Top >katana

Japanese Sword Katana list

 

 

Extraction of katana

Age Certificate Price
katana [taira kagekazu musashi_no_kuni_ni_oite kore_o tsukuru KEIO 2] (shinrinshi kagekazu) Name of Japan
katana [taira kagekazu musashi_no_kuni_ni_oite kore_o tsukuru KEIO 2] (shinrinshi kagekazu) Picture of certificate katana [taira kagekazu musashi_no_kuni_ni_oite kore_o tsukuru KEIO 2] (shinrinshi kagekazu) Picture of SAYA katana [taira kagekazu musashi_no_kuni_ni_oite kore_o tsukuru KEIO 2] (shinrinshi kagekazu) Picture of blade
katana [taira kagekazu musashi_no_kuni_ni_oite kore_o tsukuru KEIO 2] (shinrinshi kagekazu)
in shirasaya with koshirae No. 1910-1081 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
750,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)71.3 cm (two Syaku three Sun v BuKyou)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.12cm
Thickness at the Moto Kasane0.73cm
Thickness at the Shinogi0.75cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.17cm
Thickness at the Saki kasane0.63cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi kounosu : The Edo era latter period. KEIO 2(1866)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana (aoimon) [yasutsugu oite echizen saku kore] (echizen yasutsugu 3 generation) Name of Japan
katana (aoimon) [yasutsugu oite echizen saku kore] (echizen yasutsugu 3 generation) Picture of certificate katana (aoimon) [yasutsugu oite echizen saku kore] (echizen yasutsugu 3 generation) Picture of SAYA katana (aoimon) [yasutsugu oite echizen saku kore] (echizen yasutsugu 3 generation) Picture of blade
katana (aoimon) [yasutsugu oite echizen saku kore] (echizen yasutsugu 3 generation)
in shirasaya with koshirae No. 1910-1082 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
750,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)62.2 cm (2 Syaku Bu)
Curvature(SORI)1.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.00cm
Thickness at the Moto Kasane0.60cm
Thickness at the Shinogi0.63cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.06cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
NakagoUbu (Ward Feed)
Country(KUNI)・Period(JIDAI)echizen : The Edo era first half year. KANBUN(1661-1673)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [shinkei tanemitsu GENJI 1] (Disciple of Taikei Naotane) (sinsintou jou-saku) Name of Japan
katana [shinkei tanemitsu GENJI 1] (Disciple of Taikei Naotane) (sinsintou jou-saku) Picture of certificate katana [shinkei tanemitsu GENJI 1] (Disciple of Taikei Naotane) (sinsintou jou-saku) Picture of SAYA katana [shinkei tanemitsu GENJI 1] (Disciple of Taikei Naotane) (sinsintou jou-saku) Picture of blade
katana [shinkei tanemitsu GENJI 1] (Disciple of Taikei Naotane) (sinsintou jou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 1910-1083 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
950,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)75.4 cm (two Syaku four Sun eight BuHan)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.23cm
Thickness at the Moto Kasane0.75cm
Thickness at the Shinogi0.78cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.16cm
Thickness at the Saki kasane0.55cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hitachi : The Edo era latter period. GENJI 1(1864)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper


Hold
 

Detail >>

[Order...]

 

katana [izumi_no_kami kaneshige] (sintou joujou-saku) (wazamono) Name of Japan
katana [izumi_no_kami kaneshige] (sintou joujou-saku) (wazamono) Picture of certificate katana [izumi_no_kami kaneshige] (sintou joujou-saku) (wazamono) Picture of SAYA katana [izumi_no_kami kaneshige] (sintou joujou-saku) (wazamono) Picture of blade
katana [izumi_no_kami kaneshige] (sintou joujou-saku) (wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 1910-1084 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
800,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)62.6 cm (2 Syaku BuKyou)
Curvature(SORI)0.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.97cm
Thickness at the Moto Kasane0.63cm
Thickness at the Shinogi0.65cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.01cm
Thickness at the Saki kasane0.40cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era first half year. SHOHO(1644-1648)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper


Hold
 

Detail >>

[Order...]

