Japanese Sword 1,000,000(JPY) or less

 

 

Extraction of Japanese Sword 1,000,000(JPY) or less

Group
Age Certificate
katana [shinkei tanemitsu GENJI 2] (Disciple of Taikei Naotane) (sinsintou jou-saku) Name of Japan
katana [shinkei tanemitsu GENJI 2] (Disciple of Taikei Naotane) (sinsintou jou-saku) Picture of certificate katana [shinkei tanemitsu GENJI 2] (Disciple of Taikei Naotane) (sinsintou jou-saku) Picture of SAYA katana [shinkei tanemitsu GENJI 2] (Disciple of Taikei Naotane) (sinsintou jou-saku) Picture of blade
katana [shinkei tanemitsu GENJI 2] (Disciple of Taikei Naotane) (sinsintou jou-saku)
in shirasaya No. 1810-1060 New
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)79.2 cm (2 Syaku 6 Sun 1 BuKyou)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.21cm
Thickness at the Moto Kasane0.74cm
Thickness at the Shinogi0.76cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.20cm
Thickness at the Saki kasane0.49cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail stick gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hitachi : The Edo era latter period. GENJI 2(1865)
Options:  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

 

katana No signature [Kazusa_no_Kuni Masanao] (Disciple of Kiyomaro) (sinsintou jou-saku) Name of Japan
katana No signature [Kazusa_no_Kuni Masanao] (Disciple of Kiyomaro) (sinsintou jou-saku) Picture of certificate katana No signature [Kazusa_no_Kuni Masanao] (Disciple of Kiyomaro) (sinsintou jou-saku) Picture of SAYA katana No signature [Kazusa_no_Kuni Masanao] (Disciple of Kiyomaro) (sinsintou jou-saku) Picture of blade
katana No signature [Kazusa_no_Kuni Masanao] (Disciple of Kiyomaro) (sinsintou jou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 1810-1061 New
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)70.4 cm (2 Syaku 3 Sun 2 Bu)
Curvature(SORI)1.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.20cm
Thickness at the Moto Kasane0.57cm
Thickness at the Shinogi0.79cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.79cm
Thickness at the Saki kasane0.49cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kazusa : The Edo era latter period. KAEI(1848-1854)
Options:  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

 

