Japanese Sword 500,000(JPY) or less

 

 

Extraction of Japanese Sword 500,000(JPY) or less

Group
Age Certificate
katana [minamoto kunitsugu HEISEI 19] (tanaka kunitsugu) Name of Japan
katana [minamoto kunitsugu HEISEI 19] (tanaka kunitsugu) Picture of certificate katana [minamoto kunitsugu HEISEI 19] (tanaka kunitsugu) Picture of SAYA katana [minamoto kunitsugu HEISEI 19] (tanaka kunitsugu) Picture of blade
katana [minamoto kunitsugu HEISEI 19] (tanaka kunitsugu)
in shirasaya with koshirae No. 1910-1002 New
for iai and tameshigiri
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)74.2 cm (2 Syaku 4 SunHanJyaku)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.50cm
Thickness at the Moto Kasane0.76cm
Thickness at the Shinogi0.78cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.85cm
Thickness at the Saki kasane0.58cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail stick gutter
Sword blade weight(Only blade)995g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1300g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)tokushima : Modern product. HEISEI 19(2007)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

tantou [hidetoshi saku KEIO 4] Name of Japan
tantou [hidetoshi saku KEIO 4] Picture of certificate tantou [hidetoshi saku KEIO 4] Picture of SAYA tantou [hidetoshi saku KEIO 4] Picture of blade
tantou [hidetoshi saku KEIO 4]
in shirasaya with koshirae No. 1910-3001 New
NBTHK Hozon
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)22.2 cm (7 Sun 3 Bu)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.09cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi kawagoe : the Edo era latter period. KEIO 4(1868)
Options:  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [matsuoh] (SHOWA) Name of Japan
wakizashi [matsuoh] (SHOWA) Picture of certificate wakizashi [matsuoh] (SHOWA) Picture of SAYA wakizashi [matsuoh] (SHOWA) Picture of blade
wakizashi [matsuoh] (SHOWA)
in shirasaya with koshirae No. 1810-2052 New
NBTHK Hozon
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)32.0 cm (1 Syaku 06 BuJyaku)
Curvature(SORI)0.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.74cm
Thickness at the Moto Kasane0.64cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)Modern product. The Showa era.(1926-1989)
Options:  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

yari [masatsune] (sagami_no_kami masatsune 1 generation) (sintou joujou-saku) Name of Japan
yari [masatsune] (sagami_no_kami masatsune 1 generation) (sintou joujou-saku) Picture of certificate yari [masatsune] (sagami_no_kami masatsune 1 generation) (sintou joujou-saku) Picture of SAYA yari [masatsune] (sagami_no_kami masatsune 1 generation) (sintou joujou-saku) Picture of blade
yari [masatsune] (sagami_no_kami masatsune 1 generation) (sintou joujou-saku)
in koshirae No. 1810-4020 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
300,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)27.0 cm (8 Sun 9 Bu)
Nakago length13.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.31cm
Full length of the koshirae218cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)owari : The Edo era first half year. KEICHO(1596-1615)
Options:  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

yari [shimosaka yamato_no_kami tadatsugu] (yamashiro・SHOHO 1644~1648) (wazamono) Name of Japan
yari [shimosaka yamato_no_kami tadatsugu] (yamashiro・SHOHO 1644~1648) (wazamono) Picture of certificate yari [shimosaka yamato_no_kami tadatsugu] (yamashiro・SHOHO 1644~1648) (wazamono) Picture of SAYA yari [shimosaka yamato_no_kami tadatsugu] (yamashiro・SHOHO 1644~1648) (wazamono) Picture of blade
yari [shimosaka yamato_no_kami tadatsugu] (yamashiro・SHOHO 1644~1648) (wazamono)
in koshirae No. 1810-4021 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
300,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)36.8 cm (1 Syaku 2 Sun-2 Bu)
Nakago length40.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.13cm
Full length of the koshirae244cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)yamashiro : The Edo era first half year. SHOHO(1644~1648)
Options:  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [ikkansai minamoto tomohiro saku HEISEI 1] Name of Japan
katana [ikkansai minamoto tomohiro saku HEISEI 1] Picture of certificate katana [ikkansai minamoto tomohiro saku HEISEI 1] Picture of SAYA katana [ikkansai minamoto tomohiro saku HEISEI 1] Picture of blade
katana [ikkansai minamoto tomohiro saku HEISEI 1]
in koshirae No. 1810-1125 New
for iai and tameshigiri
Price
380,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)73.5 cm (2 Syaku 4 Sun 2 BuHanKyou)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.19cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Thickness at the Shinogi0.70cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.25cm
Thickness at the Saki kasane0.54cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail stick gutter
Sword blade weight(Only blade)760g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1080g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)tokyo : Modern product. HEISEI 1(1989)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [bizen no_kuni toshimitsu] (HOREKI) (name of after hichibejo sukesada) (9 generation) Name of Japan
wakizashi [bizen no_kuni toshimitsu] (HOREKI) (name of after hichibejo sukesada) (9 generation) Picture of certificate wakizashi [bizen no_kuni toshimitsu] (HOREKI) (name of after hichibejo sukesada) (9 generation) Picture of SAYA wakizashi [bizen no_kuni toshimitsu] (HOREKI) (name of after hichibejo sukesada) (9 generation) Picture of blade
wakizashi [bizen no_kuni toshimitsu] (HOREKI) (name of after hichibejo sukesada) (9 generation)
in shirasaya with koshirae No. 1810-2041 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
380,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)52.1 cm (1 Syaku 7 Sun 2 BuJyaku)
Curvature(SORI)1.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.59cm
Thickness at the Moto Kasane0.61cm
Thickness at the Shinogi0.63cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.73cm
Thickness at the Saki kasane0.43cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen osafune : The middle of Edo era. HOREKI(1751-1764)
Options:  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [tottori_ju zen noto_no kami sugawara kagemori MEIJI 3] (miyamoto kanenori) (teishitsugigei_in) Name of Japan
wakizashi [tottori_ju zen noto_no kami sugawara kagemori MEIJI 3] (miyamoto kanenori) (teishitsugigei_in) Picture of certificate wakizashi [tottori_ju zen noto_no kami sugawara kagemori MEIJI 3] (miyamoto kanenori) (teishitsugigei_in) Picture of SAYA wakizashi [tottori_ju zen noto_no kami sugawara kagemori MEIJI 3] (miyamoto kanenori) (teishitsugigei_in) Picture of blade
wakizashi [tottori_ju zen noto_no kami sugawara kagemori MEIJI 3] (miyamoto kanenori) (teishitsugigei_in)
in shirasaya No. 1810-2042 New
NBTHK Hozon
Price
250,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)47.3 cm (1 Syaku 5 Sun 6 Bu)
Curvature(SORI)1.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.19cm
Thickness at the Moto Kasane0.49cm
Thickness at the Shinogi0.53cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.48cm
Thickness at the Saki kasane0.37cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)tokyo : MEIJI 3(1870)
Options:  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [bichu heianjyo sukemitsu and mitsukane HEISEI 4] (collaboration) Name of Japan
katana [bichu heianjyo sukemitsu and mitsukane HEISEI 4] (collaboration) Picture of certificate katana [bichu heianjyo sukemitsu and mitsukane HEISEI 4] (collaboration) Picture of SAYA katana [bichu heianjyo sukemitsu and mitsukane HEISEI 4] (collaboration) Picture of blade
katana [bichu heianjyo sukemitsu and mitsukane HEISEI 4] (collaboration)
in shirasaya with koshirae No. 1820-1108
for iai and tameshigiri
Price
450,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)71.4 cm (2 Syaku 3 Sun 5 BuHanKyou)
Curvature(SORI)2.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.30cm
Thickness at the Moto Kasane0.70cm
Thickness at the Shinogi0.71cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.40cm
Thickness at the Saki kasane0.44cm
NakagoUbu
Sword blade weight(Only blade)833g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1090g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)okayama : Modern product. HEISEI 4(1992)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [kashu_ju fujiwara iehira] Name of Japan
wakizashi [kashu_ju fujiwara iehira] Picture of certificate wakizashi [kashu_ju fujiwara iehira] Picture of SAYA wakizashi [kashu_ju fujiwara iehira] Picture of blade
wakizashi [kashu_ju fujiwara iehira]
in koshirae No. 1820-2032
NBTHK Hozon
Price
300,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)39.7 cm (1 Syaku 3 Sun 1 Bu)
Curvature(SORI)0.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.31cm
Thickness at the Moto Kasane0.43cm
Thickness at the Shinogi0.77cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kaga : The middle of Edo era. GENROKU(1688-1704)
Options:  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [ujiyoshi] (Kaifu・sinsintou) Name of Japan
wakizashi [ujiyoshi] (Kaifu・sinsintou) Picture of certificate wakizashi [ujiyoshi] (Kaifu・sinsintou) Picture of SAYA wakizashi [ujiyoshi] (Kaifu・sinsintou) Picture of blade
wakizashi [ujiyoshi] (Kaifu・sinsintou)
in koshirae No. 1810-2033
NBTHK Hozon
Price
180,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)35.7 cm (1 Syaku 1 Sun 7 BuHan)
Curvature(SORI)0.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.64cm
Thickness at the Moto Kasane0.59cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)awa : The Edo era latter period. 19 century.
Options:  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou No signature Name of Japan
tantou No signature Picture of certificate tantou No signature Picture of SAYA tantou No signature Picture of blade
tantou No signature
in koshirae No. 1820-3021
Price
180,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)16.3 cm (5 Sun 4 BuJyaku)
Curvature(SORI)0.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.13cm
Thickness at the Moto Kasane0.45cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)The Edo era latter period. 19 century.
Options:  sinsintou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

