Modern product. SHOWA 55(1980)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kanehiro saku utsusu kiyomaro use homemade iron HEISEI 29] (shinsakutou new sword) Name of Japan
katana [higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kanehiro saku utsusu kiyomaro use homemade iron HEISEI 29] (shinsakutou new sword) Picture of certificate katana [higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kanehiro saku utsusu kiyomaro use homemade iron HEISEI 29] (shinsakutou new sword) Picture of SAYA katana [higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kanehiro saku utsusu kiyomaro use homemade iron HEISEI 29] (shinsakutou new sword) Picture of blade
katana [higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kanehiro saku utsusu kiyomaro use homemade iron HEISEI 29] (shinsakutou new sword)
in shirasaya No. 1710-1067 New
Price
600,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)76.0 cm (2 Syaku 5 SunKyou)
Curvature(SORI)2.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.68cm
Thickness at the Moto Kasane0.70cm
Thickness at the Shinogi0.76cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)3.25cm
Thickness at the Saki kasane0.53cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : Modern product. HEISEI 29 (2017)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kanehiro saku utsusu kiyomaro use homemade iron HEISEI 29] (shinsakutou new sword) Name of Japan
katana [higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kanehiro saku utsusu kiyomaro use homemade iron HEISEI 29] (shinsakutou new sword) Picture of certificate katana [higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kanehiro saku utsusu kiyomaro use homemade iron HEISEI 29] (shinsakutou new sword) Picture of SAYA katana [higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kanehiro saku utsusu kiyomaro use homemade iron HEISEI 29] (shinsakutou new sword) Picture of blade
katana [higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kanehiro saku utsusu kiyomaro use homemade iron HEISEI 29] (shinsakutou new sword)
in shirasaya No. 1710-1055
Price
600,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)74.1 cm (2 Syaku 4 SunHanJyaku)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.67cm
Thickness at the Moto Kasane0.72cm
Thickness at the Shinogi0.80cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)3.00cm
Thickness at the Saki kasane0.50cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : Modern product. HEISEI 29 (2017)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [aizu_ju fujiwara michinaga KEIO 2] (miyoshi nagamichi 9 generations) Name of Japan
katana [aizu_ju fujiwara michinaga KEIO 2] (miyoshi nagamichi 9 generations) Picture of certificate katana [aizu_ju fujiwara michinaga KEIO 2] (miyoshi nagamichi 9 generations) Picture of SAYA katana [aizu_ju fujiwara michinaga KEIO 2] (miyoshi nagamichi 9 generations) Picture of blade
katana [aizu_ju fujiwara michinaga KEIO 2] (miyoshi nagamichi 9 generations)
in shirasaya with koshirae No. 1710-1030
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
950,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)71.6 cm (2 Syaku 3 Sun 6 Bu)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.98cm
Thickness at the Moto Kasane0.7cm
Thickness at the Shinogi0.80cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.17cm
Thickness at the Saki kasane0.54cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mutsu iwashiro aizu : The Edo era latter period. KEIO 2(1866)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

dai shou hitokoshi(long and short set)dai No signature (fijiwara_takada) shou wakizashi No signature (After ages shikkake) Name of Japan
dai shou hitokoshi(long and short set)dai No signature (fijiwara_takada) shou wakizashi No signature (After ages shikkake) Picture of certificate dai shou hitokoshi(long and short set)dai No signature (fijiwara_takada) shou wakizashi No signature (After ages shikkake) Picture of SAYA dai shou hitokoshi(long and short set)dai No signature (fijiwara_takada) shou wakizashi No signature (After ages shikkake) Picture of blade
dai shou hitokoshi(long and short set)
dai No signature (fijiwara_takada) 
shou wakizashi No signature (After ages shikkake)
with koshirae No. 1710-1031
katana NBTHK Hozon
wakisashi NBTHK Hozon
Sold
dai katana No signature (fijiwara_takada)
Blade length(HA-CHOU)69.2 cm (2 Syaku 2 Sun 8 BuKyou)
Curvature(SORI)1.3cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.11cm
Thickness at the Moto Kasane0.64cm
Thickness at the Shinogi0.67cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.20cm
Thickness at the Saki kasane0.52cm
NakagoUbu
Country (KUNI) Period (JIDAI)bungo takada : The Edo era.17- 19 century.
