Japanese Sword Gendaitou

 

 

Extraction of gendaitou

Group
Certificate Price
katana [kasama ikkansai shigetsugu TAISHO 5] Name of Japan
katana [kasama ikkansai shigetsugu TAISHO 5] Picture of certificate katana [kasama ikkansai shigetsugu TAISHO 5] Picture of SAYA katana [kasama ikkansai shigetsugu TAISHO 5] Picture of blade
katana [kasama ikkansai shigetsugu TAISHO 5]
in koshirae No. 1710-1108 New
NBTHK Hozon
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)71.7 cm (2 Syaku 3 Sun 7 Bu)
Curvature(SORI)2.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.21cm
Thickness at the Moto Kasane0.68cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.21cm
Thickness at the Saki kasane0.45cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)tokyo : TAISHO 5 (1916)
Options:With koshirae  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [buzen_ju kouno sadamitsu kunimitsu saku HEISEI 19] Name of Japan
katana [buzen_ju kouno sadamitsu kunimitsu saku HEISEI 19] Picture of certificate katana [buzen_ju kouno sadamitsu kunimitsu saku HEISEI 19] Picture of SAYA katana [buzen_ju kouno sadamitsu kunimitsu saku HEISEI 19] Picture of blade
katana [buzen_ju kouno sadamitsu kunimitsu saku HEISEI 19]
in koshirae No. 1710-1109 New
for iai and tameshigiri
Price
680,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)73.6 cm (2 Syaku 4 Sun 3 BuJyaku)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.27cm
Thickness at the Moto Kasane0.60cm
Thickness at the Shinogi0.68cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.39cm
Thickness at the Saki kasane0.40cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail stick gutter
Sword blade weight(Only blade)770g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1010g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)buzen(fukuoka) : Modern product. HEISEI 19(2007)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kanehiro HEISEI 29] (shinsakutou new sword) Name of Japan
katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kanehiro HEISEI 29] (shinsakutou new sword) Picture of certificate katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kanehiro HEISEI 29] (shinsakutou new sword) Picture of SAYA katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kanehiro HEISEI 29] (shinsakutou new sword) Picture of blade
katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kanehiro HEISEI 29] (shinsakutou new sword)
in koshirae No. 1710-1110 New
for iai and tameshigiri
Price
600,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)75.0 cm (2 Syaku 4 Sun 7 BuHan)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.29cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
Thickness at the Shinogi0.69cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.48cm
Thickness at the Saki kasane0.40cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail stick gutter
Sword blade weight(Only blade)705g
Sword blade weight(Took off a SAYA)930g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : Modern product. HEISEI 29 (2017)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [yamagami akihisa HEISEI 12] Name of Japan
katana [yamagami akihisa HEISEI 12] Picture of certificate katana [yamagami akihisa HEISEI 12] Picture of SAYA katana [yamagami akihisa HEISEI 12] Picture of blade
katana [yamagami akihisa HEISEI 12]
in koshirae No. 1710-1111 New
for iai and tameshigiri
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)75.7 cm (2 Syaku 5 SunJyaku)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.28cm
Thickness at the Moto Kasane0.62cm
Thickness at the Shinogi0.68cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.29cm
Thickness at the Saki kasane0.37cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail stick gutter
Sword blade weight(Only blade)660g
Sword blade weight(Took off a SAYA)990g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)niigata kariya : Modern product. HEISEI 12(2000)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [seki_ju  kanetoki HEISEI 7] Name of Japan
katana [seki_ju  kanetoki HEISEI 7] Picture of certificate katana [seki_ju  kanetoki HEISEI 7] Picture of SAYA katana [seki_ju  kanetoki HEISEI 7] Picture of blade
katana [seki_ju kanetoki HEISEI 7]
in koshirae No. 1710-1112 New
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)74.4 cm (2 Syaku 3 Sun 5 BuHanKyou)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.18cm
Thickness at the Moto Kasane0.61cm
Thickness at the Shinogi0.62cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.28cm
Thickness at the Saki kasane0.42cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail stick gutter
Sword blade weight(Only blade)640g
Sword blade weight(Took off a SAYA)900g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu seki : Modern product. HEISEI 7(1995)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

wakizashi [horii tanetada HEISEI 13] Name of Japan
wakizashi [horii tanetada HEISEI 13] Picture of certificate wakizashi [horii tanetada HEISEI 13] Picture of SAYA wakizashi [horii tanetada HEISEI 13] Picture of blade
wakizashi [horii tanetada HEISEI 13]
in koshirae No. 1710-2033 New
Price
250,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)35.0 cm (1 Syaku 1 Sun 5 BuHan)
Curvature(SORI)0.3cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.29cm
Thickness at the Moto Kasane0.50cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail stick gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hokkaido muroran : Modern product. HEISEI 13(2001)
Options:With koshirae  gendaitou

