Japanese Sword 1,000,000(JPY) or less

 

 

Extraction of Japanese Sword 1,000,000(JPY) or less

Group
Age Certificate
katana [yokoyama kozuke_daijo fujiwara sukesada bizen osafune junin] (sintou jou-saku) Name of Japan
katana [yokoyama kozuke_daijo fujiwara sukesada bizen osafune junin] (sintou jou-saku) Picture of certificate katana [yokoyama kozuke_daijo fujiwara sukesada bizen osafune junin] (sintou jou-saku) Picture of SAYA katana [yokoyama kozuke_daijo fujiwara sukesada bizen osafune junin] (sintou jou-saku) Picture of blade
katana [yokoyama kozuke_daijo fujiwara sukesada bizen osafune junin] (sintou jou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 1710-1080 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.20cm
Thickness at the Moto Kasane0.76cm
Thickness at the Shinogi0.78cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.17cm
Thickness at the Saki kasane0.44cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen osafune : The Edo era first half year. KANBUN(1661~1673)
Options:  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana [kasyu kanazawa_ju tsujimura shi] (Cut below) (shirouemon kanewaka) (kanewaka 3 generations)(sintou jou-saku) Name of Japan
katana [kasyu kanazawa_ju tsujimura shi] (Cut below) (shirouemon kanewaka) (kanewaka 3 generations)(sintou jou-saku) Picture of certificate katana [kasyu kanazawa_ju tsujimura shi] (Cut below) (shirouemon kanewaka) (kanewaka 3 generations)(sintou jou-saku) Picture of SAYA katana [kasyu kanazawa_ju tsujimura shi] (Cut below) (shirouemon kanewaka) (kanewaka 3 generations)(sintou jou-saku) Picture of blade
katana [kasyu kanazawa_ju tsujimura shi] (Cut below) (shirouemon kanewaka) (kanewaka 3 generations)(sintou jou-saku)
in koshirae No. 1710-1081 New
NBTHK Hozon
Price
650,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)
Curvature(SORI)1.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.85cm
Thickness at the Moto Kasane0.54cm
Thickness at the Shinogi0.60cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.04cm
Thickness at the Saki kasane0.42cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kaga kanazawa : The Edo era first half year. ENPO(1673-1681)
Options:  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [ozaki tenryushi fujiwara masataka KOKA 2 seyou kitae ni oite kore] Name of Japan
katana [ozaki tenryushi fujiwara masataka KOKA 2 seyou kitae ni oite kore] Picture of certificate katana [ozaki tenryushi fujiwara masataka KOKA 2 seyou kitae ni oite kore] Picture of SAYA katana [ozaki tenryushi fujiwara masataka KOKA 2 seyou kitae ni oite kore] Picture of blade
katana [ozaki tenryushi fujiwara masataka KOKA 2 seyou kitae ni oite kore]
in shirasaya with koshirae No. 1710-1082 New
NBTHK Hozon
Price
680,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.12cm
Thickness at the Moto Kasane0.63cm
Thickness at the Shinogi0.63cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.05cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)settsu osaka-yamashiro kyoto : The Edo era latter period. KOKA 2(1845)
Options:  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [sendai_ju fujiwara michinaga saku] (sinsintou) Name of Japan
katana [sendai_ju fujiwara michinaga saku] (sinsintou) Picture of certificate katana [sendai_ju fujiwara michinaga saku] (sinsintou) Picture of SAYA katana [sendai_ju fujiwara michinaga saku] (sinsintou) Picture of blade