katana No signature [naminohira] Name of Japan
katana No signature [naminohira] Picture of certificate katana No signature [naminohira] Picture of SAYA katana No signature [naminohira] Picture of blade
katana No signature [naminohira]
in shirasaya with koshirae No. 1810-1062 New
NBTHK Hozon
Price
550,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)67.7 cm (2 Syaku 3 Sun 1 BuJyaku)
Curvature(SORI)2.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.81cm
Thickness at the Moto Kasane0.67cm
Thickness at the Shinogi0.76cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.89cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)satsuma : The nanbokucho era(14 century)~ The middle of Muromachi era(15 century).
Options:  kotou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [1 kawachi no_kami sukesada] Name of Japan
katana [1 kawachi no_kami sukesada] Picture of certificate katana [1 kawachi no_kami sukesada] Picture of SAYA katana [1 kawachi no_kami sukesada] Picture of blade
katana [1 kawachi no_kami sukesada]
in shirasaya with koshirae No. 1810-1063 New
NBTHK Hozon
Price
550,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)68.6 cm (2 Syaku 2 Sun 7 BuJyaku)
Curvature(SORI)1.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.95cm
Thickness at the Moto Kasane0.73cm
Thickness at the Shinogi0.78cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.99cm
Thickness at the Saki kasane0.44cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen osafune : The middle of Edo era. GENROKU(1688-1704)
Options:  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [Joyo kasama_ju minamoto masakane saku] (takano masakane) Name of Japan
katana [Joyo kasama_ju minamoto masakane saku] (takano masakane) Picture of certificate katana [Joyo kasama_ju minamoto masakane saku] (takano masakane) Picture of SAYA katana [Joyo kasama_ju minamoto masakane saku] (takano masakane) Picture of blade
katana [Joyo kasama_ju minamoto masakane saku] (takano masakane)
in shirasaya with koshirae No. 1810-1066 New
Price
850,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)77.2 cm (2 Syaku 5 SunHanJyaku)
Curvature(SORI)2.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.34cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Thickness at the Shinogi0.74cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.29cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)Modern product. hitachi ibaraki kasama : The Showa era latter period.(1954-1988)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [shinano no kuni_ju kiyohira saku SHOWA 40] (miyairi kiyohira) Name of Japan
katana [shinano no kuni_ju kiyohira saku SHOWA 40] (miyairi kiyohira) Picture of certificate katana [shinano no kuni_ju kiyohira saku SHOWA 40] (miyairi kiyohira) Picture of SAYA katana [shinano no kuni_ju kiyohira saku SHOWA 40] (miyairi kiyohira) Picture of blade
katana [shinano no kuni_ju kiyohira saku SHOWA 40] (miyairi kiyohira)
in shirasaya No. 1810-1067 New
Price
580,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)79.2 cm (2 Syaku 6 SunKyou)
Curvature(SORI)2.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.28cm
Thickness at the Moto Kasane0.67cm
Thickness at the Shinogi0.70cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.53cm
Thickness at the Saki kasane0.51cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)nagano : Modern product. SHOWA 40(1965)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kanehiro saku utsusu kiyomaro use homemade iron HEISEI 30] (shinsakutou new sword) Name of Japan
katana [higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kanehiro saku utsusu kiyomaro use homemade iron HEISEI 30] (shinsakutou new sword) Picture of certificate katana [higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kanehiro saku utsusu kiyomaro use homemade iron HEISEI 30] (shinsakutou new sword) Picture of SAYA katana [higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kanehiro saku utsusu kiyomaro use homemade iron HEISEI 30] (shinsakutou new sword) Picture of blade
katana [higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kanehiro saku utsusu kiyomaro use homemade iron HEISEI 30] (shinsakutou new sword)
in shirasaya No. 1810-1068 New
Sold
Blade length(HA-CHOU)76.0 cm (2 Syaku 5 SunBu)
Curvature(SORI)2.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.60cm
Thickness at the Moto Kasane0.73cm
Thickness at the Shinogi0.79cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)3.15cm
Thickness at the Saki kasane0.50cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : Modern product. HEISEI 30(2018)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou  kanemitsu  HEISEI 29](shinsakutou new sword) Name of Japan
katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou  kanemitsu  HEISEI 29](shinsakutou new sword) Picture of certificate katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou  kanemitsu  HEISEI 29](shinsakutou new sword) Picture of SAYA katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou  kanemitsu  HEISEI 29](shinsakutou new sword) Picture of blade
katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kanemitsu HEISEI 29]
(shinsakutou new sword)
in koshirae No. 1810-1054 New
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)74.6 cm (2 Syaku 4 Sun 6 BuKyou)
Curvature(SORI)2.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.35cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Thickness at the Shinogi0.71cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.51cm
Thickness at the Saki kasane0.45cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail stick gutter
Sword blade weight(Only blade)770g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1000g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : Modern product. HEISEI 29(2017)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [touoku iwakitaira_ju yoshida minamoto kunimitsu tsukuru kore] Name of Japan
katana [touoku iwakitaira_ju yoshida minamoto kunimitsu tsukuru kore] Picture of certificate katana [touoku iwakitaira_ju yoshida minamoto kunimitsu tsukuru kore] Picture of SAYA katana [touoku iwakitaira_ju yoshida minamoto kunimitsu tsukuru kore] Picture of blade
katana [touoku iwakitaira_ju yoshida minamoto kunimitsu tsukuru kore]
in shirasaya with koshirae No. 1810-1030
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)78.6 cm (2 Yyu 5 Sun 9 Buyou)
Curvature(SORI)0.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.18cm
Thickness at the Moto Kasane0.71cm
Thickness at the Shinogi0.77cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.11cm
Thickness at the Saki kasane0.50cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mutsu iwaki iwashiro : The Edo era latter period. 19 century. KEIO(1865-1868)
Options:  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