tantou [fuji naohide] (katsuya naohide)(son of jiroutarou naokatsu) Name of Japan
tantou [fuji naohide] (katsuya naohide)(son of jiroutarou naokatsu) Picture of certificate tantou [fuji naohide] (katsuya naohide)(son of jiroutarou naokatsu) Picture of SAYA tantou [fuji naohide] (katsuya naohide)(son of jiroutarou naokatsu) Picture of blade
tantou [fuji naohide] (katsuya naohide)(son of jiroutarou naokatsu)
in shirasaya No. 1810-3022
NBTHK Hozon
Price
180,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)15.4 cm (5 Sun 1 Bu)
Curvature(SORI)inner curve
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.24cm
Thickness at the Moto Kasane0.56cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era latter period. BUNKYU?(1861-1864)
Options:  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou No signature [sinsintou Kaifu]    (kiritsukemei)kakujusenzai Name of Japan
tantou No signature [sinsintou Kaifu]    (kiritsukemei)kakujusenzai Picture of certificate tantou No signature [sinsintou Kaifu]    (kiritsukemei)kakujusenzai Picture of SAYA tantou No signature [sinsintou Kaifu]    (kiritsukemei)kakujusenzai Picture of blade
tantou No signature [sinsintou Kaifu]
(kiritsukemei)kakujusenzai
in shirasaya No. 1810-3023
NBTHK Hozon
Price
180,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)23.0 cm (7 Sun 5 BuKyou)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.70cm
Thickness at the Moto Kasane0.46cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)awa : The Edo era latter period. 19 century.
Options:  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

yari [mishina oumi_no_kami hisamichi] (1 generations) (sintou jou-saku) (wazamono) Name of Japan
yari [mishina oumi_no_kami hisamichi] (1 generations) (sintou jou-saku) (wazamono) Picture of certificate yari [mishina oumi_no_kami hisamichi] (1 generations) (sintou jou-saku) (wazamono) Picture of SAYA yari [mishina oumi_no_kami hisamichi] (1 generations) (sintou jou-saku) (wazamono) Picture of blade
yari [mishina oumi_no_kami hisamichi] (1 generations) (sintou jou-saku) (wazamono)
in koshirae No. 1810-4011
NBTHK Hozon
Price
180,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)9.4 cm (3 Sun 1 BuHan)
Nakago length41.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.59cm
Full length of the koshirae105.0cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)iyo : The Edo era latter period. KANSEI 3(1791)
Options:  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [Kanekuni SHOWA 53] (ogawa kunihiko) (mukansa) Name of Japan
katana [Kanekuni SHOWA 53] (ogawa kunihiko) (mukansa) Picture of certificate katana [Kanekuni SHOWA 53] (ogawa kunihiko) (mukansa) Picture of SAYA katana [Kanekuni SHOWA 53] (ogawa kunihiko) (mukansa) Picture of blade
katana [Kanekuni SHOWA 53] (ogawa kunihiko) (mukansa)
in koshirae No. 1810-1088
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)72.7 cm (2 Syaku 4 SunJyaku)
Curvature(SORI)1.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.39cm
Thickness at the Moto Kasane0.64cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.26cm
Thickness at the Saki kasane0.36cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail stick gutter
Sword blade weight(Only blade)725g
Sword blade weight(Took off a SAYA)960g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu : Modern product. SHOWA 53(1978)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [yasuyoshi SHOWA18] (ajiki yasuyoshi) (yasukuni_tou) Name of Japan
katana [yasuyoshi SHOWA18] (ajiki yasuyoshi) (yasukuni_tou) Picture of certificate katana [yasuyoshi SHOWA18] (ajiki yasuyoshi) (yasukuni_tou) Picture of SAYA katana [yasuyoshi SHOWA18] (ajiki yasuyoshi) (yasukuni_tou) Picture of blade
katana [yasuyoshi SHOWA18] (ajiki yasuyoshi) (yasukuni_tou)
in shirasaya No. 1810-1091
NBTHK Hozon
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)68.4 cm (2 Syaku 2 Sun 5 BuKyou)
Curvature(SORI)2.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.00cm
Thickness at the Moto Kasane0.60cm
Thickness at the Shinogi0.62cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.98cm
Thickness at the Saki kasane0.42cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)yamagata : Modern product. SHOWA18(1943)
Options:  gendaitou  hozon-paper


Hold
 

Detail >>

[Order...]

 

katana [27 generation kanemoto HEISEI 16] (kaneko tatsuichirou) Name of Japan
katana [27 generation kanemoto HEISEI 16] (kaneko tatsuichirou) Picture of certificate katana [27 generation kanemoto HEISEI 16] (kaneko tatsuichirou) Picture of SAYA katana [27 generation kanemoto HEISEI 16] (kaneko tatsuichirou) Picture of blade
katana [27 generation kanemoto HEISEI 16] (kaneko tatsuichirou)
in koshirae No. 1810-1064
for iai and tameshigiri
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)73.0 cm (2 Syaku 4 Sun)
Curvature(SORI)1.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.34cm
Thickness at the Moto Kasane0.59cm
Thickness at the Shinogi0.66cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.42cm
Thickness at the Saki kasane0.43cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail stick gutter
Sword blade weight(Only blade)700g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1040g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu : Modern product. HEISEI 16(2004)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [chikugo_no_kuni_ju mutouh mitsuhiro Showa 48] (mutouh mitsuru) Name of Japan
katana [chikugo_no_kuni_ju mutouh mitsuhiro Showa 48] (mutouh mitsuru) Picture of certificate katana [chikugo_no_kuni_ju mutouh mitsuhiro Showa 48] (mutouh mitsuru) Picture of SAYA katana [chikugo_no_kuni_ju mutouh mitsuhiro Showa 48] (mutouh mitsuru) Picture of blade
katana [chikugo_no_kuni_ju mutouh mitsuhiro Showa 48] (mutouh mitsuru)
in shirasaya No. 1810-1070
Price
380,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)70.4 cm (2 Syaku 3 Sun 2 Bu)
Curvature(SORI)1.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.36cm
Thickness at the Moto Kasane0.74cm
Thickness at the Shinogi0.82cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.36cm
Thickness at the Saki kasane0.53cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)chikugo fukuoka : Modern product. Showa 48(1973)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [noshu_ju kamei shohei SHOWA 61] Name of Japan
katana [noshu_ju kamei shohei SHOWA 61] Picture of certificate katana [noshu_ju kamei shohei SHOWA 61] Picture of SAYA katana [noshu_ju kamei shohei SHOWA 61] Picture of blade
katana [noshu_ju kamei shohei SHOWA 61]
in koshirae No. 1810-1055
for iai and tameshigiri
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)75.8 cm (2 Syaku 5 SunKyou)
Curvature(SORI)2.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.45cm
Thickness at the Moto Kasane0.67cm
Thickness at the Shinogi0.77cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.57cm
Thickness at the Saki kasane0.43cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail stick gutter
Sword blade weight(Only blade)815g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1150g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu : Modern product. SHOWA 61(1986)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

tantou [unju hisanaga saku MEIJI 4] (inada unju hisanaga) Name of Japan
tantou [unju hisanaga saku MEIJI 4] (inada unju hisanaga) Picture of certificate tantou [unju hisanaga saku MEIJI 4] (inada unju hisanaga) Picture of SAYA tantou [unju hisanaga saku MEIJI 4] (inada unju hisanaga) Picture of blade
tantou [unju hisanaga saku MEIJI 4] (inada unju hisanaga)
in shirasaya No. 1810-3011
NBTHK Hozon
Price
180,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)20.0 cm (6 Sun 6 BuHan)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.86cm
Thickness at the Moto Kasane0.50cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)higo : The Edo era latter period. MEIJI 4(1871)
Options:  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou [sagamikoku hirokuni SHOWA 63] (hiroki hirokuni) (mukansa) Name of Japan
tantou [sagamikoku hirokuni SHOWA 63] (hiroki hirokuni) (mukansa) Picture of certificate tantou [sagamikoku hirokuni SHOWA 63] (hiroki hirokuni) (mukansa) Picture of SAYA tantou [sagamikoku hirokuni SHOWA 63] (hiroki hirokuni) (mukansa) Picture of blade
tantou [sagamikoku hirokuni SHOWA 63] (hiroki hirokuni) (mukansa)
in shirasaya No. 1810-3012
Price
180,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)24.0 cm (8 SunJyaku)
Curvature(SORI)inner curve
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.33cm
Thickness at the Moto Kasane0.57cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kanagawa : Modern product. SHOWA 63(1988)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