katana [sendai_ju fujiwara michinaga saku] (sinsintou)
in shirasaya with koshirae No. 1710-1083 New
NBTHK Hozon
Price
580,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.15cm
Thickness at the Moto Kasane0.83cm
Thickness at the Shinogi0.88cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.21cm
Thickness at the Saki kasane0.60cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mutsu sendsi : The Edo era latter period. KAEI(1848-1854)
Options:  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [koretoshi] (The first signature of chounsai tsunatoshi 2 generations) (sinsintou jou-saku) Name of Japan
katana [koretoshi] (The first signature of chounsai tsunatoshi 2 generations) (sinsintou jou-saku) Picture of certificate katana [koretoshi] (The first signature of chounsai tsunatoshi 2 generations) (sinsintou jou-saku) Picture of SAYA katana [koretoshi] (The first signature of chounsai tsunatoshi 2 generations) (sinsintou jou-saku) Picture of blade
katana [koretoshi] (The first signature of chounsai tsunatoshi 2 generations) (sinsintou jou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 1710-1084 New
NBTHK Hozon NBTHK Tokubetsu Hozon (KOSHIRAE)
Price
650,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.07cm
Thickness at the Moto Kasane0.73cm
Thickness at the Shinogi0.77cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.46cm
Thickness at the Saki kasane0.60cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era latter period. ANSEI(1854-1860)
Options:  sinsintou  other-appraisal  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [bi ENTOKU] (osafune tadamitsu) Name of Japan
katana [bi ENTOKU] (osafune tadamitsu) Picture of certificate katana [bi ENTOKU] (osafune tadamitsu) Picture of SAYA katana [bi ENTOKU] (osafune tadamitsu) Picture of blade
katana [bi ENTOKU] (osafune tadamitsu)
in koshirae No. 1710-1086 New
NBTHK Hozon
Price
550,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.85cm
Thickness at the Moto Kasane0.73cm
Thickness at the Shinogi0.77cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.62cm
Thickness at the Saki kasane0.36cm
NakagoUbu
Engraving
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizenkoku osafune : The Muromachi era latter period. ENTOKU (1489-1492)
Options:  kotou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana (aoimon) [yasutsugu kore echizen_ni_oite saku] (yasutsugu echizen 3 generations) Name of Japan
katana (aoimon) [yasutsugu kore echizen_ni_oite saku] (yasutsugu echizen 3 generations) Picture of certificate katana (aoimon) [yasutsugu kore echizen_ni_oite saku] (yasutsugu echizen 3 generations) Picture of SAYA katana (aoimon) [yasutsugu kore echizen_ni_oite saku] (yasutsugu echizen 3 generations) Picture of blade
katana (aoimon) [yasutsugu kore echizen_ni_oite saku] (yasutsugu echizen 3 generations)
in shirasaya with koshirae No. 1710-1070 New
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)
Curvature(SORI)0.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.22cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
Thickness at the Shinogi0.66cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.02cm
Thickness at the Saki kasane0.41cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)echizen : The Edo era first half year. KANBUN (1661-1673)
Options:  sintou  hozon-paper