tantou No signature (asago-taima) Name of Japan
tantou No signature (asago-taima) Picture of certificate tantou No signature (asago-taima) Picture of SAYA tantou No signature (asago-taima) Picture of blade
tantou No signature (asago-taima)
in shirasaya with koshirae No. 1810-3002
NBTHK Hozon
Price
580,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)23.6 cm (7 Sun 8 Bu)
Curvature(SORI)0.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.17cm
Thickness at the Moto Kasane0.39cm
Thickness at the Shinogi0.46cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)echizen : The Muromachi Period initial. OHEI(1394-1428)
Options:  kotou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [musashi_no_kami kiyosada] (mino) Name of Japan
katana [musashi_no_kami kiyosada] (mino) Picture of certificate katana [musashi_no_kami kiyosada] (mino) Picture of SAYA katana [musashi_no_kami kiyosada] (mino) Picture of blade
katana [musashi_no_kami kiyosada] (mino)
in shirasaya with koshirae No. 1810-1004
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
650,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)74.8 cm (2 Skkeku 4 Sun 7 Bu)
Curvature(SORI)0.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.20cm
Thickness at the Moto Kasane0.74cm
Thickness at the Shinogi0.79cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.97cm
Thickness at the Saki kasane0.42cm
NakagoUbu
Sword blade weight(Only blade)805g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mino : The Edo era first half year. KANBUN(1661-1673)
Options:  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [sakuyo bakka_shi hosokawa masayoshi KAEI 1] (Carved seal) (chikaranosuke masayoshi) (sinsintou joujou-saku) Name of Japan
wakizashi [sakuyo bakka_shi hosokawa masayoshi KAEI 1] (Carved seal) (chikaranosuke masayoshi) (sinsintou joujou-saku) Picture of certificate wakizashi [sakuyo bakka_shi hosokawa masayoshi KAEI 1] (Carved seal) (chikaranosuke masayoshi) (sinsintou joujou-saku) Picture of SAYA wakizashi [sakuyo bakka_shi hosokawa masayoshi KAEI 1] (Carved seal) (chikaranosuke masayoshi) (sinsintou joujou-saku) Picture of blade
wakizashi [sakuyo bakka_shi hosokawa masayoshi KAEI 1] (Carved seal) (chikaranosuke masayoshi) (sinsintou joujou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 1810-2000
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
850,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)47.2 cm (1 Sau 5 Sun 5 BuHan)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.85cm
Thickness at the Moto Kasane0.58cm
Thickness at the Shinogi0.62cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.80cm
Thickness at the Saki kasane0.42cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail stick gutter to gutter index
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi : The Edo era latter period. KAEI 1(1848)
Options:  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [hayashi shigehide BUNKYU 1] (Disciple of Taikei Naotane) (ohmura hanshi) Name of Japan
katana [hayashi shigehide BUNKYU 1] (Disciple of Taikei Naotane) (ohmura hanshi) Picture of certificate katana [hayashi shigehide BUNKYU 1] (Disciple of Taikei Naotane) (ohmura hanshi) Picture of SAYA katana [hayashi shigehide BUNKYU 1] (Disciple of Taikei Naotane) (ohmura hanshi) Picture of blade
katana [hayashi shigehide BUNKYU 1] (Disciple of Taikei Naotane) (ohmura hanshi)
in shirasaya with koshirae No. 1710-1103
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
780,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)74.0cm(2 Syaku 4 Sun 4 BuJaku)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.07cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Thickness at the Shinogi0.81cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.21cm
Thickness at the Saki kasane0.49cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hizen ohmura : The Edo era latter period. BUNKYU 1(1861)
Options:  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [ozaki tenryushi fujiwara masataka KOKA 2 seyou kitae ni oite kore] Name of Japan
katana [ozaki tenryushi fujiwara masataka KOKA 2 seyou kitae ni oite kore] Picture of certificate katana [ozaki tenryushi fujiwara masataka KOKA 2 seyou kitae ni oite kore] Picture of SAYA katana [ozaki tenryushi fujiwara masataka KOKA 2 seyou kitae ni oite kore] Picture of blade