shou wakizashi No signature (osafune yoshikage)
Blade length(HA-CHOU)52.6 cm (1 Syaku 7 Sun 3 BuHan)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.87cm
Thickness at the Moto Kasane0.55cm
Thickness at the Shinogi0.58cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.95cm
Thickness at the Saki kasane0.35cm
NakagoSuriage
Country (KUNI) Period (JIDAI)yamato : The Muromachi era.15 century.
Country(KUNI)・Period(JIDAI)yamato : The Muromachi era.15 century.
Options:With koshirae  kotou  sintou  hozon-paper

Detail >>

 

katana [hizen koku yasunori SHOWA 60](Descendants of hizenkoku tadayoshi and hizenkoku tadayoshi copy) Name of Japan
katana [hizen koku yasunori SHOWA 60](Descendants of hizenkoku tadayoshi and hizenkoku tadayoshi copy) Picture of SAYA katana [hizen koku yasunori SHOWA 60](Descendants of hizenkoku tadayoshi and hizenkoku tadayoshi copy) Picture of blade
katana [hizen koku yasunori SHOWA 60]
(Descendants of hizenkoku tadayoshi and hizenkoku tadayoshi copy)
in koshirae No. 1710-1037
for iai and tameshigiri
Price
450,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)72.43 cm (2 Syaku 3 Sun 9 BuKyou)
Curvature(SORI)1.82cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.46cm
Thickness at the Moto Kasane0.77cm
Thickness at the Shinogi0.89cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.53cm
Thickness at the Saki kasane0.56cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail stick gutter
Sword blade weight(Only blade)940g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1255g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)saga hizen : Modern product. SHOWA 60(1985)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [hizen_koku_ju kazuyoshi SHOWA 59] (Nakao kazuyoshi) Name of Japan
katana [hizen_koku_ju kazuyoshi SHOWA 59] (Nakao kazuyoshi) Picture of certificate katana [hizen_koku_ju kazuyoshi SHOWA 59] (Nakao kazuyoshi) Picture of SAYA katana [hizen_koku_ju kazuyoshi SHOWA 59] (Nakao kazuyoshi) Picture of blade
katana [hizen_koku_ju kazuyoshi SHOWA 59] (Nakao kazuyoshi)
in shirasaya No. 1710-1041
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.78cm
Thickness at the Moto Kasane0.72cm
Thickness at the Shinogi0.82cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)3.28cm
Thickness at the Saki kasane0.53cm
NakagoUbu
Engraving
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hizen saga : Modern product. SHOWA 59 (1984)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [koa_issin_manshikisaku Showa 16] (Mantetsu_to) Name of Japan
katana [koa_issin_manshikisaku Showa 16] (Mantetsu_to) Picture of certificate katana [koa_issin_manshikisaku Showa 16] (Mantetsu_to) Picture of SAYA katana [koa_issin_manshikisaku Showa 16] (Mantetsu_to) Picture of blade
katana [koa_issin_manshikisaku Showa 16] (Mantetsu_to)
in koshirae No. 1710-1042
Price
580,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)66.6 cm (2 SunJyaku 2 Syaku)
Curvature(SORI)2.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.13cm
Thickness at the Moto Kasane0.72cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.06cm
Thickness at the Saki kasane0.52cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)manchu : Modern product. Showa 16 (1941)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [nobutaka nobuteru MEIWA 6] (owari houki_no_kami nobutaka 5th nobuteru 6th)(collaboration) Name of Japan
katana [nobutaka nobuteru MEIWA 6] (owari houki_no_kami nobutaka 5th nobuteru 6th)(collaboration) Picture of certificate katana [nobutaka nobuteru MEIWA 6] (owari houki_no_kami nobutaka 5th nobuteru 6th)(collaboration) Picture of SAYA katana [nobutaka nobuteru MEIWA 6] (owari houki_no_kami nobutaka 5th nobuteru 6th)(collaboration) Picture of blade
