Japanese Sword Tokubetsu-hozon-paper

 

 

Extraction of tokubetsu-hozon-paper

Group
Age Price
wakizashi [minryushi toshizane BUNSEI 4] (hamabe minryushi toshizane) (sinsintou jou-saku) Name of Japan
wakizashi [minryushi toshizane BUNSEI 4] (hamabe minryushi toshizane) (sinsintou jou-saku) Picture of certificate wakizashi [minryushi toshizane BUNSEI 4] (hamabe minryushi toshizane) (sinsintou jou-saku) Picture of SAYA wakizashi [minryushi toshizane BUNSEI 4] (hamabe minryushi toshizane) (sinsintou jou-saku) Picture of blade
wakizashi [minryushi toshizane BUNSEI 4] (hamabe minryushi toshizane) (sinsintou jou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 1910-2040 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
350,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)38.2 cm (1 Syaku 2 Sun 6 Bu)
Curvature(SORI)0.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.06cm
Thickness at the Moto Kasane0.64cm
Thickness at the Shinogi0.66cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.23cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)Inaba : The Edo era latter period. BUNSEI 4(1821)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou [terukazu] (musashi : TENPO) (gyokurinshi terukazu) Name of Japan
tantou [terukazu] (musashi : TENPO) (gyokurinshi terukazu) Picture of certificate tantou [terukazu] (musashi : TENPO) (gyokurinshi terukazu) Picture of SAYA tantou [terukazu] (musashi : TENPO) (gyokurinshi terukazu) Picture of blade
tantou [terukazu] (musashi : TENPO) (gyokurinshi terukazu)
in shirasaya with koshirae No. 1910-3030 New
NBTHK Tokubetsu Hozon(tantou) NBTHK Tokubetsu Hozon(koshirae)
Saitama Prefecture Treasure Sword
Price
550,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)24.3 cm (8 Sun)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.56cm
Thickness at the Moto Kasane0.60cm
NakagoUbu
Black lacquer pounding coated sheath tanto koshirae
Align metal products-shaped character, Samsung Crest figure unsigned
Nice crest swordsmith sword
Kosirae winner pictures
Handle Black Shark wearing black lacquer coating and twist leather
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi kawagoe : The Edo era latter period. TENPO(1830-1844)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper


Hold
 

Detail >>

[Order...]

 

