Japanese Sword 1,000,000(JPY) or less

 

 

Extraction of Japanese Sword 1,000,000(JPY) or less

Group
Age Certificate
katana [taira kagekazu musashi_no_kuni_ni_oite kore_o tsukuru KEIO 2] (shinrinshi kagekazu) Name of Japan
katana [taira kagekazu musashi_no_kuni_ni_oite kore_o tsukuru KEIO 2] (shinrinshi kagekazu) Picture of certificate katana [taira kagekazu musashi_no_kuni_ni_oite kore_o tsukuru KEIO 2] (shinrinshi kagekazu) Picture of SAYA katana [taira kagekazu musashi_no_kuni_ni_oite kore_o tsukuru KEIO 2] (shinrinshi kagekazu) Picture of blade
katana [taira kagekazu musashi_no_kuni_ni_oite kore_o tsukuru KEIO 2] (shinrinshi kagekazu)
in shirasaya with koshirae No. 1910-1081 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
750,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)71.3 cm (two Syaku three Sun v BuKyou)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.12cm
Thickness at the Moto Kasane0.73cm
Thickness at the Shinogi0.75cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.17cm
Thickness at the Saki kasane0.63cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi kounosu : The Edo era latter period. KEIO 2(1866)
Options:  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana (aoimon) [yasutsugu oite echizen saku kore] (echizen yasutsugu 3 generation) Name of Japan
katana (aoimon) [yasutsugu oite echizen saku kore] (echizen yasutsugu 3 generation) Picture of certificate katana (aoimon) [yasutsugu oite echizen saku kore] (echizen yasutsugu 3 generation) Picture of SAYA katana (aoimon) [yasutsugu oite echizen saku kore] (echizen yasutsugu 3 generation) Picture of blade
katana (aoimon) [yasutsugu oite echizen saku kore] (echizen yasutsugu 3 generation)
in shirasaya with koshirae No. 1910-1082 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)62.2 cm (2 Syaku Bu)
Curvature(SORI)1.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.00cm
Thickness at the Moto Kasane0.60cm
Thickness at the Shinogi0.63cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.06cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
NakagoUbu (Ward Feed)
Country(KUNI)・Period(JIDAI)echizen : The Edo era first half year. KANBUN(1661-1673)
Options:  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana [shinkei tanemitsu GENJI 1] (Disciple of Taikei Naotane) (sinsintou jou-saku) Name of Japan
katana [shinkei tanemitsu GENJI 1] (Disciple of Taikei Naotane) (sinsintou jou-saku) Picture of certificate katana [shinkei tanemitsu GENJI 1] (Disciple of Taikei Naotane) (sinsintou jou-saku) Picture of SAYA katana [shinkei tanemitsu GENJI 1] (Disciple of Taikei Naotane) (sinsintou jou-saku) Picture of blade
katana [shinkei tanemitsu GENJI 1] (Disciple of Taikei Naotane) (sinsintou jou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 1910-1083 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
950,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)75.4 cm (two Syaku four Sun eight BuHan)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.23cm
Thickness at the Moto Kasane0.75cm
Thickness at the Shinogi0.78cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.16cm
Thickness at the Saki kasane0.55cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hitachi : The Edo era latter period. GENJI 1(1864)
Options:  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper


Hold
 

Detail >>

[Order...]

 