Detail >>

 

katana [doshu_ju hidechika] (BUNKYU)(student of sa yukihide) Name of Japan
katana [doshu_ju hidechika] (BUNKYU)(student of sa yukihide) Picture of certificate katana [doshu_ju hidechika] (BUNKYU)(student of sa yukihide) Picture of SAYA katana [doshu_ju hidechika] (BUNKYU)(student of sa yukihide) Picture of blade
katana [doshu_ju hidechika] (BUNKYU)(student of sa yukihide)
in shirasaya with koshirae No. 1610-1061 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
780,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)74.6 cm (2 Syaku 4 Sun 6 BuHan)
Curvature(SORI)0.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.26cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
Thickness at the Shinogi0.68cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.12cm
Thickness at the Saki kasane0.52cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)tosa : The Edo era latter period. BUNKYU(1861-1864)
Options:  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [doshu_ju hidechika] (BUNKYU)(student of sa yukihide) Name of Japan
katana [doshu_ju hidechika] (BUNKYU)(student of sa yukihide) Picture of certificate katana [doshu_ju hidechika] (BUNKYU)(student of sa yukihide) Picture of SAYA katana [doshu_ju hidechika] (BUNKYU)(student of sa yukihide) Picture of blade
katana [doshu_ju hidechika] (BUNKYU)(student of sa yukihide)
in shirasaya with koshirae No. 1710-1061 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
780,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)74.6 cm (2 Syaku 4 Sun 6 BuHan)
Curvature(SORI)0.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.26cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
Thickness at the Shinogi0.68cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.12cm
Thickness at the Saki kasane0.52cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)tosa : The Edo era latter period. BUNKYU(1861-1864)
Options:  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [banshu tegarayama_no_fumoto fujiwara ujishige HOREKI 12] (2 generations) (sinsintou jou-saku) Name of Japan
katana [banshu tegarayama_no_fumoto fujiwara ujishige HOREKI 12] (2 generations) (sinsintou jou-saku) Picture of certificate katana [banshu tegarayama_no_fumoto fujiwara ujishige HOREKI 12] (2 generations) (sinsintou jou-saku) Picture of SAYA katana [banshu tegarayama_no_fumoto fujiwara ujishige HOREKI 12] (2 generations) (sinsintou jou-saku) Picture of blade
katana [banshu tegarayama_no_fumoto fujiwara ujishige HOREKI 12] (2 generations) (sinsintou jou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 1710-1062 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
650,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)66.0 cm (2 Syaku 1 Sun 8 Bu)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.72cm
Thickness at the Moto Kasane0.64cm
Thickness at the Shinogi0.69cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.80cm
Thickness at the Saki kasane0.42cm
NakagoSuriage
EngravingSanskrit character Tail Homa gutter to head great sword
Country(KUNI)・Period(JIDAI)harima : The middle of Edo era. HOREKI 12(1762)
Options:  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kanemitsu HEISEI 28] (shinsakutou new sword) Name of Japan
katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kanemitsu HEISEI 28] (shinsakutou new sword) Picture of certificate katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kanemitsu HEISEI 28] (shinsakutou new sword) Picture of SAYA katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kanemitsu HEISEI 28] (shinsakutou new sword) Picture of blade
katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kanemitsu HEISEI 28] (shinsakutou new sword)
in koshirae No. 1710-1065 New
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)74.4 cm (2 Syaku 4 Sun 5 HanKyou)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.34cm
Thickness at the Moto Kasane0.64cm
Thickness at the Shinogi0.67cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.67cm
Thickness at the Saki kasane0.45cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail stick gutter
Sword blade weight(Only blade)725g
Sword blade weight(Took off a SAYA)990g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto : Modern product. HEISEI 28 (2016)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kanehiro saku utsusu kiyomaro use homemade iron HEISEI 29] (shinsakutou new sword) Name of Japan
katana [higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kanehiro saku utsusu kiyomaro use homemade iron HEISEI 29] (shinsakutou new sword) Picture of certificate katana [higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kanehiro saku utsusu kiyomaro use homemade iron HEISEI 29] (shinsakutou new sword) Picture of SAYA katana [higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kanehiro saku utsusu kiyomaro use homemade iron HEISEI 29] (shinsakutou new sword) Picture of blade
katana [higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kanehiro saku utsusu kiyomaro use homemade iron HEISEI 29] (shinsakutou new sword)
in shirasaya No. 1710-1067 New
Price
600,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)76.0 cm (2 Syaku 5 SunKyou)
Curvature(SORI)2.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.68cm
Thickness at the Moto Kasane0.70cm
Thickness at the Shinogi0.76cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)3.25cm
Thickness at the Saki kasane0.53cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : Modern product. HEISEI 29 (2017)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [heki mitsuhira] (sintou joujou-saku)(wazamono) Name of Japan
wakizashi [heki mitsuhira] (sintou joujou-saku)(wazamono) Picture of certificate wakizashi [heki mitsuhira] (sintou joujou-saku)(wazamono) Picture of SAYA wakizashi [heki mitsuhira] (sintou joujou-saku)(wazamono) Picture of blade
wakizashi [heki mitsuhira] (sintou joujou-saku)(wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 1710-2020 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
750,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)57.7 cm (1 Syaku 9 SunKyou)
Curvature(SORI)0.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.22cm
Thickness at the Moto Kasane0.72cm
Thickness at the Shinogi0.74cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.25cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era first half year. JO_OH (1652-1655)
Options:  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [izuminokam kanesada MEIJI 2] (11 generations izuminokam kanesada) (sinsintou jou-saku) Name of Japan
katana [izuminokam kanesada MEIJI 2] (11 generations izuminokam kanesada) (sinsintou jou-saku) Picture of certificate katana [izuminokam kanesada MEIJI 2] (11 generations izuminokam kanesada) (sinsintou jou-saku) Picture of SAYA katana [izuminokam kanesada MEIJI 2] (11 generations izuminokam kanesada) (sinsintou jou-saku) Picture of blade
katana [izuminokam kanesada MEIJI 2] (11 generations izuminokam kanesada) (sinsintou jou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 1710-3031 New
NBTHK Hozon
Price
580,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)22.7 cm (7 Sun 5 BuKyou)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.29cm
Thickness at the Moto Kasane0.57cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail 2 muscle gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)iwashiro aizu : MEIJI 2 (1869)
Options:  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