katana [suifu_ju katsumura norikatsu KEIO 4] (tokukatsu) (sinsintou jou-saku) Name of Japan
katana [suifu_ju katsumura norikatsu KEIO 4] (tokukatsu) (sinsintou jou-saku) Picture of certificate katana [suifu_ju katsumura norikatsu KEIO 4] (tokukatsu) (sinsintou jou-saku) Picture of SAYA katana [suifu_ju katsumura norikatsu KEIO 4] (tokukatsu) (sinsintou jou-saku) Picture of blade
katana [suifu_ju katsumura norikatsu KEIO 4] (tokukatsu) (sinsintou jou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 1910-1049 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
1,600,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)76.2 cm (2 Syaku 5 Sun 1 BuKyou)
Curvature(SORI)1.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.32cm
Thickness at the Moto Kasane0.72cm
Thickness at the Shinogi0.79cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.40cm
Thickness at the Saki kasane0.51cm
NakagoUbu
Sword blade weight(Only blade)985g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hitachi mito : KEIO 4(1868)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [hyoshinshi hideyo nyudou KAEI 7] Name of Japan
wakizashi [hyoshinshi hideyo nyudou KAEI 7] Picture of certificate wakizashi [hyoshinshi hideyo nyudou KAEI 7] Picture of SAYA wakizashi [hyoshinshi hideyo nyudou KAEI 7] Picture of blade
wakizashi [hyoshinshi hideyo nyudou KAEI 7]
in shirasaya No. 1910-2030 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)34.2 cm (1 Syaku 1 Sun 3 Bu)
Curvature(SORI)0.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.01cm
Thickness at the Moto Kasane0.51cm
Thickness at the Shinogi0.64cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era latter period. KAEI 7(1854)
Options:  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi (kiku mon) [taishin hokkyo minamoto_no mitsuhira] (hioki mitsuhira)(sintou joujou-saku) (yoki wazamono) Name of Japan
wakizashi (kiku mon) [taishin hokkyo minamoto_no mitsuhira] (hioki mitsuhira)(sintou joujou-saku) (yoki wazamono) Picture of certificate wakizashi (kiku mon) [taishin hokkyo minamoto_no mitsuhira] (hioki mitsuhira)(sintou joujou-saku) (yoki wazamono) Picture of SAYA wakizashi (kiku mon) [taishin hokkyo minamoto_no mitsuhira] (hioki mitsuhira)(sintou joujou-saku) (yoki wazamono) Picture of blade
wakizashi (kiku mon) [taishin hokkyo minamoto_no mitsuhira] (hioki mitsuhira)(sintou joujou-saku) (yoki wazamono)
in shirasaya No. 1910-2001
NBTHK Tokubetsu Hozon
Mr,Satou Kanzan wrote the Sayagaki
Saitama prefecture juuhou touken certificate
Price
680,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)52.8 cm (1 Syaku 7 Sun 3 BuHan)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.23cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Thickness at the Shinogi0.70cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.22cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail stick gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era first half year. KANBUN(1661-1673)
Options:  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [bizen_no_suke munetsugu KEIO 1] (koyama munetsugu 1 generation) (sinsintou joujou-saku) Name of Japan
katana [bizen_no_suke munetsugu KEIO 1] (koyama munetsugu 1 generation) (sinsintou joujou-saku) Picture of certificate katana [bizen_no_suke munetsugu KEIO 1] (koyama munetsugu 1 generation) (sinsintou joujou-saku) Picture of SAYA katana [bizen_no_suke munetsugu KEIO 1] (koyama munetsugu 1 generation) (sinsintou joujou-saku) Picture of blade
katana [bizen_no_suke munetsugu KEIO 1] (koyama munetsugu 1 generation) (sinsintou joujou-saku)
in shirasaya No. 1910-1001
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
1,400,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)70.6 cm (2 Syaku 3 Sun 3 Bu)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.08cm
Thickness at the Moto Kasane0.75cm
Thickness at the Shinogi0.78cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.39cm
Thickness at the Saki kasane0.48cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era latter period. KEIO 1(1865)
Options:  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [hizen hirado_ju nakayama suketsugu KEIO 4] Name of Japan
katana [hizen hirado_ju nakayama suketsugu KEIO 4] Picture of certificate katana [hizen hirado_ju nakayama suketsugu KEIO 4] Picture of SAYA katana [hizen hirado_ju nakayama suketsugu KEIO 4] Picture of blade
katana [hizen hirado_ju nakayama suketsugu KEIO 4]
in shirasaya with koshirae No. 1810-1132
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
680,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)75.2 cm (2 Syaku 4 Sun 8 BuJyaku)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.12cm
Thickness at the Moto Kasane0.67cm
Thickness at the Shinogi0.71cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.86cm
Thickness at the Saki kasane0.37cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hizen hirado : The Edo era latter period. KEIO 4(1868)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana (kikumon) [yamashiro no_kami fujiwara kunitsugu][koufu ni_oite wakige setsudan](Tameshigiri) Name of Japan
katana (kikumon) [yamashiro no_kami fujiwara kunitsugu][koufu ni_oite wakige setsudan](Tameshigiri) Picture of certificate katana (kikumon) [yamashiro no_kami fujiwara kunitsugu][koufu ni_oite wakige setsudan](Tameshigiri) Picture of SAYA katana (kikumon) [yamashiro no_kami fujiwara kunitsugu][koufu ni_oite wakige setsudan](Tameshigiri) Picture of blade
katana (kikumon) [yamashiro no_kami fujiwara kunitsugu]
[koufu ni_oite wakige setsudan](Tameshigiri)
in shirasaya No. 1810-1133
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
680,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)71.4 cm (2 Syaku 3 Sun 5 BuKyou)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.49cm
Thickness at the Moto Kasane0.53cm
Thickness at the Shinogi0.56cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.44cm
Thickness at the Saki kasane0.44cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)echizen-musashi edo : The Edo era first half year. KANBUN(1661-1673)
Options:  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [izumi_no_kami fujiwara kunisada] (1 generation)(sintou joujou-saku) (owazamono)[seikoku hyuga seshu saku] Name of Japan
wakizashi [izumi_no_kami fujiwara kunisada] (1 generation)(sintou joujou-saku) (owazamono)[seikoku hyuga seshu saku] Picture of certificate wakizashi [izumi_no_kami fujiwara kunisada] (1 generation)(sintou joujou-saku) (owazamono)[seikoku hyuga seshu saku] Picture of SAYA wakizashi [izumi_no_kami fujiwara kunisada] (1 generation)(sintou joujou-saku) (owazamono)[seikoku hyuga seshu saku] Picture of blade
wakizashi [izumi_no_kami fujiwara kunisada] (1 generation)(sintou joujou-saku) (owazamono)
[seikoku hyuga seshu saku]
in shirasaya No. 1810-2050
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
550,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)39.7 cm (1 Syaku 3 Sun 1 Bu)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.84cm
Thickness at the Moto Kasane0.49cm
Thickness at the Shinogi0.57cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)settsu osaka : The Edo era first half year. KAN_EI(1624-1644)
Options:  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