tantou [hisaji HEISEI 6] Name of Japan
tantou [hisaji HEISEI 6] Picture of certificate tantou [hisaji HEISEI 6] Picture of SAYA tantou [hisaji HEISEI 6] Picture of blade
tantou [hisaji HEISEI 6]
in shirasaya with koshirae No. 1810-3013
Price
180,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)26.9 cm (8 Sun 9 BuJyaku)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.19cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)saitama : Modern product. HEISEI 6(1994)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

yari [mino_no_kami fujiwara masatsune] (3 generation) Name of Japan
yari [mino_no_kami fujiwara masatsune] (3 generation) Picture of certificate yari [mino_no_kami fujiwara masatsune] (3 generation) Picture of SAYA yari [mino_no_kami fujiwara masatsune] (3 generation) Picture of blade
yari [mino_no_kami fujiwara masatsune] (3 generation)
in shirasaya No. 1810-4001
NBTHK Hozon
Price
100,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)13.8 cm (4 Sun 2 Bu)
Nakago length22.4cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)owari : The Edo era first half year. KAN_EI(1624-1644)
Options:  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [kanemoto 27 generation HEISEI 1] (kaneko tatsuichirou) Name of Japan
katana [kanemoto 27 generation HEISEI 1] (kaneko tatsuichirou) Picture of certificate katana [kanemoto 27 generation HEISEI 1] (kaneko tatsuichirou) Picture of SAYA katana [kanemoto 27 generation HEISEI 1] (kaneko tatsuichirou) Picture of blade
katana [kanemoto 27 generation HEISEI 1] (kaneko tatsuichirou)
in shirasaya with koshirae No. 1810-1041
for iai and tameshigiri
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)73.8 cm (2 Syaku 4 Sun 3 BuHanKyou)
Curvature(SORI)2.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.15cm
Thickness at the Moto Kasane0.55cm
Thickness at the Shinogi0.66cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.34cm
Thickness at the Saki kasane0.42cm
NakagoUbu
Sword blade weight(Only blade)810g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1045g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu : Modern product. HEISEI 1(1989)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [for national guardian tadatsugu shouwa46] (shimuzu tadatsugu) Name of Japan
wakizashi [for national guardian tadatsugu shouwa46] (shimuzu tadatsugu) Picture of certificate wakizashi [for national guardian tadatsugu shouwa46] (shimuzu tadatsugu) Picture of SAYA wakizashi [for national guardian tadatsugu shouwa46] (shimuzu tadatsugu) Picture of blade
wakizashi [for national guardian tadatsugu shouwa46] (shimuzu tadatsugu)
in shirasaya No. 1810-2010
Price
250,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)31.4 cm (1 Sau ○ Sun 4 Bujau)
Curvature(SORI)0.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.21cm
Thickness at the Moto Kasane0.71cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)tokyo katsushika : shouwa46(1971)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

tantou [tadahiro HEISEI 19] Name of Japan
tantou [tadahiro HEISEI 19] Picture of certificate tantou [tadahiro HEISEI 19] Picture of SAYA tantou [tadahiro HEISEI 19] Picture of blade
tantou [tadahiro HEISEI 19]
in koshirae No. 1810-3004
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)23.0 cm (Sun 7 6 BuJyaku)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.35cm
Thickness at the Moto Kasane0.55cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)ehime : Modern product. HEISEI 19(2007)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [copy chikuzen_no_kami nobuhide minomoto hidekazu SHOWA 58] Name of Japan
katana [copy chikuzen_no_kami nobuhide minomoto hidekazu SHOWA 58] Picture of certificate katana [copy chikuzen_no_kami nobuhide minomoto hidekazu SHOWA 58] Picture of SAYA katana [copy chikuzen_no_kami nobuhide minomoto hidekazu SHOWA 58] Picture of blade
katana [copy chikuzen_no_kami nobuhide minomoto hidekazu SHOWA 58]
in koshirae No. 1810-1023
for iai and tameshigiri
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)76.0 cm (2 Syaku 5 SunKyou)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.28cm
Thickness at the Moto Kasane0.75cm
Thickness at the Shinogi0.77cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.21cm
Thickness at the Saki kasane0.52cm
NakagoUbu
Sword blade weight(Only blade)900g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1245g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)saitama omiya : Modern product. SHOWA 58(1983)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [chichibu_ju touken ikansai masamitsu SHOWA 62] Name of Japan
katana [chichibu_ju touken ikansai masamitsu SHOWA 62] Picture of certificate katana [chichibu_ju touken ikansai masamitsu SHOWA 62] Picture of SAYA katana [chichibu_ju touken ikansai masamitsu SHOWA 62] Picture of blade
katana [chichibu_ju touken ikansai masamitsu SHOWA 62]
in shirasaya with koshirae No. 1810-1025
for iai and tameshigiri
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)74.0 cm (2 Syaku 4 Sun 4 Buhanjyau)
Curvature(SORI)2.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.29cm
Thickness at the Moto Kasane0.74cm
Thickness at the Shinogi0.77cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.27cm
Thickness at the Saki kasane0.48cm
NakagoUbu
Sword blade weight(Only blade)895g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1180g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi chichibu : Modern product. SHOWA 62 (1987)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [seiryushi kanetsugu saku] (kumagai kanetsugu) (sendai) Name of Japan
katana [seiryushi kanetsugu saku] (kumagai kanetsugu) (sendai) Picture of certificate katana [seiryushi kanetsugu saku] (kumagai kanetsugu) (sendai) Picture of SAYA katana [seiryushi kanetsugu saku] (kumagai kanetsugu) (sendai) Picture of blade
katana [seiryushi kanetsugu saku] (kumagai kanetsugu) (sendai)
in shirasaya with koshirae No. 1810-1006
NBTHK Hozon
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)71.3 cm (2 Saku 3 Sun 5 Bukou)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.94cm
Thickness at the Moto Kasane0.71cm
Thickness at the Shinogi0.76cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.91cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
NakagoUbu
Sword blade weight(Only blade)760g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1100g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)rikuzen sendai : The Edo era latter period. KAEI(1848-1854)
Options:  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou No signature(Double edged) Name of Japan
tantou No signature(Double edged) Picture of certificate tantou No signature(Double edged) Picture of SAYA tantou No signature(Double edged) Picture of blade
tantou No signature(Double edged)
in koshirae No. 1810-3000
Price
180,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)16.0 cm (5 Sun 3 Bujaku)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.82cm
Thickness at the Shinogi0.49cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)The Edo era latter period. 19 century.
Options:  sinsintou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

tantou [etchu_koku kanemaki] Name of Japan
tantou [etchu_koku kanemaki] Picture of certificate tantou [etchu_koku kanemaki] Picture of SAYA tantou [etchu_koku kanemaki] Picture of blade
tantou [etchu_koku kanemaki]
in shirasaya with koshirae and box (kiribako) No. 1810-3001
NBTHK Hozon
Price
330,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)29.2 cm (9 Sun 6 Bu)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.80cm
Thickness at the Moto Kasane0.71cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)etchu takaoka : The Edo era first half year. MANJI -JOKYO(1658-1688)
Options:  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [hizenkoku tadahiro] (hizen tadayoshi 7 generation) Name of Japan
wakizashi [hizenkoku tadahiro] (hizen tadayoshi 7 generation) Picture of certificate wakizashi [hizenkoku tadahiro] (hizen tadayoshi 7 generation) Picture of SAYA wakizashi [hizenkoku tadahiro] (hizen tadayoshi 7 generation) Picture of blade
wakizashi [hizenkoku tadahiro] (hizen tadayoshi 7 generation)
in shirasaya with koshirae No. 1710-2030
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)51.7 cm (1 Syaku 7 Sun 1 Bu)
Curvature(SORI)1.3cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.64cm
Thickness at the Moto Kasane0.60cm
Thickness at the Shinogi0.66cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.87cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hizen : The Edo era latter period. KYOWA?(1801-1804)
Options:  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