katana [nobutaka nobuteru MEIWA 6] (owari houki_no_kami nobutaka 5th nobuteru 6th)(collaboration)
in shirasaya with koshirae No. 1710-1012
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
850,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)71.0 cm (2 Syaku 3 Sun 4 Bu)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.20cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
Thickness at the Shinogi0.70cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.07cm
Thickness at the Saki kasane0.43cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail stick gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)owari : The Edo era latter period. MEIWA 6(1769)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [miike_ju kunitada HEISEI 7](komiya kunitada) Name of Japan
katana [miike_ju kunitada HEISEI 7](komiya kunitada) Picture of certificate katana [miike_ju kunitada HEISEI 7](komiya kunitada) Picture of SAYA katana [miike_ju kunitada HEISEI 7](komiya kunitada) Picture of blade
katana [miike_ju kunitada HEISEI 7](komiya kunitada)
in koshirae No. 1710-1020
for iai and tameshigiri
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)73.8 cm (2 Syaku 4 Sun 3 BuHanKyou)
Curvature(SORI)1.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.28cm
Thickness at the Moto Kasane0.63cm
Thickness at the Shinogi0.67cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.39cm
Thickness at the Saki kasane0.44cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail stick gutter
Sword blade weight(Only blade)710g
Sword blade weight(Took off a SAYA)935g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)chikugo(fukuoka) : Modern product. HEISEI 7(1995)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [bizen_no_kuni osafune_ju yokoyama sukekane KEIO 1] (sinsintou jou-saku) Name of Japan
katana [bizen_no_kuni osafune_ju yokoyama sukekane KEIO 1] (sinsintou jou-saku) Picture of certificate katana [bizen_no_kuni osafune_ju yokoyama sukekane KEIO 1] (sinsintou jou-saku) Picture of SAYA katana [bizen_no_kuni osafune_ju yokoyama sukekane KEIO 1] (sinsintou jou-saku) Picture of blade
katana [bizen_no_kuni osafune_ju yokoyama sukekane KEIO 1] (sinsintou jou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 1610-1141
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
980,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)69.8 cm (2 Syaku 3 Sun)
Curvature(SORI)1.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.26cm
Thickness at the Moto Kasane0.77cm
Thickness at the Shinogi0.82cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.08cm
Thickness at the Saki kasane0.41cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen osafune : The Edo era latter period. KEIO 1(1865)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [yamashiro_no_kami kunikiyo] (sintou joujou-saku)(wazamono) Name of Japan
katana [yamashiro_no_kami kunikiyo] (sintou joujou-saku)(wazamono) Picture of certificate katana [yamashiro_no_kami kunikiyo] (sintou joujou-saku)(wazamono) Picture of SAYA katana [yamashiro_no_kami kunikiyo] (sintou joujou-saku)(wazamono) Picture of blade
katana [yamashiro_no_kami kunikiyo] (sintou joujou-saku)(wazamono)
in koshirae No. 1610-1148
NBTHK Hozon
Price
580,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)67.3 cm (2 Syaku 2 Sun-2 Bu)
Curvature(SORI)1.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.98cm
Thickness at the Moto Kasane0.64cm
Thickness at the Shinogi0.68cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.02cm
Thickness at the Saki kasane0.40cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)echizen : The Edo era first half year. KAN_EI(1624-1644)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [echigo_no kuni takada_ju fujiwara kanehiro MEIJI 39] Name of Japan