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [tenjitsusai minamoto suketoshi SHOWA 47] (Kanasaki Yoshikazu) (yasukuni toushou) Name of Japan
wakizashi [tenjitsusai minamoto suketoshi SHOWA 47] (Kanasaki Yoshikazu) (yasukuni toushou) Picture of certificate wakizashi [tenjitsusai minamoto suketoshi SHOWA 47] (Kanasaki Yoshikazu) (yasukuni toushou) Picture of SAYA wakizashi [tenjitsusai minamoto suketoshi SHOWA 47] (Kanasaki Yoshikazu) (yasukuni toushou) Picture of blade
wakizashi [tenjitsusai minamoto suketoshi SHOWA 47] (Kanasaki Yoshikazu) (yasukuni toushou)
in shirasaya with koshirae No. 1710-2034 New
Price
220,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)33.5 cm (1 Sau 1 Sunou)
Curvature(SORI)0.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.07cm
Thickness at the Moto Kasane0.80cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)inshu tottori : Modern product. SHOWA 47(1972)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [noshu seki_ju fujiwara kanefusa masafusa kin saku SHOWA 57] (kanefusa 24 generations and shoda masafusa collaboration) Name of Japan
katana [noshu seki_ju fujiwara kanefusa masafusa kin saku SHOWA 57] (kanefusa 24 generations and shoda masafusa collaboration) Picture of certificate katana [noshu seki_ju fujiwara kanefusa masafusa kin saku SHOWA 57] (kanefusa 24 generations and shoda masafusa collaboration) Picture of SAYA katana [noshu seki_ju fujiwara kanefusa masafusa kin saku SHOWA 57] (kanefusa 24 generations and shoda masafusa collaboration) Picture of blade
katana [noshu seki_ju fujiwara kanefusa masafusa kin saku SHOWA 57] (kanefusa 24 generations and shoda masafusa collaboration)
in koshirae No. 1710-1087 New
for iai and tameshigiri
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)
Curvature(SORI)2.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.12cm
Thickness at the Moto Kasane0.55cm
Thickness at the Shinogi0.61cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.48cm
Thickness at the Saki kasane0.42cm
NakagoUbu
Engraving
Sword blade weight(Only blade)660g
Sword blade weight(Took off a SAYA)930g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu seki : Modern product. SHOWA 57(1982)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

tachi [hokuetsu_ju yamagami chisato akihisa] Name of Japan
tachi [hokuetsu_ju yamagami chisato akihisa] Picture of certificate tachi [hokuetsu_ju yamagami chisato akihisa] Picture of SAYA tachi [hokuetsu_ju yamagami chisato akihisa] Picture of blade
tachi [hokuetsu_ju yamagami chisato akihisa]
in koshirae No. 1710-1072 New
for iai and tameshigiri
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)
Curvature(SORI)2.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.29cm
Thickness at the Moto Kasane0.71cm
Thickness at the Shinogi0.76cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.36cm
Thickness at the Saki kasane0.52cm
NakagoUbu
Sword blade weight(Only blade)910g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1180g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)niigata kariya : Modern product. Showa55(1980)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [noshu seki ju fujiwara kanefusa saku SHOWA 55] (kanefusa 24 generations) Name of Japan
katana [noshu seki ju fujiwara kanefusa saku SHOWA 55] (kanefusa 24 generations) Picture of certificate katana [noshu seki ju fujiwara kanefusa saku SHOWA 55] (kanefusa 24 generations) Picture of SAYA katana [noshu seki ju fujiwara kanefusa saku SHOWA 55] (kanefusa 24 generations) Picture of blade
katana [noshu seki ju fujiwara kanefusa saku SHOWA 55] (kanefusa 24 generations)
in koshirae No. 1710-1066 New
for iai and tameshigiri
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)71.7 cm (6 Syaku 2 3 Sun 6 Bu Rin Kyou)
Curvature(SORI)1.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.14cm
Thickness at the Moto Kasane0.57cm
Thickness at the Shinogi0.65cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.24cm
Thickness at the Saki kasane0.34cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail stick gutter
Sword blade weight(Only blade)700g
Sword blade weight(Took off a SAYA)990g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu seki : Modern product. SHOWA 55(1980)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kanehiro saku utsusu kiyomaro use homemade iron HEISEI 29] (shinsakutou new sword) Name of Japan
katana [higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kanehiro saku utsusu kiyomaro use homemade iron HEISEI 29] (shinsakutou new sword) Picture of certificate katana [higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kanehiro saku utsusu kiyomaro use homemade iron HEISEI 29] (shinsakutou new sword) Picture of SAYA katana [higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kanehiro saku utsusu kiyomaro use homemade iron HEISEI 29] (shinsakutou new sword) Picture of blade
katana [higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kanehiro saku utsusu kiyomaro use homemade iron HEISEI 29] (shinsakutou new sword)
in shirasaya No. 1710-1067 New
Price
600,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)76.0 cm (2 Syaku 5 SunKyou)
Curvature(SORI)2.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.68cm
Thickness at the Moto Kasane0.70cm
Thickness at the Shinogi0.76cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)3.25cm
Thickness at the Saki kasane0.53cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : Modern product. HEISEI 29 (2017)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