katana [ozaki tenryushi fujiwara masataka KOKA 2 seyou kitae ni oite kore]
in shirasaya with koshirae No. 1710-1082
NBTHK Hozon
Price
680,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.12cm
Thickness at the Moto Kasane0.63cm
Thickness at the Shinogi0.63cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.05cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)settsu osaka-yamashiro kyoto : The Edo era latter period. KOKA 2(1845)
Options:  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [sendai_ju fujiwara michinaga saku] (sinsintou) Name of Japan
katana [sendai_ju fujiwara michinaga saku] (sinsintou) Picture of certificate katana [sendai_ju fujiwara michinaga saku] (sinsintou) Picture of SAYA katana [sendai_ju fujiwara michinaga saku] (sinsintou) Picture of blade
katana [sendai_ju fujiwara michinaga saku] (sinsintou)
in shirasaya with koshirae No. 1710-1083
NBTHK Hozon
Price
580,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.15cm
Thickness at the Moto Kasane0.83cm
Thickness at the Shinogi0.88cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.21cm
Thickness at the Saki kasane0.60cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mutsu sendsi : The Edo era latter period. KAEI(1848-1854)
Options:  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [doshu_ju hidechika] (BUNKYU)(student of sa yukihide) Name of Japan
katana [doshu_ju hidechika] (BUNKYU)(student of sa yukihide) Picture of certificate katana [doshu_ju hidechika] (BUNKYU)(student of sa yukihide) Picture of SAYA katana [doshu_ju hidechika] (BUNKYU)(student of sa yukihide) Picture of blade
katana [doshu_ju hidechika] (BUNKYU)(student of sa yukihide)
in shirasaya with koshirae No. 1610-1061 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
780,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)74.6 cm (2 Syaku 4 Sun 6 BuHan)
Curvature(SORI)0.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.26cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
Thickness at the Shinogi0.68cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.12cm
Thickness at the Saki kasane0.52cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)tosa : The Edo era latter period. BUNKYU(1861-1864)
Options:  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [doshu_ju hidechika] (BUNKYU)(student of sa yukihide) Name of Japan
katana [doshu_ju hidechika] (BUNKYU)(student of sa yukihide) Picture of certificate katana [doshu_ju hidechika] (BUNKYU)(student of sa yukihide) Picture of SAYA katana [doshu_ju hidechika] (BUNKYU)(student of sa yukihide) Picture of blade
katana [doshu_ju hidechika] (BUNKYU)(student of sa yukihide)
in shirasaya with koshirae No. 1710-1061
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
780,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)74.6 cm (2 Syaku 4 Sun 6 BuHan)
Curvature(SORI)0.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.26cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
Thickness at the Shinogi0.68cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.12cm
Thickness at the Saki kasane0.52cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)tosa : The Edo era latter period. BUNKYU(1861-1864)
Options:  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [heki mitsuhira] (sintou joujou-saku)(wazamono) Name of Japan
wakizashi [heki mitsuhira] (sintou joujou-saku)(wazamono) Picture of certificate wakizashi [heki mitsuhira] (sintou joujou-saku)(wazamono) Picture of SAYA wakizashi [heki mitsuhira] (sintou joujou-saku)(wazamono) Picture of blade
wakizashi [heki mitsuhira] (sintou joujou-saku)(wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 1710-2020
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
750,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)57.7 cm (1 Syaku 9 SunKyou)
Curvature(SORI)0.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.22cm
Thickness at the Moto Kasane0.72cm
Thickness at the Shinogi0.74cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.25cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era first half year. JO_OH (1652-1655)
Options:  sintou  tokubetsu-hozon-paper