 

katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanemitsu HEISEI 31] (shinsakutou new sword) Name of Japan
katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanemitsu HEISEI 31] (shinsakutou new sword) Picture of certificate katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanemitsu HEISEI 31] (shinsakutou new sword) Picture of SAYA katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanemitsu HEISEI 31] (shinsakutou new sword) Picture of blade
katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanemitsu HEISEI 31] (shinsakutou new sword)
in koshirae No. 1910-1100 New
for iai and tameshigiri
Price
650,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)72.5 cm (two Syaku SunJyaku)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.30cm
Thickness at the Moto Kasane0.75cm
Thickness at the Shinogi0.76cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.40cm
Thickness at the Saki kasane0.49cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)810g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1080g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : Modern product. HEISEI 31(2019)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [chikugo_ju yasumitsu HEISEI 9] (komiya akimitsu) (son of komiya shirou kunimitsu) Name of Japan
katana [chikugo_ju yasumitsu HEISEI 9] (komiya akimitsu) (son of komiya shirou kunimitsu) Picture of certificate katana [chikugo_ju yasumitsu HEISEI 9] (komiya akimitsu) (son of komiya shirou kunimitsu) Picture of SAYA katana [chikugo_ju yasumitsu HEISEI 9] (komiya akimitsu) (son of komiya shirou kunimitsu) Picture of blade
katana [chikugo_ju yasumitsu HEISEI 9] (komiya akimitsu) (son of komiya shirou kunimitsu)
in koshirae No. 1910-1101 New
for iai and tameshigiri
Price
450,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)71.6 m (two Syaku three Sun six BuKyou)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.28cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Thickness at the Shinogi0.70cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.36cm
Thickness at the Saki kasane0.43cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)700g
Sword blade weight(Took off a SAYA)960g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)chikugo fukuoka : Modern product. HEISEI 9(1997)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [rikuchu_no_kuni miyako_ju kazuyosi hori dousaku HEISEI 22] (tsuji_kazuhiro) Name of Japan
katana [rikuchu_no_kuni miyako_ju kazuyosi hori dousaku HEISEI 22] (tsuji_kazuhiro) Picture of certificate katana [rikuchu_no_kuni miyako_ju kazuyosi hori dousaku HEISEI 22] (tsuji_kazuhiro) Picture of SAYA katana [rikuchu_no_kuni miyako_ju kazuyosi hori dousaku HEISEI 22] (tsuji_kazuhiro) Picture of blade
katana [rikuchu_no_kuni miyako_ju kazuyosi hori dousaku HEISEI 22] (tsuji_kazuhiro)
in koshirae No. 1920-1102 New
Price
580,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)85.9 cm (two Syaku eight Sun three BuHanJyaku)
Curvature(SORI)2.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)4.11cm
Thickness at the Moto Kasane0.81cm
Thickness at the Shinogi0.84cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.85cm
Thickness at the Saki kasane0.48cm
NakagoUbu
EngravingHead Bar to the gutter
Sword blade weight(Only blade)1400g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1810g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)iwate : Modern product. HEISEI 22(2010)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [nagamitsu] (ichihara nagamitsu) (Showa era) Name of Japan
katana [nagamitsu] (ichihara nagamitsu) (Showa era) Picture of certificate katana [nagamitsu] (ichihara nagamitsu) (Showa era) Picture of SAYA katana [nagamitsu] (ichihara nagamitsu) (Showa era) Picture of blade
katana [nagamitsu] (ichihara nagamitsu) (Showa era)
in koshirae No. 1920-1103 New
Price
250,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)66.4 cm (Syaku 2 SunJyaku)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.41cm
Thickness at the Moto Kasane0.67cm
Thickness at the Shinogi0.78cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.32cm
Thickness at the Saki kasane0.55cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)okayama : Modern product. Showa era 16-20(1941-1945)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal


Hold
 

Detail >>

[Order...]