yari [shirakawa_shin tegarayama masashige KANSEI 5] (sinsintou joujou-saku) Name of Japan
yari [shirakawa_shin tegarayama masashige KANSEI 5] (sinsintou joujou-saku) Picture of certificate yari [shirakawa_shin tegarayama masashige KANSEI 5] (sinsintou joujou-saku) Picture of SAYA yari [shirakawa_shin tegarayama masashige KANSEI 5] (sinsintou joujou-saku) Picture of blade
yari [shirakawa_shin tegarayama masashige KANSEI 5] (sinsintou joujou-saku)
in koshirae No. 1710-4018
NBTHK Hozon
Price
250,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)19.4 cm (6 Sun 5 Bu)
Nakago length45.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.67cm
Full length of the koshirae205.5cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mutsu shirakawa : The Edo era latter period. KANSEI 5(1793)
Options:  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou [hiromasa] (soushu : The Muromachi era latter period) Name of Japan
tantou [hiromasa] (soushu : The Muromachi era latter period) Picture of certificate tantou [hiromasa] (soushu : The Muromachi era latter period) Picture of SAYA tantou [hiromasa] (soushu : The Muromachi era latter period) Picture of blade
tantou [hiromasa] (soushu : The Muromachi era latter period)
in koshirae with box No. 1710-3041
NBTHK Hozon
Price
350,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.06cm
Thickness at the Moto Kasane0.56cm
NakagoUbu
Engraving
Country(KUNI)・Period(JIDAI)sagami : The Muromachi era latter period. 16 century.
Options:  kotou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou No signature (ayasugi hada) Name of Japan
tantou No signature (ayasugi hada) Picture of certificate tantou No signature (ayasugi hada) Picture of SAYA tantou No signature (ayasugi hada) Picture of blade
tantou No signature (ayasugi hada)
in koshirae No. 1710-3040
Price
180,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)
Curvature(SORI)0.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.97cm
Thickness at the Moto Kasane0.39cm
Thickness at the Shinogi0.42cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.40cm
Thickness at the Saki kasane0.29cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)The Edo era latter period. 19 century.
Options:  sinsintou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

tantou [gongendo kiyotaka] (kai・sinsintou) Name of Japan
tantou [gongendo kiyotaka] (kai・sinsintou) Picture of certificate tantou [gongendo kiyotaka] (kai・sinsintou) Picture of SAYA tantou [gongendo kiyotaka] (kai・sinsintou) Picture of blade
tantou [gongendo kiyotaka] (kai・sinsintou)
in shirasaya with koshirae No. 1710-3033
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)18.4 cm (6 Sun 1 BuJyaku)
Curvature(SORI)0.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.48cm
Thickness at the Moto Kasane1.05cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kai : The Edo era latter period. 19 century.
Options:  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

 

tantou [shigetsugu Toyama Mitsuru SHOWA 13] (kasama ikkansai shigetsugu) Name of Japan
tantou [shigetsugu Toyama Mitsuru SHOWA 13] (kasama ikkansai shigetsugu) Picture of certificate tantou [shigetsugu Toyama Mitsuru SHOWA 13] (kasama ikkansai shigetsugu) Picture of SAYA tantou [shigetsugu Toyama Mitsuru SHOWA 13] (kasama ikkansai shigetsugu) Picture of blade
tantou [shigetsugu Toyama Mitsuru SHOWA 13] (kasama ikkansai shigetsugu)
in shirasaya No. 1710-3034
NBTHK Hozon
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)18.6 cm (6 Sun 1 BuKyou)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.19cm
Thickness at the Moto Kasane0.55cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)tokyo : SHOWA 13(1938)
Options:  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou [katsumitsu] (osafune katsumitsu) Name of Japan
tantou [katsumitsu] (osafune katsumitsu) Picture of certificate tantou [katsumitsu] (osafune katsumitsu) Picture of SAYA tantou [katsumitsu] (osafune katsumitsu) Picture of blade
tantou [katsumitsu] (osafune katsumitsu)
in koshirae No. 1710-3035
NBTHK Hozon
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)19.3 cm (6 Sun 3 Bu)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.99cm
Thickness at the Moto Kasane0.59cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen osafune : The Muromachi era latter period. 16 century.
Options:  kotou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou [jokeshi masaaki KEIO 2] (sinsintou jou-saku) Name of Japan
tantou [jokeshi masaaki KEIO 2] (sinsintou jou-saku) Picture of certificate tantou [jokeshi masaaki KEIO 2] (sinsintou jou-saku) Picture of SAYA tantou [jokeshi masaaki KEIO 2] (sinsintou jou-saku) Picture of blade
tantou [jokeshi masaaki KEIO 2] (sinsintou jou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 1710-3030
NBTHK Hozon
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)23.0 cm (7 Sun 7 Bu)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.63cm
Thickness at the Moto Kasane0.72cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era latter period. KEIO 2(1866)
Options:  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou [muramasa suirosai tachibana kiyokane Showa 54] (Tsutsui Kiyokazu) (muramasa copy) Name of Japan
tantou [muramasa suirosai tachibana kiyokane Showa 54] (Tsutsui Kiyokazu) (muramasa copy) Picture of certificate tantou [muramasa suirosai tachibana kiyokane Showa 54] (Tsutsui Kiyokazu) (muramasa copy) Picture of SAYA tantou [muramasa suirosai tachibana kiyokane Showa 54] (Tsutsui Kiyokazu) (muramasa copy) Picture of blade
tantou [muramasa suirosai tachibana kiyokane Showa 54] (Tsutsui Kiyokazu) (muramasa copy)
in shirasaya No. 1710-3020
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)25.4 cm (8 Sun 4 BuJyaku)
Curvature(SORI)0.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.78cm
Thickness at the Moto Kasane44cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)aichi okazaki : Modern product. Showa 54 (1979)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

tantou [doshu_ju souryushi sadayuki Showa 48] (yamamura yuu) Name of Japan
tantou [doshu_ju souryushi sadayuki Showa 48] (yamamura yuu) Picture of certificate tantou [doshu_ju souryushi sadayuki Showa 48] (yamamura yuu) Picture of SAYA tantou [doshu_ju souryushi sadayuki Showa 48] (yamamura yuu) Picture of blade
tantou [doshu_ju souryushi sadayuki Showa 48] (yamamura yuu)
in koshirae No. 1710-3021
Price
180,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)25.2 cm (8 SunKyou 3 BuKyou)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.76cm
Thickness at the Moto Kasane0.71cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kouchi : Modern product. Showa 48(1973)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi (Sword blade signature)[unryuken shogyoku] (sinsintou) Name of Japan
wakizashi (Sword blade signature)[unryuken shogyoku] (sinsintou) Picture of certificate wakizashi (Sword blade signature)[unryuken shogyoku] (sinsintou) Picture of SAYA wakizashi (Sword blade signature)[unryuken shogyoku] (sinsintou) Picture of blade
wakizashi (Sword blade signature)[unryuken shogyoku] (sinsintou)
in shirasaya No. 1710-2008
NBTHK Hozon
Price
180,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)38.7 cm (1 Syaku 2 Sun 8 Bu)
Curvature(SORI)0.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.14cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
Thickness at the Shinogi0.68cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.35cm
Thickness at the Saki kasane0.48cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)chikuzen : The Edo era latter period. 19 century.
Options:  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

yari [hishu doutanuki nobuyoshi](The same person as a doutanuki masakuni) Name of Japan
yari [hishu doutanuki nobuyoshi](The same person as a doutanuki masakuni) Picture of certificate yari [hishu doutanuki nobuyoshi](The same person as a doutanuki masakuni) Picture of SAYA yari [hishu doutanuki nobuyoshi](The same person as a doutanuki masakuni) Picture of blade
yari [hishu doutanuki nobuyoshi](The same person as a doutanuki masakuni)
in koshirae No. 1710-4000
NBTHK Hozon
Price
450,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)37.0 cm (1 Syaku 2 Sun 2 BuHan)
Nakago length37.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.48cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)higo kikuchi : The Azuchi momoyama era. KEICHO (1596-1603)
Options:  kotou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