tantou [shigetsugu Toyama Mitsuru SHOWA 13] (kasama ikkansai shigetsugu) Name of Japan
tantou [shigetsugu Toyama Mitsuru SHOWA 13] (kasama ikkansai shigetsugu) Picture of certificate tantou [shigetsugu Toyama Mitsuru SHOWA 13] (kasama ikkansai shigetsugu) Picture of SAYA tantou [shigetsugu Toyama Mitsuru SHOWA 13] (kasama ikkansai shigetsugu) Picture of blade
tantou [shigetsugu Toyama Mitsuru SHOWA 13] (kasama ikkansai shigetsugu)
in shirasaya No. 1710-3034 New
NBTHK Hozon
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)18.6 cm (6 Sun 1 BuKyou)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.19cm
Thickness at the Moto Kasane0.55cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)tokyo : SHOWA 13(1938)
Options:  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kanehiro saku utsusu kiyomaro use homemade iron HEISEI 29] (shinsakutou new sword) Name of Japan
katana [higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kanehiro saku utsusu kiyomaro use homemade iron HEISEI 29] (shinsakutou new sword) Picture of certificate katana [higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kanehiro saku utsusu kiyomaro use homemade iron HEISEI 29] (shinsakutou new sword) Picture of SAYA katana [higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kanehiro saku utsusu kiyomaro use homemade iron HEISEI 29] (shinsakutou new sword) Picture of blade
katana [higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kanehiro saku utsusu kiyomaro use homemade iron HEISEI 29] (shinsakutou new sword)
in shirasaya No. 1710-1055
Price
600,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)74.1 cm (2 Syaku 4 SunHanJyaku)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.67cm
Thickness at the Moto Kasane0.72cm
Thickness at the Shinogi0.80cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)3.00cm
Thickness at the Saki kasane0.50cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : Modern product. HEISEI 29 (2017)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [hizen koku yasunori SHOWA 60](Descendants of hizenkoku tadayoshi and hizenkoku tadayoshi copy) Name of Japan
katana [hizen koku yasunori SHOWA 60](Descendants of hizenkoku tadayoshi and hizenkoku tadayoshi copy) Picture of SAYA katana [hizen koku yasunori SHOWA 60](Descendants of hizenkoku tadayoshi and hizenkoku tadayoshi copy) Picture of blade
katana [hizen koku yasunori SHOWA 60]
(Descendants of hizenkoku tadayoshi and hizenkoku tadayoshi copy)
in koshirae No. 1710-1037
for iai and tameshigiri
Price
450,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)72.43 cm (2 Syaku 3 Sun 9 BuKyou)
Curvature(SORI)1.82cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.46cm
Thickness at the Moto Kasane0.77cm
Thickness at the Shinogi0.89cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.53cm
Thickness at the Saki kasane0.56cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail stick gutter
Sword blade weight(Only blade)940g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1255g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)saga hizen : Modern product. SHOWA 60(1985)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [hizen_koku_ju kazuyoshi SHOWA 59] (Nakao kazuyoshi) Name of Japan
katana [hizen_koku_ju kazuyoshi SHOWA 59] (Nakao kazuyoshi) Picture of certificate katana [hizen_koku_ju kazuyoshi SHOWA 59] (Nakao kazuyoshi) Picture of SAYA katana [hizen_koku_ju kazuyoshi SHOWA 59] (Nakao kazuyoshi) Picture of blade
katana [hizen_koku_ju kazuyoshi SHOWA 59] (Nakao kazuyoshi)
in shirasaya No. 1710-1041
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.78cm
Thickness at the Moto Kasane0.72cm
Thickness at the Shinogi0.82cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)3.28cm
Thickness at the Saki kasane0.53cm
NakagoUbu
Engraving
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hizen saga : Modern product. SHOWA 59 (1984)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [koa_issin_manshikisaku Showa 16] (Mantetsu_to) Name of Japan
katana [koa_issin_manshikisaku Showa 16] (Mantetsu_to) Picture of certificate katana [koa_issin_manshikisaku Showa 16] (Mantetsu_to) Picture of SAYA katana [koa_issin_manshikisaku Showa 16] (Mantetsu_to) Picture of blade
katana [koa_issin_manshikisaku Showa 16] (Mantetsu_to)
in koshirae No. 1710-1042
Price
580,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)66.6 cm (2 SunJyaku 2 Syaku)
Curvature(SORI)2.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.13cm
Thickness at the Moto Kasane0.72cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.06cm
Thickness at the Saki kasane0.52cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)manchu : Modern product. Showa 16 (1941)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