 

katana [koa sin mantetsu saku kore Showa 16] (Mantetsu_to) Name of Japan
katana [koa sin mantetsu saku kore Showa 16] (Mantetsu_to) Picture of certificate katana [koa sin mantetsu saku kore Showa 16] (Mantetsu_to) Picture of SAYA katana [koa sin mantetsu saku kore Showa 16] (Mantetsu_to) Picture of blade
katana [koa sin mantetsu saku kore Showa 16] (Mantetsu_to)
in koshirae No. 1910-1104 New
NPO.N.T.H.K.paper
Sold
Blade length(HA-CHOU)66.6 cm (Syaku 2 SunJyaku)
Curvature(SORI)2.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.13cm
Thickness at the Moto Kasane0.72cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.06cm
Thickness at the Saki kasane0.52cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)manchu : Modern product. Showa 16(1941)
Options:With koshirae  gendaitou  other-appraisal

Detail >>

 

katana [oumi_no_kami houjyouji tachibana masahiro] (1 generation) (sintou jou-saku) Name of Japan
katana [oumi_no_kami houjyouji tachibana masahiro] (1 generation) (sintou jou-saku) Picture of certificate katana [oumi_no_kami houjyouji tachibana masahiro] (1 generation) (sintou jou-saku) Picture of SAYA katana [oumi_no_kami houjyouji tachibana masahiro] (1 generation) (sintou jou-saku) Picture of blade
katana [oumi_no_kami houjyouji tachibana masahiro] (1 generation) (sintou jou-saku)
in shirasaya No. 1910-1080 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
(N.T.H.K. Yushu-saku) (58 times) (Excellent work)
Price
1,800,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)78.0 cm (two Syaku five Sun seven Bu)
Curvature(SORI)1.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.31cm
Thickness at the Moto Kasane0.72cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.20cm
Thickness at the Saki kasane0.51cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era first half year. KANBUN(1661-1673)
Options:  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [omi koku yoshitane] (Another name of horii taneyoshi) Name of Japan
katana [omi koku yoshitane] (Another name of horii taneyoshi) Picture of certificate katana [omi koku yoshitane] (Another name of horii taneyoshi) Picture of SAYA katana [omi koku yoshitane] (Another name of horii taneyoshi) Picture of blade
katana [omi koku yoshitane] (Another name of horii taneyoshi)
in shirasaya with koshirae No. 1910-1086 New
NBTHK Hozon
Price
580,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)71.0 cm (two Syaku three Sun four BuHan)
Curvature(SORI)1.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.00cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
Thickness at the Shinogi0.72cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.01cm
Thickness at the Saki kasane0.42cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)oumi-tokyo : The Edo era latter period. KAEI(1848-1854)
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [buzen koku imagawa_no hotori ni oite kunimitsu saku SHOWA 46] (sa kunimitsu Father of kouno sadamitsu) Name of Japan
katana [buzen koku imagawa_no hotori ni oite kunimitsu saku SHOWA 46] (sa kunimitsu Father of kouno sadamitsu) Picture of certificate katana [buzen koku imagawa_no hotori ni oite kunimitsu saku SHOWA 46] (sa kunimitsu Father of kouno sadamitsu) Picture of SAYA katana [buzen koku imagawa_no hotori ni oite kunimitsu saku SHOWA 46] (sa kunimitsu Father of kouno sadamitsu) Picture of blade
katana [buzen koku imagawa_no hotori ni oite kunimitsu saku SHOWA 46] (sa kunimitsu Father of kouno sadamitsu)
in shirasaya in koshirae No. 1910-1087 New
for iai and tameshigiri
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)72.9 cm (two Syaku-four Sun 〇 BuHanKyou)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.48cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
Thickness at the Shinogi0.75cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.30cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)850g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1110g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)buzen(fukuoka) : Modern product. SHOWA 46(1971)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