katana [izumi_no_kami kaneshige] (sintou joujou-saku) (wazamono) Name of Japan
katana [izumi_no_kami kaneshige] (sintou joujou-saku) (wazamono) Picture of certificate katana [izumi_no_kami kaneshige] (sintou joujou-saku) (wazamono) Picture of SAYA katana [izumi_no_kami kaneshige] (sintou joujou-saku) (wazamono) Picture of blade
katana [izumi_no_kami kaneshige] (sintou joujou-saku) (wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 1910-1084 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
800,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)62.6 cm (2 Syaku BuKyou)
Curvature(SORI)0.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.97cm
Thickness at the Moto Kasane0.63cm
Thickness at the Shinogi0.65cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.01cm
Thickness at the Saki kasane0.40cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era first half year. SHOHO(1644-1648)
Options:  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanemitsu HEISEI 31] (shinsakutou new sword) Name of Japan
katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanemitsu HEISEI 31] (shinsakutou new sword) Picture of certificate katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanemitsu HEISEI 31] (shinsakutou new sword) Picture of SAYA katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanemitsu HEISEI 31] (shinsakutou new sword) Picture of blade
katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanemitsu HEISEI 31] (shinsakutou new sword)
in koshirae No. 1910-1100 New
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)72.5 cm (two Syaku SunJyaku)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.30cm
Thickness at the Moto Kasane0.75cm
Thickness at the Shinogi0.76cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.40cm
Thickness at the Saki kasane0.49cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)810g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1080g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : Modern product. HEISEI 31(2019)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [rikuchu_no_kuni miyako_ju kazuyosi hori dousaku HEISEI 22] (tsuji_kazuhiro) Name of Japan
katana [rikuchu_no_kuni miyako_ju kazuyosi hori dousaku HEISEI 22] (tsuji_kazuhiro) Picture of certificate katana [rikuchu_no_kuni miyako_ju kazuyosi hori dousaku HEISEI 22] (tsuji_kazuhiro) Picture of SAYA katana [rikuchu_no_kuni miyako_ju kazuyosi hori dousaku HEISEI 22] (tsuji_kazuhiro) Picture of blade
katana [rikuchu_no_kuni miyako_ju kazuyosi hori dousaku HEISEI 22] (tsuji_kazuhiro)
in koshirae No. 1920-1102 New
Price
580,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)85.9 cm (two Syaku eight Sun three BuHanJyaku)
Curvature(SORI)2.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)4.11cm
Thickness at the Moto Kasane0.81cm
Thickness at the Shinogi0.84cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.85cm
Thickness at the Saki kasane0.48cm
NakagoUbu
EngravingHead Bar to the gutter
Sword blade weight(Only blade)1400g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1810g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)iwate : Modern product. HEISEI 22(2010)
Options:  gendaitou  no-appraisal


Hold
 

Detail >>

[Order...]

 

katana [omi koku yoshitane] (Another name of horii taneyoshi) Name of Japan
katana [omi koku yoshitane] (Another name of horii taneyoshi) Picture of certificate katana [omi koku yoshitane] (Another name of horii taneyoshi) Picture of SAYA katana [omi koku yoshitane] (Another name of horii taneyoshi) Picture of blade
katana [omi koku yoshitane] (Another name of horii taneyoshi)
in shirasaya with koshirae No. 1910-1086 New
NBTHK Hozon
Price
580,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)71.0 cm (two Syaku three Sun four BuHan)
Curvature(SORI)1.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.00cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
Thickness at the Shinogi0.72cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.01cm
Thickness at the Saki kasane0.42cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)oumi-tokyo : The Edo era latter period. KAEI(1848-1854)
Options:  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

sankozuka_no_ken [minamoto kunitsugu saku dotanuki represent HEISEI 30] (tanaka kunitsugu) (shinsakutou new sword) Name of Japan
sankozuka_no_ken [minamoto kunitsugu saku dotanuki represent HEISEI 30] (tanaka kunitsugu) (shinsakutou new sword) Picture of certificate sankozuka_no_ken [minamoto kunitsugu saku dotanuki represent HEISEI 30] (tanaka kunitsugu) (shinsakutou new sword) Picture of SAYA sankozuka_no_ken [minamoto kunitsugu saku dotanuki represent HEISEI 30] (tanaka kunitsugu) (shinsakutou new sword) Picture of blade
sankozuka_no_ken [minamoto kunitsugu saku dotanuki represent HEISEI 30] (tanaka kunitsugu) (shinsakutou new sword)
in koshirae No. 1910-1088 New
Sold
Blade length(HA-CHOU)62.5 cm (two Syaku 〇 Sun six BuKyou)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.63cm
Thickness at the Shinogi0.75cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)tokushima : Modern product. HEISEI 30(2018)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