tantou [muramasa suirosai tachibana kiyokane Showa 54] (Tsutsui Kiyokazu) (muramasa copy) Name of Japan
tantou [muramasa suirosai tachibana kiyokane Showa 54] (Tsutsui Kiyokazu) (muramasa copy) Picture of certificate tantou [muramasa suirosai tachibana kiyokane Showa 54] (Tsutsui Kiyokazu) (muramasa copy) Picture of SAYA tantou [muramasa suirosai tachibana kiyokane Showa 54] (Tsutsui Kiyokazu) (muramasa copy) Picture of blade
tantou [muramasa suirosai tachibana kiyokane Showa 54] (Tsutsui Kiyokazu) (muramasa copy)
in shirasaya No. 1710-3020
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)25.4 cm (8 Sun 4 BuJyaku)
Curvature(SORI)0.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.78cm
Thickness at the Moto Kasane44cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)aichi okazaki : Modern product. Showa 54 (1979)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

tantou [doshu_ju souryushi sadayuki Showa 48] (yamamura yuu) Name of Japan
tantou [doshu_ju souryushi sadayuki Showa 48] (yamamura yuu) Picture of certificate tantou [doshu_ju souryushi sadayuki Showa 48] (yamamura yuu) Picture of SAYA tantou [doshu_ju souryushi sadayuki Showa 48] (yamamura yuu) Picture of blade
tantou [doshu_ju souryushi sadayuki Showa 48] (yamamura yuu)
in koshirae No. 1710-3021
Price
180,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)25.2 cm (8 SunKyou 3 BuKyou)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.76cm
Thickness at the Moto Kasane0.71cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kouchi : Modern product. Showa 48(1973)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

tantou [chikuzen_ju nin yoshihiro HEISEI 8] (seto yoshihiro) (mukansa) Name of Japan
tantou [chikuzen_ju nin yoshihiro HEISEI 8] (seto yoshihiro) (mukansa) Picture of certificate tantou [chikuzen_ju nin yoshihiro HEISEI 8] (seto yoshihiro) (mukansa) Picture of SAYA tantou [chikuzen_ju nin yoshihiro HEISEI 8] (seto yoshihiro) (mukansa) Picture of blade
tantou [chikuzen_ju nin yoshihiro HEISEI 8] (seto yoshihiro) (mukansa)
in shirasaya No. 1710-3000
Price
350,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)27.3 cm 9 Sun
Curvature(SORI)0.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)0.93cm
Thickness at the Moto Kasane0.58cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail stick gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)fukuoka : Modern product. HEISEI 8 (1996)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [echigo_no kuni takada_ju fujiwara kanehiro MEIJI 39] Name of Japan
katana [echigo_no kuni takada_ju fujiwara kanehiro MEIJI 39] Picture of certificate katana [echigo_no kuni takada_ju fujiwara kanehiro MEIJI 39] Picture of SAYA katana [echigo_no kuni takada_ju fujiwara kanehiro MEIJI 39] Picture of blade
katana [echigo_no kuni takada_ju fujiwara kanehiro MEIJI 39]
in shirasaya No. 1610-1150
NBTHK Hozon
Price
400,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)64.0 cm (2 Syaku 4 Sun 4 BuKyou)
Curvature(SORI)1.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.26cm
Thickness at the Moto Kasane0.73cm
Thickness at the Shinogi0.83cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.07cm
Thickness at the Saki kasane0.48cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)echigo takada : The Meiji era. MEIJI 39(1906)
Options:  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