yari [suruga_no_kami morimichi] Name of Japan
yari [suruga_no_kami morimichi] Picture of certificate yari [suruga_no_kami morimichi] Picture of SAYA yari [suruga_no_kami morimichi] Picture of blade
yari [suruga_no_kami morimichi]
in shirasaya with koshirae No. 1610-4062
NBTHK Hozon
Price
180,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)17.8 cm (5 Sun 9 Bu)
Nakago length10.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.08cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mino gifu-owari : The Edo era first half year. KANBUN (1661-1673)
Options:  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [mita gennoshin taira sukeyoshi TENPO 10] Name of Japan
wakizashi [mita gennoshin taira sukeyoshi TENPO 10] Picture of certificate wakizashi [mita gennoshin taira sukeyoshi TENPO 10] Picture of SAYA wakizashi [mita gennoshin taira sukeyoshi TENPO 10] Picture of blade
wakizashi [mita gennoshin taira sukeyoshi TENPO 10]
in shirasaya with koshirae No. 1610-2054
NBTHK Hozon
Price
450,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)38.9 cm (1 Syaku 2 Sun 8 BuKyou)
Curvature(SORI)0.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.87cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail plum
Country(KUNI)・Period(JIDAI)oumi : The Edo era latter period. TENPO 10 (1839)
Options:  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou [yoshikazu] (sinsintou) Name of Japan
tantou [yoshikazu] (sinsintou) Picture of certificate tantou [yoshikazu] (sinsintou) Picture of SAYA tantou [yoshikazu] (sinsintou) Picture of blade
tantou [yoshikazu] (sinsintou)
in shirasaya with koshirae No. 1610-3053
NBTHK Hozon
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)21.8 cm (7 Sun 1 Bu)
Curvature(SORI)0.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.38cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)The Edo era latter period. 19 century.
Options:  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou [enju kunitoshi TAISHO 4] Name of Japan
tantou [enju kunitoshi TAISHO 4] Picture of certificate tantou [enju kunitoshi TAISHO 4] Picture of SAYA tantou [enju kunitoshi TAISHO 4] Picture of blade
tantou [enju kunitoshi TAISHO 4]
in shirasaya with koshirae No. 1610-3054
NBTHK Hozon
Price
250,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)19.0 cm (6 Sun 3 BuHan)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.14cm
Thickness at the Moto Kasane0.51cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)higo-osaka : TAISHO 4(1915)
Options:  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou [taneyoshi kiju saku MEIJI 30] (horii taneyoshi)(Celebration seventy seven year old) Name of Japan
tantou [taneyoshi kiju saku MEIJI 30] (horii taneyoshi)(Celebration seventy seven year old) Picture of certificate tantou [taneyoshi kiju saku MEIJI 30] (horii taneyoshi)(Celebration seventy seven year old) Picture of SAYA tantou [taneyoshi kiju saku MEIJI 30] (horii taneyoshi)(Celebration seventy seven year old) Picture of blade
tantou [taneyoshi kiju saku MEIJI 30] (horii taneyoshi)(Celebration seventy seven year old)
in koshirae No. 1610-3055
NBTHK Hozon
Price
250,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)18.2 cm (6 SunJyaku)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.89cm
Thickness at the Moto Kasane0.48cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi tokyo : The Meiji era. MEIJI 30 (1897)
Options:  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou [hosokawa minamoto masayuki] (hosokawa tadayoshi) Name of Japan
tantou [hosokawa minamoto masayuki] (hosokawa tadayoshi) Picture of certificate tantou [hosokawa minamoto masayuki] (hosokawa tadayoshi) Picture of SAYA tantou [hosokawa minamoto masayuki] (hosokawa tadayoshi) Picture of blade
tantou [hosokawa minamoto masayuki] (hosokawa tadayoshi)
in shirasaya with koshirae No. 1610-3056
NBTHK Hozon
Price
250,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)13.8 cm (4 Sun 5 BuHan)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.80cm
Thickness at the Moto Kasane0.29cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Homa gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)shimousa sakura : The Edo era latter period. TENPO (1830-1844)
Options:  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [shinano_no_kami fujiwara daido] (konotekashiwa) Name of Japan
wakizashi [shinano_no_kami fujiwara daido] (konotekashiwa) Picture of certificate wakizashi [shinano_no_kami fujiwara daido] (konotekashiwa) Picture of SAYA wakizashi [shinano_no_kami fujiwara daido] (konotekashiwa) Picture of blade
wakizashi [shinano_no_kami fujiwara daido] (konotekashiwa)
in shirasaya No. 1610-2031
NBTHK Hozon
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)54.1 cm (1 Syaku 7 Sun 9 Bu)
Curvature(SORI)0.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.22cm
Thickness at the Moto Kasane0.63cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.10cm
Thickness at the Saki kasane0.49cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mino : The Edo era first half year. KANBUN (1661~1673)
Options:  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [etchu_ju_nin onishi sadanari kore o saku SHOWA 52] Name of Japan
katana [etchu_ju_nin onishi sadanari kore o saku SHOWA 52] Picture of certificate katana [etchu_ju_nin onishi sadanari kore o saku SHOWA 52] Picture of SAYA katana [etchu_ju_nin onishi sadanari kore o saku SHOWA 52] Picture of blade
katana [etchu_ju_nin onishi sadanari kore o saku SHOWA 52]
in shirasaya No. 1610-1082
13 times new sword exhibition selected works (1977)
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)69.2 cm (2 Syaku 2 Sun 8 BuKyou)
Curvature(SORI)2.3cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.33cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Thickness at the Shinogi0.77cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.48cm
Thickness at the Saki kasane0.56cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)etchu toyama : Modern product. SHOWA 52 (1977)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [nyudo kiju tsukuru KYOHO 15] [tsutsui kiju](wazamono) Name of Japan
wakizashi [nyudo kiju tsukuru KYOHO 15] [tsutsui kiju](wazamono) Picture of certificate wakizashi [nyudo kiju tsukuru KYOHO 15] [tsutsui kiju](wazamono) Picture of SAYA wakizashi [nyudo kiju tsukuru KYOHO 15] [tsutsui kiju](wazamono) Picture of blade
wakizashi [nyudo kiju tsukuru KYOHO 15] [tsutsui kiju](wazamono)
in koshirae No. 1610-2027
NBTHK Hozon
Price
350,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)35.7 cm (1 Syaku 1 Sun 8 BuJyaku)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.27cm
Thickness at the Moto Kasane0.55cm
Thickness at the Shinogi0.58cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.49cm
Thickness at the Saki kasane0.38cm
NakagoHeadTail stick gutter to gutter index
EngravingUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)yamato : The middle of Edo era. KYOHO 15 (1730)
Options:  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou [suketsugu] (Bizen・Around the Meiji era) (yokoyama suketsugu) Name of Japan
tantou [suketsugu] (Bizen・Around the Meiji era) (yokoyama suketsugu) Picture of certificate tantou [suketsugu] (Bizen・Around the Meiji era) (yokoyama suketsugu) Picture of SAYA tantou [suketsugu] (Bizen・Around the Meiji era) (yokoyama suketsugu) Picture of blade
tantou [suketsugu] (Bizen・Around the Meiji era) (yokoyama suketsugu)
in shirasaya with koshirae No. 1610-3032
NBTHK Hozon
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)17.9 cm (5 Sun 9 Bu)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.38cm
Thickness at the Moto Kasane0.55cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen osafune : Around the Meiji era. (1868-1912)
Options:  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou [yakuwa tadao kinsaku SHOWA 62] Name of Japan
tantou [yakuwa tadao kinsaku SHOWA 62] Picture of certificate tantou [yakuwa tadao kinsaku SHOWA 62] Picture of SAYA tantou [yakuwa tadao kinsaku SHOWA 62] Picture of blade
tantou [yakuwa tadao kinsaku SHOWA 62]
in shirasaya with koshirae No. 1610-3034
Price
250,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)27.4 cm (9 SunKyou)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.77cm
Thickness at the Moto Kasane0.71cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)tokyo-saitama souka : Modern product. SHOWA 62(1987)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

tantou [taira hideyo TENPO 10] (hyoshinshi hideyo) Name of Japan
tantou [taira hideyo TENPO 10] (hyoshinshi hideyo) Picture of certificate tantou [taira hideyo TENPO 10] (hyoshinshi hideyo) Picture of SAYA tantou [taira hideyo TENPO 10] (hyoshinshi hideyo) Picture of blade
tantou [taira hideyo TENPO 10] (hyoshinshi hideyo)
in shirasaya with koshirae No. 1610-3019
NBTHK Hozon
Price
320,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)23.1 cm (7 Sun 6 Bu)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.07cm
Thickness at the Moto Kasane0.64cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era latter period. TENPO 10 (1839)
Options:  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou [bizen osafune_ju yokoyama sukekane MEIJI 2] (sinsintou jou-saku) Name of Japan
tantou [bizen osafune_ju yokoyama sukekane MEIJI 2] (sinsintou jou-saku) Picture of certificate tantou [bizen osafune_ju yokoyama sukekane MEIJI 2] (sinsintou jou-saku) Picture of SAYA tantou [bizen osafune_ju yokoyama sukekane MEIJI 2] (sinsintou jou-saku) Picture of blade
tantou [bizen osafune_ju yokoyama sukekane MEIJI 2] (sinsintou jou-saku)
in shirasaya No. 1610-3020
NBTHK Hozon
Price
350,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)23.4 cm (7 Sun 7 Bu)
Curvature(SORI)0m
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.54cm
Thickness at the Moto Kasane0.70cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen osafune : The Meiji era. MEIJI 2(1869)
Options:  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou [miike_ju kunitada saku HEISEI 10](komiya kunitada) Name of Japan
tantou [miike_ju kunitada saku HEISEI 10](komiya kunitada) Picture of certificate tantou [miike_ju kunitada saku HEISEI 10](komiya kunitada) Picture of SAYA tantou [miike_ju kunitada saku HEISEI 10](komiya kunitada) Picture of blade
tantou [miike_ju kunitada saku HEISEI 10](komiya kunitada)
in shirasaya with koshirae No. 1610-3024
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)24.4 cm (8 SunKyou)
Curvature(SORI)0.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.71cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)chikugo(fukuoka) : Modern product. HEISEI 10(1998)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