oomiyari [kyushu go doutanuki tsugiemon_no_jo] Name of Japan
oomiyari [kyushu go doutanuki tsugiemon_no_jo] Picture of certificate oomiyari [kyushu go doutanuki tsugiemon_no_jo] Picture of SAYA oomiyari [kyushu go doutanuki tsugiemon_no_jo] Picture of blade
oomiyari [kyushu go doutanuki tsugiemon_no_jo]
in koshirae No. 1710-4012 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
750,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)74.6 cm (2 Syaku 4 Sun 6 Bu)
Nakago length83.3cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.35cm
Full length of the koshirae337cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)higo kikuchi : The Azuchi momoyama era. KEICHO(1596-1603)
Options:  kotou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kanehiro saku utsusu kiyomaro use homemade iron HEISEI 29] (shinsakutou new sword) Name of Japan
katana [higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kanehiro saku utsusu kiyomaro use homemade iron HEISEI 29] (shinsakutou new sword) Picture of certificate katana [higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kanehiro saku utsusu kiyomaro use homemade iron HEISEI 29] (shinsakutou new sword) Picture of SAYA katana [higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kanehiro saku utsusu kiyomaro use homemade iron HEISEI 29] (shinsakutou new sword) Picture of blade
katana [higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kanehiro saku utsusu kiyomaro use homemade iron HEISEI 29] (shinsakutou new sword)
in shirasaya No. 1710-1055
Price
600,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)74.1 cm (2 Syaku 4 SunHanJyaku)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.67cm
Thickness at the Moto Kasane0.72cm
Thickness at the Shinogi0.80cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)3.00cm
Thickness at the Saki kasane0.50cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : Modern product. HEISEI 29 (2017)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [omi_no_kami kakagi_ju sukenao ENPO 3] (sintou joujou-saku) (wazamono) Name of Japan
wakizashi [omi_no_kami kakagi_ju sukenao ENPO 3] (sintou joujou-saku) (wazamono) Picture of certificate wakizashi [omi_no_kami kakagi_ju sukenao ENPO 3] (sintou joujou-saku) (wazamono) Picture of SAYA wakizashi [omi_no_kami kakagi_ju sukenao ENPO 3] (sintou joujou-saku) (wazamono) Picture of blade
wakizashi [omi_no_kami kakagi_ju sukenao ENPO 3] (sintou joujou-saku) (wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 1710-2010
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
980,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)51.7 cm (1 Syaku 7 SunKyou)
Curvature(SORI)0.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.22cm
Thickness at the Moto Kasane0.68cm
Thickness at the Shinogi0.71cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.27cm
Thickness at the Saki kasane0.43cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The middle of Edo era. ENPO 3(1675)
Options:  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [aizu_ju fujiwara michinaga KEIO 2] (miyoshi nagamichi 9 generations) Name of Japan
katana [aizu_ju fujiwara michinaga KEIO 2] (miyoshi nagamichi 9 generations) Picture of certificate katana [aizu_ju fujiwara michinaga KEIO 2] (miyoshi nagamichi 9 generations) Picture of SAYA katana [aizu_ju fujiwara michinaga KEIO 2] (miyoshi nagamichi 9 generations) Picture of blade
katana [aizu_ju fujiwara michinaga KEIO 2] (miyoshi nagamichi 9 generations)
in shirasaya with koshirae No. 1710-1030
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
950,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)71.6 cm (2 Syaku 3 Sun 6 Bu)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.98cm
Thickness at the Moto Kasane0.7cm
Thickness at the Shinogi0.80cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.17cm
Thickness at the Saki kasane0.54cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mutsu iwashiro aizu : The Edo era latter period. KEIO 2(1866)
Options:  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