tachi [rikuchu_no_kuni miyako_ju kazuyosi hori dousaku HEISEI 15] (tsuji_kazuhiro) Name of Japan
tachi [rikuchu_no_kuni miyako_ju kazuyosi hori dousaku HEISEI 15] (tsuji_kazuhiro) Picture of certificate tachi [rikuchu_no_kuni miyako_ju kazuyosi hori dousaku HEISEI 15] (tsuji_kazuhiro) Picture of SAYA tachi [rikuchu_no_kuni miyako_ju kazuyosi hori dousaku HEISEI 15] (tsuji_kazuhiro) Picture of blade
tachi [rikuchu_no_kuni miyako_ju kazuyosi hori dousaku HEISEI 15] (tsuji_kazuhiro)
in koshirae No. 1910-1089 New
Sold
Blade length(HA-CHOU)76.7 cm (two Syaku v Sun three BuKyou)
Curvature(SORI)2.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.36cm
Thickness at the Moto Kasane0.72cm
Thickness at the Shinogi0.89cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.46cm
Thickness at the Saki kasane0.50cm
NakagoUbu
EngravingKurikara to the Tokko Sword in the Head bar gutter to the BRAHP Tail bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)1030g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1340g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)iwate : Modern product. HEISEI 15(2003)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [kazusa_no_suke fujiwara kaneshige] (sintou jou-saku) (wazamono) Name of Japan
katana [kazusa_no_suke fujiwara kaneshige] (sintou jou-saku) (wazamono) Picture of certificate katana [kazusa_no_suke fujiwara kaneshige] (sintou jou-saku) (wazamono) Picture of SAYA katana [kazusa_no_suke fujiwara kaneshige] (sintou jou-saku) (wazamono) Picture of blade
katana [kazusa_no_suke fujiwara kaneshige] (sintou jou-saku) (wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 1910-1051
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
750,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)63.0 cm (2 Syaku 08 Bu)
Curvature(SORI)1.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.01cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
Thickness at the Shinogi0.66cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.03cm
Thickness at the Saki kasane0.44cm
NakagoSuriage
EngravingHeadTail stick gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era first half year. KANBUN(1661~1673)
Options:  sintou

Detail >>

[Order...]

 