katana [echigo_no kuni takada_ju fujiwara kanehiro MEIJI 39] Picture of certificate katana [echigo_no kuni takada_ju fujiwara kanehiro MEIJI 39] Picture of SAYA katana [echigo_no kuni takada_ju fujiwara kanehiro MEIJI 39] Picture of blade
katana [echigo_no kuni takada_ju fujiwara kanehiro MEIJI 39]
in shirasaya No. 1610-1150
NBTHK Hozon
Price
400,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)64.0 cm (2 Syaku 4 Sun 4 BuKyou)
Curvature(SORI)1.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.26cm
Thickness at the Moto Kasane0.73cm
Thickness at the Shinogi0.83cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.07cm
Thickness at the Saki kasane0.48cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)echigo takada : The Meiji era. MEIJI 39(1906)
Options:  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [yasuyoshi SHOWA18] (ajiki yasuyoshi)(yasukuni_tou) Name of Japan
katana [yasuyoshi SHOWA18] (ajiki yasuyoshi)(yasukuni_tou) Picture of certificate katana [yasuyoshi SHOWA18] (ajiki yasuyoshi)(yasukuni_tou) Picture of SAYA katana [yasuyoshi SHOWA18] (ajiki yasuyoshi)(yasukuni_tou) Picture of blade
katana [yasuyoshi SHOWA18] (ajiki yasuyoshi)(yasukuni_tou)
in shirasaya with koshirae No. 1610-1112
NBTHK Hozon
Price
780,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)68.4 cm (2 Syaku 2 Sun 5 BuKyou)
Curvature(SORI)2.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.00cm
Thickness at the Moto Kasane0.60cm
Thickness at the Shinogi0.62cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.98cm
Thickness at the Saki kasane0.42cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)yamagata : Modern product. SHOWA18 (1943)
Options:With koshirae  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [etchu_ju_nin onishi sadanari kore o saku SHOWA 52] Name of Japan
katana [etchu_ju_nin onishi sadanari kore o saku SHOWA 52] Picture of certificate katana [etchu_ju_nin onishi sadanari kore o saku SHOWA 52] Picture of SAYA katana [etchu_ju_nin onishi sadanari kore o saku SHOWA 52] Picture of blade
katana [etchu_ju_nin onishi sadanari kore o saku SHOWA 52]
in shirasaya No. 1610-1082
13 times new sword exhibition selected works (1977)
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)69.2 cm (2 Syaku 2 Sun 8 BuKyou)
Curvature(SORI)2.3cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.33cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Thickness at the Shinogi0.77cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.48cm
Thickness at the Saki kasane0.56cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)etchu toyama : Modern product. SHOWA 52 (1977)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [24 dai fujiwara kanefusa SHOWA 48] (kanefusa 24 generations) Name of Japan
katana [24 dai fujiwara kanefusa SHOWA 48] (kanefusa 24 generations) Picture of certificate katana [24 dai fujiwara kanefusa SHOWA 48] (kanefusa 24 generations) Picture of SAYA katana [24 dai fujiwara kanefusa SHOWA 48] (kanefusa 24 generations) Picture of blade
katana [24 dai fujiwara kanefusa SHOWA 48] (kanefusa 24 generations)
in koshirae No. 1610-1083
for iai and tameshigiri
Price
580,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)70.0 cm (2 Syaku 3 Sun 1 Bu)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.19cm
Thickness at the Moto Kasane0.70cm
Thickness at the Shinogi0.78cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.30cm
Thickness at the Saki kasane0.51cm
NakagoUbu
EngravingHead uphill Dragon
Sword blade weight(Only blade)820g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1120g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu seki : Modern product SHOWA 48(1973).