yari [bakufu_shi hisayuki KAEI 6] (kawai hisayuki) Name of Japan
yari [bakufu_shi hisayuki KAEI 6] (kawai hisayuki) Picture of certificate yari [bakufu_shi hisayuki KAEI 6] (kawai hisayuki) Picture of SAYA yari [bakufu_shi hisayuki KAEI 6] (kawai hisayuki) Picture of blade
yari [bakufu_shi hisayuki KAEI 6] (kawai hisayuki)
in koshirae No. 1610-4021
NBTHK Hozon
Price
250,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)24.4 cm (8 Sun 1 Bu)
Nakago length35.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.21cm
Thickness at the Moto Kasane0.80cm
Full length of the koshirae104.8cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era latter period. KAEI 6 (1853)
Options:  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

yari [kanetsuna] (seki) Name of Japan
yari [kanetsuna] (seki) Picture of certificate yari [kanetsuna] (seki) Picture of SAYA yari [kanetsuna] (seki) Picture of blade
yari [kanetsuna] (seki)
in shirasaya with koshirae No. 1610-4023
NBTHK Hozon
Price
250,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)16.4 cm (5 Sun 4 BuKyou)
Nakago length20.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.09cm
Thickness at the Moto Kasane0.89cm
Full length of the koshirae122.5cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mino seki : The Azuchi momoyama era. TENSHO (1574-1592)
Options:  kotou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

ken [izumi_no_kami fujiwara ujinaga] (Owari・sintou) Name of Japan
ken [izumi_no_kami fujiwara ujinaga] (Owari・sintou) Picture of certificate ken [izumi_no_kami fujiwara ujinaga] (Owari・sintou) Picture of SAYA ken [izumi_no_kami fujiwara ujinaga] (Owari・sintou) Picture of blade
ken [izumi_no_kami fujiwara ujinaga] (Owari・sintou)
in shirasaya with koshirae No. 1810-3003
NBTHK Hozon
Price
330,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)29.2 cm (9 Sun 7 Bu)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.44cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)owari : The middle of Edo era GENROKU(1688-1704)
Options:  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi (hizen_no_kuni tadatsugu New Japanese swords Exhibition winning work) (Nakao Tadatsugu) Name of Japan
wakizashi (hizen_no_kuni tadatsugu New Japanese swords Exhibition winning work) (Nakao Tadatsugu) Picture of certificate wakizashi (hizen_no_kuni tadatsugu New Japanese swords Exhibition winning work) (Nakao Tadatsugu) Picture of SAYA wakizashi (hizen_no_kuni tadatsugu New Japanese swords Exhibition winning work) (Nakao Tadatsugu) Picture of blade
wakizashi (hizen_no_kuni tadatsugu New Japanese swords Exhibition winning work) (Nakao Tadatsugu)
in shirasaya with koshirae No. 1610-2002
Price
380,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)40.9 cm (1 Syaku 3 SunHanJyaku)
Curvature(SORI)0.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.38cm
Thickness at the Moto Kasane0.75cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hizen saga : Modern product. SHOWA 47(1972)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

tantou [norimitsu](kashu) Name of Japan
tantou [norimitsu](kashu) Picture of certificate tantou [norimitsu](kashu) Picture of SAYA tantou [norimitsu](kashu) Picture of blade
tantou [norimitsu](kashu)
in shirasaya with koshirae No. 1610-3004
NBTHK Hozon
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)20.2 cm (6 Sun 7 BuKyou)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.60cm
Thickness at the Moto Kasane0.86cm
NakagoUbu
EngravingHead back gutter Tail Rod gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kaga : The Muromachi era latter period. EISHO(1504-1521)
Options:  kotou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

yari [bizeni osafune_ju sukenao suketsune] (sukenao suketsune collaboration) Name of Japan
yari [bizeni osafune_ju sukenao suketsune] (sukenao suketsune collaboration) Picture of certificate yari [bizeni osafune_ju sukenao suketsune] (sukenao suketsune collaboration) Picture of SAYA yari [bizeni osafune_ju sukenao suketsune] (sukenao suketsune collaboration) Picture of blade
yari [bizeni osafune_ju sukenao suketsune] (sukenao suketsune collaboration)
in koshirae No. 1610-4002
NBTHK Hozon
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)15.2 cm (5 Sun)
Nakago length25.3cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.13cm
Thickness at the Moto Kasane0.95cm
Full length of the koshirae111.0cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen osafune : The Edo era latter period. TENPO 10 (1893)
Options:  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

yari [bizen kuni toshitsugu] (yokoyama genpachiro toshitsugu) Name of Japan
yari [bizen kuni toshitsugu] (yokoyama genpachiro toshitsugu) Picture of certificate yari [bizen kuni toshitsugu] (yokoyama genpachiro toshitsugu) Picture of SAYA yari [bizen kuni toshitsugu] (yokoyama genpachiro toshitsugu) Picture of blade
yari [bizen kuni toshitsugu] (yokoyama genpachiro toshitsugu)
in koshirae No. 1610-4003
NBTHK Hozon
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)13.7 cm (4 Sun 2 Bu)
Nakago length24.3cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.48cm
Thickness at the Moto Kasane1.22cm
Full length of the koshirae110.5cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen osafune : The Edo era latter period. AN_EI 5 (1776)
Options:  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou [sukemitsu] (The Muromachi era) Name of Japan
tantou [sukemitsu] (The Muromachi era) Picture of certificate tantou [sukemitsu] (The Muromachi era) Picture of SAYA tantou [sukemitsu] (The Muromachi era) Picture of blade
tantou [sukemitsu] (The Muromachi era)
in koshirae No. 1510-3040
NBTHK Hozon
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)25.1cm(8Sun3Bu Jyaku)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.26cm
Thickness at the Moto Kasane0.53cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)suryga shimada : The Muromachi era.15 century.
Options:  kotou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou [akita_han minamoto masatsugu] Name of Japan
tantou [akita_han minamoto masatsugu] Picture of certificate tantou [akita_han minamoto masatsugu] Picture of SAYA tantou [akita_han minamoto masatsugu] Picture of blade
tantou [akita_han minamoto masatsugu]
in shirasaya with koshirae No. 1510-3041
NBTHK Hozon
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)16.6cm(5Sun5Bu Kyou)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.02cm
Thickness at the Moto Kasane0.72cm
NakagoUbu
Engraving表裏腰樋に添え樋
Country(KUNI)・Period(JIDAI)dewa akita : MEIJI 2(1869)
Options:  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou [sukesada] Name of Japan
tantou [sukesada] Picture of certificate tantou [sukesada] Picture of SAYA tantou [sukesada] Picture of blade
tantou [sukesada]
in koshirae No. 1510-3042
NBTHKHozon
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)20.0cm(6Sun5Bu)
Curvature(SORI)0.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.07cm
Thickness at the Moto Kasane0.49cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen osafune : The Muromachi era latter period. 16 century.
Options:  kotou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou [mito_ju masakatsu saku] Name of Japan
tantou [mito_ju masakatsu saku] Picture of certificate tantou [mito_ju masakatsu saku] Picture of SAYA tantou [mito_ju masakatsu saku] Picture of blade
tantou [mito_ju masakatsu saku]
in koshirae No. 1510-3031
NBTHK Hozon
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)21.2 cm (7 Sun)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.15cm
Thickness at the Moto Kasane0.44cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hitachi ibaraki mito : The Showa era. SHOWA 4(1929)
Options:  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou [(Kikumon)iga_no_kami fujiwara kinmichi](3 generations)(wazamono)    [nihon kaji sousho] Name of Japan
tantou [(Kikumon)iga_no_kami fujiwara kinmichi](3 generations)(wazamono)    [nihon kaji sousho] Picture of certificate tantou [(Kikumon)iga_no_kami fujiwara kinmichi](3 generations)(wazamono)    [nihon kaji sousho] Picture of SAYA tantou [(Kikumon)iga_no_kami fujiwara kinmichi](3 generations)(wazamono)    [nihon kaji sousho] Picture of blade
tantou [(Kikumon)iga_no_kami fujiwara kinmichi](3 generations)(wazamono)
[nihon kaji sousho]
in shirasaya with koshirae No. 1510-3032
NBTHK Hozon
Price
250,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)16.4cm(5Sun4Bu)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.26cm
Thickness at the Moto Kasane0.35cm
Thickness at the Shinogi0.45cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)yamashiro : The middle of Edo era. HOEI (1704-1711)
Options:  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