Hold
 

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [omi_no_kami kakagi_ju sukenao ENPO 3] (sintou joujou-saku) (wazamono) Name of Japan
wakizashi [omi_no_kami kakagi_ju sukenao ENPO 3] (sintou joujou-saku) (wazamono) Picture of certificate wakizashi [omi_no_kami kakagi_ju sukenao ENPO 3] (sintou joujou-saku) (wazamono) Picture of SAYA wakizashi [omi_no_kami kakagi_ju sukenao ENPO 3] (sintou joujou-saku) (wazamono) Picture of blade
wakizashi [omi_no_kami kakagi_ju sukenao ENPO 3] (sintou joujou-saku) (wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 1710-2010
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
980,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)51.7 cm (1 Syaku 7 SunKyou)
Curvature(SORI)0.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.22cm
Thickness at the Moto Kasane0.68cm
Thickness at the Shinogi0.71cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.27cm
Thickness at the Saki kasane0.43cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The middle of Edo era. ENPO 3(1675)
Options:  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [koa_issin_manshikisaku Showa 16] (Mantetsu_to) Name of Japan
katana [koa_issin_manshikisaku Showa 16] (Mantetsu_to) Picture of certificate katana [koa_issin_manshikisaku Showa 16] (Mantetsu_to) Picture of SAYA katana [koa_issin_manshikisaku Showa 16] (Mantetsu_to) Picture of blade
katana [koa_issin_manshikisaku Showa 16] (Mantetsu_to)
in koshirae No. 1710-1042
Price
580,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)66.6 cm (2 SunJyaku 2 Syaku)
Curvature(SORI)2.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.13cm
Thickness at the Moto Kasane0.72cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.06cm
Thickness at the Saki kasane0.52cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)manchu : Modern product. Showa 16 (1941)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [nobutaka nobuteru MEIWA 6] (owari houki_no_kami nobutaka 5th nobuteru 6th)(collaboration) Name of Japan
katana [nobutaka nobuteru MEIWA 6] (owari houki_no_kami nobutaka 5th nobuteru 6th)(collaboration) Picture of certificate katana [nobutaka nobuteru MEIWA 6] (owari houki_no_kami nobutaka 5th nobuteru 6th)(collaboration) Picture of SAYA katana [nobutaka nobuteru MEIWA 6] (owari houki_no_kami nobutaka 5th nobuteru 6th)(collaboration) Picture of blade
katana [nobutaka nobuteru MEIWA 6] (owari houki_no_kami nobutaka 5th nobuteru 6th)(collaboration)
in shirasaya with koshirae No. 1710-1012
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
850,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)71.0 cm (2 Syaku 3 Sun 4 Bu)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.20cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
Thickness at the Shinogi0.70cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.07cm
Thickness at the Saki kasane0.43cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail stick gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)owari : The Edo era latter period. MEIWA 6(1769)
Options:  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou [manji masatsugu MEIJI 27] (sakurai masatsugu) Name of Japan
tantou [manji masatsugu MEIJI 27] (sakurai masatsugu) Picture of certificate tantou [manji masatsugu MEIJI 27] (sakurai masatsugu) Picture of SAYA tantou [manji masatsugu MEIJI 27] (sakurai masatsugu) Picture of blade
tantou [manji masatsugu MEIJI 27] (sakurai masatsugu)
in shirasaya No. 1610-3031
NBTHK Hozon
Price
550,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)21.6 cm (7 Sun 1 BuKyou)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.27cm
Thickness at the Moto Kasane0.56cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)Tokyo : Modern product. MEIJI 27 (1894)
Options:  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [bishu ju hisayama suketaka] Name of Japan
katana [bishu ju hisayama suketaka] Picture of certificate katana [bishu ju hisayama suketaka] Picture of SAYA katana [bishu ju hisayama suketaka] Picture of blade
katana [bishu ju hisayama suketaka]
in shirasaya No. 1410-1105
NBTHK Hozon
Price
780,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)72.8cm(2Syaku4Sun)
Curvature(SORI)1.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.60cm
Thickness at the Moto Kasane0.68cm
Thickness at the Shinogi0.76cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.60cm
Thickness at the Saki kasane0.59cm
NakagoUbu
Engraving表 文字 裏 和歌
Sword blade weight(Only blade)1050g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen katayama : The Edo era latter period. Keio3 (1866)
Options:  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [takehana ikkansai sigehisa horidousaku] Name of Japan
katana [takehana ikkansai sigehisa horidousaku] Picture of certificate katana [takehana ikkansai sigehisa horidousaku] Picture of SAYA katana [takehana ikkansai sigehisa horidousaku] Picture of blade
katana [takehana ikkansai sigehisa horidousaku]
in shirasaya with koshirae No. 1310-1148
Price
780,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)71.6 cm (2 Syaku 3 Sun 6 BuKyou)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.33cm
Thickness at the Moto Kasane0.74cm
Thickness at the Shinogi0.78cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.30cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
NakagoUbu
EngravingHead: Sanskrit characters fudoson Tail: Sanskrit characters in Homa gutter rendaiji
Sword blade weight(Only blade)880g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1190g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)tokyo-saitama : Modern product. 1980
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

yari [higo_nokami teruhiro] (sintou joujou-saku) Name of Japan
yari [higo_nokami teruhiro] (sintou joujou-saku) Picture of certificate yari [higo_nokami teruhiro] (sintou joujou-saku) Picture of SAYA yari [higo_nokami teruhiro] (sintou joujou-saku) Picture of blade
yari [higo_nokami teruhiro] (sintou joujou-saku)
in koshirae No. 1210-4001
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
550,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)17.8cm(5Sun8BuHan )
Nakago length25.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.14cm
Thickness at the Moto Kasane0.88cm
Full length of the koshirae51.0cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)aki hiroshima : The Azuchi momoyama era. 1596
Options:  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

 

 

Conventional business results country