dai shou hitokoshi(long and short set)dai No signature (fijiwara_takada) shou wakizashi No signature (After ages shikkake) Name of Japan
dai shou hitokoshi(long and short set)dai No signature (fijiwara_takada) shou wakizashi No signature (After ages shikkake) Picture of certificate dai shou hitokoshi(long and short set)dai No signature (fijiwara_takada) shou wakizashi No signature (After ages shikkake) Picture of SAYA dai shou hitokoshi(long and short set)dai No signature (fijiwara_takada) shou wakizashi No signature (After ages shikkake) Picture of blade
dai shou hitokoshi(long and short set)
dai No signature (fijiwara_takada) 
shou wakizashi No signature (After ages shikkake)
with koshirae No. 1710-1031
katana NBTHK Hozon
wakisashi NBTHK Hozon
Sold
dai katana No signature (fijiwara_takada)
Blade length(HA-CHOU)69.2 cm (2 Syaku 2 Sun 8 BuKyou)
Curvature(SORI)1.3cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.11cm
Thickness at the Moto Kasane0.64cm
Thickness at the Shinogi0.67cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.20cm
Thickness at the Saki kasane0.52cm
NakagoUbu
Country (KUNI) Period (JIDAI)bungo takada : The Edo era.17- 19 century.
shou wakizashi No signature (osafune yoshikage)
Blade length(HA-CHOU)52.6 cm (1 Syaku 7 Sun 3 BuHan)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.87cm
Thickness at the Moto Kasane0.55cm
Thickness at the Shinogi0.58cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.95cm
Thickness at the Saki kasane0.35cm
NakagoSuriage
Country (KUNI) Period (JIDAI)yamato : The Muromachi era.15 century.
Country(KUNI)・Period(JIDAI)yamato : The Muromachi era.15 century.
Options:  kotou  sintou  hozon-paper

Detail >>

 