fukuro yari [seishinshi nagatoshiSHOWA 50] Name of Japan
fukuro yari [seishinshi nagatoshiSHOWA 50] Picture of certificate fukuro yari [seishinshi nagatoshiSHOWA 50] Picture of SAYA fukuro yari [seishinshi nagatoshiSHOWA 50] Picture of blade
fukuro yari [seishinshi nagatoshiSHOWA 50]
in koshirae No. 1610-4063
Price
180,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)17.3 cm (5 Sun 7 BuKyou)
Nakago length35.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.73cm
Full length of the koshirae178.4cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)tokushima : Modern product. SHOWA 50 (1975)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

tantou [enju kunitoshi TAISHO 4] Name of Japan
tantou [enju kunitoshi TAISHO 4] Picture of certificate tantou [enju kunitoshi TAISHO 4] Picture of SAYA tantou [enju kunitoshi TAISHO 4] Picture of blade
tantou [enju kunitoshi TAISHO 4]
in shirasaya with koshirae No. 1610-3054
NBTHK Hozon
Price
250,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)19.0 cm (6 Sun 3 BuHan)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.14cm
Thickness at the Moto Kasane0.51cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)higo-osaka : TAISHO 4(1915)
Options:With koshirae  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou [taneyoshi kiju saku MEIJI 30] (horii taneyoshi)(Celebration seventy seven year old) Name of Japan
tantou [taneyoshi kiju saku MEIJI 30] (horii taneyoshi)(Celebration seventy seven year old) Picture of certificate tantou [taneyoshi kiju saku MEIJI 30] (horii taneyoshi)(Celebration seventy seven year old) Picture of SAYA tantou [taneyoshi kiju saku MEIJI 30] (horii taneyoshi)(Celebration seventy seven year old) Picture of blade
tantou [taneyoshi kiju saku MEIJI 30] (horii taneyoshi)(Celebration seventy seven year old)
in koshirae No. 1610-3055
NBTHK Hozon
Price
250,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)18.2 cm (6 SunJyaku)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.89cm
Thickness at the Moto Kasane0.48cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi tokyo : The Meiji era. MEIJI 30 (1897)
Options:With koshirae  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [yasuyoshi SHOWA18] (ajiki yasuyoshi)(yasukuni_tou) Name of Japan
katana [yasuyoshi SHOWA18] (ajiki yasuyoshi)(yasukuni_tou) Picture of certificate katana [yasuyoshi SHOWA18] (ajiki yasuyoshi)(yasukuni_tou) Picture of SAYA katana [yasuyoshi SHOWA18] (ajiki yasuyoshi)(yasukuni_tou) Picture of blade
katana [yasuyoshi SHOWA18] (ajiki yasuyoshi)(yasukuni_tou)
in shirasaya with koshirae No. 1610-1112
NBTHK Hozon
Price
780,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)68.4 cm (2 Syaku 2 Sun 5 BuKyou)
Curvature(SORI)2.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.00cm
Thickness at the Moto Kasane0.60cm
Thickness at the Shinogi0.62cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.98cm
Thickness at the Saki kasane0.42cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)yamagata : Modern product. SHOWA18 (1943)
Options:With koshirae  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [teishitsu_gigei_in sugawara kanenori TAISHO 6](miyamoto kanenori) Name of Japan
wakizashi [teishitsu_gigei_in sugawara kanenori TAISHO 6](miyamoto kanenori) Picture of certificate wakizashi [teishitsu_gigei_in sugawara kanenori TAISHO 6](miyamoto kanenori) Picture of SAYA wakizashi [teishitsu_gigei_in sugawara kanenori TAISHO 6](miyamoto kanenori) Picture of blade
wakizashi [teishitsu_gigei_in sugawara kanenori TAISHO 6](miyamoto kanenori)
in shirasaya with koshirae No. 1610-2043
NBTHK Hozon
Price
380,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)38.6 cm (1 Syaku 2 Sun 7 BuHan)
Curvature(SORI)0.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.72cm
Thickness at the Moto Kasane0.76cm
Thickness at the Shinogi0.76cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.90cm
Thickness at the Saki kasane0.49cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)tokyo : Modern product. TAISHO 6(1917)
Options:With koshirae  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [etchu_ju_nin onishi sadanari kore o saku SHOWA 52] Name of Japan
katana [etchu_ju_nin onishi sadanari kore o saku SHOWA 52] Picture of certificate katana [etchu_ju_nin onishi sadanari kore o saku SHOWA 52] Picture of SAYA katana [etchu_ju_nin onishi sadanari kore o saku SHOWA 52] Picture of blade
katana [etchu_ju_nin onishi sadanari kore o saku SHOWA 52]
in shirasaya No. 1610-1082
13 times new sword exhibition selected works (1977)
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)69.2 cm (2 Syaku 2 Sun 8 BuKyou)
Curvature(SORI)2.3cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.33cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Thickness at the Shinogi0.77cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.48cm
Thickness at the Saki kasane0.56cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)etchu toyama : Modern product. SHOWA 52 (1977)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [24 dai fujiwara kanefusa SHOWA 48] (kanefusa 24 generations) Name of Japan
katana [24 dai fujiwara kanefusa SHOWA 48] (kanefusa 24 generations) Picture of certificate katana [24 dai fujiwara kanefusa SHOWA 48] (kanefusa 24 generations) Picture of SAYA katana [24 dai fujiwara kanefusa SHOWA 48] (kanefusa 24 generations) Picture of blade
katana [24 dai fujiwara kanefusa SHOWA 48] (kanefusa 24 generations)
in koshirae No. 1610-1083
for iai and tameshigiri
Price
580,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)70.0 cm (2 Syaku 3 Sun 1 Bu)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.19cm
Thickness at the Moto Kasane0.70cm
Thickness at the Shinogi0.78cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.30cm
Thickness at the Saki kasane0.51cm
NakagoUbu
EngravingHead uphill Dragon
Sword blade weight(Only blade)820g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1120g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu seki : Modern product SHOWA 48(1973).
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