katana [higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro saku utsusu kiyomaro use homemade iron HEISEI 30] (shinsakutou new sword) Name of Japan
katana [higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro saku utsusu kiyomaro use homemade iron HEISEI 30] (shinsakutou new sword) Picture of certificate katana [higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro saku utsusu kiyomaro use homemade iron HEISEI 30] (shinsakutou new sword) Picture of SAYA katana [higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro saku utsusu kiyomaro use homemade iron HEISEI 30] (shinsakutou new sword) Picture of blade
katana [higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro saku utsusu kiyomaro use homemade iron HEISEI 30] (shinsakutou new sword)
in shirasaya No. 1910-1062
Price
620,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)71.6 cm (2 Syaku 3 Sun 6 Bu 3 Rin Jyaku)
Curvature(SORI)1.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.70cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Thickness at the Shinogi0.80cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)3.15cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : Modern product. HEISEI 30(2018)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [kawachi_no_kami fujiwara kunisuke] (1 generation) (sintou jou-saku) (wazamono) [Sword cane] (zatoichi stick) Name of Japan
katana [kawachi_no_kami fujiwara kunisuke] (1 generation) (sintou jou-saku) (wazamono) [Sword cane] (zatoichi stick) Picture of certificate katana [kawachi_no_kami fujiwara kunisuke] (1 generation) (sintou jou-saku) (wazamono) [Sword cane] (zatoichi stick) Picture of SAYA katana [kawachi_no_kami fujiwara kunisuke] (1 generation) (sintou jou-saku) (wazamono) [Sword cane] (zatoichi stick) Picture of blade
katana [kawachi_no_kami fujiwara kunisuke] (1 generation) (sintou jou-saku) (wazamono) [Sword cane] (zatoichi stick)
in shirasaya with koshirae No. 1910-1032
NBTHK Hozon
Price
550,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)74.7 cm (2 Syaku 4 Sun 6 Bu)
Curvature(SORI)0.3cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.89cm
Thickness at the Moto Kasane0.61cm
Thickness at the Shinogi0.66cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.80cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)settsu osaka : The Edo era first half year. KAN_EI(1624-1644)
Options:  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi (kiku mon) [taishin hokkyo minamoto_no mitsuhira] (hioki mitsuhira)(sintou joujou-saku) (yoki wazamono) Name of Japan
wakizashi (kiku mon) [taishin hokkyo minamoto_no mitsuhira] (hioki mitsuhira)(sintou joujou-saku) (yoki wazamono) Picture of certificate wakizashi (kiku mon) [taishin hokkyo minamoto_no mitsuhira] (hioki mitsuhira)(sintou joujou-saku) (yoki wazamono) Picture of SAYA wakizashi (kiku mon) [taishin hokkyo minamoto_no mitsuhira] (hioki mitsuhira)(sintou joujou-saku) (yoki wazamono) Picture of blade
wakizashi (kiku mon) [taishin hokkyo minamoto_no mitsuhira] (hioki mitsuhira)(sintou joujou-saku) (yoki wazamono)
in shirasaya No. 1910-2001
NBTHK Tokubetsu Hozon
Mr,Satou Kanzan wrote the Sayagaki
Saitama prefecture juuhou touken certificate
Price
680,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)52.8 cm (1 Syaku 7 Sun 3 BuHan)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.23cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Thickness at the Shinogi0.70cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.22cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail stick gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era first half year. KANBUN(1661-1673)
Options:  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [hizen hirado_ju nakayama suketsugu KEIO 4] Name of Japan
katana [hizen hirado_ju nakayama suketsugu KEIO 4] Picture of certificate katana [hizen hirado_ju nakayama suketsugu KEIO 4] Picture of SAYA katana [hizen hirado_ju nakayama suketsugu KEIO 4] Picture of blade
katana [hizen hirado_ju nakayama suketsugu KEIO 4]
in shirasaya with koshirae No. 1810-1132
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
680,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)75.2 cm (2 Syaku 4 Sun 8 BuJyaku)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.12cm
Thickness at the Moto Kasane0.67cm
Thickness at the Shinogi0.71cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.86cm
Thickness at the Saki kasane0.37cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hizen hirado : The Edo era latter period. KEIO 4(1868)
Options:  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [bishu osafune sukesada EISHO 8] (with tachi koshirae) Name of Japan
wakizashi [bishu osafune sukesada EISHO 8] (with tachi koshirae) Picture of certificate wakizashi [bishu osafune sukesada EISHO 8] (with tachi koshirae) Picture of SAYA wakizashi [bishu osafune sukesada EISHO 8] (with tachi koshirae) Picture of blade
wakizashi [bishu osafune sukesada EISHO 8] (with tachi koshirae)
in shirasaya with koshirae No. 1810-2051
NBTHK Hozon NBTHK Hozon (KOSHIRAE)
Price
850,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)57.2 cm (1 Syaku 8 Sun 8 BuHan)
Curvature(SORI)2.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.88cm
Thickness at the Moto Kasane0.56cm
Thickness at the Shinogi0.58cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.91cm
Thickness at the Saki kasane0.37cm
NakagoUbu
Gold satin round to Kikyo and swallowtail Crest lacquer scabbard Uesugi Kenshin
Kikyo, scabbards and swallowtail Crest from Arabesque figure unsigned
Total hardware Kikyo and swallowtail Crest from Arabesque figure unsigned
Kosirae crawling dragon figure
Traditional Japanese gold box ringtones 薄金 Brown yarn sword volume delivery volume same pattern
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen osafune : The Muromachi era latter period. EISHO 8(1511)