yari [geki toshinaga] (shitahara ・ sintou)(2 generations) Name of Japan
yari [geki toshinaga] (shitahara ・ sintou)(2 generations) Picture of certificate yari [geki toshinaga] (shitahara ・ sintou)(2 generations) Picture of SAYA yari [geki toshinaga] (shitahara ・ sintou)(2 generations) Picture of blade
yari [geki toshinaga] (shitahara ・ sintou)(2 generations)
in koshirae No. 1510-4035
NBTHK Hozon
Price
180,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)13.4cm(4Sun4BuHan )
Nakago length33.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.08cm
Full length of the koshirae94cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi shitahara : The middle of Edo era .17-18 century. GENROKU(1688-1704)
Options:  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [noritsuna] (aki・sintou) (wazamono) Name of Japan
wakizashi [noritsuna] (aki・sintou) (wazamono) Picture of certificate wakizashi [noritsuna] (aki・sintou) (wazamono) Picture of SAYA wakizashi [noritsuna] (aki・sintou) (wazamono) Picture of blade
wakizashi [noritsuna] (aki・sintou) (wazamono)
in koshirae No. 1510-2033
NBTHK Hozon
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)47.8cm(1Syaku5Sun8Bu)
Curvature(SORI)1.3cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.93cm
Thickness at the Moto Kasane0.58cm
Thickness at the Shinogi0.70cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.06cm
Thickness at the Saki kasane0.45cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)aki hiroshima : The Edo era first half year. KANBUN (1661-1673)
Options:  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [kanekage] (sintou) Name of Japan
wakizashi [kanekage] (sintou) Picture of certificate wakizashi [kanekage] (sintou) Picture of SAYA wakizashi [kanekage] (sintou) Picture of blade
wakizashi [kanekage] (sintou)
in shirasaya with koshirae No. 1510-2035
NBTHK Hozon
Price
350,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)30.6cm(1Syaku01Bu)
Curvature(SORI)0.3cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.00cm
Thickness at the Moto Kasane0.61cm
Thickness at the Shinogi0.67cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kai fuchu : The Edo era first half year. 17 century.
Options:  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

yari [kawachi_no_kami kunisuke] (2 generations) (sintou jou-saku) Name of Japan
yari [kawachi_no_kami kunisuke] (2 generations) (sintou jou-saku) Picture of certificate yari [kawachi_no_kami kunisuke] (2 generations) (sintou jou-saku) Picture of SAYA yari [kawachi_no_kami kunisuke] (2 generations) (sintou jou-saku) Picture of blade
yari [kawachi_no_kami kunisuke] (2 generations) (sintou jou-saku)
in koshirae No. 1510-4023
NBTHK Hozon
Price
180,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)15.1 cm (4 Sun 9 BuHan)
Nakago length42.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.11cm
Full length of the koshirae100.5cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)settsu osaka : The Edo era first half year. MANJI(1658-1661)
Options:  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou No signature [sue seki] Name of Japan
tantou No signature [sue seki] Picture of certificate tantou No signature [sue seki] Picture of SAYA tantou No signature [sue seki] Picture of blade
tantou No signature [sue seki]
in koshirae No. 1510-3011
NBTHK Hozon
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)29.4cm(9Sun7Bu)
Curvature(SORI)0.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.79cm
Thickness at the Moto Kasane0.57cm
NakagoUbu
Engraving表 2本樋 裏 腰樋に添樋2本
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mino seki : The Muromachi era latter period. 16 century.
Options:  kotou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

yari [shimosaka mitsuhiro] (isedaijyo shimosaka mitsuhiro) Name of Japan
yari [shimosaka mitsuhiro] (isedaijyo shimosaka mitsuhiro) Picture of certificate yari [shimosaka mitsuhiro] (isedaijyo shimosaka mitsuhiro) Picture of SAYA yari [shimosaka mitsuhiro] (isedaijyo shimosaka mitsuhiro) Picture of blade
yari [shimosaka mitsuhiro] (isedaijyo shimosaka mitsuhiro)
in koshirae No. 1510-4012
Price
180,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)11.2cm(3Sun7Bu Jyaku)
Nakago length22.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.74cm
Thickness at the Moto Kasane0.89cm
Full length of the koshirae284.0cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)echizen : The middle of Edo era . GENROKU (1688-1704)
Options:  sintou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

tantou [naokatsu](yamon naokatsu) Name of Japan
tantou [naokatsu](yamon naokatsu) Picture of certificate tantou [naokatsu](yamon naokatsu) Picture of SAYA tantou [naokatsu](yamon naokatsu) Picture of blade
tantou [naokatsu](yamon naokatsu)
in koshirae No. 1510-3003
NBTHK Hozon
Price
350,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)17.6cm(5Sun8Bu)
Curvature(SORI)0.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.32cm
Thickness at the Moto Kasane0.40cm
Thickness at the Shinogi0.46cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.74cm
Thickness at the Saki kasane0.32cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era latter period. KEIO(1865-1868)
Options:  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

yari [kawachi_no_kami kunisuke] (2 generations) (sintou jou-saku) Name of Japan
yari [kawachi_no_kami kunisuke] (2 generations) (sintou jou-saku) Picture of certificate yari [kawachi_no_kami kunisuke] (2 generations) (sintou jou-saku) Picture of SAYA yari [kawachi_no_kami kunisuke] (2 generations) (sintou jou-saku) Picture of blade
yari [kawachi_no_kami kunisuke] (2 generations) (sintou jou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 1410-4025
NBTHK Hozon
Price
250,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)12.1cm(4Sun Jyaku)
Nakago length21.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.93cm
Full length of the koshirae106.5cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)settsu osaka : The Edo era first half year. MANJI(1658-1661)
Options:  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou [25daifujiwara kanefusa] (25 generations) Name of Japan
tantou [25daifujiwara kanefusa] (25 generations) Picture of certificate tantou [25daifujiwara kanefusa] (25 generations) Picture of SAYA tantou [25daifujiwara kanefusa] (25 generations) Picture of blade
tantou [25daifujiwara kanefusa] (25 generations)
in shirasaya with koshirae No. 1410-3034
Price
380,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)26.6 cm (8 Sun 8 BuJyaku)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.68cm
Thickness at the Moto Kasane0.67cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu : Modern product. heisei16 (2004)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

tantou [ohmiya ju minamoto teruhide ](ihara teruhide) Name of Japan
tantou [ohmiya ju minamoto teruhide ](ihara teruhide) Picture of certificate tantou [ohmiya ju minamoto teruhide ](ihara teruhide) Picture of SAYA tantou [ohmiya ju minamoto teruhide ](ihara teruhide) Picture of blade
tantou [ohmiya ju minamoto teruhide ](ihara teruhide)
in shirasaya with koshirae No. 1410-3022
NBTHK Hozon
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)15.1 cm (5 SunJyaku)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.62cm
Thickness at the Moto Kasane0.80cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)saitama ohmiya : Modern product. Showa 53(1972)
Options:  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

yari [kanesaki](seki) Name of Japan
yari [kanesaki](seki) Picture of certificate yari [kanesaki](seki) Picture of SAYA yari [kanesaki](seki) Picture of blade
yari [kanesaki](seki)
in koshirae No. 1410-4013
NBTHK Hozon
Price
180,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)12.2cm(4Sun Kyou)
Nakago length27.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.18cm
Thickness at the Moto Kasane0.90cm
Full length of the koshirae106.5cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mino seki : The Muromachi era latter period.
Options:  kotou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou No signature Name of Japan
tantou No signature Picture of certificate tantou No signature Picture of SAYA tantou No signature Picture of blade
tantou No signature
in koshirae No. 1410-3006
Price
150,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)17.2cm (5Sun6Bu7厘)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.97cm
Thickness at the Moto Kasane0.62cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)The Edo era latter period.
Options:  sinsintou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