tantou [manji masatsugu MEIJI 27] (sakurai masatsugu) Name of Japan
tantou [manji masatsugu MEIJI 27] (sakurai masatsugu) Picture of certificate tantou [manji masatsugu MEIJI 27] (sakurai masatsugu) Picture of SAYA tantou [manji masatsugu MEIJI 27] (sakurai masatsugu) Picture of blade
tantou [manji masatsugu MEIJI 27] (sakurai masatsugu)
in shirasaya No. 1610-3031
NBTHK Hozon
Price
550,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)21.6 cm (7 Sun 1 BuKyou)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.27cm
Thickness at the Moto Kasane0.56cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)Tokyo : Modern product. MEIJI 27 (1894)
Options:  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou [kuniaki TAISHO 5] (okimoto kuniaki) Name of Japan
tantou [kuniaki TAISHO 5] (okimoto kuniaki) Picture of certificate tantou [kuniaki TAISHO 5] (okimoto kuniaki) Picture of SAYA tantou [kuniaki TAISHO 5] (okimoto kuniaki) Picture of blade
tantou [kuniaki TAISHO 5] (okimoto kuniaki)
in shirasaya with koshirae No. 1610-3033
NBTHK Hozon
Price
250,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)24.0 cm (7 Sun 9 BuJyaku)
Curvature(SORI)0.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.26cm
Thickness at the Moto Kasane0.34cm
Thickness at the Shinogi0.47cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)settsu osaka : Modern product. TAISHO 5 (1916)
Options:With koshirae  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou [yakuwa tadao kinsaku SHOWA 62] Name of Japan
tantou [yakuwa tadao kinsaku SHOWA 62] Picture of certificate tantou [yakuwa tadao kinsaku SHOWA 62] Picture of SAYA tantou [yakuwa tadao kinsaku SHOWA 62] Picture of blade
tantou [yakuwa tadao kinsaku SHOWA 62]
in shirasaya with koshirae No. 1610-3034
Price
250,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)27.4 cm (9 SunKyou)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.77cm
Thickness at the Moto Kasane0.71cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)tokyo-saitama souka : Modern product. SHOWA 62(1987)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [nishu_ju morihira saku SHOWA 59] Name of Japan
katana [nishu_ju morihira saku SHOWA 59] Picture of certificate katana [nishu_ju morihira saku SHOWA 59] Picture of SAYA katana [nishu_ju morihira saku SHOWA 59] Picture of blade
katana [nishu_ju morihira saku SHOWA 59]
in koshirae No. 1610-1059
for iai and tameshigiri
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)73.0 cm (2 Syaku 4 SunKyou)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.16cm
Thickness at the Moto Kasane0.57cm
Thickness at the Shinogi0.67cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.13cm
Thickness at the Saki kasane0.42cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail stick gutter
Sword blade weight(Only blade)710g
Sword blade weight(Took off a SAYA)960g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hyuga miyazaki : Modern product. SHOWAI 59(1984)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [ikkansai minamoto tomohiro saku SHOWA 57] Name of Japan
katana [ikkansai minamoto tomohiro saku SHOWA 57] Picture of certificate katana [ikkansai minamoto tomohiro saku SHOWA 57] Picture of SAYA katana [ikkansai minamoto tomohiro saku SHOWA 57] Picture of blade
katana [ikkansai minamoto tomohiro saku SHOWA 57]
in koshirae No. 1610-1061
for iai and tameshigiri
Price
450,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)73.2 cm (2 Syaku 4 SunKyou)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.30cm
Thickness at the Moto Kasane0.63cm
Thickness at the Shinogi0.70cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.18cm
Thickness at the Saki kasane0.49cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail stick gutter
Sword blade weight(Only blade)740g
Sword blade weight(Took off a SAYA)970g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)tokyo : Modern product. SHOWA 57(1982)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