katana [koa_issin_manshikisaku Showa 16] (Mantetsu_to) Name of Japan
katana [koa_issin_manshikisaku Showa 16] (Mantetsu_to) Picture of certificate katana [koa_issin_manshikisaku Showa 16] (Mantetsu_to) Picture of SAYA katana [koa_issin_manshikisaku Showa 16] (Mantetsu_to) Picture of blade
katana [koa_issin_manshikisaku Showa 16] (Mantetsu_to)
in koshirae No. 1710-1042
Price
580,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)66.6 cm (2 SunJyaku 2 Syaku)
Curvature(SORI)2.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.13cm
Thickness at the Moto Kasane0.72cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.06cm
Thickness at the Saki kasane0.52cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)manchu : Modern product. Showa 16 (1941)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [nobutaka nobuteru MEIWA 6] (owari houki_no_kami nobutaka 5th nobuteru 6th)(collaboration) Name of Japan
katana [nobutaka nobuteru MEIWA 6] (owari houki_no_kami nobutaka 5th nobuteru 6th)(collaboration) Picture of certificate katana [nobutaka nobuteru MEIWA 6] (owari houki_no_kami nobutaka 5th nobuteru 6th)(collaboration) Picture of SAYA katana [nobutaka nobuteru MEIWA 6] (owari houki_no_kami nobutaka 5th nobuteru 6th)(collaboration) Picture of blade
katana [nobutaka nobuteru MEIWA 6] (owari houki_no_kami nobutaka 5th nobuteru 6th)(collaboration)
in shirasaya with koshirae No. 1710-1012
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
850,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)71.0 cm (2 Syaku 3 Sun 4 Bu)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.20cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
Thickness at the Shinogi0.70cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.07cm
Thickness at the Saki kasane0.43cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail stick gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)owari : The Edo era latter period. MEIWA 6(1769)
Options:  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [suishinshi masahide BUNKA 5] (kaou)(suishinshi masahide 1 generations) (sinsintou saijou-saku) Name of Japan
wakizashi [suishinshi masahide BUNKA 5] (kaou)(suishinshi masahide 1 generations) (sinsintou saijou-saku) Picture of certificate wakizashi [suishinshi masahide BUNKA 5] (kaou)(suishinshi masahide 1 generations) (sinsintou saijou-saku) Picture of SAYA wakizashi [suishinshi masahide BUNKA 5] (kaou)(suishinshi masahide 1 generations) (sinsintou saijou-saku) Picture of blade
wakizashi [suishinshi masahide BUNKA 5] (kaou)
(suishinshi masahide 1 generations) (sinsintou saijou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 1710-2000
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
980,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)38.3 cm (1 Syaku 2 Sun 6 BuKyou)
Curvature(SORI)0.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.121cm
Thickness at the Moto Kasane0.60cm
Thickness at the Shinogi0.62cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.82cm
Thickness at the Saki kasane0.53cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era latter period. BUNKA 5 (1808)
Options:  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [bishu osafune morishige OHEI 26] (ohei bizen) Name of Japan
katana [bishu osafune morishige OHEI 26] (ohei bizen) Picture of certificate katana [bishu osafune morishige OHEI 26] (ohei bizen) Picture of SAYA katana [bishu osafune morishige OHEI 26] (ohei bizen) Picture of blade
katana [bishu osafune morishige OHEI 26] (ohei bizen)
in shirasaya with koshirae No. 1710-2001
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
580,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)44.8 cm (1 Syaku 4 Sun 8 Bu)
Curvature(SORI)0.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.73cm
Thickness at the Moto Kasane0.58cm
Thickness at the Shinogi0.59cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.76cm
Thickness at the Saki kasane0.35cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail stick gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen osafune : The Muromachi era first half year. OHEI 26(1419)
Options:  kotou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [bishu osafune katsunitsu ENTOKU 3] Name of Japan
katana [bishu osafune katsunitsu ENTOKU 3] Picture of certificate katana [bishu osafune katsunitsu ENTOKU 3] Picture of SAYA katana [bishu osafune katsunitsu ENTOKU 3] Picture of blade
katana [bishu osafune katsunitsu ENTOKU 3]
in shirasaya with koshirae No. 1710-2005
NBTHK Hozon
Price
580,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)58.0 cm (1 Syaku 9 Sun 1 Bu)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.91cm
Thickness at the Moto Kasane0.52cm
Thickness at the Shinogi0.65cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.87cm
Thickness at the Saki kasane0.31cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen osafune : The Muromachi era. ENTOKU 3(1491)