fukuroyari [kinshoumaru minamoto terunaga] Name of Japan
fukuroyari [kinshoumaru minamoto terunaga] Picture of certificate fukuroyari [kinshoumaru minamoto terunaga] Picture of SAYA fukuroyari [kinshoumaru minamoto terunaga] Picture of blade
fukuroyari [kinshoumaru minamoto terunaga]
in koshirae No. 1410-4002
NBTHK Hozon
Price
180,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)10.5 cm (3 Sun 5 BuKyou)
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.52cm
Thickness at the Moto Kasane0.90cm
Full length of the koshirae105.8cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi : The Edo era latter period. bunkyu3 (1863)
Options:  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou No signature [sue mihara] Name of Japan
tantou No signature [sue mihara] Picture of certificate tantou No signature [sue mihara] Picture of SAYA tantou No signature [sue mihara] Picture of blade
tantou No signature [sue mihara]
in koshirae No. 1310-3036
NBTHK Hozon
Price
250,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)28.4cm(9Sun4Bu)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.75cm
Thickness at the Moto Kasane0.51cm
NakagoUbu
Engraving表・松竹 裏・梅
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bingo : The Muromachi era latter period.
Options:  kotou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

yari [noto_no_kami yasuyuki] (taikou) Name of Japan
yari [noto_no_kami yasuyuki] (taikou) Picture of certificate yari [noto_no_kami yasuyuki] (taikou) Picture of SAYA yari [noto_no_kami yasuyuki] (taikou) Picture of blade
yari [noto_no_kami yasuyuki] (taikou)
in shirasaya with koshirae No. 1310-4033
NBTHK Hozon
Price
250,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)15.2cm(5Sun0Han )
Nakago length23.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.92cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Full length of the koshirae78.2cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mino~owari : The Edo era first half year. 1624
Options:  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

yari [kawachi_no_kami kunisuke] (1 generations) (sintou jou-saku) Name of Japan
yari [kawachi_no_kami kunisuke] (1 generations) (sintou jou-saku) Picture of certificate yari [kawachi_no_kami kunisuke] (1 generations) (sintou jou-saku) Picture of SAYA yari [kawachi_no_kami kunisuke] (1 generations) (sintou jou-saku) Picture of blade
yari [kawachi_no_kami kunisuke] (1 generations) (sintou jou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 1310-4034
NBTHK Hozon
Price
250,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)10.6cm(3Sun5Bu)
Nakago length18.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.93cm
Thickness at the Moto Kasane0.81cm
Full length of the koshirae113.5cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)settsu : The Edo era first half year. 1624
Options:  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou [shigeyuki] (owari・sintou) Name of Japan
tantou [shigeyuki] (owari・sintou) Picture of certificate tantou [shigeyuki] (owari・sintou) Picture of SAYA tantou [shigeyuki] (owari・sintou) Picture of blade
tantou [shigeyuki] (owari・sintou)
in shirasaya with koshirae No. 1310-3026
NBTHK Hozon
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)28.0cm(9Sun2BuHan )
Curvature(SORI)内反り(inner curve)
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.80cm
Thickness at the Moto Kasane0.64cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)owari : The middle of Edo era. 1704
Options:  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou No signature (sinsintou jumyou) Name of Japan
tantou No signature (sinsintou jumyou) Picture of certificate tantou No signature (sinsintou jumyou) Picture of SAYA tantou No signature (sinsintou jumyou) Picture of blade
tantou No signature (sinsintou jumyou)
in koshirae No. 1310-3029
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)22.0 cm (7 Sun 3 BuJyaku)
Curvature(SORI)0.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.37cm
Thickness at the Moto Kasane0.79cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mino : The Edo era latter period.
Options:  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

 

jumonji yari [heianjoju nonju kunishige] Name of Japan
jumonji yari [heianjoju nonju kunishige] Picture of certificate jumonji yari [heianjoju nonju kunishige] Picture of SAYA jumonji yari [heianjoju nonju kunishige] Picture of blade
jumonji yari [heianjoju nonju kunishige]
in shirasaya with koshirae No. 1310-4011
NBTHK Hozon
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)17.0cm(6Sun0Han )
刃幅13.5cm
Nakago length30.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.52cm
Thickness at the Moto Kasane1.00cm
Full length of the koshirae223cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)yamashiro kyoto : The Edo era first half year. 1661
Options:  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

yari 2 teruyoshi (fujieda tarou teruyoshi) (sinsintou jou-saku) Name of Japan
yari 2 teruyoshi (fujieda tarou teruyoshi) (sinsintou jou-saku) Picture of certificate yari 2 teruyoshi (fujieda tarou teruyoshi) (sinsintou jou-saku) Picture of SAYA yari 2 teruyoshi (fujieda tarou teruyoshi) (sinsintou jou-saku) Picture of blade
yari 2 teruyoshi (fujieda tarou teruyoshi) (sinsintou jou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 1310-4001
NBTHK Hozon
Price
350,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)18.6cm(6Sun1BuHan )
Nakago length30.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.25cm
Thickness at the Moto Kasane1.06cm
Full length of the koshirae53.2cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi kawagoe : The Edo era latter period. 1866
Options:  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [hayama enshin] Name of Japan
katana [hayama enshin] Picture of certificate katana [hayama enshin] Picture of SAYA katana [hayama enshin] Picture of blade
katana [hayama enshin]
in shirasaya with koshirae No. 1210-3003
NBTHK Hozon
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)20.0 cm (6 Sun 6 BuHan)
Curvature(SORI)0.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.33cm
Thickness at the Moto Kasane0.33cm
Thickness at the Shinogi0.49cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Meiji era 1909年
Options:  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou No signature (sinsintou jumyou) Name of Japan
tantou No signature (sinsintou jumyou) Picture of certificate tantou No signature (sinsintou jumyou) Picture of SAYA tantou No signature (sinsintou jumyou) Picture of blade
tantou No signature (sinsintou jumyou)
in koshirae No. 1210-3006
NBTHK Hozon
Price
180,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)25.7 cm (8 Sun 5 Bu)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.50cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mino : The Edo era latter period.
Options:  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

yari [masatsune] (sinsintou) Name of Japan
yari [masatsune] (sinsintou) Picture of certificate yari [masatsune] (sinsintou) Picture of SAYA yari [masatsune] (sinsintou) Picture of blade
yari [masatsune] (sinsintou)
in shirasaya with koshirae No. 1210-4003
NBTHK Hozon
Price
220,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)12.5cm(4Sun2Bu)
Nakago length25.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.05cm
Thickness at the Moto Kasane0.68cm
Full length of the koshirae111cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)owari : The Edo era latter period.
Options:  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou No signature [sinsintou Kaifu] Name of Japan
tantou No signature [sinsintou Kaifu] Picture of certificate tantou No signature [sinsintou Kaifu] Picture of SAYA tantou No signature [sinsintou Kaifu] Picture of blade
tantou No signature [sinsintou Kaifu]
in koshirae No. 1110-3036
NBTHK Hozon
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)28.0 cm (9 Sun 2 BuHan)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.00cm
Thickness at the Moto Kasane0.68cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)awa : The Edo era latter period.
Options:  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

yari [echizen koku_ju kanenori] Name of Japan
yari [echizen koku_ju kanenori] Picture of certificate yari [echizen koku_ju kanenori] Picture of SAYA yari [echizen koku_ju kanenori] Picture of blade
yari [echizen koku_ju kanenori]
in shirasaya with koshirae No. 1110-4014
NBTHK Hozon
Price
180,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)14.4cm(4Sun)
Nakago length21.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.96cm
Thickness at the Moto Kasane0.83cm
Full length of the koshirae52.5cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)echizen : The Edo era first half year. 1615
Options:  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

yari [kagehira] Name of Japan
yari [kagehira] Picture of certificate yari [kagehira] Picture of SAYA yari [kagehira] Picture of blade
yari [kagehira]
in shirasaya with koshirae No. 1110-4015
Price
150,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)11.6cm(3Sun8Bu Kyou)
Nakago length21.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.56cm
Thickness at the Moto Kasane0.80cm
Full length of the koshirae74.0cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kaga : The Edo era first half year. 1624
Options:  sintou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

tantou [takahashi hidetsigu] Name of Japan
tantou [takahashi hidetsigu] Picture of certificate tantou [takahashi hidetsigu] Picture of SAYA tantou [takahashi hidetsigu] Picture of blade
tantou [takahashi hidetsigu]
in koshirae No. 0910-3042
NBTHK Hozon
Price
180,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)17.5 cm (5 Sun 7 BuHan)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.89cm
Thickness at the Moto Kasane0.53cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)ohusaka nanba : The shouwa era.
Options:  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

Throwing spear [satsushu oku motohira] (2 generations) Name of Japan
Throwing spear [satsushu oku motohira] (2 generations) Picture of certificate Throwing spear [satsushu oku motohira] (2 generations) Picture of SAYA Throwing spear [satsushu oku motohira] (2 generations) Picture of blade
Throwing spear [satsushu oku motohira] (2 generations)
in koshirae No. 0810-4005
NBTHK Hozon
Price
180,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)10.9cm(長3Sun6Bu)
Nakago length27.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.5cm
Full length of the koshirae40.5cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)satsuma : The Edo era latter period. 1806
Options:  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

 

 

Conventional business results country