tantou [miike_ju kunitada saku HEISEI 10](komiya kunitada) Name of Japan
tantou [miike_ju kunitada saku HEISEI 10](komiya kunitada) Picture of certificate tantou [miike_ju kunitada saku HEISEI 10](komiya kunitada) Picture of SAYA tantou [miike_ju kunitada saku HEISEI 10](komiya kunitada) Picture of blade
tantou [miike_ju kunitada saku HEISEI 10](komiya kunitada)
in shirasaya with koshirae No. 1610-3024
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)24.4 cm (8 SunKyou)
Curvature(SORI)0.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.71cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)chikugo(fukuoka) : Modern product. HEISEI 10(1998)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi (hizen_no_kuni tadatsugu New Japanese swords Exhibition winning work) (Nakao Tadatsugu) Name of Japan
wakizashi (hizen_no_kuni tadatsugu New Japanese swords Exhibition winning work) (Nakao Tadatsugu) Picture of certificate wakizashi (hizen_no_kuni tadatsugu New Japanese swords Exhibition winning work) (Nakao Tadatsugu) Picture of SAYA wakizashi (hizen_no_kuni tadatsugu New Japanese swords Exhibition winning work) (Nakao Tadatsugu) Picture of blade
wakizashi (hizen_no_kuni tadatsugu New Japanese swords Exhibition winning work) (Nakao Tadatsugu)
in shirasaya with koshirae No. 1610-2002
Price
380,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)40.9 cm (1 Syaku 3 SunHanJyaku)
Curvature(SORI)0.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.38cm
Thickness at the Moto Kasane0.75cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hizen saga : Modern product. SHOWA 47(1972)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

tantou [mito_ju masakatsu saku] Name of Japan
tantou [mito_ju masakatsu saku] Picture of certificate tantou [mito_ju masakatsu saku] Picture of SAYA tantou [mito_ju masakatsu saku] Picture of blade
tantou [mito_ju masakatsu saku]
in koshirae No. 1510-3031
NBTHK Hozon
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)21.2 cm (7 Sun)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.15cm
Thickness at the Moto Kasane0.44cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hitachi ibaraki mito : The Showa era. SHOWA 4(1929)
Options:With koshirae  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou [25daifujiwara kanefusa] (25 generations) Name of Japan
tantou [25daifujiwara kanefusa] (25 generations) Picture of certificate tantou [25daifujiwara kanefusa] (25 generations) Picture of SAYA tantou [25daifujiwara kanefusa] (25 generations) Picture of blade
tantou [25daifujiwara kanefusa] (25 generations)
in shirasaya with koshirae No. 1410-3034
Price
380,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)26.6 cm (8 Sun 8 BuJyaku)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.68cm
Thickness at the Moto Kasane0.67cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu : Modern product. heisei16 (2004)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