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [nishu_ju morihira saku SHOWA 59] Name of Japan
katana [nishu_ju morihira saku SHOWA 59] Picture of certificate katana [nishu_ju morihira saku SHOWA 59] Picture of SAYA katana [nishu_ju morihira saku SHOWA 59] Picture of blade
katana [nishu_ju morihira saku SHOWA 59]
in koshirae No. 1610-1059
for iai and tameshigiri
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)73.0 cm (2 Syaku 4 SunKyou)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.16cm
Thickness at the Moto Kasane0.57cm
Thickness at the Shinogi0.67cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.13cm
Thickness at the Saki kasane0.42cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail stick gutter
Sword blade weight(Only blade)710g
Sword blade weight(Took off a SAYA)960g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hyuga miyazaki : Modern product. SHOWAI 59(1984)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [ikkansai minamoto tomohiro saku SHOWA 57] Name of Japan
katana [ikkansai minamoto tomohiro saku SHOWA 57] Picture of certificate katana [ikkansai minamoto tomohiro saku SHOWA 57] Picture of SAYA katana [ikkansai minamoto tomohiro saku SHOWA 57] Picture of blade
katana [ikkansai minamoto tomohiro saku SHOWA 57]
in koshirae No. 1610-1061
for iai and tameshigiri
Price
450,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)73.2 cm (2 Syaku 4 SunKyou)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.30cm
Thickness at the Moto Kasane0.63cm
Thickness at the Shinogi0.70cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.18cm
Thickness at the Saki kasane0.49cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail stick gutter
Sword blade weight(Only blade)740g
Sword blade weight(Took off a SAYA)970g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)tokyo : Modern product. SHOWA 57(1982)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [kawachi_no_kami kunisuke] (1 generations) (sintou jou-saku)(wazamono) [Sword cane](zatoichi stick) Name of Japan
katana [kawachi_no_kami kunisuke] (1 generations) (sintou jou-saku)(wazamono) [Sword cane](zatoichi stick) Picture of certificate katana [kawachi_no_kami kunisuke] (1 generations) (sintou jou-saku)(wazamono) [Sword cane](zatoichi stick) Picture of SAYA katana [kawachi_no_kami kunisuke] (1 generations) (sintou jou-saku)(wazamono) [Sword cane](zatoichi stick) Picture of blade
katana [kawachi_no_kami kunisuke] (1 generations) (sintou jou-saku)(wazamono) [Sword cane](zatoichi stick)
in shirasaya with koshirae No. 1610-1031
NBTHK Hozon
Price
650,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)74.7 cm (2 Syaku 4 Sun 6 Bu)
Curvature(SORI)0.3cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.89cm
Thickness at the Moto Kasane0.61cm
Thickness at the Shinogi0.66cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.80cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)settsu osaka : The Edo era first half year KAN_EI (1624-1644)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [bishu ju hisayama suketaka] Name of Japan
katana [bishu ju hisayama suketaka] Picture of certificate katana [bishu ju hisayama suketaka] Picture of SAYA katana [bishu ju hisayama suketaka] Picture of blade
katana [bishu ju hisayama suketaka]
in shirasaya No. 1410-1105
NBTHK Hozon
Price
780,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)72.8cm(2Syaku4Sun)
Curvature(SORI)1.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.60cm
Thickness at the Moto Kasane0.68cm
Thickness at the Shinogi0.76cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.60cm
Thickness at the Saki kasane0.59cm
NakagoUbu
Engraving表 文字 裏 和歌
Sword blade weight(Only blade)1050g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen katayama : The Edo era latter period. Keio3 (1866)
Options:  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [noshu ju tashiro kakebe] (tashiro kakebei kanenobu) Name of Japan
katana [noshu ju tashiro kakebe] (tashiro kakebei kanenobu) Picture of certificate katana [noshu ju tashiro kakebe] (tashiro kakebei kanenobu) Picture of SAYA katana [noshu ju tashiro kakebe] (tashiro kakebei kanenobu) Picture of blade
katana [noshu ju tashiro kakebe] (tashiro kakebei kanenobu)
in shirasaya with koshirae No. 1410-1037
NBTHK Hozon
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)66.3 cm (9 Bu 2 Syaku 1 Sun)