Options:  kotou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [masanobu GENJI 1] (tosa) (takeyoriwake yasuki_ju masanobu) Name of Japan
katana [masanobu GENJI 1] (tosa) (takeyoriwake yasuki_ju masanobu) Picture of certificate katana [masanobu GENJI 1] (tosa) (takeyoriwake yasuki_ju masanobu) Picture of SAYA katana [masanobu GENJI 1] (tosa) (takeyoriwake yasuki_ju masanobu) Picture of blade
katana [masanobu GENJI 1] (tosa) (takeyoriwake yasuki_ju masanobu)
in shirasaya with koshirae No. 1810-1102
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
750,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)80.3 cm (2 Syaku 6 Sun 5 Bu)
Curvature(SORI)1.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.62cm
Thickness at the Moto Kasane0.84cm
Thickness at the Shinogi0.86cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.58cm
Thickness at the Saki kasane0.60cm
NakagoUbu
Sword blade weight(Only blade)1345g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)tosa : The Edo era latter period. GENJI 1(1864)
Options:  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [izumo_no_kami fujiwara sadashige] Name of Japan
katana [izumo_no_kami fujiwara sadashige] Picture of certificate katana [izumo_no_kami fujiwara sadashige] Picture of SAYA katana [izumo_no_kami fujiwara sadashige] Picture of blade
katana [izumo_no_kami fujiwara sadashige]
in koshirae No. 1810-1111
NBTHK Hozon
Price
580,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)60.3 cm (2 SyakuJyaku)
Curvature(SORI)0.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.17cm
Thickness at the Moto Kasane0.49cm
Thickness at the Shinogi0.53cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.35cm
Thickness at the Saki kasane0.33cm
NakagoUbu
EngravingHead (there are traces and Sanskrit characters seem) Tail kurikara
Country(KUNI)・Period(JIDAI)echizen : The Edo era first half year. GENNA (1615-1624)
Options:  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [hizen no kuni_ju omi daijo fujiwara tadahiro] (sintou joujou-saku) (wazamono) Name of Japan
wakizashi [hizen no kuni_ju omi daijo fujiwara tadahiro] (sintou joujou-saku) (wazamono) Picture of certificate wakizashi [hizen no kuni_ju omi daijo fujiwara tadahiro] (sintou joujou-saku) (wazamono) Picture of SAYA wakizashi [hizen no kuni_ju omi daijo fujiwara tadahiro] (sintou joujou-saku) (wazamono) Picture of blade
wakizashi [hizen no kuni_ju omi daijo fujiwara tadahiro] (sintou joujou-saku) (wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 1810-2031
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
580,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)45.6 cm (1 Syaku 5 SunKyou)
Curvature(SORI)1.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.67cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Thickness at the Shinogi0.61cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.93cm
Thickness at the Saki kasane0.41cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hizen : The Edo era first half year. KEIAN(1648-1652)
Options:  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [hizen_koku_ju kazuyoshi saku hori sadamitsu saku HEISEI 1] (hori kouno sadamitsu) Name of Japan
katana [hizen_koku_ju kazuyoshi saku hori sadamitsu saku HEISEI 1] (hori kouno sadamitsu) Picture of certificate katana [hizen_koku_ju kazuyoshi saku hori sadamitsu saku HEISEI 1] (hori kouno sadamitsu) Picture of SAYA katana [hizen_koku_ju kazuyoshi saku hori sadamitsu saku HEISEI 1] (hori kouno sadamitsu) Picture of blade
katana [hizen_koku_ju kazuyoshi saku hori sadamitsu saku HEISEI 1] (hori kouno sadamitsu)
in shirasaya No. 1810-1090
Price
550,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)73.2 cm (2 Syaku 4 Sun 1 BuHanKyou)
Curvature(SORI)1.3cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.47cm
Thickness at the Moto Kasane0.77cm
Thickness at the Shinogi0.85cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.58cm
Thickness at the Saki kasane0.52cm
NakagoUbu
EngravingHead rod gutter to nail to Homa gutter Tail Rod trough the water sword to kurikara
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hizen saga : Modern product. HEISEI 1(1989)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [doshu_ju hidechika] (BUNKYU)(student of sa yukihide) Name of Japan
katana [doshu_ju hidechika] (BUNKYU)(student of sa yukihide) Picture of certificate katana [doshu_ju hidechika] (BUNKYU)(student of sa yukihide) Picture of SAYA katana [doshu_ju hidechika] (BUNKYU)(student of sa yukihide) Picture of blade
katana [doshu_ju hidechika] (BUNKYU)(student of sa yukihide)
in shirasaya with koshirae No. 1610-1061 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
780,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)74.6 cm (2 Syaku 4 Sun 6 BuHan)
Curvature(SORI)0.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.26cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
Thickness at the Shinogi0.68cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.12cm
Thickness at the Saki kasane0.52cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)tosa : The Edo era latter period. BUNKYU(1861-1864)
Options:  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

yari [higo_nokami teruhiro] (sintou joujou-saku) Name of Japan
yari [higo_nokami teruhiro] (sintou joujou-saku) Picture of certificate yari [higo_nokami teruhiro] (sintou joujou-saku) Picture of SAYA yari [higo_nokami teruhiro] (sintou joujou-saku) Picture of blade
yari [higo_nokami teruhiro] (sintou joujou-saku)
in koshirae No. 1210-4001
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
550,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)17.8cm(5Sun8BuHan )
Nakago length25.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.14cm
Thickness at the Moto Kasane0.88cm
Full length of the koshirae51.0cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)aki hiroshima : The Azuchi momoyama era. 1596
Options:  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

 

 

Conventional business results country