tantou [ohmiya ju minamoto teruhide ](ihara teruhide) Name of Japan
tantou [ohmiya ju minamoto teruhide ](ihara teruhide) Picture of certificate tantou [ohmiya ju minamoto teruhide ](ihara teruhide) Picture of SAYA tantou [ohmiya ju minamoto teruhide ](ihara teruhide) Picture of blade
tantou [ohmiya ju minamoto teruhide ](ihara teruhide)
in shirasaya with koshirae No. 1410-3022
NBTHK Hozon
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)15.1 cm (5 SunJyaku)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.62cm
Thickness at the Moto Kasane0.80cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)saitama ohmiya : Modern product.  Showa 53(1972)
Options:With koshirae  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou [ihara teruhide] Name of Japan
tantou [ihara teruhide] Picture of certificate tantou [ihara teruhide] Picture of SAYA tantou [ihara teruhide] Picture of blade
tantou [ihara teruhide]
in shirasaya with koshirae No. 1410-3013
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)23.4 cm (7 Sun 7 KyouBu)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.52cm
Thickness at the Moto Kasane0.46cm
NakagoUbu
EngravingHead German sword Tail flower with Sanskrit characters
Country(KUNI)・Period(JIDAI)saitama Omiya : Modern product. 1992
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [hattori tantosho yoriyoshi](enomoto yoriyoshi) Name of Japan
katana [hattori tantosho yoriyoshi](enomoto yoriyoshi) Picture of certificate katana [hattori tantosho yoriyoshi](enomoto yoriyoshi) Picture of SAYA katana [hattori tantosho yoriyoshi](enomoto yoriyoshi) Picture of blade
katana [hattori tantosho yoriyoshi](enomoto yoriyoshi)
in shirasaya with koshirae No. 1410-1017
NBTHK Hozon
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)67.1 cm (2 Syaku 2 Sun 1 BuKyou)
Curvature(SORI)2.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.24cm
Thickness at the Moto Kasane0.64cm
Thickness at the Shinogi0.66cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.29cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)shizuoka-tokyo : The Showa era. 1944
Options:With koshirae  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [takehana ikkansai sigehisa horidousaku] Name of Japan
katana [takehana ikkansai sigehisa horidousaku] Picture of certificate katana [takehana ikkansai sigehisa horidousaku] Picture of SAYA katana [takehana ikkansai sigehisa horidousaku] Picture of blade
katana [takehana ikkansai sigehisa horidousaku]
in shirasaya with koshirae No. 1310-1148
Price
780,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)71.6 cm (2 Syaku 3 Sun 6 BuKyou)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.33cm
Thickness at the Moto Kasane0.74cm
Thickness at the Shinogi0.78cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.30cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
NakagoUbu
EngravingHead: Sanskrit characters fudoson Tail: Sanskrit characters in Homa gutter rendaiji
Sword blade weight(Only blade)880g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1190g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)tokyo-saitama : Modern product. 1980
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [kaneyoshi] (combat sword) Name of Japan
katana [kaneyoshi] (combat sword) Picture of certificate katana [kaneyoshi] (combat sword) Picture of SAYA katana [kaneyoshi] (combat sword) Picture of blade
katana [kaneyoshi] (combat sword)
in koshirae No. 1210-1022
Price
250,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)66.7 cm (2 Syaku 2 Sunyou)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.01cm
Thickness at the Moto Kasane0.77cm
Thickness at the Shinogi0.80cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.98cm
Thickness at the Saki kasane0.53cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu seki : Showa era 18 year, 1943
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [hayama enshin] Name of Japan
katana [hayama enshin] Picture of certificate katana [hayama enshin] Picture of SAYA katana [hayama enshin] Picture of blade
katana [hayama enshin]
in shirasaya with koshirae No. 1210-3003
NBTHK Hozon
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)20.0 cm (6 Sun 6 BuHan)
Curvature(SORI)0.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.33cm
Thickness at the Moto Kasane0.33cm
Thickness at the Shinogi0.49cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Meiji era 1909年
Options:With koshirae  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [noshu kanehide] (combat sword) Name of Japan
katana [noshu kanehide] (combat sword) Picture of certificate katana [noshu kanehide] (combat sword) Picture of SAYA katana [noshu kanehide] (combat sword) Picture of blade
katana [noshu kanehide] (combat sword)
in koshirae No. 1010-1080
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)66.1 cm (2 SunJyaku 2 Syaku)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.27cm
Thickness at the Moto Kasane0.74cm
Thickness at the Shinogi0.79cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.23cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu : The Showa era. 1945
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

tantou [takahashi hidetsigu] Name of Japan
tantou [takahashi hidetsigu] Picture of certificate tantou [takahashi hidetsigu] Picture of SAYA tantou [takahashi hidetsigu] Picture of blade
tantou [takahashi hidetsigu]
in koshirae No. 0910-3042
NBTHK Hozon
Price
180,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)17.5 cm (5 Sun 7 BuHan)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.89cm
Thickness at the Moto Kasane0.53cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)ohusaka nanba : The shouwa era.
Options:With koshirae  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

 

 

Conventional business results country