Curvature(SORI)1.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.16cm
Thickness at the Moto Kasane0.61cm
Thickness at the Shinogi0.62cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.18cm
Thickness at the Saki kasane0.40cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mino goudo : The Edo era first half year. 1661
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [hattori tantosho yoriyoshi](enomoto yoriyoshi) Name of Japan
katana [hattori tantosho yoriyoshi](enomoto yoriyoshi) Picture of certificate katana [hattori tantosho yoriyoshi](enomoto yoriyoshi) Picture of SAYA katana [hattori tantosho yoriyoshi](enomoto yoriyoshi) Picture of blade
katana [hattori tantosho yoriyoshi](enomoto yoriyoshi)
in shirasaya with koshirae No. 1410-1017
NBTHK Hozon
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)67.1 cm (2 Syaku 2 Sun 1 BuKyou)
Curvature(SORI)2.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.24cm
Thickness at the Moto Kasane0.64cm
Thickness at the Shinogi0.66cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.29cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)shizuoka-tokyo : The Showa era. 1944
Options:With koshirae  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [takehana ikkansai sigehisa horidousaku] Name of Japan
katana [takehana ikkansai sigehisa horidousaku] Picture of certificate katana [takehana ikkansai sigehisa horidousaku] Picture of SAYA katana [takehana ikkansai sigehisa horidousaku] Picture of blade
katana [takehana ikkansai sigehisa horidousaku]
in shirasaya with koshirae No. 1310-1148
Price
780,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)71.6 cm (2 Syaku 3 Sun 6 BuKyou)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.33cm
Thickness at the Moto Kasane0.74cm
Thickness at the Shinogi0.78cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.30cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
NakagoUbu
EngravingHead: Sanskrit characters fudoson Tail: Sanskrit characters in Homa gutter rendaiji
Sword blade weight(Only blade)880g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1190g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)tokyo-saitama : Modern product. 1980
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [setsu_ju inoue yoshitaka] (sinsintou) Name of Japan
katana [setsu_ju inoue yoshitaka] (sinsintou) Picture of certificate katana [setsu_ju inoue yoshitaka] (sinsintou) Picture of SAYA katana [setsu_ju inoue yoshitaka] (sinsintou) Picture of blade
katana [setsu_ju inoue yoshitaka] (sinsintou)
in koshirae No. 1310-1098
NBTHK Hozon
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)68.0cm(ニSyaku2Sun4BuHan )
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.33cm
Thickness at the Moto Kasane0.76cm
Thickness at the Shinogi0.82cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.31cm
Thickness at the Saki kasane0.50cm
NakagoUbu
Engraving表裏棒樋
Country(KUNI)・Period(JIDAI)settsu : The Edo era latter period.
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [kaneyoshi] (combat sword) Name of Japan
katana [kaneyoshi] (combat sword) Picture of certificate katana [kaneyoshi] (combat sword) Picture of SAYA katana [kaneyoshi] (combat sword) Picture of blade
katana [kaneyoshi] (combat sword)
in koshirae No. 1210-1022
Price
250,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)66.7 cm (2 Syaku 2 Sunyou)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.01cm
Thickness at the Moto Kasane0.77cm
Thickness at the Shinogi0.80cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.98cm
Thickness at the Saki kasane0.53cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu seki : Showa era 18 year, 1943
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [noshu kanehide] (combat sword) Name of Japan
katana [noshu kanehide] (combat sword) Picture of certificate katana [noshu kanehide] (combat sword) Picture of SAYA katana [noshu kanehide] (combat sword) Picture of blade
katana [noshu kanehide] (combat sword)
in koshirae No. 1010-1080
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)66.1 cm (2 SunJyaku 2 Syaku)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.27cm
Thickness at the Moto Kasane0.74cm
Thickness at the Shinogi0.79cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.23cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu : The Showa era. 1945
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

 

 

Conventional business results country