sankozuka_no_ken [minamoto kunitsugu saku dotanuki represent HEISEI 30] (tanaka kunitsugu) (shinsakutou new sword) Name of Japan
sankozuka_no_ken [minamoto kunitsugu saku dotanuki represent HEISEI 30] (tanaka kunitsugu) (shinsakutou new sword) Picture of certificate sankozuka_no_ken [minamoto kunitsugu saku dotanuki represent HEISEI 30] (tanaka kunitsugu) (shinsakutou new sword) Picture of SAYA sankozuka_no_ken [minamoto kunitsugu saku dotanuki represent HEISEI 30] (tanaka kunitsugu) (shinsakutou new sword) Picture of blade
sankozuka_no_ken [minamoto kunitsugu saku dotanuki represent HEISEI 30] (tanaka kunitsugu) (shinsakutou new sword)
in koshirae No. 1910-1088 New
Sold
Blade length(HA-CHOU)62.5 cm (two Syaku 〇 Sun six BuKyou)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.63cm
Thickness at the Shinogi0.75cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)tokushima : Modern product. HEISEI 30(2018)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

tachi [rikuchu_no_kuni miyako_ju kazuyosi hori dousaku HEISEI 15] (tsuji_kazuhiro) Name of Japan
tachi [rikuchu_no_kuni miyako_ju kazuyosi hori dousaku HEISEI 15] (tsuji_kazuhiro) Picture of certificate tachi [rikuchu_no_kuni miyako_ju kazuyosi hori dousaku HEISEI 15] (tsuji_kazuhiro) Picture of SAYA tachi [rikuchu_no_kuni miyako_ju kazuyosi hori dousaku HEISEI 15] (tsuji_kazuhiro) Picture of blade
tachi [rikuchu_no_kuni miyako_ju kazuyosi hori dousaku HEISEI 15] (tsuji_kazuhiro)
in koshirae No. 1910-1089 New
Sold
Blade length(HA-CHOU)76.7 cm (two Syaku v Sun three BuKyou)
Curvature(SORI)2.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.36cm
Thickness at the Moto Kasane0.72cm
Thickness at the Shinogi0.89cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.46cm
Thickness at the Saki kasane0.50cm
NakagoUbu
EngravingKurikara to the Tokko Sword in the Head bar gutter to the BRAHP Tail bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)1030g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1340g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)iwate : Modern product. HEISEI 15(2003)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [seki_ju kanetoki saku HEISEI 14] Name of Japan
katana [seki_ju kanetoki saku HEISEI 14] Picture of certificate katana [seki_ju kanetoki saku HEISEI 14] Picture of SAYA katana [seki_ju kanetoki saku HEISEI 14] Picture of blade
katana [seki_ju kanetoki saku HEISEI 14]
in koshirae No. 1910-1091 New
for iai and tameshigiri
Price
450,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)72.8 cm (two Syaku SunKyou)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.28cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
Thickness at the Shinogi0.66cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.27cm
Thickness at the Saki kasane0.41cm
NakagoUbu
Sword blade weight(Only blade)655g
Sword blade weight(Took off a SAYA)960g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu seki : Modern product. HEISEI 14(2002)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [echigo_ju ikeda norihisa HEISEI 14] Name of Japan
katana [echigo_ju ikeda norihisa HEISEI 14] Picture of certificate katana [echigo_ju ikeda norihisa HEISEI 14] Picture of SAYA katana [echigo_ju ikeda norihisa HEISEI 14] Picture of blade
katana [echigo_ju ikeda norihisa HEISEI 14]
in koshirae No. 1910-1092 New
for iai and tameshigiri
Price
450,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)72.9 cm (two Syaku-four Sun 〇 BuHanKyou)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.27cm
Thickness at the Moto Kasane0.67cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.33cm
Thickness at the Saki kasane0.44cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Rod in the gutter
Sword blade weight(Only blade)750g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1020g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)echigo niigata : Modern product. HEISEI 14(2002)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [heianjo okishiba minamoto nobushige saku SHOWA 57] Name of Japan
katana [heianjo okishiba minamoto nobushige saku SHOWA 57] Picture of certificate katana [heianjo okishiba minamoto nobushige saku SHOWA 57] Picture of SAYA katana [heianjo okishiba minamoto nobushige saku SHOWA 57] Picture of blade
katana [heianjo okishiba minamoto nobushige saku SHOWA 57]
in koshirae No. 1910-1093 New
for iai and tameshigiri
Price
380,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)72.0 cm (two Syaku three Sun seven BuHanKyou)
Curvature(SORI)1.3cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.14cm
Thickness at the Moto Kasane0.67cm
Thickness at the Shinogi0.77cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.23cm
Thickness at the Saki kasane0.53cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)795g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1105g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)osaka : Modern product. SHOWA 57(1982)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [houten_ni_oite nanki yasumasa SHOWA 15] Name of Japan
katana [houten_ni_oite nanki yasumasa SHOWA 15] Picture of certificate katana [houten_ni_oite nanki yasumasa SHOWA 15] Picture of SAYA katana [houten_ni_oite nanki yasumasa SHOWA 15] Picture of blade
katana [houten_ni_oite nanki yasumasa SHOWA 15]
in koshirae No. 1910-1071 New
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)71.5 cm (2 Syaku 3 Sun 6 Bu)
Curvature(SORI)2.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.12cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Thickness at the Shinogi0.78cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.24cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)nanki : Modern product. SHOWA 15(1940)
Options:With koshirae  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