Options:  kotou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [bizen_no_kuni osafune_ju yokoyama sukekane KEIO 1] (sinsintou jou-saku) Name of Japan
katana [bizen_no_kuni osafune_ju yokoyama sukekane KEIO 1] (sinsintou jou-saku) Picture of certificate katana [bizen_no_kuni osafune_ju yokoyama sukekane KEIO 1] (sinsintou jou-saku) Picture of SAYA katana [bizen_no_kuni osafune_ju yokoyama sukekane KEIO 1] (sinsintou jou-saku) Picture of blade
katana [bizen_no_kuni osafune_ju yokoyama sukekane KEIO 1] (sinsintou jou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 1610-1141
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
980,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)69.8 cm (2 Syaku 3 Sun)
Curvature(SORI)1.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.26cm
Thickness at the Moto Kasane0.77cm
Thickness at the Shinogi0.82cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.08cm
Thickness at the Saki kasane0.41cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen osafune : The Edo era latter period. KEIO 1(1865)
Options:  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [yamashiro_no_kami kunikiyo] (sintou joujou-saku)(wazamono) Name of Japan
katana [yamashiro_no_kami kunikiyo] (sintou joujou-saku)(wazamono) Picture of certificate katana [yamashiro_no_kami kunikiyo] (sintou joujou-saku)(wazamono) Picture of SAYA katana [yamashiro_no_kami kunikiyo] (sintou joujou-saku)(wazamono) Picture of blade
katana [yamashiro_no_kami kunikiyo] (sintou joujou-saku)(wazamono)
in koshirae No. 1610-1148
NBTHK Hozon
Price
580,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)67.3 cm (2 Syaku 2 Sun-2 Bu)
Curvature(SORI)1.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.98cm
Thickness at the Moto Kasane0.64cm
Thickness at the Shinogi0.68cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.02cm
Thickness at the Saki kasane0.40cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)echizen : The Edo era first half year. KAN_EI(1624-1644)
Options:  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou [jirou naokatsu TENPO 3] (jirou_tarou naokatsu)(sinsintou jou-saku) Name of Japan
tantou [jirou naokatsu TENPO 3] (jirou_tarou naokatsu)(sinsintou jou-saku) Picture of certificate tantou [jirou naokatsu TENPO 3] (jirou_tarou naokatsu)(sinsintou jou-saku) Picture of SAYA tantou [jirou naokatsu TENPO 3] (jirou_tarou naokatsu)(sinsintou jou-saku) Picture of blade
tantou [jirou naokatsu TENPO 3] (jirou_tarou naokatsu)(sinsintou jou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 1610-3050
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
680,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)
Curvature(SORI)0.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.01cm
Thickness at the Moto Kasane0.60cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era latter period. TENPO 3 (1832)
Options:  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [yasuyoshi SHOWA18] (ajiki yasuyoshi)(yasukuni_tou) Name of Japan
katana [yasuyoshi SHOWA18] (ajiki yasuyoshi)(yasukuni_tou) Picture of certificate katana [yasuyoshi SHOWA18] (ajiki yasuyoshi)(yasukuni_tou) Picture of SAYA katana [yasuyoshi SHOWA18] (ajiki yasuyoshi)(yasukuni_tou) Picture of blade
katana [yasuyoshi SHOWA18] (ajiki yasuyoshi)(yasukuni_tou)
in shirasaya with koshirae No. 1610-1112
NBTHK Hozon
Price
780,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)68.4 cm (2 Syaku 2 Sun 5 BuKyou)
Curvature(SORI)2.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.00cm
Thickness at the Moto Kasane0.60cm
Thickness at the Shinogi0.62cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.98cm
Thickness at the Saki kasane0.42cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)yamagata : Modern product. SHOWA18 (1943)
Options:  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [24 dai fujiwara kanefusa SHOWA 48] (kanefusa 24 generations) Name of Japan
katana [24 dai fujiwara kanefusa SHOWA 48] (kanefusa 24 generations) Picture of certificate katana [24 dai fujiwara kanefusa SHOWA 48] (kanefusa 24 generations) Picture of SAYA katana [24 dai fujiwara kanefusa SHOWA 48] (kanefusa 24 generations) Picture of blade
katana [24 dai fujiwara kanefusa SHOWA 48] (kanefusa 24 generations)
in koshirae No. 1610-1083
for iai and tameshigiri
Price
580,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)70.0 cm (2 Syaku 3 Sun 1 Bu)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.19cm
Thickness at the Moto Kasane0.70cm
Thickness at the Shinogi0.78cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.30cm
Thickness at the Saki kasane0.51cm
NakagoUbu
EngravingHead uphill Dragon
Sword blade weight(Only blade)820g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1120g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu seki : Modern product SHOWA 48(1973).
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