yari [masatsune] (sagami_no_kami masatsune 1 generation) (sintou joujou-saku) Name of Japan
yari [masatsune] (sagami_no_kami masatsune 1 generation) (sintou joujou-saku) Picture of certificate yari [masatsune] (sagami_no_kami masatsune 1 generation) (sintou joujou-saku) Picture of SAYA yari [masatsune] (sagami_no_kami masatsune 1 generation) (sintou joujou-saku) Picture of blade
yari [masatsune] (sagami_no_kami masatsune 1 generation) (sintou joujou-saku)
in koshirae No. 1810-4020
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
300,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)27.0 cm (8 Sun 9 Bu)
Nakago length13.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.31cm
Full length of the koshirae218cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)owari : The Edo era first half year. KEICHO(1596-1615)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper


Hold
 

Detail >>

[Order...]

 

yari [shimosaka yamato_no_kami tadatsugu] (yamashiro・SHOHO 1644~1648) (wazamono) Name of Japan
yari [shimosaka yamato_no_kami tadatsugu] (yamashiro・SHOHO 1644~1648) (wazamono) Picture of certificate yari [shimosaka yamato_no_kami tadatsugu] (yamashiro・SHOHO 1644~1648) (wazamono) Picture of SAYA yari [shimosaka yamato_no_kami tadatsugu] (yamashiro・SHOHO 1644~1648) (wazamono) Picture of blade
yari [shimosaka yamato_no_kami tadatsugu] (yamashiro・SHOHO 1644~1648) (wazamono)
in koshirae No. 1810-4021
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
300,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)36.8 cm (1 Syaku 2 Sun-2 Bu)
Nakago length40.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.13cm
Full length of the koshirae244cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)yamashiro : The Edo era first half year. SHOHO(1644~1648)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [masanobu GENJI 1] (tosa) (takeyoriwake yasuki_ju masanobu) Name of Japan
katana [masanobu GENJI 1] (tosa) (takeyoriwake yasuki_ju masanobu) Picture of certificate katana [masanobu GENJI 1] (tosa) (takeyoriwake yasuki_ju masanobu) Picture of SAYA katana [masanobu GENJI 1] (tosa) (takeyoriwake yasuki_ju masanobu) Picture of blade
katana [masanobu GENJI 1] (tosa) (takeyoriwake yasuki_ju masanobu)
in shirasaya with koshirae No. 1810-1102
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
750,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)80.3 cm (2 Syaku 6 Sun 5 Bu)
Curvature(SORI)1.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.62cm
Thickness at the Moto Kasane0.84cm
Thickness at the Shinogi0.86cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.58cm
Thickness at the Saki kasane0.60cm
NakagoUbu
Sword blade weight(Only blade)1345g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)tosa : The Edo era latter period. GENJI 1(1864)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [hizen no kuni_ju omi daijo fujiwara tadahiro] (sintou joujou-saku) (wazamono) Name of Japan
wakizashi [hizen no kuni_ju omi daijo fujiwara tadahiro] (sintou joujou-saku) (wazamono) Picture of certificate wakizashi [hizen no kuni_ju omi daijo fujiwara tadahiro] (sintou joujou-saku) (wazamono) Picture of SAYA wakizashi [hizen no kuni_ju omi daijo fujiwara tadahiro] (sintou joujou-saku) (wazamono) Picture of blade
wakizashi [hizen no kuni_ju omi daijo fujiwara tadahiro] (sintou joujou-saku) (wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 1810-2031
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
580,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)45.6 cm (1 Syaku 5 SunKyou)
Curvature(SORI)1.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.67cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Thickness at the Shinogi0.61cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.93cm
Thickness at the Saki kasane0.41cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hizen : The Edo era first half year. KEIAN(1648-1652)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [shinto(god sword) fujiwara hidemitsu kore_o_saku GENJI 1] (mito) Name of Japan
katana [shinto(god sword) fujiwara hidemitsu kore_o_saku GENJI 1] (mito) Picture of certificate katana [shinto(god sword) fujiwara hidemitsu kore_o_saku GENJI 1] (mito) Picture of SAYA katana [shinto(god sword) fujiwara hidemitsu kore_o_saku GENJI 1] (mito) Picture of blade
katana [shinto(god sword) fujiwara hidemitsu kore_o_saku GENJI 1] (mito)
in shirasaya with koshirae No. 1810-1080
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
1,200,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)80.9 cm (2 Syaku 6 Sun 7 Bu)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.16cm
Thickness at the Moto Kasane0.78cm
Thickness at the Shinogi0.81cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.40cm