 

katana [yasunobu SHOWA 15] (murakami yasunobu) (yasukuni_tou) Name of Japan
katana [yasunobu SHOWA 15] (murakami yasunobu) (yasukuni_tou) Picture of certificate katana [yasunobu SHOWA 15] (murakami yasunobu) (yasukuni_tou) Picture of SAYA katana [yasunobu SHOWA 15] (murakami yasunobu) (yasukuni_tou) Picture of blade
katana [yasunobu SHOWA 15] (murakami yasunobu) (yasukuni_tou)
in shirasaya with koshirae No. 1910-1073 New
NBTHK Hozon
Price
550,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)68.2 cm (2 Syaku 2 Sun 5 Bu)
Curvature(SORI)2.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.00cm
Thickness at the Moto Kasane0.71cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.01cm
Thickness at the Saki kasane0.51cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)yamagata : The Showa era. SHOWA 15(1940)
Options:With koshirae  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [bukoku imagawa_no hotori ni oite kunimitsu masakuni saku SHOWA 48] (sa kunimitsu) (A work imitating soshu sadamune) Name of Japan
katana [bukoku imagawa_no hotori ni oite kunimitsu masakuni saku SHOWA 48] (sa kunimitsu) (A work imitating soshu sadamune) Picture of certificate katana [bukoku imagawa_no hotori ni oite kunimitsu masakuni saku SHOWA 48] (sa kunimitsu) (A work imitating soshu sadamune) Picture of SAYA katana [bukoku imagawa_no hotori ni oite kunimitsu masakuni saku SHOWA 48] (sa kunimitsu) (A work imitating soshu sadamune) Picture of blade
katana [bukoku imagawa_no hotori ni oite kunimitsu masakuni saku SHOWA 48] (sa kunimitsu) (A work imitating soshu sadamune)
in shirasaya No. 1910-1075 New
Price
350,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)75.7 cm (2 Sfku 5 Sunjfku)
Curvature(SORI)2.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.40cm
Thickness at the Moto Kasane0.76cm
Thickness at the Shinogi0.76cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.62cm
Thickness at the Saki kasane0.50cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)buzen(fukuoka) : Modern product. SHOWA 48(1973)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

next page

 

 

Conventional business results country