tantou [manji masatsugu MEIJI 27] (sakurai masatsugu) Name of Japan
tantou [manji masatsugu MEIJI 27] (sakurai masatsugu) Picture of certificate tantou [manji masatsugu MEIJI 27] (sakurai masatsugu) Picture of SAYA tantou [manji masatsugu MEIJI 27] (sakurai masatsugu) Picture of blade
tantou [manji masatsugu MEIJI 27] (sakurai masatsugu)
in shirasaya No. 1610-3031
NBTHK Hozon
Price
550,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)21.6 cm (7 Sun 1 BuKyou)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.27cm
Thickness at the Moto Kasane0.56cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)Tokyo : Modern product. MEIJI 27 (1894)
Options:  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [kawachi_no_kami kunisuke] (1 generations) (sintou jou-saku)(wazamono) [Sword cane](zatoichi stick) Name of Japan
katana [kawachi_no_kami kunisuke] (1 generations) (sintou jou-saku)(wazamono) [Sword cane](zatoichi stick) Picture of certificate katana [kawachi_no_kami kunisuke] (1 generations) (sintou jou-saku)(wazamono) [Sword cane](zatoichi stick) Picture of SAYA katana [kawachi_no_kami kunisuke] (1 generations) (sintou jou-saku)(wazamono) [Sword cane](zatoichi stick) Picture of blade
katana [kawachi_no_kami kunisuke] (1 generations) (sintou jou-saku)(wazamono) [Sword cane](zatoichi stick)
in shirasaya with koshirae No. 1610-1031
NBTHK Hozon
Price
650,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)74.7 cm (2 Syaku 4 Sun 6 Bu)
Curvature(SORI)0.3cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.89cm
Thickness at the Moto Kasane0.61cm
Thickness at the Shinogi0.66cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.80cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)settsu osaka : The Edo era first half year KAN_EI (1624-1644)
Options:  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [bishu ju hisayama suketaka] Name of Japan
katana [bishu ju hisayama suketaka] Picture of certificate katana [bishu ju hisayama suketaka] Picture of SAYA katana [bishu ju hisayama suketaka] Picture of blade
katana [bishu ju hisayama suketaka]
in shirasaya No. 1410-1105
NBTHK Hozon
Price
780,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)72.8cm(2Syaku4Sun)
Curvature(SORI)1.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.60cm
Thickness at the Moto Kasane0.68cm
Thickness at the Shinogi0.76cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.60cm
Thickness at the Saki kasane0.59cm
NakagoUbu
Engraving表 文字 裏 和歌
Sword blade weight(Only blade)1050g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen katayama : The Edo era latter period. Keio3 (1866)
Options:  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [takehana ikkansai sigehisa horidousaku] Name of Japan
katana [takehana ikkansai sigehisa horidousaku] Picture of certificate katana [takehana ikkansai sigehisa horidousaku] Picture of SAYA katana [takehana ikkansai sigehisa horidousaku] Picture of blade
katana [takehana ikkansai sigehisa horidousaku]
in shirasaya with koshirae No. 1310-1148
Price
780,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)71.6 cm (2 Syaku 3 Sun 6 BuKyou)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.33cm
Thickness at the Moto Kasane0.74cm
Thickness at the Shinogi0.78cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.30cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
NakagoUbu
EngravingHead: Sanskrit characters fudoson Tail: Sanskrit characters in Homa gutter rendaiji
Sword blade weight(Only blade)880g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1190g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)tokyo-saitama : Modern product. 1980
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

yari [higo_nokami teruhiro] (sintou joujou-saku) Name of Japan
yari [higo_nokami teruhiro] (sintou joujou-saku) Picture of certificate yari [higo_nokami teruhiro] (sintou joujou-saku) Picture of SAYA yari [higo_nokami teruhiro] (sintou joujou-saku) Picture of blade
yari [higo_nokami teruhiro] (sintou joujou-saku)
in koshirae No. 1210-4001
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
550,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)17.8cm(5Sun8BuHan )
Nakago length25.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.14cm
Thickness at the Moto Kasane0.88cm
Full length of the koshirae51.0cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)aki hiroshima : The Azuchi momoyama era. 1596
Options:  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

 

 

Conventional business results country