Thickness at the Saki kasane0.56cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail stick gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hitachi mito : The Edo era latter period. GENJI 1(1864)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [saijo_shin yano toshikazu KAEI 5] (musashi)    [futobuto totannie yamada asaemon] Name of Japan
katana [saijo_shin yano toshikazu KAEI 5] (musashi)    [futobuto totannie yamada asaemon] Picture of certificate katana [saijo_shin yano toshikazu KAEI 5] (musashi)    [futobuto totannie yamada asaemon] Picture of SAYA katana [saijo_shin yano toshikazu KAEI 5] (musashi)    [futobuto totannie yamada asaemon] Picture of blade
katana [saijo_shin yano toshikazu KAEI 5] (musashi)
[futobuto totannie yamada asaemon]
in shirasaya with koshirae No. 1810-1081
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
950,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)70.6 cm (2 Syaku 3 Sun 3 BuHan)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.01cm
Thickness at the Moto Kasane0.70cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.0cm
Thickness at the Saki kasane0.42cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era latter period. KAEI 5(1852)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [hizenkoku tadahiro] (hizen tadayoshi 7 generation) Name of Japan
wakizashi [hizenkoku tadahiro] (hizen tadayoshi 7 generation) Picture of certificate wakizashi [hizenkoku tadahiro] (hizen tadayoshi 7 generation) Picture of SAYA wakizashi [hizenkoku tadahiro] (hizen tadayoshi 7 generation) Picture of blade
wakizashi [hizenkoku tadahiro] (hizen tadayoshi 7 generation)
in shirasaya with koshirae No. 1710-2030
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)51.7 cm (1 Syaku 7 Sun 1 Bu)
Curvature(SORI)1.3cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.64cm
Thickness at the Moto Kasane0.60cm
Thickness at the Shinogi0.66cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.87cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hizen : The Edo era latter period. KYOWA?(1801-1804)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [doshu_ju hidechika] (BUNKYU)(student of sa yukihide) Name of Japan
katana [doshu_ju hidechika] (BUNKYU)(student of sa yukihide) Picture of certificate katana [doshu_ju hidechika] (BUNKYU)(student of sa yukihide) Picture of SAYA katana [doshu_ju hidechika] (BUNKYU)(student of sa yukihide) Picture of blade
katana [doshu_ju hidechika] (BUNKYU)(student of sa yukihide)
in shirasaya with koshirae No. 1610-1061 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
780,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)74.6 cm (2 Syaku 4 Sun 6 BuHan)
Curvature(SORI)0.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.26cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
Thickness at the Shinogi0.68cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.12cm
Thickness at the Saki kasane0.52cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)tosa : The Edo era latter period. BUNKYU(1861-1864)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [hizenkoku oumi_no_kami tadayoshi] (hizenkoku oumi_no_kami tadayoshi 6 generations) (sinsintou jou-saku) Name of Japan
wakizashi [hizenkoku oumi_no_kami tadayoshi] (hizenkoku oumi_no_kami tadayoshi 6 generations) (sinsintou jou-saku) Picture of certificate wakizashi [hizenkoku oumi_no_kami tadayoshi] (hizenkoku oumi_no_kami tadayoshi 6 generations) (sinsintou jou-saku) Picture of SAYA wakizashi [hizenkoku oumi_no_kami tadayoshi] (hizenkoku oumi_no_kami tadayoshi 6 generations) (sinsintou jou-saku) Picture of blade
wakizashi [hizenkoku oumi_no_kami tadayoshi] (hizenkoku oumi_no_kami tadayoshi 6 generations) (sinsintou jou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 1710-2021
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
500,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)53.1 cm (1 Syaku 7 Sun 5 Bu)
Curvature(SORI)0.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.14cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
Thickness at the Shinogi0.70cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.13cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hizen : The Edo era latter period. TENMEI(1781-1789)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

yari [higo_nokami teruhiro] (sintou joujou-saku) Name of Japan
yari [higo_nokami teruhiro] (sintou joujou-saku) Picture of certificate yari [higo_nokami teruhiro] (sintou joujou-saku) Picture of SAYA yari [higo_nokami teruhiro] (sintou joujou-saku) Picture of blade
yari [higo_nokami teruhiro] (sintou joujou-saku)
in koshirae No. 1210-4001
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
550,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)17.8cm(5Sun8BuHan )
Nakago length25.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.14cm
Thickness at the Moto Kasane0.88cm
Full length of the koshirae51.0cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)aki hiroshima : The Azuchi momoyama era. 1596
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

 

 

Conventional business results country